Nezájem o zájmovou činnost ?

Verze pro tisk |

Už několik let jsem externí spolupracovník DDM Libertin, konkrétně vedoucí Loutkohereckého kroužku. Náš soubor kašpárci má za sebou několik desítek představení s hojnou účastí na mnoka kulturních akcí pořádaných naším městem. Snažíme se rozdávat radost a smích našim nejmenším divákům a udržet tradici loutkařství, což v dnešní době není jednoduchá záležitost. Ale poslední dobou se stále více setkáváme s nezájmem dětí o vstup do našeho kroužku. Není to problém jenom našeho kroužku. Již několik jich bylo nuceno ukončit svou činnost pro malou účast. V současné době má kroužek pouze dva stále členy a protože dle stanov DDM musí mít kroužek nejméně pět členů, je veden tedy jako nefunkční, což se projevuje třeba nevyplácením odměn za vedení kroužku.
Problém není finanční, rozhodně nevkládám svůj čas a energii jen k vůli případnému zisku. Vidím spíše hrozbu toho, co budou naše děti dělat potom, až zájmová činnost přestane zcela fungovat. Zatím se ještě jakž takž drží při základních školách, ale i tam došlu k výraznému poklesu zájmu. Bydlím na největším českolipském sídlišti a jsem denně svědkem toho jak se děti bezcílně znuděně potulují po sídlišti, tvoří skupinky, které mohou být později základem dětských gengů, jak se to běžně stává třeba u našeho vzoru USA.
Budeme z toho obviňovat jako vždy dobu, nebo nezájem rodičů či škol? Není na vině spíše vzrůstající lhostejnost a nezájem nás všech? Nejde jen o vhodné využití volného času našich dětí, ale o preventivní účast společnosti a státních složek na kulturní vyzrálosti našich budoucích občanů.
Náš národ se mohl vždy pyšnit množstvím erudovaných umělců v nejrůznějších formách své tvorby. Základem přitom bylo stále podchycování a všeobecná podpora případným talentům od nejrannějšího dětství. Zájmová umělecká činnost byla vždy středem zájmu hned po školní výuce a děti se snažily zapojit se do co nejvíce kroužků. Dnes klubovny zejí téměř prázdnotou.
Staneme se za pár let národem kulturních primitivů a pouhými konzumenty nejapných televizních pořadů?
Budeme se starat o kulturní vývoj naších dětí a nebo je necháme, aby si samy zcela zformovaly svůj volný čas, neboť přeci žijou v demokratické společnosti?

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Nezájem o zájmovou činnost ?

Ten pokles zájmu o členství v zájmových kroužcích se netýká jen České Lípy, je to všude. Příčin je mnoho a hlavní roli zde sehrávají rodiče. Jejich finanční problémy, každé druhé manželství se rozpadá s dopadem na dítka, z druhé strany malá podpora státu a chudších obcí i měst, rostoucí nájem za klubovny a poplatků za členství. Docela by mi zajímalo procento dětí zapojených do mimoškolní zájmové činnosti v okolních státech a trendy podle roků. Třeba je to jev celé Evropy.

Nahoru

Re: Nezájem o zájmovou činnost ?

Myslím, že roli hrají především počítače. Je to konkurence, proti níž se moc nedaří bojovat. Pro rodiče je to také východisko - od dětí je klid, nikam nemusejí, není potřeba pro ně jezdit atp. A peníze - zájmová činnost mých dětí mě (když nepočítám vybavení) stála od září 7 tisíc. Věřím, že dnes už si to nemůže každý dovolit. Na vašem místě, pane Doležale, bych šel dětem naproti a zkusil se přímo upíchnout na nějaké základce, třeba právě na Špičáku. Na školách děti odpoledne vydrží zůstat, aspoň se mi to zatím tak jeví.

Nahoru

Re: Nezájem o zájmovou činnost ?

Máte-li zájem, zastavte se v městské knihovně, máme tu loutková divadla hned dvě, docela dost loutek...Hrajeme sami, zpracováváme českolipské pověsti nebo tradiční jednoduché pohádky. Pokud aktuálně nehrajeme, mohou hrát děti, resp. můžete s nimi pracovat , resp. můžeme to zkusit. Nabízí se různé možnosti, můžeme je probrat.

Nahoru