Rozšafně elegantní inspirace o páté

Verze pro tisk |

Předposledním zastavením letošní saské části Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica se o nedělním podvečeru 15. října stala lázeňská obec Lückendorf, kam festival přivezl renomovaný Afflatus Quintet. Dechové setkání se špičkou českých interpretů přilákalo desítky českých i saských hostí. Lípa Musica tak potvrzuje, že je skutečně mezinárodním festivalem, který si své místo již pevně získal i v srdcích německých milovníků hudby.

Inspirativní večer otevřel Velký kvintet f moll Antonína Rejchy, klasika dechového repertoáru a výrazného reprezentanta české hudby na francouzské půdě. Dílo zpěvně galantní, francouzsky elegantní, které českofilharmonický Afflatus kvintet osvěžený mladými talenty festivalovému publiku známého rivala Belfiato podal s šarmem i jistotou sobě vlastní.

Po klasicistním úvodu kvinteto zařadilo exkurz ke Krbu krále Reného tak, jak jej hudebně ztvárnil vynikající francouzský modernista Darius Milhaud. Rozšafná hudba odkazující se ke kurtoazní tématice určená původně pro film zaujala typicky milhaudovskou vtipností, lehkou ironií a barvitostí. Představitel Pařížské šestky inspiroval Afflatus k expresivně plnokrevnému výkonu.

Večer uzavřela ukázka z odkazu terezínského skladatele Pavla Haase. Jeho kvintet nezapře vlivy Haasova učitele Janáčka, oblibu lidové hudby, jazzu i silně originální tvůrčí přístup v duchu evropské moderny počátku 20. století. Barvitě mnohovrstevnaté dílo nabídlo prostor všem nástrojům k virtuózní exhibici i soustředěnému dialogu.

Špičkový komorní večer v těsném sousedství našich hranic okouzlil výsostnou interpretací, dramaturgickou vynalézavostí i intimní malebností lückendorfského kostelíku. Krásná atmosféra vzájemného porozumění naplnila všechny přítomné a potvrdila smysluplnost festivalových snah o nalezení přátelského sousedského dialogu.  

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru