Českolipská satisfakce pokřtěna

Verze pro tisk |

V závěrečný den 40. Českolipského divadelního podzimu byla pokřtěna kniha I can´t get no - Českolipská satisfakce. První patro KD Crystal se tak stalo místem setkání různých generací, kulturních sfér, Českolipanů i návštěvníků mimookresních, ale především lidí s chutí podporovat věci vznikající mimo hlavní, tedy ten neprofesní proud. Protože jak ČDP, tak Satisfakce existují díky jednotlivcům a jejich nadšení nabízet kulturu nikoli pro peníze, ale pro radost.

 

A jaké bylo úvodní slovo moderátora večera Ondřeje Homoly?

Kniha, kterou budeme dnes večer křtít, je knihou o rockové hudbě. Dovolte mi jen krátké zamyšlení nad rolí tohoto kulturního fenoménu. 

Kniha má z logických důvodů silnou historickou linii. Je to pochopitelné, neboť rocková hudba, snad jako žádné jiné umění ve 20. stolení, je uměním revolty. Revolty svobody, solidarity a lásky. Revolty čehosi magického, pro okolní svět zvláštního a hlavně nekontrolovatelného. Snad proto nebyl žádný jiný umělecký směr v dějinách tak pronásledován, potlačován, a často proti vůli jeho aktérů, politizován. Je proto logické, že vyznavači tohoto žánru, a umělci obecně, jsou velmi citliví právě k úrovni svobody ve společnosti.

V poslední době jako by opět bylo čeho se bát: Ten, kdo hlásá solidaritu a otevřenou společnost, je osočován z nedostatku vlastenectví. Lidská práva a vyšší hodnoty jsou vyměňovány za pochybné ekonomické výhody a nejvyšší představitel státu nabízí místo odpuštění pomstu, místo velkorysosti výsměch a místo pozitivního pohledu na věc zneužívá autority svého úřadu k tomu, aby nás táhl zpět… asi víte kam.

Ba co je horší, jistý politický podnikatel bezostyšně označuje všechny ostatní za zloděje, zavádí všudypřítomnou kontrolu všeho, hromadí kapitál a moc a pod heslem jakéhosi bezpáteřního normalizačního konjunkturalismu útočí na samotnou podstatu liberální demokracie.

Liberální demokracie není dokonalým zřízením. Ale je to bezesporu zřízení, kde se velmi dobře daří rockové hudbě.

A proto bych si přál, a musíme se o to všichni zasadit, aby se další knihy o rockové hudbě nemusely tolik zaobírat historií, ale hudbou samotnou. 

(zleva) moderátor Ondřej Homola, fotograf a patron knihy Ivan Köhler, autor Tomáš Cidlina a vydavatel Rudolf Živec

Ondřej Homola a radní kraje Alena Losová

Nahoru