10. výročí od povodní

Prohlášení KOD k výročí 17. listopadu

Verze pro tisk |

Výbor Klubu na obranu demokracie vydal zásadní prohlášení:

...Česká politika dlouhodobě zanedbávala vymezování společných zájmů, jež jsou základem vlastenectví a loajality k vlastní zemi. Demokratické strany by teď sice daly dohromady většinu 106 hlasů, ale vzhledem k mnohaletému zhoršování vzájemných vztahů nejsou ve chvíli ohrožení svobody a demokracie schopny se dohodnout a vlastně ani společně nazřít, že ta chvíle nastala.
Velkého úspěchu ve volbách dosáhly „nesystémové“ strany, které se staví proti „starým pořádkům“ vcelku: KSČM, ANO, Úsvit přímé demokracie. Mají v nové sněmovně 94 mandátů a představují největší nebezpečí pro českou demokracii. ... Neblahý politický vývoj posledních měsíců, za nímž volby jen udělaly tečku, se nepochybně promítne do úrovně demokracie v naší zemi. Významně se změnila povaha režimu. Z nejvyššího patra české politiky se stalo kolbiště těch, kdo v obraně svobody a demokracie selhali, s těmi, jimž o žádnou svobodu a demokracii nejde...

Celý text: http://klubod.cz/prohlaseni-k-vyroci-17-listopadu/

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Prohlášení KOD k výročí 17. listopadu

Souhlasím jen s prvním odstavcem prohlášení KOD. Pak to vidím jinak.
Neblahý politický vývoj začal brzy . Už v polovině 90.let a stále více přiškrcoval demokracii a svobodu lidí , získanou po r.1989. Pro ilustraci nabízím třeba vzpomínku na zábavné televizní pořady Česká soda anebo pokud máte možnost zalistovat si v tehdejším tisku, budete překvapeni, jak svobodně se psalo v prvních letech po revoluci. V Radiožurnále každý podvečer živý diskuzní pořad s posluchači k aktualitám . To všechno je pryč .Dnešní povolební stav je výsledkem postupných změn a ztrát , kdy lidé jsou dílem přiškrcení , dílem otrávení , ale sdělovací prostředky vždy a za každou cenu korektní. Média fungují možná tak napůl, spíše samá autocenzura.
S posledními dvěma větami prohlášení opět souhlasím : " Významně se změnila povaha režimu. Z nejvyššího patra české politiky se stalo kolbiště těch, kdo v obraně svobody a demokracie selhali, s těmi, jimž o žádnou svobodu a demokracii nejde...." Tak to vidím já.

Nahoru

Re: Prohlášení KOD k výročí 17. listopadu

Jedno,co vidím já je,že doposud se většina starších ale i mmladých lidí nedovedla vypořádat s jedním-osobní odpovědností.Za svůj život,za společnost,za svoji rodinu.Pořád se věří v nějakého Spasitele,který nepřichází ale i nepřijde.Ale před volbami nám přeci slibují všichni,že jsou těmi spasiteli,co to za nás vyřeší.Houbelec.Jen další frustrace lidu.Jednou jsem říkal,že můj prastrýc,co seděl s Masarykem v českém sněmu se ani neoženil.To co vydělal spolkla jeho poslanecká funkce a na založení rodiny prostě neměl.
Až se věci vrátí do stavu,kdy bude někdo opět ochoten mnohé obětovat,aby mohl pracovat pro svůj lid,bude to opět v pořádku.Pokud bude politická funkce prostředkem k doživotnímu blahobytu,nezlepší se to.

Nahoru

Re: Prohlášení KOD k výročí 17. listopadu

Já bych ty lidi neodsuzoval ani nepodceňoval. Nejsou hloupí, přinejmenším znovu nevolí ty strany, které je z nějakých důvodů zklamaly . Koneckonců výsledek voleb to jasně ukázal. Jsou tu nová uskupení, kterým
voliči zatím věří, neboť se s nimi alespoň částečně identifikují. Za 4 roky dostanou taky vysvědčení, je možné , že třeba taky propadnou.
A k té historické vsuvce jen tolik : Za první republiky se zodpovědný člověk, třebas jen řemeslník ženil tak jako tak obvykle pozdě. Dlouhá léta učení, pak na zkušenou do světa, pak si založit vlastní živnost a bydlení a
pak teprve najít nevěstu. A možná to, co vám vyprávěl prastrýc , mohlo mít i jiné důvody. Moderní doba ale
tohle všechno zpřeházela.

Nahoru

Re: Prohlášení KOD k výročí 17. listopadu

Prastrýc to vyprávěl babičce a oba už jsou mrtví.Já ho ani nepoznal.A vyprávěla,že si musel platit cestu,ubytování,prostě celý pobyt pokud byl ve Vídni.Myslím,že byl středošk.profesor.Samozřejmě nepřítomnost v zaměstnání neměl placenu.Jak jsaem slyšel,tak podávám,ale blížeji je to v Parlamentu-historie

Nahoru

Re: Prohlášení KOD k výročí 17. listopadu

Poslyšte,vy si opravdu myslíte že tady je nějaká svoboda a demokracie?Skutečně si to myslíte???

Nahoru

Re: Prohlášení KOD k výročí 17. listopadu

My to totiž VÍME, protože si pamatujeme, co bylo ještě před čtvrt stoletím. Jenomže to není samozřejmý dar odněkud shora, a na věčné časy. V prohlášení KOD je taky tento odstavec, který jste si nejspíš nepřečetl:

"A je nezbytné bránit na všech úrovních života společnosti základní občanská práva a svobody, zejména svobodu projevu, před různými uzurpátory. To znamená mj. průběžně upozorňovat například na selhávání veřejnoprávních médií, jež jsou pod rostoucím mocenskopolitickým tlakem, i na soustředění významných sdělovacích prostředků v rukách vlastníků s vyhraněnými mocenskopolitickými zájmy a ambicemi.
Zároveň bychom měli vlastní iniciativou usilovat o udržení prostoru pro svobodu slova na internetu a přispět k jeho rozšíření a zkvalitnění. Pokud si o ten prostor každodenní prací řekneme, bude i v dnešních podmínkách obtížné nám ho vzít."

Moc toho o nesvobodě a totalitě nevíte...

Nahoru

Re: Prohlášení KOD k výročí 17. listopadu

Svatá prostoto!!!Vy tomu fakt veříte!!!

Nahoru

Re: Prohlášení KOD k výročí 17. listopadu

Ano, krásně se to čte, jako pohádka před spaním pro malé děti. Copak tady někdy byla skutečná demokracie? Jen jsme si na ní hráli a postupem času čím dál více opět nastolujeme tvrdou totalitu ve všech směrech. Myslím si že i KOD počíná inklinovat tímto směrem.

Nahoru

Re: Prohlášení KOD k výročí 17. listopadu

Nevím, o čem tady vy dva tak autoritativně plkáte. Když demokracii k ničemu nepotřebujete, tak ji asi nevidíte. Ano, demokracie měla a má problémy, a bude je mít vždycky, například kvůli populistům a voličům, kteří jim naletí. Tohle jsou dávné výroky TGM:

Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.

Demokracii dělají demokrati a lepší demokracii lepší demokrati. Pravda je ve všem, i v politice, nejpraktičtější.

Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii.

Nahoru

Re: Prohlášení KOD k výročí 17. listopadu

Pane Tichý, vy jste asi slepý a hluchý, nebo žijete někde mimo. Zkuste se někdy bavit s obyčejnými živými lidmi , zeptejte se jich , jak se jim žije a jestli jsou spokojeni a proč ano nebo ne. Bohužel vaše živé i mrtvé autority , o které se opíráte , nejsou jejich autoritami, odkazy z tisku, které stále nabízíte k přijetí myšlenek se neztotožňují s jejich způsobem myšlení. Naštěstí asi i-noviny ani nečtou, takže je stejně nepřesvědčíte.
Stále víc mě udivuje s jakou zarputilostí se snažíte, aby ostatní akceptovali váš názor ( nebo ten , který citujete ) jako jediný správný. V tom vidím něco nesprávného a protidemokratického, abych se vrátil k tématu demokracie.

Nahoru

Re: Prohlášení KOD k výročí 17. listopadu

Demokracie : vláda lidu -forma státu, v němž je umožněna maximální faktická účast plnoprávných občanů na správě. V podmínkách buržoazního třídního státu je tato možnost pouze formální , je tedy jednou z forem zastřené diktatury buržoazie. To je základní definice ze slovníku cizích slov z r. 1971
Dodal bych k tomu ,že dnes se mluví spíš o diktátu peněz.

Nahoru

Re: Prohlášení KOD k výročí 17. listopadu

Nechápu, kolego Zahradníku, jak můžete argumentovat "pouze formální možností účasti občanů" a "zastřenou diktaturou buržoazie" - to vás nezarazil rok vydání toho slovníku? Copak jsme zrovna letos už dvakrát svobodně nevolili - a nemáme prezidenta a nebudeme mít i vládu, jakou si zasloužíme? A jaký "diktát peněz"? Rozumný občan si do čela státu nezvolí populisty, i kdyby celou republiku zaplavili reklamními billboardy a letáky. Nikdo ho k tomu nedonutí.

Zastupitelská demokracie je forma státu, vyvážený systém institucí definovaný Ústavou ČR, který zajišťuje jen podmínky, možnosti, záruky apod. Zajištění spokojeného života ale od státu nečekejte, o ten se musí přičinit každý sám (kromě zdůvodněných výjimek).

V prvním odstavci prvního příspěvku jste docela přesně popsal jednu z příčin, proč je na stavu naší demokracie pořád co zlepšovat. Napsal jste taky "nejsou jejich autoritami" - tím myslíte třeba Masaryka nebo Havlíčka? Jaké tedy uznávají autority lidé, o kterých mluvíte?

Nahoru

Re: Prohlášení KOD k výročí 17. listopadu

Zastavím se nad výrazem rozumný občan. Jste to vy nebo já nebo kdo ? Nikdo takový neexistuje. Občan využije svého volebního práva a volí dle svých osobních preferencí, klidně i populisty , neboť jejich sliby jsou mu nejbližší a rozumí jim. Nikdo ho k tomu nenutí a tak si svobodně vybral. Takoví lidé nesdílí své preferennce ani autority s vámi. Nezazlívám jim, že preferují plné břicho, práci a televizní zábavu. K životu jim to bohatě stačí i bez nějakých autorit. Co naděláte ?

Nahoru

Re: Prohlášení KOD k výročí 17. listopadu

Koukám, akademická diskuse. Nic pro mě.

Nahoru

Re: Prohlášení KOD k výročí 17. listopadu

To bohužel NENÍ jen akademická diskuze, protože to má nepříjemné následky pro všechny:

Ne dost vzdělaný a ne dost předvídavý občan si zvolí "populisty, neboť jejich sliby jsou mu nejbližší". Protože nepozná(?), že jsou to jen neuskutečnitelné sliby. Příklad: 342 339 lidí právě volilo Okamuru. Jak už je zřejmé, žádné straně se nechce brát ho do koalice, protože by se choval jako neřízená střela (bylo to ale vidět už před volbami). A výsledek? Ve sněmovně máme jen dalších 14 poslanců, kteří nebudou součástí ani koalice, ani (konstruktivní) opozice. Budou tam sice něco vykřikovat, ale své voliče jen zklamou a naštvou, neprosadí nic. A stejní voliči budou příště volit "jinou", ale podobnou (populistickou) stranu, čímž se kruh uzavře. Tito voliči tak pošetile pracují na tom, aby se jejich vlastní naštvanost jen zvyšovala. K standardnímu vytvoření vlády vůbec ničím nepřispějí, fungují naopak jako písek v soukolí.

V rozhovoru pro Víkend MFD cituje slovenský herec Martin Huba výrok prosté babičky z doby, kdy Slovensku vládl Mečiar: Já vím, že on klame, ale já mu věřím... Chápete to?!

Nahoru

Re: Prohlášení KOD k výročí 17. listopadu

Je to tak pane Tichý, jediné řešení je tedy vzít nerozumným občanům volební právo , :-) to by pak ale nebyla demokracie. Ano, nepozná , že jsou to sliby neuskutečnitelné a v podstatě ho politika nezajímá a jen
podlehne předvolební agitaci, že má jít k volbám. On nerozumí komplikovaným a taky neuskutečnitelným slibům standartních stran a vychází především ze svých zkušeností (nedobrých ) z jejich vládnutí. Tak si
vybere Okamuru a uvidí se.
S tou slovenskou babičkou to je trochu jinak. Mečiar měl charisma -zvláště pro slovenské ženy a babičky.
Stejné to bylo u nás ve své době s Havlem a Klausem.
Teď tu nikdo takový není , bohužel nebo bohudík.

Nahoru

Re: Prohlášení KOD k výročí 17. listopadu

Omezovat volební právo nelze. I když mě kdysi zaujal docela racionální návrh: přiznat právo volit jen lidem, kteří odvádějí přímé daně - aby tedy taky rozhodovali o jejich použití v rozpočtu země.

Vzdělání, osvěta, přesvědčování - a spolky jako Klub na obranu demokracie (Hrdobce k nim nepočítám, ti mají blízko právě k Okamurovi). Roli hraje i (ne)odpovědnost a (ne)přesvědčivost tradičních velkých stran, souhlasím.

Nahoru

Re: Prohlášení KOD k výročí 17. listopadu

K tomu racionálnímu návrhu : Asi by to nebylo špatný , ale zas by vypadlo celé množství voličů za zahraničí , nemám pravdu ? I když to by mi nevadilo, neodvádějí daně tak nemohou rozhodovat o jejich použití . To
má logiku, ne ?

Nahoru

Re: Prohlášení KOD k výročí 17. listopadu

Nějak zapomínáte na to,že hlavní a nejdůležitější právo je právo NEVOLIT.

Nahoru

Re: Prohlášení KOD k výročí 17. listopadu

...a pak jen nadávat na poměry :o)))

P. S.: Tím se ovšem nevyřeší ani nezlepší vůbec nic!

Nahoru

Re: Prohlášení KOD k výročí 17. listopadu

Si myslím, že nemusí nadávat. Prostě se toho neúčastní a nezajímá je to, nenechají se do toho vtáhnout. Nějak tak, jak jste napsal v sousední diskuzi , že to kdo je prezidentem, váš život nijak neovlivňuje. Já tomu
rozumím a zrovna tak znám skupinku mladých a vzdělaných, kteří ale uvážlivě volili Okamuru.
A nakonec - nadávat můžou všichni, pokud chtějí. Ti, co volili i ti , co nevolili. To je ta demokracie .

Nahoru

Re: Prohlášení KOD k výročí 17. listopadu

NEVOLIT znamená jediné.Nechat za sebe rozhodnout jiné.Tak a´t si pak nestěžují.

Nahoru