10. výročí od povodní

Komenský pláče

Verze pro tisk |

Nepřipadá Vám, že je školství v likvidaci?
Jaký je Váš názor? Šetří se na správném místě?
Budeme národ montovacích robotů?

Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.
Jan Amos Komenský

PS: Když už likvidovat (rozuměj optimalizovat), tak to bych radši vystoupil z NATO a začal likvidovat armádu.

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Komenský pláče

Do dvou let má 17 000 učitelů přijít o místo

http://www.novinky.cz/domaci/260662-do-dvou-let-ma-17-000-ucitelu-prijit-o-misto.html

Opravdu se to neprojeví na kvalitě a dostupnosti základního vzdělání?

Nahoru

Re: Komenský pláče

Likviduje se všechno,tak proč by zrovna školství mělo být výjímkou?

Nahoru

Re: Komenský pláče

Vyšší kvantita nemusí znamenat vyšší kvalitu. Osobně mě spíše znepokojuje situace v oblasti učňovského školství. Ubývá dobrých kvalifikovaných řemeslníků, některá řemesla jsou již na vyhynutí. Na střední školy se dostane každý, kdo prolezl základku s odřenýma ušima, vyšší nároky na maturitní zkoušky hned vyvolají mezi potrefenými protesty. Zato bakalářů nám přibývá. Zejména v oborech z oblasti sociologie, filozofie, andragogiky, humanitní enviromentalistiky, religionistiky, genderových studií a podobně.
Tito absolventi většinou zastávají místa ve státní správě nebo jinak napojená na veřejné penězovody, státem dotované instituce, nejrůznější nadace a neziskové organizace. Přitom firmy mají potíže s obsazením technických profesí.
Brzy bude dostupnější spíše politolog než konstruktér, manager pro direct mailing než instalatér.

Nahoru

Re: Komenský pláče

Alane, je sice pravda o té kvantitě a kvalitě, ale tohle je trochu moc, né?
Tj. cca o 13% za dva roky?
Na to nemá ani Degeš (Dobeš) ani Superman. Tohle se prostě na kvalitě a dostupnosti projeví!!!
A nejhorší je, že např. i na základním školství!

Jinak s těmi řemesly a technickými profesemi souhlasím.

Nahoru

Re: Komenský pláče

Pokud budou odcházet dobří učitelé, tak se to na kvalitě určitě projeví. S tou dostupností nevím. Zdá se mi, že především snadná dostupnost středních škol se na kvalitě již směrem k horšímu projevila. Za dob mých studií byly přijímačky na střední školy dost náročné (nepočítám nepřijetí žáka kvůli politickým postojům jeho rodičů), hodně studentů odpadlo během studia. Pak přišly učební obory s maturitou, tam se nároky hodně snižovaly, dnes je snaha udržet si studenty na škole za každou cenu kvůli finančním důvodům.
K těm základním školám. Chodil jsem do třídy, kde nás bylo kolem 35, z toho tak 5 žáků v průměru z "nepřizpůsobivých rodin", jeden čas se učilo na směny. Přesto si myslím, že úroveň znalostí (Ma, Fy, chemie, biologie, dějepis a zeměpis!) byla vyšší než dnes, měl jsem možnost si to srovnat na vlastních dětech.

Nahoru

Re: Komenský pláče

Asi si mne pletete s panem Čeřovským.Ředitel školy jsem nikdy nebyl.Soukromý dotaz-co je to extremní sklon?

Nahoru

Re: Komenský pláče

Pro Alana.Vystihl jsi to přesně.Jenom dodám kde to začíná.Do páté třídy odejdou na víceletá gymnazia a různě specializované školy jedničkáři až dvojkaři.Zbyde průměr až podprůměr.Začneš známkovat od trojky ?Ne ,uděláš ze trojkařů jedeničkáře za cenu zmírnění nároků na celou třídu.
Jestliže jdou,jak se říká "peníze za žákem"pak je jasné ,že vedení tlačí na to,aby se nevylučovali ani ti největší budižkničemové.Tak je vyhodíme a budem bez práce.To můžeš slyšet.

Nahoru

Re: Komenský pláče

Pan Milos Novak, ať laskavě opustí tuto diskusi. Divím se ruženínovi, že na to vůbec reaguje.
Oba pánové ať si dají někde v klidu pivko a vyříkají si to z očí do očí.

Alane, to je právě to, k čemu nechci sklouzávat v této diskusi, ale sám jsem do toho jablka kousl...
Resp. nechci srovnávat úroveň vzdělání kdysi a teď. Doba se dost mění a tolik informací, co musí dnešní děti zpracovat je neúměrně vyšší než dříve. Tím ale nechci nic omlouvat. Jde mi jen o to, že svět a vnímaní vzdělanosti jako takové se dost mění. To je ale spíš akademická otázka...

Prostě tomu Dobešovi nevěřím... :(

Nahoru

Re: Komenský pláče

Chci jen potvrdit, že řemesla umírají.
Jsem jedním z těch, který o své řemeslo díky době přišel. Můj obor se učil na jediném SOUS v republice a v současné době již není. Musím přiznat, že mě to velice mrzí ale takový je život. Zítra ale budu se slzou v oku sledovat na ČT předávání Českého lva na jehož vytvoření jsem se také podílel.
Strávil jsem dva měsíce práce na výrobě sklářské formy, která dává tvar této sošce.

Nahoru

Řemeslo žije

http://www.facebook.com/remeslozije

Nahoru

Re: Komenský pláče

Alan to vystihl, snad bych ještě k jeho výčtu bakalářů aktuálně doplnil: bakalář rekreologie.

Společně s Darkem se táži: proč by mělo být školství výjimkou, natož, když se může nejméně bránit?

Nahoru

Re: Komenský pláče

Šťourale, že existuje studijní obor zabývající se rekreologií mě překvapilo. Co mě ale dostalo, to byla informace o studiu etnologie na FF UK.
Dozvěděl jsem se, že studium oboru etnologie vychází ze základního koncepčního pojetí, které ji chápe jako trojrozměrný celek, sestávající z prvku obecného, jenž implikuje teorii a areálovou deskripci, z prvku či složky české chápané v evropském rámci a nakonec z prvku folkloristického
(narativního a hudebního). Významným fenoménem, k němuž se studium vztahuje je fenomén etnicity (Národnostní menšiny v ČR a v Evropě), který je imanentní také v mnohých předmětech, ač nemusí být explicitně vyjádřen v jejich názvech.
Pojetí studia upřednostňuje obecně antropologická východiska studia a výraznější orientaci na
mimoevropské oblasti, které jsou nutnou součástí vývoje moderní etnologie jako vědní disciplíny o lidské kultuře a etnicitě. Zároveň je zde obsažen určitý objem pro tradiční etnologii českých zemí a pro folkloristiku, jejichž kulturní význam je nezpochybnitelný.
Bakalářský stupeň obsahuje základní disciplíny antropologické či obecně etnologické (obecná
antropologie, politická a ekonomická antropologie, teorie disciplíny) a vhled do areálové
etnologie (na příkladu amerického kontitentu), přehledy tradiční (v etnologickém pojetí)
materiální, duchovní a sociální kultury české, ovšem ve výrazně evropském, případně i obecnějším rámci.
Důležitou složkou studia je příprava a realizace empirického terénního výzkumu, v němž má
etnologie své specifikum.
Absolvent tak získá základní informace o kulturní variabilitě lidské společnosti v diachronní i
synchronní rovině a metodách jejich výzkumu. Je schopen zabývat se etnickou a kulturní
problematikou v aplikované rovině a využít metod terénního výzkumu v kontaktních profesích.
A možnost uplatnění?
Absolventi bakalářského studia oboru etnologie mají možnost získat zaměstnání ve státní
správě, a to především na úřadech zabývajících se imigranty a migranty.

Takže vzhledem k očekávanému přílivu imigrantů do ČR se zřejmě jedná o velmi perspektivní obor. Snad bude mezi těmi imigranty dostatečný počet kvalitních řemeslníků.

Nahoru

Re: Komenský pláče

Bakaláři etnografie se postarají o úroveň řemesel v podání cizinců, bakaláři rekreologie se postarají o české řemeslníky. Nemá to chybu, že?

Nahoru

Re: Komenský pláče

A dá se u nás získat titul diplomovaného funebráka? Takový bakalář by se postaral o všechny.

Nahoru

Re: Komenský pláče

Alane,tvůj příspěvek mě rozesmál a pobavil.Je pravdivý a proto jsem si ho uložil :-))

Nahoru

Re: Komenský pláče

Alane asi existuje taková škola.Dáš si pohřební služba a už je tam Bc. Machal Janek , Bc. Ing. František Pivoda ,Bc. Dana Týralová,Bc. Zdeněk Rybka atd.
Snad bys nechtěl,aby Tě někdo pohřbil bez znalostí termiky,helmintozy,entomologie coleopter,dekompozičních dějů se zvláštním přihlédnutím k autolýze.konzervačních a balzamačních metod včetně základů holičských a kosmetických úprav té naší stránky.
Musíš na to mít střední školu minimálně a tři roky praxe.Pak se divme,že je tolik učitelů.

Nahoru

Re: Komenský pláče

Učitelé etno, rekreo, funebro a mnozí další...

Nahoru

Re: Komenský pláče

Na to,abys vyletěl komínem nepotřebuješ nic z toho,cos tu vyjmenoval růženíne.Bc je proto.aby oškubání pozůstalých proběhlo jak náleží :-))

Nahoru