Česká Lípa hostí celorepublikový knihovnický seminář

Verze pro tisk |

V nadcházejících dnech se bude v České Lípě konat 34. celorepublikový seminář muzejních knihovníků. Pro město se jedná o důležitou událost už proto, že konání semináře přechází každý rok z jedné instituce na druhou a seminář se sem hned tak nevrátí.

Seminářem, který se bude konat od sedmého do osmého září, v posledních dnech žije celé českolipské muzeum a hlavně vedoucí jeho knihovny Jana Fridrichová, se kterou jsme si o akci a o její organizaci blíže povídali.

Jak by se dalo pro Českou Lípu nevšední vědecké setkání popsat, oč se vlastně jedná a co se zde bude řešit?

Seminář se v České Lípě bude konat vůbec poprvé. Oficiální název je Seminář knihovníků muzeí a galerií. Seminář je pořádán jednak muzeem a jednak Komisí knihovníků při Asociaci muzeí a galerií České republiky. Očekáváme zhruba sto dvacet účastníků z celé republiky. Novinkou je to, že letos bude mít seminář i mezinárodní účast, protože přijede doktor Uwe Kahl, který je vedoucím oddělení starých tisků z knihovny Christiana Weiseho v Žitavě. Ten zde přednese velmi zajímavou přednášku pro všechny, kdo pracují se starými tisky, protože pan Kahl obhospodařuje velké množství bohemikálních tisků a v minulých letech se jim povedlo zrekonstruovat knihovnu a o tom všem bude jeho povídání. Akce je pořádána i za podpory města Česká Lípa a koná se pod záštitou statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Lidie Vajnerové.

Proč byla pro konání semináře vybrána letos právě Česká Lípa?

Česká Lípa byla vybrána už proto, že zde letos máme co slavit. Letošní rok je rokem dvoustého výročí narození českého básníka Karla Hynka Máchy. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě navíc spravuje památník Karla Hynka Máchy v Doksech, a proto závěrečnou doprovodnou akci pro účastníky semináře směřujeme právě sem.

Mohou na přednáškový program konference zavítat i zájemci z řad veřejnosti?

Pokud bude mít někdo o program zájem, samozřejmě se může přijít podívat. Budou tady i knihovníci z městské knihovny v České Lípě. Zájemci o knihovnictví a o staré tisky se tady určitě budou mít co dozvědět. Letošní ročník je navíc zaměřen na digitalizaci, čili se bude hovořit i o digitalizační technice v knihovnictví. To všechno jsou témata, která se budou na semináři v budově Základní umělecké školy v průběhu sedmého a osmého září řešit.

Dá se říci, že na tyto dva dny se sál Základní umělecké školy přemění ve vědecké pracoviště univerzitního typu?

Určitě. To je velmi dobře řečeno, protože sem přijedou skutečně špičkoví odborníci z oboru knihovnictví. Budou zde zástupci Národní knihovny, Národního muzea, pracovníci z Památníku národního písemnictví, Vědecké knihovny v Olomouci a samozřejmě i kolegové z muzejních knihoven z celé České republiky. Bude se tedy jednat skutečně o plejádu odborníků na knihovnictví.

Co pro vás vlastně pořadatelství podobné akce obnáší?

Přijede sem na sto dvacet lidí. Ty všechny musíme ubytovat a postarat se o ně v průběhu přednášek, ale i po nich. Proto je připraven také bohatý doprovodný program, na jehož realizaci se s námi podílí město Česká Lípa. I díky němu budou účastníci mít možnost shlédnout v budově Jiráskova divadla představení Báry Hrzánové s názvem Máj.

Velice si vážíme také báječného přístupu vedení Základní umělecké školy, která nám poskytla na seminář velký sál v nově zrekonstruované budově, který je svou kapacitou a vybavením pro konání takového kolokvia plně dostačující.

Je už známé, kde se bude konat další ročník knihovnického semináře?

Tak to zatím úplně jasné není. Seminář se každý rok koná někde jinde. Kde to bude další rok, se bude rozhodovat až v průběhu konference. Něco se ale proslýchá o Moravě, kam by knihovníci měli opět po delší době zavítat.

Nahoru