Odpověď F.Binderovi a trochu o cenzuře v Deníku a v MF Dnes

Verze pro tisk |

V dnešní v MF DNES diskutuje pan František Binder z České Lípy o Pomníku a je zřejmé na které straně stojí. Opakuje prakticky nepravdy pana Tichého. Jenom krátce. 2.6.1945 bylo v Boru zastřeleno 8 německých obyvatel za nedovolené držení zbraní na zabíjení lidí v době stanného práva. Popraveni byli podle rozkazu pplk. Sekáče.

Nacista a esesák MUDr. Träger byl jmenován do funkce primáře před válkou. Po válce se vrátil do nemocnice a začal vykonávat,
nikým jmenován, funkci primáře. V archivu v Č.L. jsou zápisy ze zasedání tehdejší RNV,který přiděloval funkce. Jsou zde uvedeny rozhodnutí o jmenování vedoucích podniků, prodejen, banky, kina apod.. Po válce Dr. Träger do funkci primáře jmenován nebyl. Existuje v archivu jediný záznam o tom, že byl vzat do vazby pro svoji příslušnost v NSDAP a v SS, a zároveň byl zbaven funkce primáře. Tak to bylo pro Vás pana Bindere.

Chci tímto poděkovat redakci i novin, kteří jsou v této době jedinými necenzurovanými novinami v České Lípě.
Doufám, že mně tento příspěvek nesmažou! Paní Vlastniková napsala ve včerejších novinách článek. Na webových stránkách Deníku je k tomu diskuze. Není. Paní Vlastniková Zprávu pořadatelů trvale maže, zřejmě chrání rodinu Š.
Do libereckého přílohy MF DNES jsem zaslal tři příspěvky a zejména příspěvek pana Nešpora. Jeho příspěvek nevytiskli dodnes a Zprávu o demostraci taky ne. Dnes byla vytištěn příspěvek J.Štočka, který je politickým apelem na vrácení českého občanství bývalým občanům Třetí říše. I v libercké MF Dnes je to o kamarádech Jana Tichého, J.Šebelka a J.Šolc jsou vlajkové lodě.
Rád bych opravil vyjádření ředitele Činoherního studia, že divadlo v přízemí bylo zcela zaplněno. On sám uvádá 111 platicích diváků. To je obsazení prvních čtyř a poloviny páté řady.
Věty na závěr. Hra Jana Tichého je od začátku prezentována jako hra, která je napsana podle skutečných borských událostí. Protože to není pravda, tak jsme demonstrovali.
Skandování Lidice,Lidice,Lidice bylo proto, že paní Šepsová přerušila
projev lidického občana svým hlasitým projevem. Pořadatelé ji několikrát napomínali. Marmě! Z davu se ozývalo nechte mluvit pána z Lidic, které přešlo v "ať mluví Lidice, ale paní vykřikovala dále a zarazilo ji teprve silné skandování Lidice! Lidice! Lidice!
Na úplný závěr? Pan Nešpor byl pozván, protože jeho maminka a babička dorazily dne 22. května 1945 do Boru, kde jim poskytli první pomoc "zlí českoslovenští vojáci pplk.Sekáče" . Cestu osvobozeným Německem těmto ženám občas zpříjemňovaly kameny,které po nich házeli "hodní" chlapci z HJ.
Posledni věta je ironická. Bohužel pravdivá.

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Odpověď F.Binderovi a trochu o cenzuře v Deníku a v MF Dnes

Je to tak, na článek o protestu v Novém Boru vyhlásila paní Vlastníkova cenzuru. Tam se nikdo neprolomí! Je to ostuda Deníku i paní Vlasty!

Nahoru

Re: Odpověď F.Binderovi a trochu o cenzuře v Deníku a v MF Dnes

Můžete získat odměnu 1000, Kč!!!

Vážení čtenáři, na webových stránkách Českolipského Deníku probíhá cenzurovaná diskuze. Probíhá již třetí den a přístup na ní je cenzurován. Zkuste si to sami! Děkuji za spolupráci!

Diskuze ke článku " Boj s pomníkem nevzdají" probíhá cenzurovaně již třetí den. Redakce tam zatím pustila 3 vyvážené články. Tomu komu se tam podaří dostat níže uvedený článek, dám 1000,- Kč.
Upřesnění podmínek odměny. Odměnu dostane ten, kdo jako první tuto moji níže uvedenou zprávu k dizkuzi ke článku " BOj s pomníkem" / na webu Českolipského DENÍKU zveřejní!!!
Děkuji. Josef Doškář

Krátká zpráva o průběhu demonstrace proti uvedení divadelní hry 32 hodin mezi psem a vlkem.
23.2.2011 zorganizoval OV ČSBS, OV ČSOL v České Lípě ve spolupráci s MO SBB a s MO ČSBS Nový Bor odpoledne protestů.
V 16 hodin navštívil novoborského starostu Mgr. Dvořáka, brigádní generál Alexander Beer, který vznesl protest proti Pomníku osmi popravených Němců .Panu generálovi nejvíce vadila skutečnost, že pomník oslavuje bývalé nacisty a dokonce i příslušníka SS, doktora Trägera. Navíc je postaven na nejčestnějším místě Lesního hřbitova proti hrobům rumburských hrdinů. Požádal pana starostu, aby byl přizván na jednání Rady města a mohl ji přesvědčit, že tento pomník musí být odstraněn. Bez zrušení pomníku není míru, konstatoval na závěr jednání pan generál. Během jednání pan generál několikrát zdůraznil, že nemá nic proti Němcům, naopak on mluví perfektně německy, protože ho vychovala nevlastní maminka, Němka.
Od 17.30 se v Grandhotelu Pražák se konala tisková konference, na které pořadatelé vysvětlili důvody, proč budou novoborští občané protestovat proti uvedení divadelní hry 32 hodin mezi psem a vlkem. Místní pořadatele Josefa Doškáře, Zbyňka Cincibuse, Roberta Uksu, Zdeňka Stehlíka, Pavla Danyse přišli demonstraci podpořit hosté. Za SBB Ing. Jana Bobošíková a Mgr. Jana Volfová a za OS Lidice pan Antonín Nešpor. Hlavní informaci o důvodu demonstrace přednesl Robert Uksa, který sdělil všechny nepravdy a zavádějící informace, které divadelní hra / scénář/ obsahuje. Postupně se k daném k tématu vyjádřili postupně všichni pořadatelé, včetně pana Zdeňka Stehlíka , který divadelní hru viděl dvakrát.
Josef Doškář několikrát zdůvodnil, že proti knize i divadelní hře mu vadí zásadně to, že veškeré upoutávky i recenze tvrdí, že kniha /hra/ je napsána podle skutečných událostí, které se v Boru, tenkrát po válce, staly. To je lež a výmysl Jana Tichého. Pan Tichý / a nijak se tím netají/ napsal tuto knihu na zakázku kamaráda J. Tomáše, majitele nakladatelství Akropolis. Krátce se zmínil o pomníku. Upozornil na to, že v prosinci 2005 představitel KSONNu /sdružení občanů německé národnosti/ odmítl návrhy Jana Tichého na umístění pamětní desky a navrhovaly umístit desku a kříž na hrob provinilců. Tento návrh odsouhlasilo i Rada města 15.1.2006. TENTO NÁVRH BY OBECNĚ VYHOVOVA L VŠEM OBČANŮM I DNEŠNÍM ODPŮRCŮM POMNÍKU. Mgr. Lovecká / instruována Janem Tichým/ ubezpečila dne 26.1. 2006 zastupitele města, kteří nechtěli povolit výstavbu Pomníku, protože neměli jistotu, že popravení nebyli nacisté. Souhlas k tomu dali rozdílem jednoho hlasu až po ubezpečení že nacisté nebyli! Po té poděkoval všem účastníkům a požádal všechny přítomné, aby se přesunuli na místo demonstrace, aby zachovali po celou dobu demonstrace klid.
Demonstrace byla zahájena v 18.30 hodin. Před divadlem bylo umístěno hlavní heslo demonstrace bylo Dnes oslava zločinců z NSDAP a SS a NEPŘIPUSTÍME ÚČELOVÉ PŘEPISOVÁNÍ DĚJIN. Před zahájením demonstrace bylo zapáleno 54 svíček na paměť 54 francouzských zajatců , kteří odešli na pochod smrti z továrny bratří Rachmannů /podle knihy i hry hodných zaměstnavatelů/. Nikdo z nich se domů nevrátil.
Průběh klidné demonstrace byl narušen při projevu lidického občana pana Nešpora. Manželská dvojice si „razila“ cestu mezi demonstranty a paní Š. hlasitě přerušovala projev pana Nešpora, pořadatelé několikrát paní Š. upozornili, že překřikuje pana Nešpora, aby nevyrušovala a šla na představení. Nedala si říci a demonstranti začali skandovat LIDICE! LIDICE! Tak dlouho až paní zmizela v divadle! Před tím, ještě pan Š. stačil zakřičet nešahejte na moji ženu, a protestuje si proti tomu rusákovi, který o..bal několik ženskejch v Boru. Po té mávnul pěstí zasáhl pořadatele a pan učitel, zastupitel zmizel v divadle. Vše proběhlo pod záběry kamer. Pan Nešpor v klidu domluvil. Pár slov přidal pan Stehlik, paní Bobošíková, pan Uksa. Paní Mgr. Volfová poděkovala všem za účast a i ona zdůraznila, že nemá nic proti německým občanům, protože i ona měla německou babičku, ale že dějiny předělávat nedovolíme. Nad demonstranty vlály české, německé, francouzské, polské a izraelské vlajky. Josef Doškář poděkoval 90 účastníkům za účast.

Dovětek, pro obecnou informaci.
My, jako pořadatelé jsme byli domluveni, že na TK umožníme vstup pouze novinářům a pozvaným hostům. Když jsem se vracel z jednání u pana starosty, byl jsem upozorněn na to, že přišla nepozvaná paní Š.. Slušně jsem ji položil otázku zda má pozvánku, či má novinářskou legitimaci .Po odpovědi, že není novinářka a ani nebyla pozvaná jsem ji požádal , aby opustila místnost, že je mi líto. Po té jsme se poradili, a já jí sdělil, že může zůstat. Tuto možnost odmítla. A se slovy když jste mně to neumožnili hned, tak tady být nemusím a teatrálně opustila sál. Paní doktorka opustila tiskovou konferenci na základě svého rozhodnutí!
Josef Doškář, pořadatel protestního odpoledne

Nahoru

Re: Odpověď F.Binderovi a trochu o cenzuře v Deníku a v MF Dnes

Posuďte sami! Článek nad tímto příspěvkem je v rozporu!
Podle mne to není pravda ! V ČD je CENZURA!!!!
Následuje další otázka? Pro koho a za čí peníze tento DENÍK PÍŠE !

Toto je vyjádření redakce ČD : Dobrý den,
text byl redakcí smazán, protože byl v rozporu s pravidly diskuse.(Viz Pravidla diskuse).
Redakce Deníku.cz má zájem poskytovat prostor pouze korektně a slušně vedené debatě.
Děkujeme za pochopení. Redakce

.

Nahoru

Re: Odpověď F.Binderovi a trochu o cenzuře v Deníku a v MF Dnes

No, za německé peníze,pane Vltavíne,což se rovná Doškáři, stejně tak,jako Dobrá Zpráva je pan D. To vy nevíte?

Nahoru

Re: Odpověď F.Binderovi a trochu o cenzuře v Deníku a v MF Dnes

Průběh klidné demonstrace narušila manželská dvojice viz:

http://www.youtube.com/watch?v=f7ZdeqgfdRk

Záznam je v rozporu s tím co psali novináři zejména v MFDnes /Šebelka/, ale i v ČD.
Pan Šebelka by měl MF Dnes určitě opustit !!!

Nahoru