Lípa Musica nabídne českoněmecké Jarní dialogy

Verze pro tisk |

Spolek ARBOR - hlavní pořadatel MHF Lípa Musica - se již pět let snaží v rámci pořádaného Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica kultivovat česko-německé vztahy, a to nejen prezentací vynikajících německých umělců v Čechách, ale též setrvale posiluje svoji přítomnost v Sasku, kam vyváží nejlepší reprezentanty českého hudebního umění. Při příležitosti 20. výročí uzavření Česko-německé deklarace v roce 1997 připravil spolek speciální projekt Jarní dialogy - dubnový minifestival, který je součástí Česko-německého kulturního jara a který ideu česko-německého dialogu Lípy Musicy navíc dále rozvine v dialog odehrávající se přímo na jevišti.

Jarní dialogy nabídnou trojici projektů, které se uskuteční v Čechách i Sasku. Projekt otevře dialog instrumentální za účasti renomovaných umělců z ČR a Německa. Přední česká a světová harfistka Jana Boušková si ke spolupráci přizvala vynikající umělce - německého houslistu a violistu Floriana Donderera, violoncellistku Tanju Tetzlaff a českého flétnistu Jana Ostrého. Dále bude následovat dialog vokální s názvem Vidi Speciosam, na němž budou spolupracovat český soubor Tiburtina Ensemble s německou renesanční kapelou Capella de la Torre. Projekt vyvrcholí dialogem hudebně-dramatickým s inovativním přesahem do video artu, na němž se bude podílet vokální duo Kchun, německý recitátor a tvůrce vizualizace. Ta bude založena na improvizačním videoartu promítaném přímo do interiéru kostela na základě tvorby kreseb akademickým malířem Atilou Vörösem na téma hudebního přediva přímo při koncertu. 

9. 4. 2017, 17.00| Zámek Děčín
Jana Boušková a přátelé

Dusík | Renié | Ravel | Schubert | Dvořák
Jana Boušková - harfa, Tanja Tetzlaff – violoncello (Německo), Jan Ostrý – flétna, Florian Donderer – housle / viola (Německo)

16. 4. 2017, 17.00 | bazilika Všech svatých v České Lípě
Vidi speciosam

mše k Panně Marii ve španělských ženských klášterech kolem roku 1600
Tiburtina Ensemble, Barbora Kabátková – umělecká vedoucí
Capella de la Torre, Katarina Bäuml – umělecká vedoucí (Německo)

23. 4. 2017, 20.00 | evangelicko-lutheránský kostel ve Waltersdorfu, Großschönau
Purgatio

inspirace Dantovou Božkou komedií ve zpěvech, mluveném slovu i video artu
KCHUN: Martin Prokeš - tenor, Marek Šulc – baryton
Gerd Krumbiegel (Německo) – recitace
Atila Vörös, Rudolf Živec – videoart

Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

Předprodej vstupenek na tuto akci bude zahájen 1. 3. 2017. Sledujte webové stránky festivalu s aktuálními informacemi. Leták k akci si můžete stáhnout zde

alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru