Mimoňská radnice bude jednat o zákazu tranzitní kamion. dopravy

Verze pro tisk |

Březnové zasedání zastupitelstva města Mimoně, které proběhlo 19. března, mělo na programu, mimo jiné, také doporučení rady města Mimoně ke schválení návrh na omezení tranzitujících kamionů zákazovými značkami.

Předkladatelé tohoto bodu jednání Mgr. Šárka Krousová (TOP 09) a Ing. Pavel Ráček (ČSSD) tímto návrhem podpořili mínění té části mimoňské veřejnosti, která je přesvědčena o zbytečnosti chystaného „vnitřního obchvatu“, přeložky silnice II/268 centrem města a jako dostačující řešení dopravní situace ve městě považují zákaz průjezdu tranzitujících kamionů, zejména mezinárodní dopravy, vymezeného dopravními značkami.
Téma přeložky silnice II/268 centrem města Mimoň se na čelním místě pomyslného žebříčku popularity drží prakticky od začátku roku 2015, kdy město začalo dělat první kroky k finální verzi tzv. konečného řešení dopravní otázky v našem městě.

Na únorovém zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet, který již počítal s částkou 750.000 Kč na projektovou dokumentaci, následně 24. února proběhlo první veřejné setkání s občany města na toto téma, kde byla veřejnosti prezentována dokumentace přeložky a její různé varianty, z nichž ani jedna veřejnost neoslovila a většina přítomných byla jasně proti. Prakticky už jen proto, že stavba za stovky milionů vlastně neřeší vůbec nic, spíše se naopak stane přítěží pro více obyvatel města, než jakou představuje současná tranzitní kamionová doprava centrem města. Jde o urbanisticky naprosto nevhodný zásah do historického jádra Mimoně, resp. do toho, co z něj ještě zbylo. Zničení dosud klidových zón na pravém břehu řeky Ploučnice a parčíku V Lukách a vyvedení kamionové dopravy jiným obyvatelům města prakticky k domům pod okna a zvýšení hlučnosti, dosud tlumené městskou zástavbou.

Druhé veřejné jednání již bylo, mimo jiné, také ve znamení další varianty, odlišné od plánované přeložky a které by bylo řešením pro celé město. Tím bylo omezení tranzitujících kamionů dopravními značkami. Ukazuje se, že Mimoň v tom není sama a obce na dolním toku Ploučnice, kam silnice II/268 pokračuje (navazuje u Zákup na II/262 a dál na Děčín) již tento zákaz částečně prosadily. Byť s velkými problémy, ale dosáhly zatím alespoň na zákaz tranzitu v nočních hodinách, tj. od 22:00 do 06:00 hod v úseku od Stružnice do Děčína, který by měl platit od 1. 4. 2015. Omezení může pomoci i Mimoni, která na této tranzitní trase leží také. Dá se říci, že radnice tlaku veřejnosti částečně ustoupila a hovořilo se i o referendu na toto téma, které by se pravděpodobně spojilo s krajskými volbami zhruba za rok.
A proto padl návrh Mgr. Šárky Krousové (TOP 09) a Ing. Pavla Ráčka (ČSSD), projednat bod o zákazu tranzitní nákladní dopravy na březnovém jednání zastupitelstva. Rada města jej doporučila ke schválení a 19. března na jednání zastupitelstva města Mimoně byl tento návrh přijat a schválen.

Nic ovšem nenasvědčuje tomu, že je boj u konce. Radnice se ústy místostarosty pana Ing. Stanislava Balouna nechala v zápětí slyšet, že případný zákaz pro tranzitující kamionovou dopravu je použitelný pro každou variantu. Tedy jak pro variantu nulovou, čili nedělat žádnou přeložku a pouze omezit průjezd tranzitní kamionové dopravy, tak i pro jakoukoliv variantu realizace přeložky. Jinými slovy – i když se zákaz tranzitní kamionové dopravy přes Mimoň do budoucna realizuje, myšlenky přeložky se tímto nevzdáme a nebereme to jako konečné řešení.

Nahoru