Výstava o historii Nordböhmische Excursionclubu byla zahájena

Verze pro tisk |

Stylovým občerstvením byla zahájena výstava Prvních deset výletů ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě.

Inspirací pro vznik této výstavy se staly články (a později útlá knížka) z prvních deseti výletů vlastivědného spolku Nordböhmische Excursionsclub. Ten byl založen 21. března 1878. Půl roku před tímto datem se skupina profesorů z českolipského gymnázia vydala na výlet na hrad Ostrý. Vzdělaní pánové, vlastenecky založení, byli okouzleni pohledem do údolí Ploučnice, který byl krásný, ale v té době už také zaplněný továrnami. Měli chuť a potřebu se sdružit a založit spolek. Na magickém místě si uvědomili, jak hodně se společnost mění. Rozvíjela se industrializace, vznikala velká města, současně zanikal kus historie. Spolek si vytyčil modernější způsob poznávání naší krajiny než tomu bylo dosud. Upustil od romantických výletů na tajemná místa, kam chodili výletníci kolikrát i před setměním a i tam přespali. Výlety byly bohatými exkurzemi za poznáním historicky významných míst po zdejší krajině a do nově vznikajících továren.

Předseda spolku, středoškolský profesor Anton Amand Paudler, dostal spásný nápad tyto výlety zaznamenat. Pověřil vždy jednoho účastníka o napsání článku z výletu. Ten byl otištěn v místních novinách a v roce 1880 byla vydána publikace pojednávající o prvních deseti výletech spolku. Díky tomu dnes víme, kdy a kam se výlety uskutečnily. Ten první vedl např. do Zákup. Zájemci se sešli před augustiniánským klášterem v České Lípě a pěšky došli k dobranovskému kostelu sv. Jiří, kde právě probíhala mše za velké účasti věřících. V Zákupech si prohlédli město, na radnici potom staré městské knihy. Zrovna tento výlet byl časově náročný, zpět se vrátili až v deset hodin večer.

Další výlety směřovaly do míst, která dnes už zanikla. Například se procházeli lázněmi Chotovice, kolem stavení v Kuřívodech, prohlédli si zámek v Mimoni. A také do míst, která i my rádi navštěvujeme, např, Spící pannu, Peklo, Sloup v Čechách, Jablonné v Podještědí. Výlety byly také tématicky zaměřené. Pátý směřoval do údolí Ploučnice do zdejších továren. Ve Františkově, kde výletníci navštívili Matthausovu přádelnu, doprovázel vzácnou návštěvu sám pan továrník. Ten den se členové spolku podívali ještě do Münzbergerovy továrny pod hradem Ostrý a Jordanovy papírny v Březinách.

Na exkurze se chodilo nejvíce pěšky, využíval se vlak a také dopravní prostředek, který už si dnes už nemůžeme dovolit, totiž kočár. Při pěších výletech se hojně zpívalo, na oběd se chodilo do místních pohostinství a pánové si dopřávali pivo (jenom při návštěvě lázní Chotovice udělali výjimku a popíjeli kávu).

Třetí výlet směřoval na Šance u Provodína se zastávkou v hostinci Sandschänke. Vyhlášenou pochoutkou (až do 30. let 20. století) zde byl chléb s máslem. Ten se stal inspirací pro paní Smejkalovou, která na vernisáž připravila deset chlebů s máslem a plzeňské pivo (tak se v té době nazývalo každé pivo). A protože by to bylo málo, pohostila nás ještě chlebem se sádlem a škvarky a dalšími dobrotami.

Zájemce už sice nezveme na tyto lahůdky, ale na výstavu, která v Maštálkové síni potrvá do konce roku. Provede Vás prvními deseti výlety vlastivědného spolku doplněné starými zažloutlými fotografiemi a dobovými pohlednicemi míst, která výletníci navštívili. Atmosféru 80. let 19. století doplňují 2 obrazy místního malíře Eduarda Steffena s názvy: Horní zámek v Benešově a Výlet pěveckého sboru Harmonia do Pekla. 

alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru