Úterní jednání krajského zastupitelstva

Verze pro tisk |

Dobrý večer, teď již spíše dobrou noc. Probírám se materiály na jednání zastupitelstva kraje, které bude v úterý 18. prosince a rozhodl jsem se zkusit požádat čtenáře i-novin o pomoc.

Jedním z projednávaných podkladů bude také návrh Jednacího řádu výborů zastupitelstva kraje. Zde jsem narazil na věc - návrh, u které si chci ověřit názory více lidí.

Jde o veřejnost či neveřejnost zasedání/jednání výborů zastupitelstva. Abych se jen tak nevyptával, tak rovnou i sdělím svůj momentální postoj k tomuto návrhu.

Výbory jsou iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva kraje. Nemají tedy žádnou rozhodovací pravomoc v tom smyslu, že by něco ukládaly, zakazovaly a pod. Mohou pouze doporučit - zejména pochopitelně zastupitelstvu. To pak rozhodne.

Navrhovaná absolutní veřejnost jednání mě zaskočila zejména proto, že se nijak nevypořádává např. s ochranou osobních údajů (mám na mysli těch, případně obsažených v projednávaných podkladech). Neumím si rovněž představit praktické provedení veřejnosti jednání, a z toho plynoucích organizačních a technických potíží - co dělat, pokud se dostaví 50 nebo 100 občanů, ale i třeba jen 10 protože výbory mají 15 členů, k tomu někdo z úřadu ... - bez ohledu na to, zda půjde o nátlakovou akci třeba některé ze stran v zastupitelstvu, některého občanského sdružení, nebo třeba skupinu recesistů, ale i naprosto vážně myšlený zájem. Prostory v každém úřadě, nejen krajském, jsou dány a překládat jednání výboru do větších může být, nejen v tu chvíli, neproveditelné. S tím pochopitelně souvisí i určitý pořádek při jednání - podle návrhu Jednacího řádu výborů sice může předseda výboru toho, kdo ruší jednání vykázat,ale jak to prakticky provede a jaké to může mít následky, to se neřeší.

Vzhledem k tomu, že návrh Jednacího řádu zároveň předpokládá, že pozvánka na jednání výboru včetně návrhu programu bude zveřejněna na internetu 10 dní předem, jsem toho názoru, že ti, kdo mají k věci co říci, nebo se jich osobně dotýká, mohou v dostatečném časovém předstihu požádat u umožnění účasti a přednesení stanoviska ke konkrétnímu bodu. V praxi by to asi znamenalo, že za početnější skupiny by zřejmě mohli vystoupit jejich zástupci.

Návrh jednacího řádu počítá nejen se zveřejňováním pozvánek, ale také zápisů a usnesení na internetu, což určitě podporuji a nejen proto, že transparentnost kraje máme ve volebním programu.

Takže pokud pokud budete někdo ochoten se k tomu vyjádřit ...
Děkuji a přeji hezký den

František Chot,
krajský zastupitel KSČM

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Úterní jednání krajského zastupitelstva

Zkusme aplikovat Zákon o obcích: Výbory zastupitelstva se schází na pozvání předsedy, které má být členům výboru doručeno nejpozději týden před jednáním. Jednání jsou neveřejná , výstupy z
práce výborů jsou předkládány jako doporučení zastupitelstvu. Teprve po té, co prošly jednáním zastupitelstva, které je vždy veřejné, jsou i výstupy prakticky zveřejněny.
Jaký smysl by mělo mít veřejné jednání ustaveného výboru ? Jako zastupitel se na to klidně zeptejte
navrhovatelů Jednacího řádu. A zveřejněte pro nás ostatní odpověď. Taky mě zajímá, jak to vysvětlí.
Děkuji M. Z.

Nahoru

Re: Úterní jednání krajského zastupitelstva

Víte, že já jsem pro transparentnost a dlouhodobě jsem kritizoval, když nebylo možné některé věci zjistit. Teď mi však přijde, že se to zcela zvrhlo na druhou stranu. Členové výborů a komisí nejsou voleni, jsou jen poradním orgánem. Dle mě je to přehnané, zodpovědnost nesou zastupitelé.

Nahoru

Re: Úterní jednání krajského zastupitelstva

Členové výborů i jejich předsedové jsou voleni zastupiteli na prvním zasedání, nikoliv tedy voliči - občany ve volbách. Zdaleka to nemusí být straníci nějaké strany. Strany koalice i opozice si
mohou do výborů nominovat lidi, zastupitelé nominované schválí nebo neschválí. Dobré je , když
členové výboru problematice rozumí ( např. dopravní ), aby byli jako poradní orgán vůbec něco platní.
Považme, že jen málo ze zvolených krajských zastupitelů může dopravním záležitostem detailně rozumět. Zastupitelé nesou tedy především zodpovědnost za to, koho do výborů (svých poradních orgánů ) zvolí. Někdy , pravda , není moc z čeho vybírat . :-))

Nahoru

Re: Úterní jednání krajského zastupitelstva

Milý pane zastupiteli, srdečně zdravím!

Jak to zde napsat stručně, aby nevyvolalo iracionalitu? Pominu dávnou minulost a vyjdu ze zkušeností po roce 1990, kdy jsem byl postupem času členem či předsedou řady státních či samosprávných komisí a poradních orgánů.

Dle zkušeností, lze argumenty exaktně doložit, účast veřejnosti obecně není vhodná, dokonce za sebe pléduji nevhodná. Jsou dokonce poradní orgány (myslím obecně, bez návaznosti na radu, zastupitelstvo), kde to ze zákona nelze.

Poté jak: na tuto komisi lze, na tamtu nelze? Hloupé! Stejně tak bych osobně (vyjma dotčených témat) nesouhlasil s volnou účastí jiných zastupitelů - nečlenů komise - na zasedání. Z toho je spíše anarchie, zmatek...

Zastupitelstvo je věcí veřejnou, má-li někdo pocit, důvod, dá dotaz a příslušný reprezentant komise, rady, orgánu má povinnost podat vysvětlení, odůvodnění, proč je stanovisko také či makové..

Každý "poradní" orgán má možnost k příslušného bodu přizvat kohokoliv, stejně tak k "zákonným" bodům povinnost pozvat každého dotčeného (např. u dotací a grantů dle usnesení orgánu).

Zveřejňování: za výše uvedeného ano. Pozvánky však jako informace s možností sdělit, že ten či onen bod je náš zájem, předseda má pravomoc rozhodnout. Zápisy všech a vždy ano!!!

Méně znalým příklad: Jako předseda státní a postupem let samosprávné komise pro sociálně-právní ochranu dětí a mládeže jsem měl možnost a v některých zákonem stanovených případech povinnost přizvat na zasedání další zainteresované: rodiče, děti, pedagogy, zástupce obce, zástupce orgánů činných v trestním řízení... atd. Což přirozeně neznamenalo, že vnímali celé zasedání komise! Dokonce jiný příklad - za sedání citované komise (postupně) ve všech dětských domovech - taky by každý z veřejnosti měl možnost účasti?! Tak to bych složil funkci...

Stejně tak na městě (Česká Lípa), když se schvalovalo obsazení volných bytových jednotek v lokalitě Parlament-Senát v Dubické ulici. Na chodbě takřka sto "žadatelů", každý měl stanovený čas na odůvodnění svého požadavku a následně na dotazy členů komise, ale poté: vše bude veřejné? Členové komise budou odcházet s ochrankou...

Nahoru

Re: Úterní jednání krajského zastupitelstva

Malý dodatek na reakci na můj mejl, nikoliv zde:

Mám pocit, že jsem Františkovi svůj názor sdělil naprosto jasně. Volené orgány absolutně ano, poradní nikoliv (viz moje odůvodnění výše).

Připomínka druhá, výše neuvedená, je žel nemile pravdivá. Svého času po tzv. listopadu platilo, zejména v komunálních volbách, že poradní orgány nebyly čistě politické. O jeden hlas to bylo dle politických kandidátek a další takřka půlka regionální osobnosti z dané oblasti.

Nahoru

Re: Úterní jednání krajského zastupitelstva

Děkuji za odpovědi a názory všem pánům - Zahradníkovi, Bártovi a samozřejmě Luboši Šádkovi!
Uvidíme dnes odpoledne - budeme se snažit argumentovat racionálně.
Ač máme adventní dobu, tak očekávám jednání zastupitelstva ani ne tak sváteční, ale spíše hodně "pracovní", místy až bouřlivé.

Ještě jednou díky a hezký den všem
František Chot

Nahoru

Re: Úterní jednání krajského zastupitelstva

Tak to dopadlo jako chytrá horákyně - zastupitelstvo schválilo navržené znění JŘ včetně veřejnosti jednání výborů s tím, že kluby zastupitelů, nebo jednotliví zastupitelé mohou navrhnout do příště úpravy a změny.
Je vidět, že blok SLK a ZpLK funguje jednotně.

Nahoru

Re: Úterní jednání krajského zastupitelstva

To je na jednu stranu dobře.

Nahoru

Re: Úterní jednání krajského zastupitelstva

Díky za zprávu, blok asi funguje jednotně. Nedělal bych ale si iluze, že z ostatních zastupitelů (všech i mimo blok ) materiály před zasedáním čtou všichni tak pozorně jako vy. Začal jste dobře, škoda , že vás takových není víc. Snad vás alespoň potěší ,,zpětná vazba,, od voliče. Koneckonců máte teď
měsíc času zformovat se také jako nějaká skupina, nemyslím teď stranická, ale pracovní a názorová a na příštím jednání předložte ty úpravy a změny s těmi názorově spřízněnými zastupiteli
dohromady. A můžete nám občas napsat sem do i-novin , jak se vám to daří.

Nahoru

Re: Úterní jednání krajského zastupitelstva

Dobrý večer,

domů jsem se vrátil před půl dvanáctou, takže to byl hezký výlet.
Zítra během dne se pokusím alespoň nejvýraznější dojmy a názory popsat.

Teď už raději dobrou noc.
F. Chot

Nahoru

Re: Úterní jednání krajského zastupitelstva - 2

Takže žádná středa, ale až sobota dopoledne :-(

Protože zastupitelstvo bylo od 14.00 hodin do více než půl desáté večer, tak asi nemá smysl
popisovat (zejména při mém slohu) postupně jeho průběh. Spíše se pokusím zaměřit na ty body jednání, kde náš klub KSČM, nebo já osobně, jsme měli nějaké připomínky, návrhy ...

V úplném úvodu se však vrátím k problému, který byl 27. listopadu na ustavujícím zastupitelstvu okolo zániku mandátu Ing. Nedvědické a nástupu jejího náhradníka Ing. Opatrného. Klub KSČM podal podnět odboru dozoru samosprávy MV ČR k prošetření všech okolností celé věci. Rozhodli jsme se netahat do politiky v takovéto záležitosti občanskoprávní, nebo dokonce trestněprávní postupy a jsme přesvědčeni, že dozor MV je pro vyjasnění dostatečný.

Také v samém úvodu jednání vystoupila Ing. Eva Bartoňová (ODS) s rezignací na svůj mandát. Tu zdůvodnila, mimo jasnou neslučitelnost (je náměstkyní ministra školství), také tím, že se nehodlá nechat lustrovat amatérskými detektivy, protože má prověrku NBÚ. Dovolím si s ní v tomto nesouhlasit. Kolegyně a kolegové ze Změny pro Liberecký kraj už dávno nejsou jen zapálenými amatéry, ale skutečnými profesionály, které "lustrování" i slušně živí.

Při projednávání zprávy o činnosti rady byla vznesena kritika Z. Bursou (ČSSD), proč podkladový materiál neobsahuje také radu kraje ze dne 3. prosince - čas byl dostatečný. Na předpokládanou odpověď jsem ho upozornil už při našem společném jednání před zastupitelstvem - zápis byl zveřejněn na volně přístupných webových stránkách kraje v zákonné lhůtě, a je asi skutečně nadbytečné ho duplicitně vkládat ještě znovu na stránky přístupné toliko zastupitelům.
U tohoto bodu jsem měl dotaz, zda právě na své schůzi 3. prosince rada kraje schválila smlouvy o podmínkách poskytnutí služebních vozidel 9 uvolněným zastupitelům (sobě) k pracovním i soukromým účelům, včetně toho, zda smlouvy obsahují obrat: "... celé území Libereckého kraje (je) považováno nezpochybnitelně za místo výkonu funkce člena rady ..." s tím, že osobně jsem přesvědčen, že zaměstnavatel (kraj) má vytvořit nezbytné, vhodné a dostatečné podmínky pro výkon funkce včetně uzavření takovéto smlouvy a obdobných smluv (počítače, mobily ...), jen mne trochu mrzí, že vůči dřívějším funkcionářům kraje ve volební kampani neopomněli argumentovat jak platy (které jsou jasně stanoveny právními předpisy), tak i kritikou podobných "prebend". Od pana hejtmana Půty se mi dostalo obsáhlé odpovědi o namontování modulů GPS do služebních vozidel, existenci tlačítka pro odlišení služební a soukromé jízdy, vše zakončeno nabídkou, ať chodím jednou měsíčně kontrolovat jeho knihu jízd.
Opravdu nehodlám dozorovat jízdy pana hejtmana. Na to si příliš vážím jeho i svého času a mám k němu alespoň elementární důvěru.

Zastupitelstvo schválilo harmonogram svých zasedání na první pololetí r. 2013 - budou se konat vždy poslední úterý v měsíci.

Rozpočet na rok 2013 - veškeré pozměňovací protinávrhy z řad opozice KSČM a ČSSD krajská koalice SLK a ZpLK, za vydatné podpory ODS, jednotně zamítla.
Přístup koalice k rozpočtu je relativně jednoduchý a dá se shrnout do dvou bodů - byly zrušeny/nenaplněny všechny grantové fondy kraje (vyjma 2 zákonných) a zároveň bylo provedeno mechanické plošné snížení výdajů jednotlivých kapitol o 5-10%. Takto získaných 170 milionů Kč bylo převedeno do rezervy kraje, odkud mají být uvolňovány poté, co správci kapitol a ředitelé jednotlivých příspěvkových organizací "prokáží odůvodněnost" nákladů.
Je tedy podle mne zřejmé, že nejméně v prvním čtvrtletí roku 2013 se řádně zapotí jak zaměstnanci kraje a pracovníci příspěvkových organizací (ekonomové a ředitelé) kraje, tak samotní rezortní radní a konečně i zastupitelé při přípravě, projednávání a schvalování desítek a desítek rozpočtových změn.
Také je v tomto systému podle mne na bíle dni, že zásadní roli v "odůvodňování" mohou hrát pozitivní i negativní osobní vztahy, příslušnost ke stranám v zastupitelstvu a konec konců také obyčejná lidská předpřipo......t. Koalice Starostů a Změny si tak vytvořila mocný nástroj pro srovnání ředitelů a celých příspěvkovek do latě (snížením příspěvků pod kritickou mez). Zároveň je jasně dáno na vědomí obcím a městům, ale i občanským sdružením, kdo je na kraji pánem, a za kým je třeba vyrazit s prosíkem (granty/fondy).
Jen doufám, že celý tento systém nezpůsobí, v případě zahlcení, nenapravitelné následky.

K odměnám neuvolněných zastupitelů, tedy převážně opozice, jen stručně - odměny uvolněných zastupitelů se pochopitelně nesnížily, neuvolněným jsou sníženy o 10% s tím, že je možná diskuse a případně úpravy. Tady jen ocením, že po mé poměrně urputné snaze vedení kraje vzalo na vědomí, že pokud zákon používá obrat "zastupitelstvo stanoví", tak řešením asi nebude "Směrnice rady kraje" a alespoň tuto formálně právní stránku věci napravuje.

Protože se blíží poledne, tak jen stručně k mému "odlehčovacímu" dotazu na radní pro školství pí Losovou ohledně rozpočtové změny, kterou se Dětskému domovu Frýdlant měla poskytnout investiční dotace 1 mil Kč na nákup bytu. Ptal jsem se, zda jde o byt pro ředitele, školníka, nebo tzv. startovací byt. Poněkud kostrbatě, ale nakonec srozumitelně vysvětlila, že jde o převod dětí z určité izolace v DD do běžného prostředí - byt je v městské zástavbě - se zachováním péče, dohlížení ... Tedy o aplikaci trendu, který se nyní v sociálních službách prosazuje. Navíc oceňuji, že mi ještě několik dní po zastupitelstvu nechala poslat podkladový materiál, který problematiku velmi přibližuje.
Smyslem mého dotazu totiž právě bylo poukázat na zoufalou vypovídací úroveň důvodových zpráv v předkládaných materiálech, což okamžitě uznal i pan Půta a věřím, že napříště to bude lepší.

Během víkendu se pokusím ještě probrat volby členů výborů zastupitelstva a otázku obsazování dozorčích rad krajských firem.

Teď ale chci především popřát čtenářům, ale i redakci i-novin hezký víkend a krásné a klidné Vánoce!

František Chot

Nahoru

Re: Úterní jednání krajského zastupitelstva - 3

Takže předvánoční závěr informací z 1. jednání zastupitelstva Libereckého kraje.

Volby členů výborů zastupitelstva. Připomenu jen, že již na ustavujícím zastupitelstvu 27. listopadu 2012 bylo zřízeno 9 výborů, které mají po 15 členech s výjimkou kontrolního, který má členů 11: finanční; kontrolní; výchovy, vzdělávání zaměstnanosti a sportu; dopravy; hospodářského a regionálního rozvoje; zemědělství a životního prostředí; zdravotnictví; sociálních věcí; cestovního ruchu, památkové péče a kultury.

Zde je třeba uvést, že koalice SPL a ZpLK předložila na poradě předsedů zastupitelských klubů, předcházející zastupitelstvu, písemný návrh dohody o obsazení míst předsedů a členů výborů a také o obsazení dozorčích rad podniků založených krajem nebo s majetkovou účastí kraje. Tuto dohodu podepsaly pouze strany koalice a ODS. Této nejmenší straně v krajském zastupitelstvu dohoda totiž skýtá větší a především významnější, než poměrné zastoupení.
Osobně to hodnotím jako tichou spolupráci koalice SLK a ZpLK s ODS. S tou ODS, se kterou nikdy ...
Ze strany vítěze voleb a silnějšího koaličního partnera - Starostů pro Liberecký kraj to ani tak nepřekvapuje. Jsou spojeni s TOP09 - byť to vytrvale popírají, jsou jejím "béčkem", jedná se o pragmatiky moci a mnozí z nich ve své komunální kariéře členstvím v ODS prošli.
A ostatně od Změny pro Liberecký kraj (volební strana - koalice Strany zelených a Politického hnutí Změna pro Liberec) také ne. Zelení v se v ČR běžně spojují i na vládní úrovni s nepravicovějšími stranami politického spektra, a ZPL je strana vůdcovského typu.

Spolupráce krajské koalice s ODS se ostatně projevila také u hlasování o grantu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kde ekologické hnutí Čmelák, personálně propojené se Změnou pro Liberec a Změnou pro Liberecký kraj předložilo projekt ve výši 2,7 milionu Kč. Všichni přítomní zastupitelé za ODS pro něj hlasovali.
Dá se předpokládat, že zatímco vlastní příspěvkové organizace kraje budou v činnosti omezovány, vyvádění krajských prostředků k politickému hnutí Změna, cestou různých občanských sdružení a o.p.s bude pokračovat, pod záminkami ekologických vzdělávacích a protikorupčních projektů.

Volby předsedů a členů výborů proběhly aklamací (samostatně předsedové a en bloc ostatní členové) a byly až na dva zádrhele bezproblémové. Jednou z těchto kontroverzí byly volby členů Výboru hospodářského a regionálního rozvoje, kde KSČM nominovala JUDr. Josefa Vondrušku. Předsedkyně zastupitelského klubu SLK paní Mlejnková navrhla volbu členů výboru po jménech, ta byla schválena a JUDr. Vondruška nebyl zvolen. Odůvodněním byl právě obsah písemné dohody mezi SLK, ZpLK a ODS - že strany nesmějí navrhovat na člena výboru nikoho, komu bylo vzneseno obvinění pro trestný čin.
Na můj dotaz - námitku, že například statutární náměstkyni hejtmana Bc. Zuzaně Kocumové bylo, podle mých vědomostí, vzneseno obvinění ve dvou samostatných případech podezření z trestného činu, mi pan hejtman a paní náměstkyně odpověděli, stručně řečeno, že "jde o něco jiného". Nejkouzelnější byla odpověď lídra ZpLK Mgr. Korytáře, který mi sdělil, "že slečna Kocumová nekandiduje do žádného výboru" ...
Mně v této záležitosti postačuje, že mě Josef Vondruška ujistil o své nevině. Ostatně již byl (nepravomocně) rozsudkem obžaloby zproštěn. Volil jsem ho.
Podobný průběh měla volba členů finančního výboru, kde nebyl zvolen zastupitel ČSSD Zdeněk Bursa.

Předsedy výborů za KSČM byli zvoleni: Ing. František Pešek (Jablonec n/N) předsedou kontrolního výboru a Jan Dvořák (Zákupy) předsedou výboru zdravotnictví.
Předpokládám ještě doplnění a změny ve složení některých výborů.

O obsazení dozorčích rad krajských podniků rozhodovala, s jednou výjimkou, již dopoledne před zastupitelstvem zasedající rada kraje (podle zákona v působnosti valné hromady). Za KSČM byli jmenováni do DR: Ing. František Pešek - KORID s.r.o; Ing. Miloš Tita - Silnice LK, a.s.; Josef Souček - Školní statek Frýdlant s.r.o.; Josef Adamčík - Agentura regionálního rozvoje s.r.o.

Do dozorčí rady Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. byla jmenována Mgr. Hana Moudrá (ODS) a Mgr. Lenka Kadlecová (ČSSD).

Na zastupitelstvu byla projednávána problematika valné hromady Krajské nemocnice Liberec a.s., protože kraj není jediným akcionářem, 17,5% akcií drží také statutární město Liberec. Valná hromada se má konat v únoru. Zde byli k odvolání navrženi stávající členové DR za ČSSD pánové Sepp a Bursa, a bohužel také jediný odborník na zdravotnictví - lídr naší kandidátky a ředitel ZZSLK Bc. Stanislav Mackovík. Zastupitelstvo navrhlo jejich nahrazení prof. Šedlbauerem, paní Mlejnkovou, Mgr. Korytářem a konečně také panem hejtmanem Půtou.

Pan hejtman veřejně přislíbil, že z dozorčí rady za půl, nejpozději za tři čtvrtě roku odstoupí a přenechá své místo "opozici". ODS se již jistě těší na další místo v dozorčí radě.

Takže ještě jednou přeji všem krásné Vánoce a jdu koupit brambory na tradiční salát (manželka do něj dává jogurt, njn ...).
František Chot

Nahoru

Re: Úterní jednání krajského zastupitelstva

Nemusíte to takto vkládat do diskuse, já vám to klidně jako názor dám na hlavní stránku jako článek.

Nahoru

Re: Úterní jednání krajského zastupitelstva

Jsem ve shodě s panem magistrem Bártou. Svého času nás osobitě, ale současně korektně, informoval o městském zastupitelstvu pan doktor Záruba. Nikoliv v HP, ale na hlavní straně. Proč nyní by pan krajský zastupitel byl v HP, když má znalosti nadstandardní? Buďme rádi za slušný názor. L...

Nahoru

Re: Úterní jednání krajského zastupitelstva

Děkuji za vaše zprávy a osobní postřehy z jednání Krajského zastupitelstva, je to mírně řečeno
zajímavé, pozorně to čtu a sleduji. V rámci objektivity jsem si taky přečetl zápis z ustavujícího zasedání ZLK 27.11.2012, abych měl kontinuitu od samého začátku. A taky nanejvýš pozoruhodné, jak se zastupitelé ,, profilují ,,.
Zejména úsměvné bylo, jak se krajská koalice snažila vpašovat schválení svého koaličního programového prohlášení zastupitelstvem všech stran. A opozice nespí, takže se to nepodařilo!
Ing. Pešek, předseda klubu KSČM se pozastavil nad ustanovením samostatného protikorupčního pracoviště, mimo struktury výborů, mimo vliv a kontrolu kraje a ptá se kolik budou čerpat z rozpočtu kraje? Zastupitel Korytář říká, že to bude nejspíš nějaký typ neziskové organizace , kterou by kraj podporoval.
Tak to je přesně ono! Kraj dá peníze a o nic dalšího se nebude starat !
A celou Radu kraje Lbc zvolilo jen 23 členů koalice z celkových 45 - 21 opozičních při volbě opustilo místnost a ten 22. nebyl přítomen.
Trochu to připomíná tu ohranou vládní frašku. Nemůžu si pomoct. :-)

A pane Chote pište dál, máte dobré postřehy.

Nahoru