Šatlava otevřena, Česká Lípa má nové muzeum

Verze pro tisk |

V dějinách muzejnictví na Českolipsku se začala v tomto roce psát další významná kapitola. V průběhu měsíce února totiž byly pro veřejnost otevřeny hned dva objekty, které mají ambici výrazně přispívat ke kulturnímu životu města a zároveň mají za cíl přispět k zatraktivnění města pro turisty.

Prvním místem, které slavnostně otevřelo své brány bylo Centrum textilního tisku v sousedství hradu Lipý. Druhým počinem, který následoval o týden později, bylo otevření objektu bývalé městské šatlavy. Její budova prošla kompletní rekonstrukcí a v současnosti v jejím přízemí našlo své místo Archeologické muzeum Českolipska. V patře potom mají nové kanceláře a depozitáře archeologové Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

Masivní kamenná stavba městské šatlavy je přistavěna k vnitřní straně středověké městské hradby. V nejstarší části objektu, datované stavebně historickým průzkumem do poloviny šestnáctého století, bylo při záchranném archeologickém výzkumu zjištěno rozšířené základové zdivo a ve dvou místnostech pod úrovní dnešní podlahy kulturní vrstva s keramickými fragmenty z pozdního středověku. V osmdesátých a devadesátých letech byla péče o objekt zcela opomíjena a budova byla částečně využívána jen jako sklad. Z významné stavební dominanty se tak stala chátrající budova.

V roce 2008 předložil Liberecký kraj projektovou  žádost do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Projekt byl úspěšný a téhož roku byla započata jeho realizace. Se začátkem letošního roku byla potom rekonstrukce završena a budova byla předána Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě. Bezprostředně po rekonstrukci bylo zahájeno budování stálých expozic a vlastního archeologického pracoviště.

Nově jsou zde k vidění tři samostatné expoziční celky. Tématem prvního je jeskynní archeologie a speleoantropologie, které se zabývají v širším kontextu vztahem člověka k jeskyním. Těmto specifickým archeologickým odvětvím se archeologové Vlastivědného muzea věnují dlouhodobě. Zaklenuté suterénní prostory navozují dojem podzemních dutin a seznamují veřejnost s nejzajímavějšími nálezy ze skalních dutin od pravěku do současnosti.

Další část expozice se zabývá nejstaršími dějinami České Lípy s důrazem na středověké hrnčířství, které bylo ve středověku pro Českou Lípu významným řemeslným odvětvím. Hrnčíři žili v samostatné předměstské čtvrti v širším prostoru dnešní Hrnčířské ulice. Hrnčířská produkce světle pálené a červeně malované keramiky je jedním z nejcharakterističtějších rysů hmotné kultury středověké České Lípy od konce třináctého do šestnáctého století.

Třetí část expozice potom připomíná dějiny budovy samotné, neboť je v ní umístěn vězeňský kout. Tuto část expozice, která je spojená i s výkonem tortury a hrdelním právem připomínají  ukázky některých mučicích nástrojů a katovský meč.

Slavnostní otevření Šatlavy, které se odehrálo v úterý dvaadvacátého února od půl páté odpoledne, přilákalo velký zástup dychtivých návštěvníků. Nezbývá než Šatlavě a českolipské archeologii popřát, aby tento zájem odborné i laické veřejnosti vytrval. Jako motivace k návštěvě Šatlavy mohou sloužit i ke článku přiložené fotografie, které pořídil fotograf českolipského muzea Vladimír Štěpánský.

Nahoru