Vlastivědné cestování na výstavě v muzeu

Verze pro tisk |

Ve středu 23. listopadu byla otevřena poslední letošní výstava ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. Věnuje se exkurzní činnosti Vlastivědného spolku Českolipska, který vznikl před třiceti lety. Na Českolipsku se tím obnovila činnost vlastivědné práce, která zde měla tehdy devadesátiletou tradici. Navázala na práci Excursions Clubu, který zde působil v letech 1878-1939, dále na meziválečný Český muzejní spolek (1928-1938), poválečný Muzejní spolek pro kraj Českolipský (1945-1951).

V padesátých letech minulého století zde už byli usazení Češi z různých koutů republiky, budovali si zde svoje domovy, zapouštěli kořeny. Pro mnohé z nich to byl kraj neznámý, se kterým se postupně sžívali, poznávali ho. Na procházkách nebo cílených výletech procházeli kolem rybníků, stoupali na kopce se zříceninami hradů, navštěvovali zámky. Objevovali zajímavosti zdejší přírody. Ti zvědavější se zájmem o historii a krajinu se sdružili do muzejního a vlastivědného kroužku v Okresním domě osvěty. Přednášky a vycházky tohoto kroužku se utlumily po roce 1963. V příznivé době v roce 1968 vznikl Klub přátel muzea. Nadšená práce vedoucích klubu, kteří organizovali přednášky a zájezdy, byla utlumena v roce 1972. Klub nebyl zrušen, pouze přestal pracovat. Jeho činnost byla obnovena 26. listopadu 1986 v restauraci na Slovance, kde se jeho členové i noví zájemci sešli na ustavující schůzi. Od té doby pracuje klub nepřetržitě a věnuje se hlavně přednáškové a exkurzní činnosti a od roku 1997 také činnosti ediční. V tomto roce se spojil s Vlastivědným spolkem Českolipska, který měl na starosti vydávání sborníku Bezděz a dalších publikací s regionální tématikou. Spojené spolky přijaly název Vlastivědný spolek Českolipska.

Výstava se věnuje exkurzím, výletům a zájezdům, které spolek pořádal. Už ten první, dvoudenní v roce 1972, byl zajímavý. Směřoval do středních Čech, účastníci navštívili místa, která byla nepřístupná, ale která jim správci těchto objektů rádi ukázali – například hvězdárnu Ondřejov a zámek Jirny s výmalbami Josefa Navrátila. I když byly připraveny další zájezdy, zůstal ten první na dlouhou dobu také posledním. 

Až po 14 letech v roce 1986 se mohla tato činnost realizovat podle původních plánů. Na tématických procházkách měli členové možnost projít se po nadjezdu nad Moskevskou ulicí, ještě než byl slavnostně otevřen. Byli první, kteří si prohlédli nově postavený kulturní dům Centrál. Díky spolupráci s páterem Ivanem Pešou se zájemcům začaly otevírat českolipské kostely (a později i v dalších místech regionu) s odborným výkladem o jejich historii. 

Se spolkem spolupracoval také ředitel Žitavských zemských muzeí Dr. Volker Dudeck a Bohumil Malotín, znalec a přítel Lužických Srbů. Do Lužice se pořádaly zájezdy a navštěvovala se významná místa související s českými dějinami. Dr. Dudeck a Vlastivědný spolek Českolipska stál také u nápadu obnovit poutní stezku, kterou známe pod názvem Via Sacra a která prochází Horní Lužicí, severními Čechami a Dolním Slezskem. V průběhu několika let ji členové mohli navštívit. Během třicetileté činnosti poznali zájemci památky okolních míst – Děčínska, Litoměřicka, Ústecka, Liberecka. Postupně se exkurzní činnost vykrystalizovala do určité osnovy. Autobusové a vlakové zájezdy reagují na výročí regionálního i celostátního významu, památné nebo významné dny. Prvomájové zájezdy nás zavádí do zajímavých míst v sousedních regionech. V půlce května se pořádá zájezd do zajímavého muzea a připomíná se tím Mezinárodní den muzeí. Tradicí se stávají zájezdy v Den české státnosti 28. září na místa, ve kterých hledáme kořeny českého národa. Zcela jedinečné jsou dušičkové výlety po hřbitovech českolipského regionu.

Za 30 let obnovené činnosti uspořádal spolek 200 zájezdů a účastnilo se jich 5 000 zájemců. Lví podíl na této práci má historik Ladislav Smejkal. Díky znalosti místního prostředí a její historie a díky organizačním schopnostem měl a pořád má co nabídnout.

Výstava v českolipském muzeu potrvá do konce roku. 

alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru