Předprázdninové krajské zastupitelstvo

Verze pro tisk |

Na úvod jen obvyklá faktická připomínka: informace podávám za sebe a ze svého úhlu pohledu – netvrdím, že někdo jiný nevidí věci jinak.

Krajské zastupitelstvo mělo na svém programu, po doplnění a úpravách, 65 bodů. Naprostá většina z nich se týkala ekonomiky kraje - 35 změn rozpočtu a rozpočtových opatření, dalších 8 byly majetkoprávní operace, tedy prodeje nemovitostí apod. Předloženo bylo rovněž několik návrhů na přímé dotace. Byl projednáván Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2012 a Řádná účetní závěrka kraje ke 31.12.2012. Součástí jednání bylo také vyhlášení dalších šesti výzev do Dotačního programu kraje. Tedy vše ekonomické záležitosti. Nesmím ale opomenout ani aktuální informaci o dopadu červnových povodní a určení prvních financí na odstraňování škod.

Přes takto „nabitý“ program jednání zastupitelstva běželo do bodu číslo 50 bez větších zádrhelů, diskuse nebo dokonce rozporů. V tomto bodě poprvé zajiskřilo, když hejtman kraje Martin Půta (SLK), k mojí poznámce týkající se informačního materiálu o zamítnutí rozkladu, podaného k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže firmou Arriva holding ve věci soutěže na autobusovou dopravní obslužnost kraje v letech 2014 – 2024 (velké téma a diskuse na minulém zastupitelstvu), přivítal tento výsledek, ale tak nějak opomněl splnit svůj přibližně rok starý slib, daný kolegovi zastupiteli Miloši Titovi (KSČM), „že sní klobouk i s odznaky“, pokud námitce (a následně rozkladu) nebude vyhověno. Před rokem totiž, pravda ještě v opozici, tvrdil, že soutěž je špatně nastavená a námitkám Arrivy bude ÚOHS jistě vyhověno – pokud ne, tak se M. Titovi výslovně omluví (ten klobouk je jen nadsázka). V úterý naopak projevil s výsledkem rozhodování ÚOHS spokojenost. Buď zapomněl, nebo …

To byla ale jen krátká epizoda, který navíc nepamětníkům mnoho neřekla. Zato následující bod mohl být již srozumitelnější jak pro přítomné, tak pro občany, kteří případně sledovali jednání pomocí obvyklého on-line přenosu na internetu. Jednalo se o Rozpočtovou změnu – rozpočtové opatření č. 166/13: Alokace použitelných financí na výdaje Dotačního fondu Libereckého kraje. Celkem se rozdělovalo bezmála 27 milionů mezi jednotlivé rezorty tak, jak odvětvově pokrývají programy Dotačním fondem vyhlašované. Rezortu sociálních věcí byla navržena částka 2,5 milionu korun.

Kolegyně Kateřina Klikarová (KSČM) k tomu přečetla mail členky Výboru sociálních věcí Radky Kotoučkové (KSČM), která poukazovala na skutečnost, že při jednání Výboru, tak nějak na okraj a mimochodem, zazněla informace, že z této částky má být cca 1,5 milionu „předurčeno“ pro občanské sdružení Mateřská centra, které v Libereckém kraji reprezentuje jako krajská koordinátorka Lenka Ackermannová. Ta kandidovala v krajských volbách na kandidátce Změny pro Liberecký kraj (volební spojení Strany zelených a politického hnutí Změna). Následná, asi půl hodiny trvající diskuse, byla značně nepřehledná a zmatená. Od probírání otázky, jestli Mateřská centra jsou sociální instituce, registrovaná podle zákona o sociálních službách (nejsou – výslovně to potvrdil radní pro rezort sociálních věcí Petr Tulpa (SLK)), přes rozebírání jestli, popřípadě proč nikoliv, se o tom diskutovalo na Výboru sociálních věcí, až po (správné) konstatování, že zatím se určuje předmětná částka jen rezortně, nikoliv konkrétnímu subjektu. Takže jsem jen poznamenal, že zřejmě pouze zvláštní shodou okolností se v určitých časových intervalech vynořují návrhy na vyčlenění finančních prostředků na dotace (granty), a zároveň se objevuje propojení na Změnu pro Liberecký kraj skrze organizace s ní personálně spojené. Tak tomu bylo v prosinci se schválenou částkou 2,6 milionu korun (tady jsem se zmýlil – následně jsem si ověřil v podkladech, že částka byla ještě o 1 milion vyšší = 3,6 milionu Kč) pro o. s. Čmelák, kterému předsedá Jan Korytář (ZpLK), a to v rámci jejich projektu v Grantovém programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, před cca třemi měsíci pak návrh na vypsání programu z Dotačního fondu LK ve výši 2 mil. korun pro Protikorupční komisi rady kraje (předseda Jan Korytář (ZpLK)), no a nyní tato informace … Nakonec zastupitelstvo alokaci finančních prostředků schválilo po doplnění usnesení navrženém klubem KSČM.

V tradičním bodě Náměty a připomínky jsem poděkoval za zpracování a předložení, byť tzv. „na stůl“, některých a neúplných informací o krajském zdravotnictví, které klub KSČM požadoval prostřednictvím svého předsedy. Konstatoval jsem ale, že chybí to nejzásadnější: koncepce či vize cílového stavu, ke kterému se chce krajská koalice Starostů a Změny dobrat, a kterou jsme zejména požadovali. Probíhají ale zásadní personální změny ve vedení obou krajských nemocnic, byly zpochybňovány investice do nich … Na to mi odpověděla statutární náměstkyně hejtmana, odpovědná za rezorty zdravotnictví a sportu, slečna Zuzana Kocumová (ZpLK), že pro zpracování takové koncepce požaduje ještě jeden rok! Touto odpovědí rozpoutala asi 40 minutovou smršť reakcí, ve kterých nejpodstatnější zřejmě byly poukazy na to, že před volbami měla Změna na všechno hotové recepty, tvrdila voličům, že ví jak co udělat …, a nyní jen rozbíjí managementy jak v KNL, tak v NsP Česká Lípa, a posouvá předložení tak podstatné věci až na polovinu volebního období. Slečna Kocumová zkraje plynule reagovala a odpovídala, postupně jí však docházela zásoba prázdných floskulí a řečnických voltů, takže ve chvíli, kdy jen poněkud zděšeně hleděla ze svého vyvýšeného místa mezi radními dolů, do pléna, na ostatní zastupitele a hosty, ji zachránil pan Korytář „odskokem“ od věcné podstaty záležitosti a převrátil diskusi výzvou k „džentlmenskému“ chování vůči ženě …

Tady je ale prostor pro dvě důležité a jsem přesvědčen, že také příznivé informace z rezortu zdravotnictví: tlak objektivních skutečností donutil vedení kraje i nová vedení Krajské nemocnice Liberec, a.s. a Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. k tomu, že přistoupila k realizaci dvou investičních akcí.

V Liberci již byla zahájena stavba heliportu, nutného pro zachování statutu traumacentra, který nyní platí do konce roku jen na základě výjimky ministerstva zdravotnictví. Měla by tak zmizet hrozba, že pacienti z Libereckého kraje ve vážných zdravotních stavech, nebo po těžkých úrazech by museli být dopravováni výhradně do nemocnic v Ústí nad Labem, Mladé Boleslavi, Hradci Králové apod.

Pro nás, obyvatele Českolipska, pak je podstatná ta informace, že v nejbližších dnech a dokonce snad hodinách, by měly být zahájeny práce na zateplení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Podle návrhu dodatku ke smlouvě uzavřené již v loňském roce, klesnou náklady z původních 123,670 tis. Kč na 98,543 tis. Kč, bez DPH.

František Chot,
zastupitel kraje (KSČM)

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Předprázdninové krajské zastupitelstvo

Dobrý večer pane Chote,
váše subjektivní zpravodajství , jak jste předeslal, z jednání Zastupitelstva kraje je nad míru
zajímavé . Jako občan si v něm přečtu to, co by oficiálně placení novináři zcela určitě nenapsali a
z výčtu usnesení se to už vůbec nedovíme. Díky , mezi příštími voliči určitě zabodujete.

Nahoru

Re: Předprázdninové krajské zastupitelstvo

Milý Františku!
Proč jste svůj příspěvek vložil na stránky "hydepark"? Zcela jistě patří do hlavního zpravodajství! Pan šéfredaktor Bárta v tomto smyslu sám psal (ostatně já také). Má-li Milan povinnosti na Expedici, není snad redakce I-N bezprizorní. Soudím podle jiných příspěvků... Jinak se připojuji ke slovům pana Zahradníka!
Krásné léto přeje BL

Nahoru

Re: Předprázdninové krajské zastupitelstvo

Když pane Chote připomenu,co jste psal minule
Tak se, podle mne, naplňuje scénář toho, že vedení kraje a dozorčí rada nemocnice hledá a vymýšlí cesty a způsoby, jak nesplnit závazky plynoucí z výběrového řízení a z uzavřené smlouvy s dodavatelskou firmou.....
Dobře ,že jste se mýlil,a ve smluvním vztahu,jak byl předložen.Znamená to pro nás úsporu 25 mil.,což jste mohl též vzpomenout.
Jinak-pracoval jsem v dozorčích orgánech VZP šest let a domnívat se,že ucelená koncepce zdravotnictví v kraji se dá vysypat z rukávu je značně mylné.Vstupuje do toho tolik faktorů a jednání,že odpověď slečny Kocumové mne potěšila.Naopak bych nevěřil,že se to dá stihnout za pár měsíců.
Vzhledem k tomu,jak byla vyřešena situace kolem zateplení,věřím,že material bude kvalitní a vypovídající.

Nahoru

Re: Předprázdninové krajské zastupitelstvo

Hezký večer všem,

dovolím si odpovědět - reagovat tak nějak souhrnně na všechny připomínky:
- pane Zahradníku děkuji, a jsem z Vašeho hodnocení až "rozpačitý", díky a budu se snažit i dál;
- paní BL, možná ano, ale já jsem pochopil p. Bártu tak, že je s dětmi mimo a některé články jsou předprogramované - jejich zveřejnění, takže abych ho neotravoval někde v terénu a "nenatahoval" zveřejnění, zvolil jsem Hydepark;
- pane Waltře, psal jsem, že bych se strašně rád mýlil = a jsem skutečně rád za svou chybnou prognózu výsledku, ale v tu dobu se tak krajská koalice jednoznačně vyjadřovala a i konala.
Na posledním řádku mého článku je uvedena jak původní, tak i nová cena, takže ... (opravdu věřím, že čtenáři jsou schopni si dvě čísla odečíst).
Co se týká koncepce krajského zdravotnictví, dovolím si s Vámi, ohledně termínu, prostě nesouhlasit.

S pozdravem,
F. Chot

Nahoru

Re: Předprázdninové krajské zastupitelstvo

Já si dovolím poznamenat, že umístění vašeho zpravodajství z krajského zastupitelstva je v
Hydeparku na nejvhodnějším místě. Je dobré vědět kolik čtenářů si to přečetlo , jednoduše se to vyhledává i v dalších dnech. Máte to tam třetí den a bylo jich už 189 , je vidět , že lidé na Českolipsku se o rozhodování kraje zajímají. Očekával bych, že by se se svým názorem taky někdy přihlásil další krajský zastupitel. Chce to odvahu !

Nahoru

Re: Předprázdninové krajské zastupitelstvo

Je v pořádku, když opoziční zastupitel šije do těch koaličních, seč je schopen. To je úloha opozice. Ale to neznamená, že má automaticky ve všem pravdu. Chápu, že zdravotnictví je prvořadé politikum. Každý jsme potenciální pacient, každý máme tedy zájem, aby zdravotnictví bylo na co nejvyšší úrovni a dostupné ve veškerém smyslu toho slova. Konkrétně v krajském zastupitelstvu jak opozice, tak koalice. Tudíž soudný člověk těžko uvěří, že by Kraj nedělal vše, aby to zdravotnictví řádně fungovalo. Fakt ale je, že kdyby nefungovalo (nebo kdyby se podařilo voliče přesvědčit, že nefunguje), vydělá na tom politicky opozice, ne koalice!

Nahoru

Re: Předprázdninové krajské zastupitelstvo

Dobrý den, pane Zahradníku!

Názorově jsme se nejednou shodli, nyní si Vám dovolím oponovat. Hydepark svým určením a částečně i cílovou skupinou je z hlediska žurnalistiky (moje první zaměstnání) zcela svébytný, většinově má hodně daleko od tzv. oficiálních stránek. Musím proto plně souhlasit s komentářem paní babči Lipči, kterou tímto upřímně zdravím!

Snahu pana zastupitele Chota informovat nás aktuálně chápu, jistě by však redakce IN jeho příspěvek na hlavní stránce editovala. Vycházel ovšem ze slov v příspěvku magistra Bárty, tak volit daný postup. To však není podstata věci.

V minulosti jsem již opakovaně napsal, paní BL ve svých deníčcích také, že informace od krajského zastupitele by měly být zcela logicky na hlavní stránce. Navíc při vědomí, že nikdo jiný, jak sám správně uvádíte, neinformuje, názory neprezentuje čili voliče nepovažuje za partnery, byť by bez nich na kraji neseděl (-a). V České Lípě jsme svého času měli příspěvky (velice zajímavé, osobité a čtivé) od pana zastupitele MUDr. Ladislava Záruby. Z kraje nic. Bílé místo se nyní snaží zaplnit František Chot. Dle mého dobře, korektně a včetně prezentace vlastních názorů. Kromě jeho příspěvků máme k dispozici pouze "štábní" příspěvky pana Langra, tiskového mluvčí hejtmanství, a sporadická "slohová cvičení" některých politiků (např. Půta, Cenkov, Cikl, Kocumová). Jména píšu z hlavy, tak se předem omlouvám za případné neúmyslné zkomolení.

Napsat k příspěvku kohokoliv, tedy i pana Chota, vlastní komentář, souznící či nesouhlasný, není žádný problém. Jedno zda je na hlavní stránce nebo na té výjimečné = hydepark (dále HP). Chci Vás, pane Zahradníku, ujistit, vycházeje z vlastních znalostí, že nemalá část čtenářů IN na stránky HP nevstupuje. Vůbec se jim nedivím. Letité a nekonečné půtky na téma "německé otázky", "pomníků" atd. atd. je odradily. Vyjma dneška, taky prakticky již zde nečtu a nepíšu.

Nenechte se zmást číslem o čtenosti. To není vypovídající. Být příspěvek pana Chota na hlavní stránce, tak bude mít více než 189 čtenářů třetí den. Čísla jsou velice zvláštní. Jeden můj příspěvek v HP má k dnešku více než 4.400 čtenářů. Ono však jde, korektně vnímáno, o shlédnutí, respektive kliknutí. Příspěvek byl "žhavý" (prezidentský), tak bylo 220 komentářů, většina od shodných lidí a to pak ta čísla až neskutečně naskakují (stačí jednoduchá matematika)... Počet shlédnutí je i na hlavní stránce. Od HP logicky odlišně. Čísla v každý okamžik, chce-li, zná přispěvatel. Čtenáři v rubrice "nejčtenější za týden" a v rekapitulaci pana Bárty "nejčtenější za měsíc". Napsal jsem paní BL na její mejl k danému dotaz. Tímto ji děkuji za odpověď a souhlas něco z odpovědi uvést zde. Její deníček č. 8 má již tisíc čtenářů bez navyšování díky komentářům. Uvedla, že poslední deníček měl za první den dvě stovky čtenářů, za první týden již více než 7 stovek. Tak a nyní, pane Zahradníku, možná svůj názor třeba zkorigujete...

Bez ohledu na většinu z výše uvedeného, přeji panu zastupiteli Chotovi (Fandu znám řadu let osobně, ještě z doby, kdy byl "ve školce", stále ho vnímám jako slušného člověka se snahou aktivně pomáhat) a stejně tak nám čtenářům IN, ať nás aktuálně informuje a směle připojuje vlastní vhled a názor.

Nahoru

Re: Předprázdninové krajské zastupitelstvo

Zdravím vás pane Šádku,
jsem se po přečtení příspěvku zkorigoval :-) . Nebyl jsem tak detailně zasvěcen do vnitřního fungování redakce. Teď už jsem trochu víc.
Máte pravdu , borští pomníkoví bojovníci zmlkli , ale s nimi zmlkly také jiné diskuze.
To je možná škoda , mě napadá.

Nahoru

Re: Předprázdninové krajské zastupitelstvo

Pane Milane!
Bez smajlíka, ale s upřímným úsměvem! Zas tak moc o vnitřním fungování redakce skutečně nevím, ale to či ono jsem odvodil z dostupných údajů. Snad nebudu dehonestován, ale "pomníkoví bojovníci" mně osobně (a mnohým jiným určitě také) nechybí. Jsem si jist, že to byl a je jeden z hlavních důvodů nejenom "poničení" HP, ale možná i celých IN.
Přeji Vám krásné léto (snad bude) a hlavně dobré zdraví!
S úctou LŠ

Nahoru

Re: Předprázdninové krajské zastupitelstvo-vidím to jinak

Současné vedení Kraje zdědilo po vládě ČSSD s podporou KSČM pěkného kostlivce-smlouvu na první pohled prapodivnou,ale podepsanou.V zájmu voličů a plněním svých slibů toto "dílko" nové vedení napravilo.Výsledek?Podezření se potvrdilo.Zakázka nadhodnocena minimálně o 25 mil.
Místo aby se nynější opozice kála nad jasným pochybením,spustila humbuk,jako by měla nemocnice již zítra minimálně spadnout.Vedení kraje svůj slib splnilo a ejhle nikoliv svoji prací,ale....tlak objektivních skutečností donutil vedení kraje /citace/.
Promiňte pane Chote,ale Vámi podané vysvětlení pro mne není ani subjektivní.Spíš bych to nazval účelovou manipulací.

Nahoru