Liberecký kraj má nové logo

Archiv
Verze pro tisk |

Tři hlavní důvody, proč bylo podle odborníků nutné změnit logo LK:


1) Současné logo je špatně čitelné. Použitý typ písma je pro tento způsob prezentace zcela nevhodný. Díky tomu postrádá stávající logo také tzv. bezbariérovost (slabozrací občané ho vůbec nepřečtou). Přitom účelem každého loga je, aby na první pohled bylo patrné, komu náleží, bylo jednoduché a snadno zapamatovatelné.


2) Použitá grafika stávajícího loga nevypovídá o výlučnosti Libereckého kraje jako instituce a regionu. Využívá symbol Ještědu, který do svých log zapracovávají i jiní, což je považováno za hrubou chybu. Logo tak ztrácí na jedinečnosti a transparentnosti, která by opět měla vyústit v jediné - na první pohled nám říci, komu patří. Z tohoto důvodu je naše logo kritizováno a považováno za jedno z nejhorších. (Jednoduchý příklad - ani jedna automobilka na světě nemá ve svém logu automobil, i když by tento grafický symbol její výrobu charakterizoval nejlépe. Jenomže by se tak vzdala svojí výlučnosti a jedinečnosti, kterou svému okolí sděluje právě svým logem - grafickou zkratkou.)


3) Stávající logo neumožňuje široké využití v rámci jednotného vizuálního stylu. Ten by měla používat každá moderní instituce, neboť jde o základní formu prezentace. Bohužel naše stávající logo je pro tento způsob prezentace prakticky nepoužitelné. Například je nezapracovatelné do hlavičky úředního dokumentu, ale ani na velkoplošné reklamní tabuli nepůsobí transparentně. Je málo výrazné a opět musíme zdůraznit - nečitelné. Jediné místo, kde je akceptovatelné, jsou drobné propagační předměty, což je pro instituci, jakou logo reprezentuje, zcela nedostačující.


Krajský úřad nechal za 300.000 korun zpracovat návrh jednotného vizuálního stylu kraje, jehož součástí je nové logo.


Původní logo kraje vzešlo před dvěma lety z veřejné soutěže, do které se mohli přihlásit jak odborníci, tak laická veřejnost. Zastupitelé tehdy vybrali značku nesoucí v sobě symboliku Ještědu. Podle zastupitele Karla Bárty bylo původní logo lepší než nový návrh.


"Jsem přesvědčen, že předstihlo dobu," řekl na jednání zastupitelstva. Odborníci však měli jiný názor, podle nich neodpovídá moderní době. 


Pro porovnání staré logo:


  


 

Nahoru