Společnost Českolipské teplo darovala milion pro Lípu Musicu

Verze pro tisk |

Darovací smlouvu, díky které poputuje jeden milion korun od společnosti Českolipské teplo a.s. na výdaje spojené s realizací festivalu Lípa Musica, schválili českolipští radní na svém únorovém zasedání. Martin Prokeš, který festival organizuje a zároveň je radním a zastupitelem města Česká Lípa, se hlasování neúčastnil.

Finanční dar v celkové hodnotě 1 milionu korun na kulturní, společenské či sportovní akce, které organizuje město či subjekt, v němž má město majoritní podíl, poskytuje Českolipské teplo městu na základě Akcionářské smlouvy z roku 2008. S milionem korun pro Lípu Musicu se navíc počítalo i v rámci rozpočtu na letošní rok.

„V loňském roce neproběhl zahajovací koncert Lípy Musicy v České Lípě, za což se na Martina Prokeše snesla vlna kritiky. V rámci letošního ročníku tak bude městu věnovaný celý jeden intenzivní týden, do kterého se zapojí například také naše základní umělecká škola,“ upozornila českolipská starostka Hana Moudrá.

Nahoru