Varhany baziliky Všech svatých rozezpívá István Mátyás

Verze pro tisk |

V sérii pozvánek na koncerty Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica vás organizátoři zvou na další koncert. Festival se jím opět vrátí do České Lípy, kde v sobotu druhého října vystoupí od devatenácti hodin v klášterní bazilice Všech Svatých vynikající varhaník István Mátyás.

Tento v pravdě výjimečný koncert se koná pod záštitou maďarského velvyslance, který bude na koncertu osobně přítomen. Pozváním Istvána Mátyáse se vlastně festival přihlašuje ke svému záměru pro letošní rok, kterým bylo krom jiného zprostředkovat hudební dialog mezi umělci střední Evropy a jejich posluchači na Českolipsku.

István Mátyás se narodil roku 1980 v maďarském Zalaegerszegu. Přes svůj mladý věk už má za sebou celou řadu stáží i soutěží, které dostatečně svědčí o jeho talentu. V roce 2003 absolvoval na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni obor klavír a o dva roky později ukončil na téže univerzitě studium hry na varhany. Pravidelně také navštěvoval mistrovské kurzy slavných interpretů a byl stipendistou Centra Herberta von Karajana i Nadace Albana Berga. Během studii se zúčastnil několika významných interpretačních soutěži. V roce 1999 zvítězil v National Chamber Music Competition v Szegedu, v roce 2005 získal 1. cenu a čtyři zvláštní ceny v mezinárodní varhanní soutěži v ruském Kaliningradu. István Mátyás byl v minulých letech hostem hudebních festivalů v Albánii, Německu, Rakousku, Maďarsku, Belgii, Španělsku, Estonsku, Rusku i doma v Maďarsku. Kromě koncertní činnosti působí v současnosti také jako pedagog na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Štýrském Hradci.

István Mátyás se zaměřuje nejvíce na období hudebního romantismu a na autory dvacátého století. V jeho sobotním repertoáru ovšem zazní celkový průřez světovou varhanní tvorbou. Už proto nemůže chybět v jeho programu Preludium a fuga e moll BWV 548 od Johanna Sebastiana Bacha.

Stejně tak zde ale zazní i další klasická díla, mezi něž je třeba počítat Preludium a fuga c moll op. 37 od Felixe Mendelssohn-Bartholdyho či jedna z verzí slavné písně Ave Maria, tentokrát v aranžmá Ference Liszta. Kromě těchto autorů se budeme mít možnost seznámit i s varhanní tvorbou obdivovatele hudby Johanna Sebastiana Bacha Roberta Schumanna či Dezso Antalffy-Zsirosse, který je pokládán za vůdčí osobnost maďarské varhanické školy meziválečného období.

Jak vyplývá ze zmíněného repertoáru Istvána Mátyáse, máme se i ve třetím týdnu devátého ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica na co těšit.

Nahoru