Mezi nebem a zemí

Verze pro tisk |

PLES MĚSTA ČESKÁ LÍPA
Mezi nebem a zemí je téma letošního reprezentačního plesu města Česká Lípa. Rád zůstanu na zemi. Může českolipská radnice (nejspíše perem tiskové mluvčí) či p.o. Kultura Česká Lípa zveřejnit rozpočet plesu? Odhaduji-li reálné příjmy ze vstupného (490,- Kč x kapacita), tak oproti výdajům mám určité pochybnosti. Výdaje pochopitelně nepředstavují pouze účinkující (samotný moderátor plesu je extrémně nákladný), současně chápu, že provozní náklady jsou pouze přehozením kapsy v rámci rozpočtu radnice. V minulosti, nemýlím-li se, byl dokonce kalkulován a splněn zisk (výtěžek) ve prospěch bohulibých účelů. Platí to i letos, pokud ano, komu? Zatím jsem to nezaznamenal. Jsem natěšen na konkrétní vyjádření!

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Mezi nebem a zemí

Reprezentativní ples města pořádá město Česká Lípa, program tohoto plesu zajišťuje příspěvková organizace Kultura Česká Lípa. Jedná se velmi slavnostní společenskou událost města, proto se vždy město snaží na ples pozvat top osobnosti české kulturní a moderátorské scény. K nim bezesporu patří také Leoš Mareš, který je jedním z nejlepších moderátorů v České republice. Pro město Česká Lípa je čest, že reprezentativní ples města bude uvádět moderátor, který v letošním roce bude moderovat například i Ples v opeře.
Rozpočet městského plesu 2015 je 375 574 Kč (pro příklad v loňském roce stál ples 342 984 Kč a v roce 2013 444 tis. Kč).
Co se týče výtěžků plesu, dříve opravdu byla jeho část poukazována ve prospěch dobročinné činnosti nejrůznějších organizací. Od toho se však před několika let ustoupilo kvůli úspoře. Peníze, které se vydělají prodejem vstupenek, se vrací do rozpočtu města a tím pokrývají část nákladů na samotný ples a také na další kulturní akce ve městě.

Nahoru

Mezi nebem a zemí - REPRE PLES MĚSTA

Tiskovým mluvčím jejich profesi a úděl vůbec nezávidím. Je to však jejich svobodná, chtěná volba. Slyším-li (netřeba vidět) mluvčího českého prezidenta, tak ihned vnímám i jeho radostně vzrušený ocásek a netrpělivé vrtění v očekávání cukříčku a podrbání od milovaného páníčka. Velkým neštěstím bývá, stane-li se tiskový mluvčí profesionálním politikem. Míra verbální neurčitosti je poté naprosto mimořádná.

Tiskové mluvčí města ČL děkuji za odpověď. Postupem let jsem zřejmě poněkud natvrdlejší, stáří se hlásí, tak jsem asi ne vše plně pochopil. Rozpočet je věc jedna. Mně šlo primárně o výdaje oproti příjmům. Většina pořadatelů plesů (nejenom) určitě rozumí. Zda celkové náklady, včetně "skrytých" provozních, jsou uhrazeny z příjmů? O tom ve vyjádření TM ani slovo. Odstoupení od dobročinnosti je věcí názoru, zde konkrétně věcí vedení radnice, ale budiž. Slova tiskové mluvčí: "Peníze, které se vydělají prodejem vstupenek, se vrací do rozpočtu města a tím pokrývají část nákladů na samotný ples a také na další kulturní akce ve městě," mě nepříjemně utvrzují v názoru, že ples je již vstupně rozpočtován jako prodělečný, respektive významně dotovaný samotným městem. Nebo to nezištně "zatáhne" obětavý sponzor? Pokud ano - kdo, kolik? Jistě nejde o utajované údaje! Na mysli nemám "skromnou" tombolu.

Jedná se o velmi slavnostní společenskou událost města, jak uvádí TM. Dodávám, že většina účastníků vědomě a ráda reprezentuje sama sebe, stejně tak účastníci tohoto Reprezentativního plesu (stejně jako Plesu v opeře) nežijí ze sociálních dávek. Vědomí, že jejich účast je díky dotaci z veřejných prostředků, by jim jistě radost a potěšení z tanečního reje a špičkové kultury poněkud zkalilo...

Nahoru

SPONZOR pro REPRE PLES MĚSTA ČESKÁ LÍPA

Naše směna se složila a chce se stát sponzorem plesu České Lípy. Slitovali jsme se, jelikož jde o prodělečnou, předraženou a cenou vstupenky elitářskou akci.

A protože my nejsme s klukama žádný charitativní burani, tak věnujeme 100 Kč Marešovi na cigára.
Dar mu předáme osobně. Těšíme se a vyzývame všechny patrioty, občany České Lípy, aby podpořily tuhle akci pěnězi či věcným darem zanechaným v den konání plesu před dveřmi KD Crystal.

Jo, tak pěnezi nemusíte, to už vlastne děláte...

PS: Já osobně věnuji 250 kg kvalitní chlévské mrvy...

PS1: Ano, je to nadsázka...

Nahoru