Českolipsko & Praha – spojitosti osudů

Verze pro tisk |

Hlavní město Praha je Čechy vnímáno jako symbol národních dějin. Jestliže Praha vítězila, radovaly se celé Čechy, byla-li ponížená, ponížilo to celý národ. České a moravské kraje jsou s Prahou propojené různě. Jakým způsobem se s hlavním městem propojil náš region, prozrazuje výstava Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě s názvem Českolipsko & Praha – spojitosti osudů.

V Praze působili naši rodáci, o Prahu se zajímaly osobnosti, které u nás našly svůj domov. Některé osobnosti jsou velmi významné, jiné nahlížely na Prahu nevšedním pohledem.
Spojení České Lípy a Prahy sahá do dávné minulosti. Prvním slavným rodákem působícím v Praze byl Beneš Krabice z Weitmile. Napsal Kroniku českou, řídil stavbu Svatovítské katedrály a patřil k užšímu kruhu vedení státu v době panování Karla IV.

Dnes zapomenutý českolipský rodák Vilém Horn vystudoval ve Vídni Polytechnický institut.
Nadaný malíř se zabýval myšlenkou „jak světlo kreslí“ a podařilo se mu ji uvést do praxe. Zabýval se daguerrotypií, v Praze založil první fotoateliér v Čechách, vydával první fotografický časopis ve střední Evropě. Průkopník portrétní fotografie se vrátil do České Lípy, kde se věnoval fotografování i stavitelství, a jeho přímý potomek malířka Herta Viktorínová-Ondrušová namalovala zajímavý obraz znázorňující Českou Lípu a Prahu, který je na výstavě také vystaven.

Slavnými rodáky, kteří působili v Praze, se pyšní obec Sloup v Čechách. Ferdinand Břetislav Mikovec byl přímým účastníkem revoluce v roce 1848 a v Praze založil první českou literární revue Lumír. Bratři Maxové, slavní sochaři, v Praze tvořili a jejich sochy zde zdobí různá náměstí, svatovítský chrám a také Karlův most.

Na Českolipsku našli svůj domov např. Jan Komárek, Viktor Veselý, Jan Seidl. A jaký oni měli vztah k Praze? Tak např. fotograf Viktor Veselý, ovlivněn Karlem Plickou, vytvořil fotografický cyklus Praha. Zajímavé je, že první snímek zhotovil v den atentátu na Heydricha. Prahu fotografoval také Jan Seidl ale poetika jeho cyklu byla poněkud jiná. V 70. letech minulého století ho město zaujalo lešeními, která bylo možno vidět na každém kroku.
Zajímavý pohled na pražský kolorit nabízí Antonín Neumann, učitel a kostelník kostela Všech svatých v České Lípě. Kreslil figurky pražských tuláků. Prahou byl okouzlen i úředník Josef Ermold, který sbíral pohlednice staré Prahy. Jeho sbírka je úctyhodná, čítá 13000 kusů.

V meziválečném období bylo velkou ctí uspořádat na českých školách každoroční výlet do Prahy. Ten absolvovali i žáci základní školy v Bezdězu. Své zážitky nakreslili. Místa která jsou na výkresech zobrazena, jsou hádankou pro návštěvníky výstavy.
Výstava v Maštálkové síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě vznikla ve spolupráci s Vlastivědným spolkem Českolipska a bude doplněna vlakovým výletem do Prahy. Navštívíme hlavní nádraží, Lapidárium Národního muzea a Ústřední automotoklub Praha. Ladislav Smejkal, historik Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a průvodce tohoto výletu, nás stopami, které zde českolipští rodáci zanechali, provede a podrobně seznámí. Tento výlet, jako i ostatní akce Vlastivědného spolku Českolipska, je určen nejen pro členy spolku, ale i zájemce z řad veřejnosti. Výlet se uskuteční v sobotu 30. května. Sraz je v České Lípě na hlavním nádraží. Rychlík přes Mladou Boleslav odjíždí v 6.24 hodin, zpět se vrátíme v 17.36 hodin. Zájemci jsou srdečně zváni. 

alt
alt
alt
alt
Nahoru