10. výročí od povodní

Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Verze pro tisk |

Na středečním zastupitelstvu se bude projednávat návrh, aby Česká Lípa koupila za více než 3 milióny korun městský (fotbalový) stadion a postupně do jeho modernizace investovala více než 200 miliónů korun. V 1.etapě to má být 20 miliónů na umělý trávník (požádá o státní dotaci na polovinu této částky), kerý má prý sloužit především fotbalovému dorostu. Moc se mi tenhle záměr nelíbí. Je těžká doba, město je zadlužené a měli bychom investovat do důležitějších věcí. Navíc, jak jednou stadion koupíme, budeme muset už napořád do něj dávat peníze, neb budeme povinni o něj pečovat s péčí řádného hospodáře.
Ale zajímalo by mě, co tomu záměru říká veřejnost. Především, co tomu říká veřejnost nefotbalová, protože názor té fotbalové bude asi předem jasný.

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

"...který má sloužit", omlouvám se za překlep.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Máte přehled, jak jsou na tom podobně velká města?

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Mohl by se pronajmout...třeba nějakému velkouzenáři.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Nemám. Jak už jsem napsal výše, vidím ve městě řadu jiných problémů, které bych osobně pokládal za nutné řešit ještě před fotbalem.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Doba je fakt těžká, investovat by se mělo do důležitějších věcí. Druhá věc je, který to jsou.
Myslím si , že mládež může kopat na stadionu, který tam už je a nepotřebuje stadion s investicí 200 milionů. A proč se vůbec prodává ten stadion ?

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Protože město nemůže investovat do cizího majetku, tak holt musí ten stadion koupit.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Právě - město nedostane dotaci, když nebude investovat do svého, a stadion z velké části jeho není. Ví někdo, jak se využívá umělka u ZŠ Špičák? Je nutné tady mít dvě? Co jejich parametry? A co je důležitější než fotbal? někdo by zase třeba namítl, že dát sto tisíc ZUŠce na klarinet, také není prioritou.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Pokud by byl stadion města, muselo by se město chovat jako podnikatel. Organizovat tam kromě fotbalu jiné akce, vybírat vstupné. Umělo by to?

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Proč by město mělo (muselo ) do stadionu tak mocně investovat (třebaže s dotací ). To by snad měl stávající majitel . Je to jen kvůli dotaci anebo je ten stadion v dezolátním stavu ? V Boru se bude řešit podobný problém . Asi vypukla nějaká ,,prodejní infekce ,, mezi majiteli sportovišť a
chtějí se jich zbavit.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Diskuse, vedená k otázce kterou nastolil Mirek, se míjí s podstatou problému, ale především s fakty.

Co je Městský stadion? Co si pod tímto pojmem představujete, pane Mirku a kolegové diskutéři? Pokud centrální travnaté hřiště s atletickým oválem, tribuny a hlavní (zděné) šatny, postavené městem „za Brümmera“, tak ty již dnes, a ostatně celé dlouhé roky, patří městu Česká Lípa.

Předmětem transakce, zmíněné Mirkem, jsou plochy, vlastněné o.s. Sportovní klub Česká Lípa, zejména podstatná část travnatého hřiště, které se běžně označuje jako „dvojka“ - hřiště v areálu západním směrem, k náspu žel. trati a také plocha škvárového hřiště už za náspem železniční trati – směrem k zahrádkářské kolonii.

Už ze samotných podkladů, předložených na jednání zastupitelstva města ve středu 20. března 2013 vyplývá, že v říjnu 2006 byla mezi městem a SK uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o koupi těchto nemovitostí a ke dnešku již také byla uhrazena celá sjednaná kupní cena ve výši 3.082.631,- Kč v pravidelných, odpovídajících ročních splátkách (631,- Kč město podle nového znaleckého posudku přeplatilo a budou mu vráceny :-)).

O tom, že investovat do městského stadionu cca 200 milionů je dnes evidentně nereálné, ale především nepotřebné – jde o zbytnou záležitost, se asi nemusíme navzájem příliš přesvědčovat. Jinak je tomu ale podle mne a podle zastupitele Oldřicha Pance v záležitosti výstavby hřiště s umělou trávou. Této záležitosti se věnujeme společně již více než rok (ostatně tak jako koupališti v Dubici) a jsme rádi, že alespoň zde dochází k nějakému posunu.

Neexistence tohoto hřiště brání postoupit, především mládežnickým družstvům, z administrativně technických důvodů do celostátních soutěží, kam si vybojovala postup. Těmi důvody je požadavek FAČR vyjádřený v projektech Stadiony pro rok … Tady už považuji výstavbu hřiště nikoliv za zcela nezbytně nutnou, ale vhodnou a odpovídající potřebám města velikosti a významu České Lípy. Navíc, po dobu co se záležitosti věnujeme, jsme si ověřili, že hřiště s UMT by bylo možno postavit i za náklady dosahující přibližně 60% částky 20 mil. Kč, zmiňované Mirkem. To ale samozřejmě závisí na požadavcích zadavatele – města a na konkrétním projektu. Jde o stavebně-technické záležitosti. Poznámka k UMT u ZŠ Špičák: toto hřiště je využitelné (a fotbalisty využívané) pouze jako tréninkové, nemá požadované parametry ...

Závěrem chci ocenit, že O. Panc - zastupitel města Česká Lípa, zvolený za KSČM se tak dlouhodobě věnuje „něčemu“ pro mládež. Takovouto aktivitu považuji za smysluplnější a dlouhodobě pro celé město přínosnější, než různé přednášky, semináře, varovné plakáty …

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Problém je, pane Chote, že ta část dětí a mládeže, která využívá a využívat bude to hřiště "podle požadavků FAČR", není bohužel v převážné většině ta, pro kterou by ten fotbal mohl sloužit jako preventivní aktivita. A je také třeba připomenout, že preventivními aktivitami nemusí být jen sport (dokonce zúžený na fotbal), ale třeba také kultura. A vidím značný nepoměr v tom, jaké peníze jdou do sportu, a jaké do kultury.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

S tím ohaněním se prevencí bych to nepřeháněl. MUDr. Nešpor mi před nedávnem poslal výsledky studie, z níž vyplývá větší spotřeba alkoholu u mladých fotbalistů než je průměr běžné populace. Kromě fotbalistů byli nad průměrem ještě ti, co se věnovali bojovým sportům a tanci. To je ale na jinou diskusi. Děkuji za odpověď na otázku týkající se nutnosti umělky.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Tak jak to vlastně je? Nejdříve, že město bude ve středu projednávat návrh na koupi, pak že už před lety byla uzavřena smlouva budoucí a město jako strana zavázaná kupní cenu uhradilo. Pak už je snad podpis kupní smlouvy formální záležitostí.
Jinak bych neřekl, že kultura jako preventivní aktivita je ve městě opomíjena. Jsou tu financovány kroužky písní a tanců, v pozdních nočních hodinách mají obyvatelé sídlišť možnost se s touto kulturou na vlastní uši seznámit a s blížícím se jarem i vidět na vlastní oči. Včetně těch ukázek bojového umění s kopy. Ne do míče, ale do lidí. A konzumace alkoholu je u této činnosti průvodním jevem. To má Nešpor pravdu.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Dobře, pane Mirku.

Já zase vidím problém v tom, že ve Vašem původním příspěvku, který podnítil celou tuto diskusi, nejsou ani jednou použita slova: "preventivní aktivita", nebo: "kultura", nemluvě o: "nepoměr v tom ...". Přečtěte si, prosím, titulek svého vlastního příspěvku - a o totéž žádám ostatní diskutéry.

Takže Vy jste otevřel jeden konkrétní a dokonce věcný problém, podal jste k němu (podle mne zcela neúplné a zkreslené informace), a když jsem odpověděl (se vší skromností konkrétně a věcně), tak jste tak nějak "uskočil" někam jinam.

To je (ovšem jen a pouze podle mého osobního a soukromého mínění!) pro Vás velmi signifikantní.

Takže zcela rozhodně netvrdím, že výstavba hřiště s UMT je jediná a samospasitelná "preventivní aktivita". Ani netvrdím, že je významnější a přínosnější než "kultura". A o poměru/nepoměru nejen těchto faktorů - to je určitě na výrazně delší a složitější debatu.

Chtěl jsem jen poukázat na to, že jste vytvořil mediální pseudoproblém. Městský stadion je města; asi nikdo reálně neuvažuje o investici 200 milionů; udělejme něco pro mládež a sport - abychom se mohli v podmínkách rovnat Zákupům, Mimoni, Novému Boru ...

Hezký večer
František Chot

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Mě opravdu zajímá názor veřejnosti na tenhle problém. Vy už, jak vidím, máte názor hotový a poměrně jednoznačný (proto jsem chtěl, aby se ozvala i veřejnost nefotbalová), já si ho teprve tvořím. Problém je, že nejvíce příspěvků tu máme my dva, a kromě nás se ozvali jen asi 2-3 další diskutéři.

A co se týče těch preventivních aktivit, ty jste přece zmínil Vy, v posledním odstavci svého prvního příspěvku. Já na Váš podnět pouze reagoval.

Stále si myslím, že bychom teď měli penězi šetřit, a pokud už investovat, pak spíše v sociální a kulturní oblasti oblasti. Startovací byty pro mladé, divadlo, knihovna, ... Podle mne není teď doba na to dávat milióny na umělé trávníky. Ovšem, pokud mne někdo nezpochybnitelnými argumenty přesvědčí, že je to jednoznačný přínos pro město ...

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Tak jsem se díval na webové stránky města a tam je v materiálech předkládaných středečnímu zastupitelstvu bod XXX : Věc: Příprava revitalizace městského stadionu, který přesně odpovídá zde publikovanému sdělení pana Chota. Takže můj názor koresponduje s názorem pana Chota, a sice, že má-li se veřejnost vyjádřit, neměla by dostávat zcela neúplné, zkreslené a zavádějící informace.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Aby to se stadionem nedopadlo jako s tenisovou halou, kde byl také jeden z hlavních argumentu stavby haly pro využití mládeže /preventivní aktivita/ a dnes se podívejte kdo tuto halu provozuje, za jaký pronájem, kdo ji využívá a jaký se platí pronájem za hodinu hraní / vyšší než v Praze!!!/.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Jestli je pronájem v tenisové hale vyšší než Praze, to nevím. Ale s podstatou Vašeho příspěvku souhlasím.
Aby po skončení nájmu nebyla hala zralá tak na zbourání ...

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Oni ti co to obhajují, prostředky najdou. Stačí zvýšit počet hracích automatů ve městě a zvýšit sociální dávky.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Podle mne se za posledních dvacet let investovalo pouze do sportu. První byla tenisová hala (přestože členové tenisového klubu s tím nesouhlasili), i když v České Lípě žádný špičkový tenista nebyl. Proč tedy tenisová hala? Tím se rozběhla vlna požadavků dalších odvětví sportu. Rekonstrukce zimního stadionu pro hokejisty, s tím se svezl plavecký bazén. Rekonstrukce bazénu na Severu. Víceúčelová hala, umělý trávník na hřišti školy 28. října, který je využíván hlavně zvenčí. Nyní jsou na řadě fotbalisté. Investice do sportovních zařízení za posledních dvacet let hodně přesáhly částku 100 mil Kč, i když se jednotlivé akce objevili v rozpočtu až rok před realizací. V posledních dvaceti letech se v rozpočtu města objevovala položka Rekonstrukce divadla. K realizaci nedošlo, přednost dostal sport. To samé se dá říct o městské knihovně. Podle mého mínění mají fotbalisté pro svůj sport dobré podmínky. To samé nemohou říct pracovnice knihovny, ani návštěvníci divadla. Stát v dešti frontu na šatnu je velice nepříjemné a nedůstojné. V tomto případě můžeme Novému Boru jen tiše závidět. Hlavně si myslím, že pokud fotbalisté chtějí umělý trávník, ať se na ně složí jejich fanoušci. Jako to udělali fanoušci Bohemians Praha, který svůj klub zachránili. Skutečnost, že město vlastní fotbalový stadion s fotbalovým klubem je absurdní. Řekla bych, že jsme jediné město v republice.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Promiňte Mirku, ale když jsem si přečetl diskuzní příspěvky pana Chota k vaší otázce , nemohu než mu dát za pravdu. Jste zastupitelem, máte k dispozici včas podrobné podklady k projednávaným bodům a proto mě znovu překvapily vaše povrchní znalosti problému. Znovu , píši proto, že nedávno jste přesně stejným způsobem veřejně vystoupil k ,, nedokončenému chodníku ,, k mostu. Z následné diskuze se to vyjasnilo, že tedy nejde o nějaký nedodělek nebo vůbec chodník. Je dost mrzuté, že se tak nekompetentně vyjadřujete k problémům, o kterých asi odborně moc nevíte.
Utěšit vás mohu tím, že zdaleka nejste sám, v Boru je to stejné . Zastupitelka se záporně vyjádří k výstavbě chodníku do Skalice a v následné diskuzi se ukáže, že ani neví , kde to má být :-) Stačilo by snad pozorně přečíst podklady před jednáním a další podrobnosti si najít osobně a budete v obraze. Ať už budete v CL hlasovat pro investici do stadionu anebo proti, měli byste předtím
vědět, co jsou to ty důležitější věci a i víc o fotbalu. Já se tady z výkladu p.Chota taky poučil.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

K Vladimíře Šumové.To ,že město vlastní stadion na kterém hrají a to i profesionální fotbalisté není nic neobvyklého.Ani u nás,ani v dalších Evropských zemích.
Srovnávat věhlasnou Bohemku s periferní Českou Lípou jaksi pokulhává...
Ať argumentujeme jak argumentujeme je kopaná nejmasovější zábavou.Vezmu-li to na Cvikov,tak z cca 220 chlapců v 3.-9. třídě je registrováno kolem 60 ve fotbalové přípravce,mladších a starších žácích.Těžko je donutíme chodit do divadla nebo knihovny.
Výhodou tohoto sportu je finanční nenáročnost ve srovnání s jinými sporty,takže se mu mohou věnovat i chlapci z nízkopříjmových rodin.I když polykat zvířenou karcinogenní škváru,jako kdysi my,se již nenosí.Sám vím,co stojí rodiče třeba taková záliba dětí jako kynologie,hokej atd.
A poslední poznámka.V České Lípě nejde jen o stadion na kopanou.Úplně jste vynechali atletiku,která zde dosahuje možná lepších výsledků než kopaná.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Ono těch zasvěcených znalců problému Milane přibývá. Od p. Šumové jsem se například dozvěděl, že Město Česká Lípa vlastní fotbalový klub a že je to absurdní. Mně spíše přijde absurdní, že si to někdo myslí a vydává to za hotovou věc. Docela by mě zajímalo, jak by na to tvrzení reagovali páni Jakoubek a Horák.
To s tím skládáním se na trávník mi přijde jako nahrávka na smeč těm fotbalovým fanouškům. Čekám, kdy někdo z nich přijde s tvrzením, že knížky si může čtenář sám koupit a na divadlo se jeho milovníci můžou složit jako na Zlatou kapličku. Obojí považuji za blbost.

Nahoru

Je fotbal největším problémem České Lípy?

Omlouvám se za nepřesnosti, měl jsem si materiál přečíst pozorněji. Nicméně prosím, aby tato moje chyba ani případné chyby ostatních diskutujících nebyly zneužívány k zakrytí podstaty problému. Nelze prostě oddiskutovat fakt, že má být opět dáno dost peněz do fotbalu, nejméně 10 miliónů na umělý trávník. A v budoucnu postupně dalších 200 miliónů na různé úpravy a rekonstrukce stadionu. V době, kdy rekonstrukce divadla prakticky stojí, rekonstrukce knihovny také, v době, kdy nám chybí startovací byty pro mladé lidi atd. atd. Není to spravedlivé, nelze přece postupovat metodou, kdo si nejvíc vylobuje, ten nejvíc dostane. Navíc, ať se na mě příznivci fotbalu nezlobí, ale není to fotbal, co je největším problémem České Lípy.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

A kdy bude rekonstruováno Škroupovo náměstí? To by se za p.Pokorného nedělo!!

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Vážení pánové,
je mi jasné, že srovnávat fotbalový klub České Lípy s Bohemians je směšné, ale stejně směšné jsou požadavky fotbalového klubu. V České Lípě se zdaleka nehraje takový fotbal jako na Bohémce a přitom požadujete stejný komfort. Můj syn hrál taky na té škváře, takže vím jaké to bylo. Na trávník se dostali zřídka. Když byla zmíněna kynologie, chtěla bych jen dodat. Chodila jsem do Kynologického areálu na Slovance, zhruba před 26 lety. Celý areál byl vybudován brigádnicky. Sama jsem se brigád zúčastňovala. Podávala tvárnice při stavbě kotců a garáže, natírala oplocení apod. Klub si na provoz vydělával různými akcemi, které pořádal. Například pořádal výběrové závody na mistrovství republiky, na mistrovství světa apod. Všichni členové pomáhali, kde se dalo a zadarmo. Ve svém příspěvku jsem jen poukázalo na to, že do sportu se již věnovalo hodně peněz. To, že se opomíjejí ostatní sféry je jen důkazem toho, že město nemá nebo nedodržuje žádnou koncepci. Divadlo ani knihovna prostě nemá ty správné lobisty. Kdyby se rekonstrukce divadla, a jiné, provedla před pěti lety, nestála by tolik peněz jako v současné době. Město vycházelo vstříc různým lobistům, takže je dnes zadlužené. Kolik peněz jen stojí úroky z úvěrů? Za ty peníze bychom pořídili několik umělých trávníků. Hospodaření města mi připomíná některé občany, kteří při výplatě utratí všechny peníze za nesmysly a potom nemají na chleba, o zaplacení nájmu nemluvě.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Máte naprostou pravdu. Kdyby někteří českolipští zastupitelé před lety vehementně neprosazovali nesmyslný záměr výstavby nového divadla, jehož příprava stála městský rozpočet vyhozené nemalé peníze, mohlo být stávající divadlo zrekonstruované. Nevíte,kteří zastupitelé to byli? Neměli by se teď složit ze svého?

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Je to tak, a v Boru podobně - tady se před lety zaplatil velkorysý projekt rekonstrukce náměstí a
teprve letos se s ní pomalu začíná. Samozřejmě daleko úsporněji, žádné vodotrysky, kavárničky
nebo záchodky tam nebudou. Teď se tomu může říkat rekonstrukce a přesně to sedí .

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

K projektům.Pokud se chcete ucházet o dotace musíte mít projekt dotažený do stavebního povolení.A nikdo vám nezaručí,že tu dotaci z x žadatelů dostanete.Bohužel.
K paní Šumové.Ty tvárnice,ploty atd.jste vzali kde?Pokládat umělou trávu dobrovolníky,no nevim, nevim.
Jinak tráva má omezenou možnost zátěže-9 až 11 hod. týdně,jinak ho zničíte.Proto je tlak fotbalových orgánů na zřizování takovýchto umělohmotných hřišť s neomezenou zátěží.Pak se mohou i třeba žáčci dostat na tu trávu

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

V roce 1986, kdy jsem se stala členkou Kynologického klubu, patřil ještě pod tehdejší Svazarm. Areál byl již téměř postavený. Myslím, že klub dostal nějaké peníze od Svazarmu za zrušený areál, který se nacházel u Ploučnice. Jen vím, že po dobu, kdy jsem klub navštěvovala, žádné velké dotace nedostával a na činnost si vydělával. V době, kdy je město ve špatné finanční situaci, nemělo by vydávat peníze za umělé trávníky. Je to přepych, který město nutně nepotřebuje. Kdo byl v zastupitelstvu v době, kdy se projednávala stavba nového divadla si nevzpomínám. Jen vím, že jeden z místostarostů byl pan Pazourek.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

V každém případě, když se podíváte po městě, vidíte nové objekty pro sportovní vyžití, tenisovou halu, lehkoatletickou halu, rekonstruované hřiště u škol na Špičáku. Na druhé straně nová knihovna není, nové (ani rekonstruované) divadlo není - a není naděje, že by v dohledné době byly. A v téhle situaci se tedy mají investovat další milióny do umělé trávy? Chybí mi v tom úměrnost. Ono nakonec to upřednostňování pouze jedné společenské sféry může mít dopad i na to, kolik lidí a s jakým zaměřením chce ve městě žít. Ono slovo kultura má i širší význam. Není to jen divadlo, knihy, jsou to i vyznávané hodnoty, kultura chování, postoj k veřejnému dění, k veřejnému majetku atd. atd. O to všechno v konečném důsledku jde.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Přeji hezké středeční dopoledne čtenářům i-novin.

Máme tu tedy středu - den konání zastupitelstva v České Lípě. Ti, kdož se zúčastní, uvidí a uslyší diskusi nejen k tomuto bodu. Já jsem odpoledne pracovně na opačné, východní straně kraje, takže budu mít informace až následně.

Ještě před jednáním zastupitelstva bych, alespoň za sebe, chtěl shrnout poměrně bohatou diskusi - zejména moje názory. Za vyjádření názoru všem zúčastněným děkuji - není to tak běžné. Tady souhlasím s Mirkem - je dobře když se, třeba i přespolní, vyjadřují ke konkrétním záležitostem České Lípy. Přeci jen je Lípa pořád tak nějak "okresní město".

Já jsem k debatě přistupoval jako ke konkrétní záležitosti - výstavbě UMT na Městském stadionu v České Lípě. A je zřejmé, že když se spolu s kolegou Pancem ve věci cca 1,5 roku angažujeme, tak na ni máme jasný názor - podporujeme ji a považujeme ji v případě realizace za užitečnou a za dlouhodobě fungující investici do života města. Proto jsem si také všiml nepřesností a zavádějících informací v původním námětu p. Mirka

V průběhu výměny příspěvků ale Mirek debatu posunul a postavil do protikladu sport a kulturu v České Lípě. To nepovažuji za správné. Jeho původní slova o tom, že "bychom měli investovat do důležitějších věcí" jsem si (jak vidím chybně) vyložil tak, že myslí silnice, chodníky, školy, sociální zařízení ... Celá diskuse je podle mne ale přínosná v tom, že nám dává zavčasu na vědomí problémy a jejich šíři tak, jak ji vidí alespoň část zastupitelů a veřejnosti. Pro KSČM v České Lípě je to inspirace, podnět pro náš volební program do komunálních voleb příštího roku.

Když už zmiňuji VP KSČM, tak bych rád připomněl jednu stěžejní myšlenku z toho současného, pro stávající volební období: Česká Lípa, město, pro nás je (dnes už bohužel "jen") 38 tisíc občanů. Ostatní, hmotné věci - silnice, domy a další, tu jsou (mají být!) právě pro ně. Nikoliv samy pro sebe. Osobně věřím, že tento přístup bude základem i toho nového VP Českolipské KSČM a jejích kandidátů do zastupitelstva města. Na tomto základě pak budeme diskutovat a předkládat návrhy a záměry určitě nejen pro oblast sportu a kultury, ale i všechny další.

Tolik jen určité shrnutí. Kdo můžete a máte zájem, navštivte od 16.00 hodin zastupitelstvo - na programu není jen UMT :-), ale třeba záměry prodejů městských domů, a to i těch, které podle samotné důvodové zprávy nejsou jen a jen hluboce prodělečné a také třeba interpelace služebně nejstaršího zastupitele města Ing. Jaromíra Štrumfy, žádajícího vysvětlení proč muselo město uhradit pokutu 90 tis. Kč z rozhodnutí ÚOHS, včetně již klasické otázky: kdo za to může ...

Hezký den
František Chot

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Pokud mě paměť neklame KSČM je v zastupitelstvu téměř dvacet let. Před deseti lety jsem ještě na zastupitelstvo chodila, takže si vzpomínám na pana Svatka, pana Kočího (zde si nejsem jistá jménem), samozřejmě pana Pance. Využila jsem možnosti mluvit se starostou Skokanem, který mi věnoval hodinu času. Nebavili jsme se pouze o tenisové hale, ale i o rozhledně, která měla být budována na Holém vrchu a dalším. Tenkrát mi řekl, že mám dobré nápady, byla jsem pozvána do komise ŽP. Na základě mých vystoupení na zastupitelstvu mne oslovil pan Kočí, že by rád se mou mluvil. Schůzka se uskutečnila. Vše se konalo pouze jednou. Též jsem byla s paní starostkou Moudrou v parku, kde jsem se ji snažila přesvědčit, aby se bývalé zahradnictví neprodávalo a vznikl zde kout pro děti. Má snaha cokoli ovlivnit byla marná. Snad jen to, že nestojí na Holém vrchu rozhledna je pozitivní. Jednoduše řečeno nebyla jsem ten správný lobista. Bohužel působení KSČM v zastupitelstvu nemůžu hodnotit kladně. Pokud bude odhlasována žádost o dotaci na umělý trávník, nebude to za rok a půl práce pana Pance na tomto projektu.

Nahoru

Je umělý fotbalový trávník v ČL to nejpotřebnější?

Nestavím kulturu do protikladu ke sportu, pane Chote. Chci jen, aby kultura nebyla co finanční podpory města ve srovnání se sportem (přesněji řečeno, ve srovnání s fotbalem) šizena. To za prvé. A za druhé, ta kultura tu slouží jako "pars pro toto", zastupuje všechny věci, které by si zasloužily přinejmenším stejnou podporu jako fotbal. Například ty startovní byty pro mladé. Ale nakonec i jiné sporty než fotbal. Například drobná sportovní zařízení na sídlištích, minigolf, volejbalové stěny atd.atd. Musím opakovat, že se mi nezdá správné, že nejvíc dostane z městské pokladny ten, kdo si to tzv. dokáže zařídit - nebývá to ten nejpotřebnější.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

V posledních letech z České Lípy dost mladých lidí odchází, popřípadě si tu nechávají trvalé bydliště, ale pracují jinde. Důvodem není to, že tu nemají možnost dotovaného bydlení ve startovacích bytech, ale že tu nemají možnost pracovního uplatnění. K čemu jsou startovací byty pro mladé, když tu je pro ně problém sehnat práci. O volejbalových stěnách ani nemluvě. Přes síť namalovanou na stěně se blbě hraje.To si radši půjdu na hřiště začutat s mičudou.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Zkrátka jde o drobný sportovní inventář na sídlištích, není třeba hned chytat za slovo. A že je tam, kde nechybí, využíván, vidí každý, kdo nechodí se zavřenýma očima. O důvodech, proč (NĚKTEŘÍ) mladí lidé odcházejí z Lípy, nechci spekulovat. Možná by se někde dala najít nějaká statistika. Ale jsou mladí lidé, kteří by tu chtěli bydlet, i když třeba pracují jinde. Prostě se jim tu líbí, a když ne přímo město, tak okolní příroda, vyrůstali tu odmalička a nedovedou si představit, že by se měli odstěhovat. A ti by levnější startovací byty přivítali, protože zatím se třeba tísní v bytech u rodičů.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Startovací byty by měly mladým lidem pomoci při vyhledání zaměstnání. Aby město dotovalo bydlení někomu, kdo pracuje jinde, zaměstnavatel tam za ně odvádí daně a oni se sem jezdili akorát kochat přírodou, mi přijde zvláštní.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Dobrá,

takže včera se na jednání zastupitelstva rozhodovalo o "koupi Městského stadionu" městem. Také se hlasovalo o tom, že se do něj nasype pro fotbalisty, protože si to "dokáží zařídit", 200 milionů korun. Ano, a také když už ho město "koupilo", tak do něj bude muset "dávat peníze", protože jako řádný hospodář je k tomu povinno.

Vážený pane doktore, vážená paní Šumová, jestli si takto představujete za Stranu zelených, nyní pod křídly Změny pro Liberecký kraj, informování spoluobčanů - voličů o věcných problémech České Lípy, tak to potěš Pán bůh. Ale beru na vědomí a přiřazuji k tématu "nedokončený chodník u mostu v Žizníkově", které tak příhodně připomněl p. Zahradník. Musím se přiznat, že obdivuji Vaše umění "kličkovat jako zajíc mezi broky" - to neumím a raději snad ani nechci ...

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Napsal, jsem Alane, že tu třeba bydlí odmalička. A že momentálně pracují jinde, neznamená, že časem neseženou práci v Lípě. Vím o takových lidech. Ale ten byt přesto potřebují, věčně žít u rodičů nemohou. Když si třeba chtějí založit rodinu. Město může zařídit ty byty, na to má přímý vliv. Na zajištění práce jen hodně, hodně nepřímý.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Pane Chote, já vím, že se říká, že volební kampaň nikdy nekončí. Ale tady se diskutuje o něčem jiném.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Ano, zastupitelé mají přímý vliv. Například, když si před lety napříč své politické příslušnosti odhlasovali za pakatel prodej městských bytů, ve kterých samozřejmě většina z nich bydlela nebo byla hlášena. A v brzké době ty byty prodali za 10-ti až 15-ti násobek částky. A spousta mladých lidí, kterým to prodali, si brali hypotéku, aby si mohli založit rodinu. Vím o takových lidech. Kdyby to tehdy město ošetřilo předkupním právem, mohlo zabránit spekulaci a mít k dispozici byty pro mladé za rozumné nájemné.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Dobrý den, pane doktore,

s Vaší první větou plně souhlasím.

Hezký den.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Dobrá,
od roku 2003 jsem se snažila upozorňovat na nedostatky. V roce 2004 jsem byla oslovena zakladateli SZ a stala se její členkou. Naivně jsem si myslela, že se podaří alespoň nějaké problémy vyřešit. SZ měla v minulém volebním období tři zastupitele (byla v opozici). Byla jsem za stranu navržena do několika výborů. Nedostala jsem se do žádného, přestože, jak jsem v minulém příspěvku uvedla, jsem měla podle P. Skokana dobré nápady. Zajímavé na tom je, že se při hlasování zdrželi všichni členové ODS. V současné době máme jednoho zastupitele a několik lidí ve výborech. Sama jsem členkou FV jen díky tomu, že jsme podepsali programové prohlášení se současným vedením. V programovém prohlášení jsme mimo jiné požadovali dokončení cyklostezky Varhany. Při tvorbě rozpočtu byla snaha dokončení této investice odložit. Jsem ráda, že se to nepodařilo. Nechci kalkulovat o tom, jaké byly skutečné důvody odložení dostavby. Chodníků, které potřebují rekonstrukci je v České Lípě mnohem víc. Např. v Mariánské ul., v horní části je chodník jako tankodrom. Proto by se finanční prostředky měly vydávat na potřebnější věci než je umělý trávník Co se týče informovanosti občanů, měl byste se zamyslet, zda Vaše informace z kraje
nejsou jen polovičaté a účelové. Uváděl jste, že někteří členové KSČM odstoupili, protože byli ve střetu zájmu. Neuvedl jste, že PhDr. Hudec se vzdal místa ředitele (plat se mu snížil o 10 tis Kč), aby mohl vykonávat funkci v krajském zastupitelstvu. Uvedl jste, že se zvyšovali odměny zastupitelů o 50 procent (2 000,- Kč), ty procenta byly lepší, že. Neuvedl jste, že se snižovaly odměny v dozorčích radách o desítky tisíc, takže mnozí přišli o svou trafiku. Kraj tím ušetřil několik miliónů. Změnu pro Liberecký kraj jsme podpořili, protože pan Korytář je náš bývalý člen. Dobře ho známe i lidi, kteří ho podporují. Rozhodně to nebyla snaha o vytvoření nové strany.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Víte, Alane, po bitvě je každý generálem. Škoda, že jste to, co říkáte nyní, neřekl tehdy. Třeba jste mohl zabránit tomu, co teď kritizujete.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Ale my jsme to tehdy říkali. Hlavně proto, že jsme v předchozí etapě privatizace městských bytů stejné byty kupovali za dvojnásobek částky než ti, se kterými se pak svezla řada zastupitelů. A o tom, že bude mít město k prodaným bytům předkupní právo, se informovala veřejnost. Kdyby to zainteresovanými zastupiteli nebylo nakonec odsouhlaseno jinak, mohlo město získat navíc tolik miliónů, že už dávno mohlo být divadlo zrekonstruováno. Takhle jsme v ČR získali primát, protože nikde jinde se 3+1 nedala za 40 tisíc koupit.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Škoda, že jste na "zainteresované" zastupitele nepodali trestní oznámení. Obávám se, že teď už je to promlčeno, protože od té doby uběhlo už mnoho let.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Dobrý večer pane Chote,
vedete si ve své volební kampani dobře, rád vás pochválím . Jiní se zde spíš znemožňují .
To, potěš Pán bůh u KSČM je povedené :-)

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Dobrý večer paní Šumová. Já už jsem snad ani nechtěl do této diskuse nyní přispívat - čekám na zápis a hlasování ze středečního zastupitelstva města. Ale přeci k některým Vašim vyjádřením:

- chodníky: já nebudu uvádět chodník v té části Dubické ulice, kde bydlím, protože tady jsou, jakž takž, v pořádku. Ale na výboru pro rozvoj města jsem žádal např. o opravu chodníku v Sokolské ulici u křižovatky s Děčínskou - vedle zeleného pásu oddělujícího zásobovací parkoviště OD Banco (jedna ze 3-4 hlavních tras do centra při přechodu Ploučnice). Také jsem tento měsíc podpořil návrh člena výboru p. Tomasche na opravu nedalého chodníku v Děčínské, vlevo při chůzi směrem ke kruhovému objezdu. Mimochodem, paní Šumová, umíte si představit kolik kilometrů chodníků by v Lípě mohlo být zcela nových, kdyby se neinvestovalo do cyklostezky Varhany? Třeba ...

- polovičaté a účelové informace z kraje: aniž bych si díval do svého staršího příspěvku, tak s pravděpodobností limitně se blížící jistotě tvrdím, že jsem ve spojení s rezignací Stanislava Mackovíka nepoužil termín "střet zájmů" - to je totiž obrat ze zákona č. 159/2006 Sb., který ukládá veřejným funkcionářům (poslanců, zastupitelům ...) mimo jiné oznámit před hlasováním, že se jich věc dotýká. Spíše jsem použil obrat "neslučitelnost mandátu", či něco podobného. Posouváte podprahově záležitost jinam.
Ano, byť o odstoupení dr. Hudce vím, nezmínil jsem se o něm, protože můj příspěvek se týkal převážně postojů našeho klubu - KSČM a mých.
U zvyšování odměn si rovněž nevybavuji, že bych použil číslo 50%, ale když už o nich píšete, tak jen doplním svou polovičatou informaci - že jsem pro ně hlasoval o sdělení, že pro hlasoval i pan PhDr. Hudec.
To, že snížením odměn v dozorčích radách neušetřil a neušetří nic kraj, ale jen dotyčné firmy - samostatné právnické osoby jichž se to týká, toho bylo napsáno dost a dost.

Hezký pátek všem, i Vám, paní Šumová
František Chot

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Ano, velmi obratná volební kampaň. A bude asi ještě obratnější, poté, co nastoupí pan Vondruška jako nový krajský zastupitel. Mám s těmito kampaněmi zkušenosti na vlastní kůži ještě z období před rokem 1989. Děkuju, nechci.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Dobrý den pane Chot,
chodníky - uváděla jsem chodník v Mariánské, přestože tady bydlím. Chodníku před mým domem se to netýká. Ten je až na rozpadající se obrubníky, vlivem nadměrného solení, celkem v pořádku. Týká se to chodníku před bytovkou v horní části Mariánské ul., kde se chodník propadá. V době deště je chodník jedna velká louže, a to zde prochází desítky občanů za sídliště Špičák.
Samozřejmě můžeme taky říct, kdyby se nestavěla tenisová hala apod., mohlo být město jako ze žurnálu. Cyklostezku Varhany využívají nejen občané na kolech a bruslích, ale též běžci, pokud je sníh lidé na lyžích. Je to jediná oblast, kde se lidé mohou nadýchat alespoň trochu čistého ovzduší. Přivede do České Lípy turisty, kteří cyklostezku určitě využijí. Bohužel, Česká Lípa již taky patří mezi oblasti, kdy jsou naměřeny vysoké limity polétavého popílku. Radnice o tom občany radši neinformuje. Měřidlo, které se nacházelo na radnici, zmizelo. Myslíte, že rozestavěná investice, která slouží široké veřejnosti by měla zůstat nedokončena? Zvyšování odměn - pokud vím, je kraj vlastníkem, případně spoluvlastníkem různých institucí, které dotuje a kde různé dozorčí rady existují. Ostatně hejtman Martin Půta, který ve čtvrtek zavítá do České Lípy, určitě rád občanům vše vysvětli. Nebo chcete říct, že v televizním šotu, kde jsem ho slyšela navyšování odměn vysvětlovat, nemluvil pravdu?
Neslučitelnost mandátu a střet zájmů jsou termíny, které se dají též vyjádřit takto, protože pracuje v organizaci, která patří pod kraj, nemůže byt členem krajského zastupitelstva.
Kdo zde něco podsouval a požíval různých faulů, ať posoudí sami čtenáři.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Informace :

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/tab_reports/automated/index_CZ.html
-
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/aqindex_slide2/mp_LCLMA_CZ.html

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Alane, u nás se zatím měří jen ty nejméně škodlivé částice prachu PM10 a to na stanici AIM u ZŠ Sever. O stavu ovzduší dole ve městě to mnoho nevypovídá. Ale i ten AIM už naměřil v lednu a v únoru 13 dnů, kdy byl překročen maximální 24.hodinový limit 50 mikrogramů na metr krychlový. Pokud je to více než 35 dnů za celý rok, řadí se již obec k těm se znečištěným ovzduším.

Vzhledem k tomu bude nyní ve městě provedeno alespoň krátkodobé mobilní měření, které provedou pracovníci ČHMÚ a které se zaměří na větší škodliviny, jako jsou prachové částice o velikosti 5 a 2,5 mikrometru, na kysličníky dusíku, na částice olova a polyaromatické uhlovodíky, o kterých se ví, že mají rakovinotvorný účinek.

Na základě výsledků by se pak měla zvážit vhodná opatření.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Já s Vámi v tomto nepolemizuji, přeposlal jsem jen informaci, o které jako jediné vím. Je mi samozřejmě jasné, že mnohem horší hodnoty než na Okružní budou naměřeny na Děčínské, Bulharské nebo v okolí I/9. Pokud budou známy výsledky měření i zde, předpokládám, že město s tím občany seznámí a zaroveň zajistí zvýšený úklid komunikací, zejména od posypových materiálů, které se zvířením dostávají do ovzduší.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Posypový materiál by se měl změnit. Běží výběrové řízení na novou úklidovou firmu (stará smlouva letos končí), jednou z podmínek je právě změna posypového materiálu na méně prašný. Bohužel, ten prach z posypu je jen jedna příčina znečištění ovzduší a zřejmě nikoliv ta nejvážnější.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Pane Chote,
to je trefa - ta cyklostezka Varhany !. Taky nemohu přijít na to, proč se tolik peněz vydává na cyklostezky.. Snad jedině proto, že na ně je poskytována dotace EU. Ovšem kolik by za ty peníze, které město vydá , bylo opraveno silnic a chodníků ve městě, kde je daleko větší počet denních uživatelů než má cylostezka za týden , by stálo za detailní studii a to nemluvím ještě o sezoním využití. A mimo hlavní silnice jsou i silnice tzv. okresky mezi obcemi a ty jsou pro cyklisty vhodné, dohromady nikdo tam autem nejezdí , jen místní a tak je tam i čistej vzduch. A bez nějakých zvláštních výdajů. Nechápu proč ty nově budované cyklostezky, samy pro sebe nebo spíše pro vyčerpání evropských dotací ?
Paní Šumová,
odstoupení pana Mackovíka z funkce krajského zastupitele bylo jeho rozhodnutí a respektujme ho prosím bez nějakých úmyslů. Přijetí funkce krajského zastupitele a odstoupení z funkce řed. psych. poradny bylo zas rozhodnutí p. Hudce, respektujme ho prosím stejně. Oba si vybrali, kde se cítí ,že budou potřebnější. Nikdo jiný než oni, to nemůže posuzovat.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Myslím, že kdo navštěvuje cyklostezku, se nemůže dočkat, až bude dokončena. Cyklostezka je využívána po celý rok. Já se například těším, že v zimě pojedeme na běžkách z Jedlové až do České Lípy.
Letos jsme byli na cyklostezce třikrát a nebyli jsme jediní. Bohužel sníh, který napadl rychle odtával. Každá zima však nebývá stejná. V celé republice mnoho měst využívá cyklostezek, jsou města, která žijí z cestovního ruchu, díky cyklostezkám Snaží se pro cyklisty vytvořit co nejlepší podmínky. To se ovšem vůbec netýká České Lípy. Těm, kdo cyklostezku neviděl a neví kolik lidí ji využívá, ať si naplánuje výlet a projede se po ní.
Odstoupení kohokoli z krajského zastupitelstva je samozřejmě pouze jeho věc. Já jsem jen reagovala na zprávu pana Chota z krajského zastupitelstva, která mi připadala neúplná a neobjektivní.

Nahoru

Re: Má Česká Lípa koupit městský stadion?

Takže po více než 14 dnech jen doplním, že zastupitelstvo České Lípy:
- schválilo výkup pozemků v areálu Městského stadionu za dohodnutou kupní cenu 3.082.000,- Kč a uzavření příslušné kupní smlouvy. Ze 24 přítomných zastupitelů (omluvena JUDr. Nedvědová) bylo pro toto usnesení (č. usn.: 462/2013) 23 zastupitelů, PhDr. M. Hudec nehlasoval.
- vzalo na vědomí záměr revitalizace Městského stadionu - I. etapy - fotbalové hřiště s umělým povrchem a schválilo realizaci této stavby v případě získání dotace z ministerstva financí. Ze 24 zastupitelů hlasovalo pro toto usnesení (č. usn.: 459/2013) 16 zastupitelů, 7 se zdrželo - 6 členů klubu ČSSD a 1 členka klubu VV, PhDr. M. Hudec nehlasoval.

Hezký, i když deštivý, den přeje
František Chot

Nahoru