Do Jablonného v Podještědí přijede Kühnův dětský sbor

Verze pro tisk |

V neděli desátého října se Mezinárodní hudební festival Lípa Musica po roce opět vrátí do Jablonného v Podještědí. Tentokrát zde v Bazilice minor svatého Vavřince a svaté Zdislavy od sedmnácti hodin vystoupí Kühnův dětský sbor s programem nazvaným Duchovní tvorba pěti staletí.

Kühnův dětský sbor byl založen v roce 1932. V současnosti patří k nejvýznamnějším českým uměleckým kolektivům, známým nejen v Evropě, ale i v Japonsku, Spojených státech amerických, Kanadě, Mexiku, Singapuru a Malajsii. Za dobu své existence vychoval tisíce talentovaných dětí a  nahrál na padesát titulů české i světové hudby.

Mezi největší úspěchy z poslední doby patří účinkování v proslulé Carnegie Hall v New Yorku, na prestižním festivalu Bregenzer Festspiele 2003 ve scénickém provedení Janáčkovy Lišky Bystroušky nebo spolupráce se světoznámým dirigentem Vladimirem Fedosejevem v Čajkovského sále Moskevské konzervatoře v dubnu 2004. Na mezinárodní sborové soutěži European Broadcast Union ve Wuppertalu získal 1. cenu. Posledním pozoruhodným úspěchem bylo obhájení 1. místa v prestižní mezinárodní sborové soutěži ve španělské Tolose v roce 2008, což se doposud žádnému ze sborů na světě nepodařilo. Do Jablonného v Podještědí navíc sbor přijede ověnčen dalším úspěchem, kdy vyhrál minulý měsíc v italském Arezzu. Mezi čtyřiadvaceti sbory z celého světa získal první místo v kategorii dětských sborů.

Z výše uvedeného výčtu mezinárodních úspěchů Kühnova dětského sboru je jasně patrné, že nedělní podvečer v Jablonném v Podještědí slibuje skutečně cosi nevšedního. Sbor vystupující od roku 1967 pod uměleckým vedením Jiřího Chvály navíc doprovodí harfenista Jan Kalfus.

Jak vyplývá z názvu programu, během nedělního podvečera zazní duchovní díla pěti staletí. V úvodu sbor zazpívá Ave Maria od španělského mistra Tomáse Luis de Victorii, na nějž v repertoáru naváže Pueri Haebreorum od jeho učitele Giovanni Pierluigi da Palestina. Současníkem obou mistrů byl i Slovinec Jacob Handl-Gallus, který působil na pražském dvoře Rudolfa II. Z jeho díla zazní Pueri concinite. Ze dvora Rudolfa II. se přeneseme prostřednictvím Mozartovy skladby Ave verum corpus do osmnáctého století.

Možná poněkud překvapivě na to, že se jedná o koncert duchovní hudby, jsou zastoupeni v repertoáru Kühnova dětského orchestru skladatelé devatenáctého a dvacátého století. Toto období sbor pokryje téměř dokonale, neboť zazpívá party od Franze Schuberta, Bedřicha Smetany, Johannese Brahmse, Petra Iljiče Čajkovského či Antonína Dvořáka. Duchovní hudba a její znovuobjevování je ale častým hudebním záměrem i autorů století dvacátého. Z něj zazní například Žalm 150 od Zoltána Kodályho, Rondel a De angelis od Petra Ebena či Gloria Tibi od Leonarda Bernsteina.

Toto velmi bohaté hudební menu podávané v tak výjimečném prostoru, jakým je bazilika v Jablonném v Podještědí, je dostatečným důvodem, aby jeden z vašich hudebních výletů za koncerty festivalu Lípa Musica zamířil i sem.

Nahoru