10. výročí od povodní

Místo gymnázia v Mimoni a Novém Boru se zruší to v Lípě

Verze pro tisk |

Skokan na lyžích Cikl přišel se vskutku originálním řešením. Jestli dobře počítám, tak během několika let udělá z bez problémů zaplněného českolipského gymnázia poloprázdnou budovu s dvanácti třídami. Více iDnes:

"Zohlednili jsme spádovost Gymnázia v Mimoni. Škola zde tedy zůstane, ale dojde k utlumení gymnázia v České Lípě," informovala vedoucí odboru školství Krajského úřadu Jiřina Princová.
Zdroj: http://liberec.idnes.cz/gymnazium-v-mimoni-zustane-dalsim-pripominkam-kraj-nevyhovel-pbq-/liberec-zpravy.asp?c=A110311_164406_liberec-zpravy_oks

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Místo gymnázia v Mimoni a Novém Boru se zruší to v Lípě

Přišlo to tak trochu bez varování. Od toho pána zřejmě nepřekvapí vůbec nic. Zrovna čtu v Učitelských novinách článek s názvem Víceletá opět v nemilosti. Dokonce je tam zmiňován i Liberecký kraj - ani slovo o Lípě. Když jsem učil na základce, byla u mne osmiletá gymnázia v nemilosti, názor jsem změnil, když jsem si pořídil děti. A sedí mi tvrzení v článku - ... pouhé navracení dětí zpět na základní školy nic neřeší, zvlášť pokud se bude na nich v rámci nekritické inkluze vzdělávat stále vyšší procento slabých žáků. Nemyslím si, že by gymnázia byla něčím mimořádná, ani vybavením, ani učitelským sborem, ale v čem mají přidanou hodnotu, to je koncentrace studentů, kteří chtějí něco dokázat. Já jsem jako rodič prostě nechtěl, aby mé dítě vyrůstalo s mastiči. Na západě už vzdali multikulti, kdy už u nás úředníci pochopí, že dát dohromady notorické propadlíky s ambiciózními lidmi, nepřinese prospěch ani jedněm? O koncepčnosti úředníků by se pak dalo mluvit ještě hodně dlouho...

Nahoru

ČSSD nepotřebuje vzdělané lidi.

Slučování je zpracováno spíše z politických a osobních motivů, než z hlediska odborného řízení pedagogického procesu,statistiky nezaměstnaných absolventů škol.
Žáci a rodiče by se neměli stát rukojmími experimentů.
Sloučení signalizuje odliv vysokoškolsky vzdělaných lidí z Libereckého kraje, což je v přímém rozporu
s volebním programem ČSSD Libereckého kraje, Zlepšit vzdělanostní potenciál kraje.

Oslovte své zastupitele :
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/page4093

Slučování škol :
Zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje se koná v zasedací místnosti (3. patro) Krajského úřadu Libereckého kraje, U jezu 642/2a, dne 29. března 2011 od 14.00 hodin.

Podle usnesení členů Rady LK tak má Zastupitelstvo LK nejprve rozhodnout o základním materiálu týkajícího se sloučení škol, a teprve podle výsledku hlasovaní bude Rada LK řešit další postupné kroky – tedy případný přesun jednotlivých studijních oborů na nově vzniklé sloučené školy.

Nahoru

Re: Místo gymnázia v Mimoni a Novém Boru se zruší to v Lípě

Je jasné, že se školáci i kantoři brání a je jedno, zda v Mimoni či Lípě. Spíš mne zajímá, zda opravdu hodně klesá počet (a zájem o gymnaziální studium) žáků v našem okrese, který ten tlak shora ospravedlňuje. Na druhou stranu vím, že rušení jakékoliv školy vždy dané město tvrdě postihne v mnoha oblastech, čili jen poměřovat penězmi a počty nelze. Není řešení i v soukromé sféře škol?

Nahoru

Re: Místo gymnázia v Mimoni a Novém Boru se zruší to v Lípě

Zájem je v posledních letech konstantní, i přes kampaň, kterou vytvářejí základní školy či v současnosti ministerstvo a kraje. Ale je nutné přiznat, že je nižší (výrazně) než třeba před deseti lety. Částečně je to dáno populační recesí, částečně snahou základek - ať již rozšířenou nabídkou či jakousi antikampaní. Pro mě je nepochopitelných několik věcí - například, proč rušit něco, co funguje a je o to zájem. Máme třídy naplněné více než většina škol v kraji, ať už základních nebo jiných. Potom také nechápu, proč se vše dozvídáme až z novin. Ale nepopírám, že jde o můj píseček, a tak se mi nechce moc nahlížet na problém z jiných stran.

Nahoru

Re: Místo gymnázia v Mimoni a Novém Boru se zruší to v Lípě

A počítal jsem na úvod dobře? Podle rozvrhů je nyní ve škole 20 tříd. Do osmi let teda 12? Ve zbytku si udělá kraj další kanceláře pro úředníky?

Nahoru

Cikl jde proti zájmům veřejnosti.

Nemohu jinak než souhlasit s návrhem libereckých krajských zastupitelů za ODS, kteří velmi správně a věcně okomentovali nepodařenou reformu školství, ve které hraje prim pan náměstek Cikl. Ten se ohrazuje tím, že některé námitky ODS jsou proti zájmu společnosti. Posoudím-li dosavadní neobjektivní a nekoncepční návrhy na zrušení a slučování škol v kraji, musím konstatovat, že je to právě pan Cikl, který jde proti zájmu široké veřejnosti. Krajský úřad velmi nesystémově a bez hloubkového prověření v navrhovaných školách určil ty, které by se měly zrušit či sloučit. Budu-li konkrétní, tak například gymnázium v Novém Boru nemělo před několika málo lety vůbec vzniknout. Spádově stačilo gymnázium v České Lípě pro široké okolí. Zrovna tak je neopodstatněné, že kvůli nenaplněným ročníkům sklářské školy v Novém Boru by měla být zrušena sklářská škola v Kamenickém Šenově. A podobně by se mohlo pokračovat ve výčtu i ostatních škol, které jsou v návrhu na zrušení.

Ze všech těch kauz a nelibosti veřejného mínění je patrné, že se reforma optimalizace krajskému školství opravdu, ale opravdu nepovedla. Z tohoto důvodu by krajský úřad neměl podceňovat hlasy veřejnosti ani předložený návrh krajských zastupitelů ODS.

Stále věřím, že se najde někdo, kdo panu Ciklovi řádně vysvětlí, že ve svém konání nemá často pravdu a že i mýlit se je jedna z lidských vlastností. Krajským zastupitelům za ODS děkuji, že jim není lhostejná budoucnost škol v Libereckém kraji. Věřím, že i při schvalování koncepce 29. března přesvědčí o svém návrhu nejenom náměstka pro školství pana Cikla, ale i ostatní zastupitele kraje.
citace : Marie Kučerová

Nahoru

To je ale nehoráznost!

Vždy, když si přečtu v tisku některá vyjádření, která vycházejí z úst některých pracovníků Krajského úřadu v Liberci, nestačím se divit. Ale tohle tu ještě nebylo. Silnice jako rukojmí! Velmi, ale velmi cítím s obyvateli měst a obcí, kterých se dotkly povodně. Zrovna tak cítím s řidiči, kteří jsou nuceni jezdit po tzv.„tankodromech“.

Ovšem opravy silnic jsou již dlouhodobá záležitost. Vůbec nerozumím tomu, že kvůli zpustošeným silnicím a také těm po povodních, by měly být zrušeny školy, aby bylo na jejich opravy. Anebo že když se nezruší či nesloučí některé školy, mohou učitelé zapomenout na zvyšování platů. To je přímo vyhrožování a zastrašování!

Povodně jsou přírodní a nahodilé katastrofy a stát musí mít na tyto finanční prostředky a rezervy. A učitelé? Že by jim chtěl někdo z dobré vůle přidat, o tom silně pochybuji. Své si musí vždy vydobýt. Takovéto komentáře kraje nemají vůbec nic společného s reformou školství. Jaká hrůza! Kdyby krajský úřad stále nepořádal různé megalomanské akce za megalomanské peníze a choval se jako hospodář, bylo by na školy i na opravy silnic a ještě by možná zbylo na další potřebné věci. Když je krize, musíme se uskrovnit všichni, ale nikdy na úkor vzdělávání!

citace : Marie Kučerová

Nahoru

Re: To je ale nehoráznost!

Celá optimalizace dle p. Cikla je bezkoncepční "huráakce" - nabídka oborů se musí omezit, tak to někde zkusíme. Pokud se někdo hlasitě ozve (Šenov, Mimoň), tak to zkusíme jinde. Třeba u nejnaplněnější školy nejen v okrese ČL. Platí pouze jediné pravidlo - nikdo nesmí omezit slepenec oborů v N.B., neboli jednu z nejméně naplněných škol v ČR. Tam naopak ještě další obory v dalších letech vymyslíme (chybí zde např. zdravotní škola, řezníci, automechanici,...). Jen aby tam za pár let nebylo více oborů než studentů.
Argumentovat rušením škol v souvislosti se zdevastovanými silnicemi, to je už opravdu argument, který by snad ani dr. Chocholoušek nerozdýchal.
S optimalizací lze souhlasit za předpokladu jasných a logických argumentů předložených krajem. Zatím jediným argumentem je nedostatek peněz a studentů. Ale proč tam rušit a jinde rozšiřovat, to už veškeré logické argumenty postrádá a je to pouze o známostech. To jsme ale asi zase v nějaké dost divné době.

Nahoru

Re: Místo gymnázia v Mimoni a Novém Boru se zruší to v Lípě

Možná kdyby Cikl propustil lidi, kteří mají mediálně zaštítit optimalizaci, bylo by dost peněz na školy.

Nahoru

To je, Kafko, stejná kravina,

jako když dr. Sládek blahé paměti navrhoval zrušit Senát a ušetřené prachy využít ve prospěch lidu. Na každého z nás by ročně vyšlo nejvýš pár korun...

Nahoru

Re: Místo gymnázia v Mimoni a Novém Boru se zruší to v Lípě

Ale to je mi jasné, ale ta snaha vysvětlit ty jednotlivé kroky je tak úporná, až je to k smíchu. A co se týká Senátu, stále mě ještě nepřesvědčil, že má nějaký význam. Vás ano, Tichý?

Nahoru

Re: Místo gymnázia v Mimoni a Novém Boru se zruší to v Lípě

Pokud by se zrušil senát,přineslo by to hlavně morální prospěch.O těch pár korun by ani tak nešlo.

Nahoru

Projekce vývoje počtu žáků.

V případě, že by nedošlo k navrhovanému sloučení, pravděpodobně by v horizontu několika let zanikla Borská škola. Na grafech : skolstvi.kraj-lbc.cz Pan Cikl porovnává předpokládaný vývoj na obou školách ve třístupňové projekci až do roku 2018. Z nich je patrné, že novoborská sklářská škola bude v roce 2018 vzdělávat 83 žáků ve všech formách vzdělávání (tedy včetně nástaveb) . Kapacita školy 650 žáků. Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov. Kapacita: 180 žáků.
Není levnější naplnit menší školu, než udržovat větší prázdnou školu?

Nahoru

Re: Místo gymnázia v Mimoni a Novém Boru se zruší to v Lípě

Pokusím se celou krajskou projekci nějak připravit jako článek. Vydržte :o)

Nahoru

Re: Místo gymnázia v Mimoni a Novém Boru se zruší to v Lípě

Dovolím si svůj názor dát i do hyde parku. Jde o můj jednostranný pohled:
Tohle už není nic jiného než křižácké tažení proti gymnáziím a v konečném důsledku proti vzdělávání vůbec. Mám doma německou studentku, v její spolkové zemi je zvykem, že něco podobného gymnáziu vystuduje zhruba třetina studentů. V celém Německu 42 procent. Jedno z nejlepších školství na světě má Korea - v ní studuje všeobecně vzdělávají programy na úrovni našich gymnázií 68 procent studentů. V Irsku, o jehož úrovni nevím vůbec nic (narozdíl od Korei, kde učí bývalá kolegyně, se kterou jsem dělal několik desítek článků) dokonce 74 procent.
Inzeráty, které nacpal do novin za veřejné peníze krajský úřad, mě urážejí, urážejí mé žáky (mezi kterými jsou i moje děti) a měli by urážet i jejich rodiče. Zrovna zítra jedu na krajské kolo chemické olympiády se svými studenty. Z našeho okresu nikdo jiný nepostoupil. Normálně jezdí za okres tři, nám pozvali i čtvrtého - na základě dosažených bodů, dlouhodobě patříme v olympiádách mezi nejlepší tři školy kraje, v chemii nám konkuruje jen gymnázium v Jeronýmově ulici. A já se od svého zřizovatele dozvím, že mám třídy plné podprůměrných dětí. Ubohost!!!

Nahoru