Benefiční víkend s Lužanskou

Verze pro tisk |

Třetí festivalový týden završilo víkendové setkání s Ensemblem Inégal, který ve výročním roce české hudby nabídl v sobotu 11. října publiku ve Stráži pod Ralskem a v neděli 12. října premiérově německému Schirgiswalde provedení nádherné Dvořákovy Lužanské mše doplněné o poctu strážském rodákovi J. I. F. Biberovi a v Sasku o další díla Dvořákova a Brahmsova. Pokračování saské kapitoly festivalu bylo navíc úspěšnou beneficí pro Nadační fond Ozvěna, rozvoj jehož aktivit se festival v letošním roce snaží podporovat.

Druhé festivalové představení v rodišti J. I. F. Bibera – Stráži pod Ralskem – přichystalo pro posluchače zaplněného kostela sv. Zikmunda kontrastní program, který osciloval mezi barokní a romantickou hudbou. Úvod byl zasvěcen poctě slavnému rodákovi uvedením tří ukázek z jeho slavných Růžencových sonát. Těch se s brilantní virtuozitou ujala letošnímu publiku již známá houslistka zaměřující se zejména na období baroka Lenka Torgersen za doprovodu uměleckého vedoucího Ensemble Inégal Adama Viktory hrajícího na kopii barokního varhanního pozitivu. Viktora navíc díla Biberova proložil dvěma Muffatovými ciaconami, které reprezentovali hudební odkaz Biberova současníka coby nejzásadnějšího představitele varhanní hudby předbachovské éry.

Nedělní koncert v Schirgiswalde nabídl oproti strážskému odlišnou první polovinu koncertu. Díla Bibera a Muffata vystřídaly kusy Brahmsovy a Dvořákovy. Preludiem koncertu bylo bachovsky laděné Preludium g moll Johanessa Brahmse, které Adam Viktora zahrál na barokní varhany nádherného kostela Mariä Himmelfahrt. Následoval blok věnovaný Antonínu Dvořákovi kombinující jeho duchovní zpěvy s ranými varhanními preludii, které vznikly ještě za studií skladatele. V liturgické písni Ave Maria se výtečně představil basista Roman Hoza za doprovodu Vladimíra Roubala na harmonium. Následoval drobný zpěv Ave Maris Stelis na text středověkého latinského hymnu k oslavě Panny Marie v podání sopranistky Stanislavy Mihalcové s doprovodem Adama Viktory, duet O sanctissima a Hymnus k Nejsvětější Trojici v podání tenoristy Tobiase Hungera a Simony Jindrákové.

Duchovní ráz večera v obou dnech završilo uvedení neokázale krásné Dvořákovy Mše D dur zvané Lužanská. Tato Dvořákova niterná osobní výpověď vztahu k člověku, přírodě i Bohu, psaná pro „amatérské“ provedení, rozjasnila závěry obou koncertů. Dílo po formální stránce zdánlivě skromné a nekomplikované oplývá barvitostí, melodickou bohatostí a upřímnou vroucností bez laciných vnějškových efektů, a o to více dává vyniknout vlastní obsahové výpovědi. Jeho půvab ztvárnila osmice pěvců za doprovodu strážských chrámových varhan resp. harmonia, violoncella a kontrabasu v případě saského Schirgiswalde s pokorou i radostí, přesvědčivostí a citem. Reakce publika byla v obou případech velmi intenzivní a vřelá.

Schirgiswaldská benefice vynesla navíc výtěžek 16.570,- Kč, které budou věnovány na rozvoj aktivit Nadačního fondu Ozvěna, jež se věnuje podpoře a pomoci rodinám, jejichž děti či mladiství se potýkají se sluchovým postižením. Ozvěna děkuje všem, kteří přispěli, za laskavou podporu!
 

alt
alt
alt
alt
Nahoru