Sochařské dílo Jana Komárka

Verze pro tisk |

Lyrické názvy Dívka s kytarou, Po koupeli, Dívka s růží, Dívka s pudřenkou jsou v kontrastu s dalšími díly sochaře Jana Komárka, který je úzce spjat s naším regionem. Za 2. světové války vytvořil a pojmenoval svá díla Mučení matek, Bolest, Lid byl připraven.

V dalších dílech oslavuje lidskou práci: Brusiči kamene, U motoru, Svařování kolejnic, Kladení kolejnic, Muži se sbíječkami.
Tvořil také monumentální pomníky známých osobností. Zapojil se do soutěží o pomníky K. H. Máchy, J. Vrchlického a Boženy Němcové. Jak se to stávalo umělcům jeho generace, vytvořil pomníky dvou známých, ale životními postoji velmi odlišných osobností – T. G. Masaryka a první pomník J. V. Stalina v republice.

Jan Komárek se narodil v roce 1904 v Letovicích na Moravě. Výtvarně nadaný žák se vyučil kameníkem, vystudoval odbornou školu sochařskou a kamenickou. Tři roky pracoval v kamenické dílně svého otce, kde realizoval vlastní návrhy. Poté odešel studovat do Prahy na Akademii výtvarných umění k profesoru Španielovi. Nadšenému studentovi se dařilo, jeho klauzurní práce byly oceňovány. Využil nabídky stipendia Hlávkovy nadace a odcestoval studovat do Paříže. Po návratu do Prahy stál u zrodu sdružení Nezávislí, které představovalo své práce v Topičově salónu na Národní třídě.
Po válce 1945 se odstěhoval do Cvikova, kde také 14. září 1965 zemřel.

V roce 1974, k 70. výročí narození, mu tehdejší Okresní vlastivědné museum v České Lípě věnovalo rozsáhlou výstavu, na které představilo 53 soch a 31 kreseb. Letos si připomínáme 50 let od jeho úmrtí. V sobotu 31. 1. 2015 bude o sochařském díle Jana Komárka přednášek historik Ladislav Smejkal. Přednášku doplní bohatou obrazovou dokumentací. Začátek bude ve 14 hodin v klubovně Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. 

alt
alt
alt
alt
Nahoru