10. výročí od povodní

Před 10ti lety socha sv.Jana Nepomuckého z našeho náměstí zmizela. Byla šikovně odkloněna do Kravař.

Verze pro tisk |

Před 10ti lety socha sv.Jana Nepomuckého z našeho náměstí zmizela. Byla šikovně odkloněna do Kravař.
Na posledním jednání Městského zastupitelstva jsem informoval zastupitele Nového Boru o historii sochy sv. Jana Nepomuckého na Náměstí Míru v NB. Navrhnul jsem, aby naše město podalo k soudu určovací žalobu s tím, že ponesu veškeré náklady spojené s touto žalobou. Zastupitelstvo se usneslo, aby se tímto návrhem zabývala Rada města. V diskuzi zazněly také názory, že by stála za pokus dohoda se starostou Kravař o navrácení sochy zpět do NB. Navštívil jsem proto dne 4.10.2013 starostu Kravař pana Ing. Vomáčku, kterého jsem nejdříve informoval, jak k instalaci sochy Jana Nepomuckého došlo a o skutečnosti, že to nebyl akt komunistické zvůle.
V 70.letech minulého století JUDr. Jan Freund a pan Bohdan Ostroveršenko opravovali zdarma, na vlastní náklady, vandaly poničené sochy ve Skalici a v Janově. Mimo jiné opravili i amfory na kamenné zídce a bráně na Tržním náměstí. Touto opravou vzniklo nové, krásné kulturní místo. Již při jeho první obnově se občané (mimo jiné i RNDr. Špaček, prof. Kaňka, JUDr. Freund a prof. Badalec) u této zídky zastavovali a diskutovali, jak toto místo ještě kulturně vylepšit. Nakonec se dohodli, že by se sem hodil nějaký další umělecký předmět. Ředitel sklářské školy RNDr. Špaček, významný amatérský fotograf, se této myšlenky ujal a v době, kdy se na náměstích stavěly sochy komunistických pohlavárů, zařídil na tehdejší dobu věc nevídanou. Na náměstí v Novém Boru byla bez velké slávy, ale za nadšeného souhlasu občanů, instalována socha svatého Jana Nepomuckého. Borský farář pan Josef Pavlas potvrdil, že když on nastoupil v roce 1979 do NB, že v této době tam socha již stála. Sochu a amfory zachytil ve svých dílech akademický malíř Rudolf Novotný. Pan Rada nechal udělat zimní pohled s touto sochou a prodal 10.000 ks pohlednic. Obrázek sochy se pak ještě objevil v lednu 2004 na titulní stránce Městského zpravodaje, ale to již socha v NB nebyla. Ležela v kravařské stodole a leží tam údajně dodnes. Jak k tomu došlo?
Chronologie událostí: V 70.letech opravili občané JUDr. Freund a Bohdan Ostroveršenko amfory na kamenné zídce na Tržním náměstí. Občané v čele s RNDr. Špačkem navrhují umístit v rohu náměstí sochu Jana Nepomuckého. V roce 1972 se město NB a obec Kravaře dohodly a socha byla přemístěna do NB. Město NB za tuto sochu opravilo náměstí v Kravařích a tím se socha stala majetkem NB. V roce 2003 nastupuje do funkce tajemníka NB pan Metál. Jeho manželka má firmu na prodej uměleckých děl (také soch). Licitátora u této firmy dělá starosta obce Kravaře Ing. Vomáčka. 7.října 2003 předkládá tajemník Metál návrh na navrácení sochy J. Nepomuckého zpět obci Kravaře. Rada města NB nesouhlasí. Zápis podepisuje místostarosta Z. Málek a starosta I. Lacko. 21.října v 6. bodu nazvaném „připomínky členů RM“ Rada města revokuje své usnesení ze zasedání 7.října a souhlasí s navrácením sochy sv. Jana Nepomuckého zpět obci Kravaře s tím, že si obec Kravaře na své náklady zajistí přesun sochy. Zápis podepisuje radní Mgr. Miroslav Šeps a starosta Ivan Lacko. V sobotu(!) 25. října 2003 tajemník Metál (!) připravuje smlouvu o vrácení sochy zpět Kravařům a tentýž den podepisují tuto smlouvu starostové Ivan Lacko a Ing. Vít Vomáčka. V neděli(!) 23.11.2003 je socha za protestů občanů, zejména Radka Nastiče staršího, odvezena do Kravař. Tomuto „ odklonění“ sekunduje tajemník města NB Metál.
Případ řeší několikrát soud a v rozsudcích se opakuje, že soud nezjistil, kdo je majitelem sochy.
Tajemník Metál byl údajně vedením města několikrát pověřen, aby podal k soudu tzv. určující žalobu. Tajemník Metál tak nekonal.
Dne 20.1.2004 okresní soud konstatuje, že předmětná socha byla zákonným způsobem přemístěna z Kravař do NB. V závěru pak konstatuje, že při převozu z NB do Kravař byl porušen zákon.
Dne 15.6.2009 Rada města nesouhlasí s navrácením sochy sv. Jana Nepomuckého do Kravař a ruší usnesení RM č.25 z 21.10.2003
Na posledním jednání ZM dne 25.9.2013 jsem informoval Zastupitelstvo NB o historii instalace sochy sv. Jana Nepomuckého na Náměstí Míru v NB. Navrhnul jsem, aby město NB podalo k soudu určovací žalobu, s tím, že ponesu veškeré náklady spojené s touto žalobou.
Dne 4.10.2013 jsem jednal se starostou města panem Ing. Vítem Vomáčkou, kde jsem ho požádal, tak jak doporučoval Ing. Válek, zda by Kravaře nebyly ochotny sochu vrátit zpět. Vysvětlil jsem panu starostovi, že celá transakce proběhla za velmi pochybných okolností, navíc Rada města má právo rozhodovat o věcech, kde jejich hodnota nepřesahuje 20.000 Kč. Pan starosta s navrácením sochy nesouhlasil. Zdůraznil zejména, že socha stála celá století v Kravařích a že nemůže souhlasit s navrácením sochy našemu městu. Navrhnul, aby obě města nechala udělat kopii této sochy v kamenosochařské škole v Hořicích. Do určité míry jsem s tímto kompromisem souhlasil. Kopii by mohli např. udělat studenti v rámci diplomové práce. Přislíbil jsem panu starostovi, že o tomto návrhu budu informovat Radu města NB.
Dne 8.10.13 jsem navštívil ředitele Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích pana Ing.Josefa Moravce, kterého jsem informoval o našem problému. Pan ředitel mně sdělil, že není problém kopii sochy udělat. Seznámil mne podrobně s technologií výroby. Nejdříve se socha oskenuje, pak se počítačově převede do 3 D a následně ji robot s určitým přídavkem vytvoří. Sochař ji pak dodělá. Kopie našeho sv. Jana Nepomuckého by vyšla přibližně na 350 až 450 tisíc Kč.
Dne 15.10.2013 jsem s celou anabází seznámil podrobně pana starostu Mgr. Dvořáka. Tuto informaci jsem po té poslal mailem radním našeho města. V mailu jsem opět žádal, aby město NB podalo k soudu určovací žalobu s tím, že ponesu veškeré náklady spojené s touto žalobou.
Svatý Jene z Nepomuku, drž nad Novým Borem a naší sochou svoji ruku, nad sochou, která leží ve stodole v Kravařích.
Josef Doškář

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Před 10ti lety socha sv.Jana Nepomuckého z našeho ...

V duchu obvyklé novinářské etiky chybí poznámka: převzato z listopadového Novoborského měsíčníku - který ještě (dnes po půlnoci) nevyšel!

"V roce 1972 se město NB a obec Kravaře dohodly a socha byla přemístěna do NB. Město NB za tuto sochu opravilo náměstí v Kravařích a tím se socha stala majetkem NB."
Jaksi mi chybí zásadní informace: Jakou formou se obce "dohodly"? Existuje nějaká smlouva? Kdo ji uzavřel? Jak je v ní "přemístění" sochy formulováno? A jaké náklady investoval NB do opravy náměstí? Je to ve smlouvě uvedeno?

Nahoru

Re: Před 10ti lety socha sv.Jana Nepomuckého z našeho ...

Soud zkonstatoval, že při odklonění sochy z Boru do Kravař byl porušen zákon. Celá transakce se udála za velmi podivných okolností. O stěhování sochy z Kravař do Boru zákon porušen nebyl.
Jsme v právním státě, ať rozhodne soud.

Nahoru

Re: Před 10ti lety socha sv.Jana Nepomuckého z našeho ...

Až na to, že jste neodpověděli ani na jedinou otázku. Soud bude přece posuzovat práva (a případnou změnu) majitele, ne otázku "stěhování", která je podružná. Kromě toho: jestli NB soud prohraje - myslíte, že se s námi ještě Kravaře budou o něčem bavit? Mysleli jste vůbec ten návrh na zhotovení kopie vážně?

Nahoru

Re: Před 10ti lety socha sv.Jana Nepomuckého z našeho ...

Vážení!
Řadu let jsem byl činný v sociální oblasti. Za premisy, že soud nezjistil, kdo je majitelem sochy, jsem připraven převzít sochu do pěstounské péče do doby než najde zákonné rodiče...

Nahoru

Re: Před 10ti lety socha sv.Jana Nepomuckého z našeho ...

Bingo, pane Šádku!

Ale selským rozumem: Když socha stojí celá staletí v obci, i bez pořizovacího dokumentu je jasné, že té obci patří. Existují přece zmínky v kronice, záznamy o opravách nebo přemístění, obrázky nebo fotografie apod. Pokud si na sochu dělá nároky někdo jiný, měl by ON u soudu doložit, že je majitelem. Právě proto, že soud nic „nezjistil“, je formulace o „dohodě a přemístění“ v roce 1972 divná a podezřelá. A doteď jste nám to nevysvětlili.
V době Vedoucí Úlohy Strany se záležitosti často „řešily“ tak, že soudruh tajemník zavolal podřízeným převodovým pákám - a bylo. Nebylo „přemístění sochy“ podobný případ?

Nahoru

Re: Před 10ti lety socha sv.Jana Nepomuckého z našeho ...

Pane Tichý je zřejmé, že o tom nic nevíte a zapojíte de do diskuze jenom proto, že byste si rád s někým povídal.
Kus pravdy v tom Vašem příspěvku je!
Pokud si na sochu dělá nárok někdo jiný a nyní Vás cituji: " Pokud si na sochu dělá nároky někdo jiný, měl by ON u soudu doložit, že je majitelem."
Protože socha zdobila naše náměstí ještě v roce 2003, měl ten, který si myslel, že socha patří do Kravař, požádat soud, o navrácení sochy. Jak snadné.
Ve svém článku jsem se snažil vysvětlit, že přemístění sochy z Boru do Kravař nebylo výsledkem komunistické zlovůle.
Naopak přemístění sochy z Boru do Kravař je velmi podezřelé a skandální (podle soudu nezákonné). Vypadá to, jako by novodobí vládci Kravař a Nového Boru si zavolali na př.: " Hele Franto, vrať nám tu sochu, minule to neprošlo, zkus to znova, až tam nebude Málek (Valdman,Jelínek, Mareš) a "vono" to už projde!" tak to zkusili! Kolik jich tam v té RM zasedalo, to nevíme. Zápisy neodpovídají příslušnému zákonu.
Ti pánové v závorkách tvrdí, že byli proti ( info o vyjádření p. Mareše mám z druhé ruky) .
Zápis RM z 21. října 2003 souhlasí s převozem sochy do Kravař. Starostové podepisují smlovu v sobotu. Smlouvu napsal tajemník Metál. Tajemník asistuje odklonění sochy v neděli!

Nabízela se řada možností, novodobí soudruzi vybrali tu nejhorší! Sochu odklonili!

Mimochodem víte o tom, že naše zastupitelstvo prodalo sochu sv. Jana Nepomuckého, která byla součástí obce Pihele? Prodali ji v roce 4.5.1995 za směšných 20.000 Kč ! Ta socha tam také nějaký pátek stála (200 let?)
Pihelští občané protestovali! Marně! Když chtěli nedávno vrátit SVÉHO sv. Antonína Paduánského na ten samý most, jiná RM a jiné ZM jim to zamítli. Pane Tichý máte 2 metry. Jeden pro kamarády a druhý Vám neměří.

Nahoru

Re: Před 10ti lety socha sv.Jana Nepomuckého z našeho ...

Protože jste si nepřečetl první dvě moje věty, dáváte té třetí úplně opačný smysl. Nic překvapivého.
Objevil jsem asi 30 článků a zpráv k případu. Snad jste neměl vynechat zejména toto (je to důležitější než popisovat nadšení občanů nebo prodej pohlednic):

Petr Jeník: V Boru padlo další obvinění, ČLD – 31.03.08
Komu socha skutečně patří, nedokázal rozhodnout ani soud. Kde však stála původně, jak se dostala do Nového Boru a jak opět zpět do Kravař, vypovídají listiny vyhledané ve státním okresním archivu.
Původně socha patřila Kravařům. V květnu roku 1972 o ni zažádal tehdejší předseda novoborského národního výboru Rudolf Patěk a v žádosti uvedl: „Vážený soudruhu předsedo. Obracím se na Vás s mimořádnou prosbou. Nový Bor je mladé město, a proto postrádá jakoukoli barokní sochu. Památkový úřad a ONV v České Lípě nám doporučily, že je možno přemístit sochu sv. Jana Nepomuckého, která se nachází ve Vašem městě.“ Dva týdny na to se mu dostalo odpovědi, ve které předseda kravařského národního výboru souhlasil s přemístěním sochy, a ta se tak dostala do svého nového domova.

(eva): Socha svatého patří do Kravař, ČLD – 23.06.10
Nejvyšší soud České republiky potvrdil, že socha sv. Jana Nepomuckého nepatří firmě Egermann. Potvrdil tak dva předchozí rozsudky okresního a krajského soudu. Soudce Nejvyššího soudu odmítl dovolání firmy Egermann s tím, že nesplňuje předpoklady občanského soudního řádu. O barokní sochu se vedl několik let soudní spor. Byla historickým majetkem Kravař, které ji před rokem 1989 zapůjčily N. Boru. Socha stála na pozemku, který má ve vlastnictví novoborská firma Egermann. Pak ji Kravařští převezli zpět a po dvou a půl letech na ně majitel pozemků v N. Boru podal žalobu. Tu ale soud první i druhé instance zamítl, protože žalobce neprokázal, že má právo na soudní ochranu z titulu vlastnictví anebo z titulu oprávněné držby, tedy že společnosti Egermann nepatří.

JT: Jak chcete najednou prokázat, že Nepomuk patří městu NB? Proč si pan Uksa celé roky myslel něco úplně jiného? Nebyl by přiměřenější pokus o rozumnou dohodu, jak ji třeba navrhuje zastupitel Válek?

Nahoru

Re: Prozření Josefa Doškáře ?

Pan Doškář se zas předved.Velký vlastenec husita,legionář zastánce čechoslovakismu,odpůrce nenávidící Sudety a Sudetské Němce se nám zaštítil Janem Nepomuckým.
Johannes von Nepomuk ,potomek německých kolonistů tedy Sudetský Němec,jehož kult byl vytvořen a propagován hlavně jezuity v pobělohorské době jako protiklad reformátora Husa a nositel původních křesťanských katolických hodnot..
Patron Bavorska,Mnichova a Schwarzenberků,opatrovaného Habsburky /zaplatili mu ten stříbrný sarkofág/ .Jeho sochy byly po stovkách ničeny po vzniku ČSR pod heslem Pryč od Říma.Mimo jiné i v Lidicích.Příkladem šli právě čsl.legionáři a vojáci.Z Václ. náměstí byl symbolicky odvezen do Žebráku.
Že by osvítil pana Doškáře Duch svatý a změnil jeho smýšlení o 180 stupňů?
Nebo...cituji Nejvyšší soud České republiky potvrdil, že socha sv. Jana Nepomuckého nepatří firmě Egermann. Potvrdil tak dva předchozí rozsudky okresního a krajského soudu. Soudce Nejvyššího soudu odmítl dovolání firmy Egermann .Takže nám pan Doškář hájí jiné zálmy?
No vyberte si.Já moc v zázraky nevěřím.I kdyby byly jedním z dalších počinů sv. Jana Nepomuckého.

Nahoru

Re: Prozření Josefa Doškáře ?

Pane Jiří Waltře, brzy se uvidíme u příslušného orgánu na cvikovské radnici.
Jinak , již po několikáté Vás žádám, abyste se držel tématu.
Děkuji Vám.

Nahoru

Re: Před 10ti lety socha sv.Jana Nepomuckého z našeho ...

Máte špatné dva metry. Ten druhý jste již zcela určitě ztratil.
Zajímavé je,že si dáte práci s články v ČD a že se vůbec nezabýváte s logickým vyjádřením soudních rozhodnutí.
Zcela nelogicky zanedbáváte rozhodnutí RM ze dne 15.6.2013, které zásadně nesouhlasí s navrácením sochy do Kravař a revokuje usnesení podepsané radním Mgr. Šepsem a starostou I. Lackem ze dne 25.10.2003.
Pro pana Tichého ještě jednou, poslední platné rozhodnutí RM z 15.6.2009 říká, že RM Nového Boru nesouhlasí s vracením sochy do Kravař.
Pan Válek navrhuje logicky jednu z variant řešení.

Nějak Vám uniklo, že Vaši chráněnci prodali naši sochu ( rozuměj pihelskou) sv. Jana Nepomuckého v roce 1995. Prodej byl opět proveden za velmi podivuhodných okolností. Občané Pihele protestovali a protestují. Protestovali i na jednáních ZM na kterých jste byl. Nějak Vám to jaksi uniklo.

Vaši oblíbenci nemají svaté Jany Nepomucké v lásce. Zbavují Nový Bor soch tohoto svatého "zadarmo", nebo skoro "zadarmo" a vždycky za podivuhodných okolností. Pihelskou sochu prodali za směšných 20.000 Kč.
Obci Pihel zamítli vrátit sochu sv. Antonína Paduánského, který chudák leží v českolipském muzeu. Tuto přednesenou žádost jste také slyšel na ZM. Slyšel jste ji dokonce dvakrát.

Nahoru

Re: Před 10ti lety socha sv.Jana Nepomuckého z našeho ...

Ano, socha nepatří firmě Egermann. Socha nebyla zapůjčena městem Kravaře. Pan Uksa uznává všechny soudní rozhodnutí. S městem NB podepsal v tomto duchu několik platných usnesení.
Nevíte o čem píšete.
Socha byla převedena do majetku města NB. Město Nový Bor sochu získal sochu za náklady vynaložené na opravu náměstí v Kravařích.

Nahoru

Určovací žaloba

Josefe, chápu, že firma Egermann nemůže sama podat určovací žalobu ohledně vlastnictví sochy, když nemá na výsledku žádný právní zájem. Zkus mi ale prozradit, jak má argumentovat Nový Bor, protože převod vlastnictví vybudováním náměstí jsem v právní teorii ještě nikde nezahlédl, tak to skutečně nefunguje. Co má Nový Bor v ruce krom toho, že měl sochu zapůjčenou?

Nahoru

Re: Určovací žaloba

Dobré ráno Viktore, vidím že tvoje reakce proběhla po půlnoci, že se nemůžeš dostat k materiálům. Rád Ti dokumenty o převodu sochy z Kravař do Nového Boru ukážu.
Jsi také ještě velmi mladý hoch a nemůžeš vše vědět a znát. Proto je důležité pověřit osobu, která má úplné právnické vzdělání, aby se problémem zabývala. Nejvhodnější osobou je zcela určitě pan Mgr. Vogel, který má veškeré podklady, protože tento případ již řešil.
Rád o tebe převezmu zápis o zapůjčení sochy. Ty jsi ho viděl?
Já mám kopii zcela jiného zápisu.

Podstatné je ale to, že socha z NB zmizela, i podle vyjádření soudu toto přemístění porušilo zákon. Vedení města pověřilo tajemníka Metála, aby podal za NB určující žalobu. Pan Metál nekonal.
Více je uvedeno v článku.

Nebourejme to, co lidé za minulého režimu vytvořili pro město. Přemístění sochy do NB bylo dílem, dvou osvícených vzdělaných občanů, pánů RNDr. Špačka a JUDr. Freunda. Udělali to za velké podpory občanů. Myslím si, že dílo obou pánů podporoval a podporuje i Tvůj otec.

Firma Egermann netvrdila, že socha je jeho majetkem. Pan Uksa usiloval o to, aby byla vrácena na místo z kterého byla za asistence tajemníka Metála odkloněna do Kravař.
Socha patřila a patří městu NB.
Podejme určující žalobu.

Neetické na celém případu je to, že socha mohla do dnešní doby stát v NB a mohla být opatřena vysvětlující tabulkou. Zatím leží, pod polštářem ve stodole, v Kravařích.

Nahoru

Re: Před 10ti lety socha sv.Jana Nepomuckého z našeho ...

Pane Berane, polodementní novinové články? To si snad pan Jeník nezaslouží, obzvlášť ne za tu službu, kterou vám ochotně prokazoval při odvolávání starostky Silné.

Nahoru

Re: Určovací žaloba

To je krása, soudy za ty roky nedokázaly určit, komu socha patří, ale pan Doškář to ví! Pravděpodobně se jakožto ctihodný kmet cítí být věkem předurčen šířit jediné Pravdy do éteru. Mimochodem pan právník Vogel je ten samý, co zastupoval ve sporech o sochu pana Uksu? Pokud ano, je to vskutku nestranný pozorovatel :D

Nahoru

Re: Určovací žaloba

Ano je to on! To je ten pán, který usiloval, aby se socha vrátila do Nového Boru. Kdyby tajemník Metál konal, už by zřejmě v NB byla, kdyby nebyla, tak by zcela určitě muselo dojít k nějakému vyrovnání.

Nahoru

Re: Před 10ti lety socha sv.Jana Nepomuckého z našeho ...

Vltavíne, držte se věci: Pihel do téhle scholastické disputace opravdu, ale opravdu nepatří.

Klíč vidím přímo v článku: "Případ řeší několikrát soud a v rozsudcích se opakuje, že soud nezjistil, kdo je majitelem sochy." To napsal nikoli pan Jeník, ale zastupitel Doškář! Jak tedy můžete najednou tady vyprávět vašemu kolegovi, "mladému hochovi"(!?), že majitelem je NB?

Jistě taky patříte ke kritikům našich soudů, kterým řízení zbytečně dlouho trvá... Není to mj. proto, že jsou zavaleny "případy", kde byl výsledek z 99 % jasný předem? Kolikáté to bude soudní řízení, které skončí stejně?

A vedlejší důsledek: přátelská dohoda NB s Kravařemi už nebude myslitelná, bohužel. To chcete?

Nahoru

Re: Určovací žaloba

Josefe, máš-li cokoliv, co by prokazovalo vlastnictví Nového Boru, klidně mi to pošli mailem. Podle mých informací je socha zapsána v seznamu památek pro obec Kravaře a nemáme v ruce nic, co by to mohlo zpochybnit. Za takového stavu rozhodně nebudu pro podání žaloby.

Nahoru

Re: Prozření Josefa Doškáře ?

Ale pane Doškář,vždyť já se držím tématu!!!Sochy svatých nejsou trpajzlíci,které roztrkám na zahradě podle svého nevkusu.Historici říkají sochám svatých s nadsázkou billboardy baroka.
Jste již dost starý na to,aby jste věděl,že sochy jsou,zvláště v křesťanské víře,vždy určitou symbolikou.Daleko silnější,než třeba socha Gotwalda či Jiráska.
Jistě při své stařecké moudrosti znáte sloupského rodáka Míkovce,významného myslitele a osobnosti českolipska .Citace Wikipedie.......Roku 1849 publikuje Ferdinand Břetislav Mikovec teorii, podle níž pravým důvodem „umělého vytvoření“ postavy sv. Jana, jeho kanonizace v 18. století a podporovaného kultu byla snaha zastínit kult Jana Husa.Základem argumentace odpůrců kultu sv. Jana se stala roku 1855 kniha Otto Abela Legenda o svatém Janu Nepomuckém. Po vzniku Československé republiky docházelo v letech 1919 až 1920 k vlně ničení nepomucenských památek.
Měl by jste vysvětlit veřejnosti,proč usilujete v Novém Boru o vztyčení Symbolu stability tradiční katolické církve,jezuitském nástroji protireformace a pobělohorské rekatolizace českých zemí.
Jako katolíka mne to těší ale od Bobošíkovce a funkcionáře legionářů bych to opravdu,ale opravdu. nečekal.

Nahoru

Re: Před 10ti lety socha sv.Jana Nepomuckého z našeho ...

Viktore, dodržujme postup diskuze. Předlož dokument o zápůjčce sochy obce Kravaře městu Nový Bor.

Nahoru

Re: Před 10ti lety socha sv.Jana Nepomuckého z našeho ...

Pane Tichý,
opírejme se o dokumenty.

Já mám dokumenty a ne reakci ČD, který v našem případě není vůbec podstatný.

Takticky se vyhýbáte skandálnímu prodeji sochy sv. Jana Nepomuckého ( pihelského). Sochy, která stála v Piheli
od roku 1806. Je to zřejmě tím, že tyto údaje nevygooglujete.
Sochu prodali novoborští za starostování pana Džavíka. Prodali ji za pakatel a opět za podezřelých okolností.
Pihelští občané protestovali a protestují. Žádali a žádají o vrácení své sochy sv, Antonína Paduánského, který leží v muzeu ČL. Žádost pihelských občanů RM i ZM Nový Bor zamítlo.

Nahoru

Re: Určovací žaloba

Viktore , sděl mi prosím, kdo ti ty informace v neděil sdělil.

Nahoru

Re: Určovací žaloba

Pane Doškáři, pokud vím, aktivujete kolem sochy Jana Nepomuckého už nějaký ten pátek. Opravdu si myslíte, že Váš kolega zastupitel, respektive radní, si nedokázal sám, bez Vaší kmetské a Jediné Pravdivé Pomoci zjistit informace k této kauze? Předpokládám, že na příslušném odboru MÚ (správa majetku?, kultura?) bude dokumentů dost a dost a předpokládám taky, že zodpovědný zastupitel, pokud se chce kauzou vážně zabývat, nebude spoléhat jen na Vaše, resp. Uksovy vývody.

Nahoru

Re: Před 10ti lety socha sv.Jana Nepomuckého z našeho ...

Poté co Symbolický hrob dále stojí a dokument o Odpůrcích byl zařazen do sekce Fanatismus na mezinárodním festivalu Freschfilm vytáhli Odpůrci do dalšího svatého boje.Nyní doslova.

Nahoru

Re: Před 10ti lety socha sv.Jana Nepomuckého z našeho ...

Smlouvu o zapůjčce nemám. Ta by samozřejmě dokazovala vlastnictví obce Kravaře. Neexistence takové smlouvy ovšem vlastnictví pochopitelně nevyvrací. Nedostal jsem od Tebe dosud žádný podklad svědčící ve prospěch podání žaloby. Pokud žádný nepředloží ani právní zástupce města, tak se k soudu samozřejmě nepůjde.

Nahoru

Re: Určovací žaloba

Dobré ráno pane(í) Pallando, jak sám(a) výše vidíte pan Viktor Novotný žádný takový dokument nemá a suverénně o zápůjčce mluví.
Žádná smlouva o zápůjčce není a nebyla!
Socha byla přemístěna do NB a nebyl porušen zákon.

Nahoru

Re: Před 10ti lety socha sv.Jana Nepomuckého z našeho ...

Tady je sranda:-).
JD pro VN: Předlož dokument o zápůjčce.
VN pro JD: Žádnou smlouvu o zápůjčce nemám.
JD všem: VN žádný takový dokument nemá a suverénně o zápůjčce mluví!
Tak já jdu dělat něco užitečnějšího, tohle nemá cenu...

Nahoru

Re: Před 10ti lety socha sv.Jana Nepomuckého z našeho ...

KDYBY měl pan zastupitel Doškář nějaký průkazný dokument o vlastnictví sochy, měl ho v článku zveřejnit rovnou. Takhle jen přispívá k zmatení této pseudodiskuze, která k ničemu nevede. Hodlá se podle "Beranovy" rady soudit - nebo podporuje smířlivý návrh zastupitele Válka?
Taky tady končím, nemá to cenu. Je to jen málo srozumitelná propaganda.

Nahoru

Re: Před 10ti lety socha sv.Jana Nepomuckého z našeho ...

Jsem rád, že jste dostal rozum.
Přestal jste se v tom orientovat. Jedna věc je vlastní článek - informace o odklonění sochy sv. Jana Nepomuckého z náměstí v Novém Boru. ( Jedna věc mi tam chybí. Socha byla odvezena bez povolení vlastníka pozemku, na kterém socha stála). Kdyby se to stalo v USA, byl by tajemník města pan Metál zastřelen.
V sochách, které byl v obci Pihelu se vůbec neorientujete, přesto že problematika byla projednávána na ZM ve stejný den, kdy jste na ZM seděl. Za starosty pana Džavíka prodalo město NB soch stejného světce za pakatel 20.000 Kč soukromníkovi. Socha má je stará přes 200 let. Socha byla prodána opět za podivuhodných okolností proti vůli pihelských občanů.
N a posledních třech ZM byla projednáván žádost pihelského osadního výboru, aby město NB, když už jim prodejem zmizela jedna socha, aspoň město NB zařídilo vrácení sochy sv. Antonína Paduanského, zpět do Pihele ( pro JT do Pihelu).
Tato socha leží v areálu muzea v ČL.

Nahoru

Re: Před 10ti lety socha sv.Jana Nepomuckého z našeho ...

Je to jasné. Proč jsi tedy o zapůjčení sochy "zasvěceně"mluvil, když nic takového neexistuje.
Viktor tvrdíl:.Zkus mi ale prozradit, jak má argumentovat Nový Bor, protože převod vlastnictví vybudováním náměstí jsem v právní teorii ještě nikde nezahlédl, tak to skutečně nefunguje. Co má Nový Bor v ruce krom toho, že měl sochu zapůjčenou?

Máš tam Viktore ještě jedno tvrzení cituji :" Podle mých informací je socha zapsána v seznamu památek pro obec Kravaře a nemáme v ruce nic, co by to mohlo zpochybnit." Konec citátu.
Bylo by velmi dobré, kdyby jsi napsal, kdo nechal přepsat sochu zpět do seznamu památek obce Kravaře a kdo ho k tomuto úkonu pověřil

Nahoru

Re: Před 10ti lety socha sv.Jana Nepomuckého z našeho ...

JD...okresní soud konstatuje, že předmětná socha byla zákonným způsobem přemístěna z Kravař do NB. V závěru pak konstatuje, že při převozu z NB do Kravař byl porušen zákon...tak nevím,asi řidič neměl řidičák,nebyla technická,projel stopku nebo co se při převozu stalo.
V jižních Čechách nahradili zničenou sochu Jana z Nepomuku skleněnou replikou,jako symbol sklářského kraje.Stálo by to za zvážení i v NB.Zvlášť když v Egermannu s tím mají zkušenosti.Ten Zeman se poved.Zde je i ukázka výroby...http://www.jannepomucky.cz/jn/fr.asp?tab=jannepomucky&id=383&burl=&pt=FO
a výsledek.....http://www.jannepomucky.cz/jn/fr.asp?tab=jannepomucky&id=383&burl=&pt=FO

Nahoru

Re: Před 10ti let Pro Viktora pojem směnný obchod existuje

K dvoustranné směně může dojít tehdy, pokud se vzájemně setká nabídka a poptávka dvou subjektů na trhu. Každá strana musí být schopna dodat to, o co má druhá strana zájem. Pokud takové ideální protnutí nabídky a poptávky nenastane, lze směnu uskutečnit ještě dalšími způsoby:

jiným způsobem je vytvoření virtuální směnné jednotky (např. barterový dolar), která je ekvivalentem používaným při směně obdobně jako v parciálních měnových systémech, které nejsou zaštítěny státní autoritou,
• poslední řešení představuje vícestranný obchod, který je sice organizačně složitější, avšak umožňuje směnu tam, kde dvoustranné vztahy nepostačují.
• 1. Svobodná směna obohatila směňující jedince tím, že pomohla "přemístit" jednotlivé zboží do míst, kde působilo mnohem větší uspokojení. Už jen samotný "pohyb" zboží tedy způsobil zbohatnutí směňujících jedinců. A protože již víme, že bohatství společnosti je dáno součtem bohatství jednotlivců, nevede svobodná směna mezi jednotlivci k ničemu jinému, než ke zbohatnutí celé společnosti.
• 2. Svobodná směna pomohla zvýšit kvalitu a především pak množství zboží, které měla tamější společnost k dispozici.

Nahoru

Re: Před 10ti lety socha sv.Jana Nepomuckého z našeho ...

Aha, teď jsem to teprve pochopil, omlouvám se za delší vedení. Stále sice nemám v ruce nic, proč bych měl podpořit podání žaloby, ale iniciátoři žaloby místo podstaty řeší, že jsem naspal, že jsme měli sochu půjčenou, což nemusí být přesné. Řeší, kdo, kde, co a kdyby, ale skutek utek.

Nahoru

Re: Před 10ti lety socha sv.Jana Nepomuckého z našeho ...

Tak Vltavín už zase vydává Wikipedii za svůj stařecký rozum.Jenom nám nesdělil jestli ty pojmy svobodná směna ,barterový dolar,parcialní měnové systémy atd byly součástí socialistického právního řádu, který měl teoretická východiska v tzv. politické ekonomii.Spíš než stařecký rozum mne napadá jiný ekvivalent

Nahoru

Re: Před 10ti lety socha byla přenechána městu NB směnnou

Rozhodnutí rada obce Kravaře přibližně : " obec Kravaře přenechává sochu městu NB, směnnou za opravu náměstí ...
Přesné znění doplním večer.

Nahoru

Re: Před 10ti lety socha sv.Jana Nepomuckého z našeho ...

No tak rada Kravař revokuje bývalé usnesení rady,stejně jako to udělal Nový Bor a je po žížalkách

Nahoru

Re: Před 10ti lety socha sv.Jana Nepomuckého z našeho ...

Vážení,
nikomu nestraním, nemám odpovídající znalosti. Pravda, čtu. Soudím podle dosavadní diskuse, že nebýt již svatý, tak by se JN svatým musel stát... Mějte se rádi!

Nahoru

Re: Před 10ti lety socha sv.Jana Nepomuckého z našeho ...

Opět bingo, pane Šádku - vaše příspěvky jsou tady nejlakoničtější, ale nejvýstižnější!

Nahoru

Re: Před 10ti lety socha sv.Jana Nepomuckého z našeho ...

Toto téma je vyřešeno,trochu jsme opmněli ho uzavřít.
Prysk - Litinová socha sv. Jana Nepomuckého, která putovala v roce 1987 na základě rozhodnutí okresního národního výboru z Prysku do Doks u Máchova jezera, se po bezmála sedmadvaceti letech vrátí zpět.
Národní památkový ústav při zkoumání celého případu také uvedl, že navracení soch a plastik na původní místa, kam historicky náleží, je z hlediska památkové péče hodnoceno kladně, a proto se stěhováním do Prysku souhlasí.
Případ z Prysku má zajímavé souvislosti pro letitý spor mezi Kravařemi a Novým Borem, které se už přes deset let přou o jinou (kamennou) sochu sv. Jana Nepomuckého. Obě sochy se na konci 80. let stěhovaly ze svých původních míst (tj. z Prysku, resp. z Kravař) na základě totožného rozhodnutí okresního národního výboru.
Další bublina splaskla

Nahoru