Velký vlastivědný obraz severních Čech

Verze pro tisk |

Nově otevřená výstava v Maštálkové síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě připomíná 80. výročí otevření Českého muzea na zámku v Zákupech a osobnost Bohumila Kinského, nerozlučně spjatého s českou menšinou, českolipským školstvím a turistikou.

Bohumil Kinský se narodil v roce 1898 v saském Krippenu. Vystudoval učitelský ústav v Jičíně. Do České Lípy přišel v roce 1924 na post odborného učitele kreslení, později se stal ředitelem Tyršových škol. Ve volném čase fotografoval a pěstoval turistiku. Vytvořil první větší soubor fotografií Máchova jezera. Poprvé vystavoval v roce 1927 na menšinové výstavě v Mladé Boleslavi, kterou navštívil i prezident Masaryk. V roce 1928 založil místní pobočku Klubu československých turistů. V tomto spolku působil velmi aktivně, pořádal výlety, sám se jich s fotoaparátem účastnil. Napsal 6 turistických průvodců, které nás dodnes provází severními Čechami. Stál také u zrodu českolipského muzea, jehož nápad založit ho vznikl po ukončení menšinové výstavy v Mladé Boleslavi. Tehdy byly českolipské exponáty uložené v Masarykově škole v Novém Boru, potom se přestěhovaly do Tyršových škol v České Lípě a od roku 1936 našlo České muzeum pro kraj českolipský své místo na zámku v Zákupech. Věnovalo se české menšině, zachránilo památky na rumburskou vzpouru, zachytilo historii sklářství na Českolipsku. Bohumil Kinský byl správcem muzea až do roku 1952, kdy svoji funkci předal Břetislavu Vojtíškovi.

Na výstavě můžeme vidět fotografie nám dobře známých panoramat nejen Českolipska, ale celých severních Čech (Ještěd, Ralsko, Lužické hory, Dubsko), známé hrady a zámky (Zákupy, Stráž pod Dalekem, Sloup v Čechách, Bezděz, Lemberk), vodní nádrže (Hamerské jezero, Máchovo jezero). Zdařilé jsou snímky údolí Pekla a Panské skály. Bohumil Kinský fotil v každém ročním období, kolorované fotografie z letního Máchova jezera mají svůj půvab stejně jako ryzí snímky zasněženého Ještědu. Výstavu doplňují původní velkoformátové fotografie ze stálé expozice Českého muzea v Zákupech.

Fotografie Bohumila Kinského mají silnou dokumentační i vlastivědnou hodnotu. To si uvědomilo i vedení Okresního osvětového sboru a v roce 1934 požádalo Kinského o převedení negativů do podoby diapozitivů 8 × 8 cm. Spolek zakoupil promítačku a komplex fotografií mapující přírodní krásy severních Čech putoval po českých školách. A tak jako měli žáci možnost zhlédnout tento zajímavý seriál nazvaný Velký vlastivědný obraz severních Čech, díky digitalizaci diapozitivů budou mít tuto možnost i ti, kteří v sobotu 15. října přijdou ve 14 hodin do klubovny Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě na přednášku s promítáním, kterou odborným výkladem doprovodí historik Ladislav Smejkal.  

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru