Program akcí

Verze pro tisk |

V programové nabídce akcí na ttl.straně i novin vpravo se často, právě i teď, objevují např. filmová přestavení 2-3 opakovaně, ale jiné akce tam neproniknou. Třeba o ohňostroji v Zákupech se dozvíte jen po rozkliknutí položky Celý program, běžný návštěvník si takové nabídky nepovšmne. Ale proč pak takové akce do i-novin včas zadávat. A možná i to je příčinou tak malé nabídky v této rubrice. Vždyť není den, aby se něco nedělo v celém okrese. Jsou zde jen určité kulturní akce, téměř žádná nabídka sportovních programů, turistických akcí . To není nějakou cenzurou, to je zřejmě tím, že co neudělá pan Bárta, to neudělá nikdo jiný.

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Program akcí

Bohužel skutečně nemám práva editovat kulturní program. Zdvojení akcí vzniká tak, že je do programu naeditují dva lidé a nezkontrolují, že už byly zadány. Jinak se program zobrazuje podle času, takže jestli jste zadal správně čas ohňostroje, tak se ve správný čas zobrazil. Já také rozklikávám program celý, když se chci někam pozvat.

Nahoru