10. výročí od povodní

Je to tady !!! V Novém Boru odsouhlasen zákaz VHA /beden/ i VLHA!

Verze pro tisk |

Ještě na minulém zastupitelstvu a na posledním neveřejném ZM prosazovala vládnoucí pravicová koalice pouze částečné omezení hazardu ( zachování hazardu s omezením nevymahatelné zkrácené provozní doby).
Obrat nastal po nevysvětlitelném jednání radního Viktora Novotného s novoborskými majiteli heren,který rozhodil vládnoucí koalici.
Zásadní bylo také rozhodnutí Finančního výboru, který se také postavil jednomyslně proti hernám.
Proti hernám se statečně postavily ZM MUDr. Hladká a MUDr. Hodečková a kaolice byla v koncích.
Kdyby hlasovala pro herny, byla by v menšině a utržila by politickou nevolitelnou ostudu.
Rozhodující vliv měla i Petice proti hernám, kterou podepsalo 1395 lidí, z toho 1284 občanů Nového Bor.
Nový Bor je první město v Libereckém kraji, které si odsouhlasilo úplný zákaz výherních hracích automatů i VLHA.
Výsledek hlasování - 20 pro zákaz, jeden zastupitel se zdržel.

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Je to tady !!! V Novém Boru odsouhlasen zákaz VHA ...

To jsem tedy zvědav.

Nahoru

Re: Je to tady !!! V Novém Boru odsouhlasen zákaz VHA ...

Konečně něco smysluplného. Blahopřeji!

Nahoru

Re: Je to tady !!! V Novém Boru odsouhlasen zákaz VHA ...

Dobrá věc se podařila!

Nahoru

Re: Je to tady !!! V Novém Boru odsouhlasen zákaz VHA ...

V podstatě jednomyslně.Tak ti radní nejsou zas tak špatní.Sdílím s vámi vaši radost a gratuluji
Růženín

Nahoru

Re: Je to tady !!! V Novém Boru odsouhlasen zákaz VHA ...

Zákaz je správný. Na zastupitelstvu bylo včera veselo.Dost jsem se v auditoriu diváků bavil.Skoro chyběly židle.
Pan Pavel D.slovně zaútočil bývalého starostu Mareše,že se jeho pejsek vykakal a on to nesebral. Mareš mu opáčil,že se omlouvá a příště to vše sebere,aby to mohl pan Pavel D. přepočítat. Soused po mé levé ruce mi pošeptal,že by tzv.stínový starosta Boru měl tak novou funkci úměrnou jeho významu.
Starosta se taky opřel do bývalých gamblerů a veksláků,kteří chtějí lidem kázat. Seděl jsem vzadu a viděl,jak se Uksa s Danysem vrtí.

Nahoru

Re: Je to tady !!! V Novém Boru odsouhlasen zákaz VHA ...

jako přímý účastník dějů bych rád uvedl informaci pana Vltavína na pravou míru. Z novoborské TOP 09 & SLK vzešlo pro zastupitele, mezi něž patří i starosta pan Dvořák, doporučení úplně zakázat provozování hracích automatů. Na přípravné koaliční schůzce konané v úterý 13.11. všichni zastupitelé bez jakýchkoliv výhrad podpořili vyhlášku ve znění, jež bylo následně takřka jednomyslně přijato na ZM dne 13.11. Pro hlasovali všichni koaliční zastupitelé, hlasování se zdržel zastupitel za Unii pro sport a zdraví. Za pozornost stojí, že na zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnili všichni zastupitelé, byl schválen rozpočet města Nový Bor všemi 21 hlasy.

Nahoru

Re: Je to tady !!! V Novém Boru odsouhlasen zákaz VHA ...

Ano, v úterý tomu tak již zřejmě bylo, v té době byl již znám názor Finančního výboru / všichni proti hernám/ vědělo se již, že proti hernám budou hlasovat obě paní doktorky, dále se vědělo, že v Boru běží Petice proti hernám. Vědělo se, že ji podepisují lékaři, učitelé, maminky, důchodci, Romové, zastupitelé města, katolíci, evangelíci, bratři a sestry Čsl. církve husitské a řada dalších rozhořčených občanů.
Většina ZM věděla o podivném jednání V. Novotného s majiteli heren! Tento podivuhodný počin také velmi "pomohl".

Zaplať Pán Bůh za opožděné rozhodnutí novoborské TOP 09 & SLK, které však přišlo ještě včas!
A za to velké díky!

Jsem rád, že naše město zahrad a zeleně, se stalo městem bez hazardu a že se v našem
městě bez heren budou hrát opery, stejně jako se hrají v padesáti státech USA, v Norsku, v Azerbajdžánu a třeba v Rusku.

Za sebe děkuji Vám i Vašim kolegům! Vaše uskupení má zástupce v Parlamentu! Vaše "partaj" má tedy možnost se ukázat v dalších problematických oblastech. Např. výkup sběru, provozní době zastaváren a problematice drog. Konejte, prosím ! Občané Nového Boru stojí za Vámi!

Nahoru

Bedny zrušilli i v Bílině. Co v Č. Lípě?

M Ě S T O B Í L I N A

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011,

o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

Zastupitelstvo města Bílina se na svém zasedání dne 8. prosince 2011 č. 237 usneslo vydat na základě ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Zákaz provozování

Na celém území města se zakazuje provozování:
a) sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) zákona o loteriích;
b) loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) zákona o loteriích;
c) loterií a jiných podobných her podle § 50 odst. 3 zákona o loteriích.

Článek 2
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o umísťování a době provozu výherních hracích přístrojů v územním obvodu města Bílina, ze dne 18. 2. 2010.

Článek 3
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.

Nahoru

Re: Je to tady !!! V Novém Boru odsouhlasen zákaz VHA ...

To bude ještě dlouhý běh. Nedávno se hájil Petr Skokan v článku na Novinkách: „Co se týče společnosti Dům služeb, kde jsem jednatelem, tak firma vlastní rozsáhlejší objekt, kde je zhruba dvacet nájemníků. Jedním z nich je člověk, který vlastní bar a hernu. Nejde však o hernu v klasickém smyslu, ale jsou tam kulečníkové stoly, šipky a pět hracích terminálů,“ tvrdí Skokan. Poslanec dodal, že s vlastníkem herny jedná o tom, aby odklidil i zbývající videoterminály.

Asi nejednal dost důrazně, v pondělí po koncertě jsem se tam stavil na víno a u záchodů stál úplně nový, ještě v igelitu zabalený elektronický bandita, a vedle jich je už tolik, že se nevejdou za zástěnu.
V Lípě není vůle.

Nahoru

Zastupiteli Vltavínovi opět pár věcí uniklo...

Josefe, ostatní zastupitelé (a před tím radní i finanční výbor) totiž asi poslouchali, když jsem jim říkal, že jsem se setkal se zástupcem provozovatelů. Byla to schůzka prospěšná (skoro bych řekl obohacující, abych ti nahrál), rozšiřující obzory. A můžeš mi věřit, že jsem věnoval opravdu hodně času tomu, abych se seznámil se skutečným legislativním stavem věcí, vyvrátil si některé jejich přikrášlené argumenty a abychom všichni věděli, o čem hlasujeme, a která ze dvou variant vyhlášky bude pro město ta správná cesta - řadu těch překvapivých zjištění jsem prezentoval už na předešlém ZM. Že s vyhláškou nesouhlasil MUDr. Coufal, který minule jako už tradičně chyběl a měl tak obavu, že k 1. 1. 2011 zavřeme všechny herny, tak celkem chápu, že ty zde ale tvrdíš, že jsme se stali městem bez hazardu, je opět jen jasný důkaz toho, že neposloucháš, co kdo říká, a přes veškerý zájem o problematiku vlastně nevíš, pro co jsi hlasoval. A to to bylo opakováno mnohokrát.
VLT mají ze zákona přechodné období do konce roku 2014, kdy se jich vyhlášky obcí netýkají a povolení MF jim platí. VHP povolované obcí mají povolení pouze na půl roku, ty tedy zmizí do 6 měsíců. 2. verze vyhlášky byla ta, že bychom nechali i VHP 3 roky, protože z nich mělo město výrazně větší příjmy než z VLT, které kasírovalo MF, proč tedy přicházet o peníze, když tu VLT stejně musíme 3 roky trpět. Mezitím ale schválil Senát řešení odvodů z hazardu, kdy dává i příjmy z VLT hlavně obcím, tento důvod tedy odpadl. Poslední důvod, proč bychom dali i VHP tříletou lhůtu, by mohla být ochrana provozovatelů, kteří mají tu smůlu, že provozují VHP a nikoliv VLT. Zde jsem došel k závěru, že pro koho jsou příjmy z beden životně důležité (to nemusí být např. nějaká pivnice s 2 automaty, tam ať to klidně není, když to podnik přežije), stejně se již postaral a má na MF zažádáno o VLT. Do 1. 1. 2012 není obec účastníkem takového řízení a nemáme tedy žádných zpráv, kolik nových VLT tu budeme od 1. 1. mít, ale jsem si jist, že jich bude celkem dost.
Udělali jsme tedy jako obec sice maximum pro omezení hazardu, ale tuto bitvu lobbisté vyhráli na úplně jiné úrovni, určitě ne na schůzce se mnou:-).

Nahoru

Re: Je to tady !!! V Novém Boru odsouhlasen zákaz VHA ...

Milan Bárta - A přesně o tom to je - nové automaty povolené na poslední chvíli MF se už blíží. Jen pro upřesnění VHP a VLT mohou vypadat úplně stejně.

Nahoru

Re: Je to tady !!! V Novém Boru odsouhlasen zákaz VHA ...

Ahoj Viktore, vraťme se zpět k tématu. /Tvé jednání s majiteli, či výrobci beden jakýchkoliv je tvůj problém a neseš za něho svoji odpovědnost/.
Právní vědomosti ZM o problematice hazardu jsou na nízké úrovni. Většina ZM v těchto věcech / včetně mé osoby/ tápe. Tvoje argumenty vždy znervózní většinu ZM, kteří jsou s tebou v kontaktu. Na vlastním jednání ZM jsi, když hovoříš, významně podporován panem Mgr. Šepsem, který každé tvoje slovo podpoří jednim, nebo dvojím kývnutím hlavy a při každé námitce vůči tvému projevu začne poskakovat, nebo hlasitým smíchem se snaží odrazit jakýkoliv argument, kteréhokoliv oponenta. Nejvíce pomáhá argument, že město to prohraje a bude platit a platit.
Finanční výbor má právní vědomosti postatně vyšší, zde jsi již 2 krát neuspěl. Odborně i morálně. Výbor jako celek odmítá hazard.
Přiznám se, že i na mne tvé argumenty působily. Hlodala ve mne myšlenka jak je možné, že jsou jiná města, která hazard odmítly a v případných sporech je vždy na straně měst nález ÚS.
Našel jsem oporu v poslanci panu Josefu Novotném, který již před léty, skoncoval s hazardem v / tuším -Bystřice pod Perštýnem ?/ jako starosta ve svém městě a zejména pak s panem Ing. Canovem, starostou Chrastavy.
Při poslední návštěvě to vysvětlil mne a panu Chitussimu přibližně takto.
Nález ÚS potvrddil, že VHP a VLHA jsou totéž a města je mohou tedy zakázat.
Námi navrhovanou a několikrát projednávanou vyhlášku o zákazu hazardu v našem městě / u Ing.Anděla/ posoudil Ing. Canov s kladným vyjádřením
To znamená, že naše vyhláška zakazuje na území našeho města všechny VHP i VLHA, s tím že zákaz VHP si zařídí naše město. Náš úřad oznámí MF, že naše město má novou vyhlášku, která má platnost na od 1.1.2012 . Naše město dále požádá MF, aby v tomto smyslu provedlo potřebné kroky. MF na základě nálezu ÚS musí zrušit veškeré VLHA v nejkratší době.
Nález ÚS platí i pro MF, tedy i pro pana Kalouska, který je v pasti.
Veškeré spory u zákazu VLHA vyřizuje MF.
Povolování VLHA mají na svědomí úředníci z MF. V Parlamentu to prošlo vzhledm k nízkým právním
znalosten poslanců a výraznému vlivnému lobbování.
Josef Navotný hovoří o pohuňcích hazardu

Nahoru

Re: Je to tady !!! V Novém Boru odsouhlasen zákaz VHA ...

Ujišťuji pana Vltavína a čtenáře i-novin, že nevím o žádném koaličním zastupiteli, který by si přál zachování "výherních" automatů. Naše úsilí od počátku směřovalo k tomu, aby vyhláška neměla chyby, protože jsme nechtěli riskovat prohraný soud. Nemusím připomínat, že lobby provozovatelů hracích automatů disponuje brilantním právním zázemím. Poslanec Josef Novotný a starosta Ing. Canov nejsou - při vší úctě - právní autoritou, na níž bychom se mohli spolehnout. Viktor Novotný má největší zásluhu na tom, že se po mnohačetných jednáních, rešerších a přezkoumávání každého slůvka, doufejme, podařilo připravit kvalitní nezpochybnitelný dokument.

Nahoru

Re: Je to tady !!! V Novém Boru odsouhlasen zákaz VHA ...

Mé jméno jsem do tématu (a v každém příspěvku) nepsal já, chtěl jsem jen upozornit, že věci se mají trochu jinak, než píšeš. Stejně tak mé "dvojnásobné neúspěchy morální i odborné" na finančním výboru - v prvním případě jsem hlasoval pro vyhlášku doporučenou radou, v druhém bylo doporučující usnesení přijato jednomyslně. Největší rozdíl mezi námi bude asi ten, že já nechodím na radnici "uspět", ale to je marná debata.

Nahoru

Re: Je to tady !!! V Novém Boru odsouhlasen zákaz VHA ...

Viktore máš štěstí,že ještě nejsi častován silnými slovy.Pan Doškář totiž velice rád podsouvá jiným věci,které neřekli,spoléhajíc na to,že ho sehraná partička na internetu podpoří.Možná by tě zajímalo,že tu rozváděli teorii o tom,jak si hrajete s tátou malou domů z městského rozpočtu za pronájem poskytovaný firmou Ajeto na akce města-setkání ředitelů škol a pod.Bylo by asi dobré se k tomu vyjádřit a uvést tuto pomluvu na pravou míru.Čte to dost lidí.Ahoj Jirka Walter,Cvikov

Nahoru

Re: Je to tady !!! V Novém Boru odsouhlasen zákaz VHA ...

No vážený pane Waltře, víte moc dobře, že město Nový Bor má několik objektů, kde se tato různá setkání dají konat, ale konají se v Lindavě nebo v Boru a to objektech pana Novotného st. Bohužel je toto utrácení peněz města a zbytečně. Pro vás nejsem žádný kamarád pana Doškáře a spol jak si myslíte. Pokud má město šetřit finance, tak prosím pro všechny stejný metr. Díky Jiří Bláha Nový Bor

Nahoru

Re: Je to tady !!! V Novém Boru odsouhlasen zákaz VHA ...

Vážený pane Válku, všichni v Boru vědí, že to nemáte koaliční schůzky. Je to řízení města buď z budovy Ajeta nebo vila na Sloupské. Díky Bláha

Nahoru

Re: Je to tady !!! V Novém Boru odsouhlasen zákaz VHA ...

Obávám se velmi toho, co mne napadlo jž večer. Pan Ing. Canov je podle mého názoru právní autorita. Má score ve sporech s MF 3 : O.

Nerad to píši, ale Viktor Novotný v žádném případě právní autorita, což velmi dobře víte a proto to nepodsouvejte veřejnosti.
Jsem velmi rád, že jste veřejně sdělil, kdo je za sestavení včera schválené vyhlýšky zoodpovědný. V případě, že je vyhláška špatně napsaná, jste si vědomi své právní odpovědnosti.

Nahoru

Re: Je to tady !!! V Novém Boru odsouhlasen zákaz VHA ...

Viktore ještě jednou k finačnímu výboru. Na obou zasedaních finančního výboru i na neveřejném zasedání ZM si obhajoval hazard, jako výhodný zdroj přijmů pro město.
Po tvém jednání s majiteli Flip Flop jsi dokonce uvedl, že by městu mohli dávat až 5 MIO ročně.
Atd..atd..

Nahoru

Růženín opět mimo

Pane růženíne, nemám žádnou partičku, partičku mají ti co se scházejí na poklábesení v Ajetu a rozhodují o tom, jak je hazard výhodný pro město, jak ho dojit co nedéle.

Jinak do Ajeta chodí celá naše rodina. Naopak považujeme Ajeto za velmi dobře vedený podnik.

Nahoru

Re: Je to tady !!! V Novém Boru odsouhlasen zákaz VHA ...

Pokud panu Vltavínovi rozumím,tak se on domnívá a s ním asi i část petentů,že hazard skončí v Boru hned od 1.1.2012.Jinak by nemohl napsat,že se naše město stalo městem bez hazardu a že se budou moci tady jako v Azerbajdžánu nebo Rusku hrát opery. Přiznám se,že tomu příměru s operami tedy fakt nerozumím, docent Chocholoušek by si asi věděl více rady.

Nahoru

Herny a a VHA a VLHA a opery

Jeden pan zastupitel měl strach, že když zakážeme herny, že potom by třeba Nachtigall mohl zakázat hraní oper v NB! Tak a už tomu rozumíte!

Nahoru

Re: Růženín opět mimo

Všera jsem byl pane Doškáři na Zastupitelsvu.Díval jsem se ,jak a kdo se k vám po skončení seběh.Nebo to chcete popřít?
Pusťte si nějakou azerbájždánskou operu.Já už ji na internetě taky hledám,abych věděl,co mně v NB čeká,kdyby se ta stínová parta dostala k moci

Nahoru

Re: Je to tady !!! V Novém Boru odsouhlasen zákaz VHA ...

Správně, mě za právní autoritu rozhodně nepovažujte. Mám sice v oboru řadu zkoušek včetně státních, ale nesložil jsem závěrečné státní zkoušky. Jsem dokonce schopný napsat, že i u nás v Sudetech máme platnou legislativu:-). Abych byl konkrétní, doporučil jsem doplnit do vyhlášky písmeno a) § 10 zák. o obcích a hlášku, že stanovujeme hazard za činnost, která by mohla ohrozit veřejný pořádek - na tom se úspěšně točily před Ústavním soudem Františkovy Lázně. Můj návrh byl přijat, vyhlášku posuzoval ale mnohem širší okruh zasvěcených osob, pro byl i Vltavín.

růženín - Vždyť víš, že ty diskuze nikam nevedou, jde jen o házení špíny a pomluvy, které tu a v ČD úzká skupinka lidí praktikuje již proti řadě novoborských starostů, představitelů radnice a obecně proti každému, kdo se jim znelíbí. Nejhorší je, že jim to ve volbách nepomohlo, stále nemůžou realizovat svoje představy vedení radnice.
Třeba ty ředitelé škol - pokud se nepletu, scházeli se v Ajetu už i dříve, dávno před posledními volbami. Možná proto, že tam je vhodný salonek a že se jim tam líbí. Pokud vím, nenavýšila jim servírka cenu, ale platili za službu jako kdokoliv jiný. Sám nejlíp víš, že výběrové řízení se nedělá na každý nákup obce, to by se Vltavín mohl začít třeba zajímat, kde se kupuje voda a káva, kterou na ZM dostává. Musíš někdy dorazit na otevřenou debatu do Ajeta - probereme problémy vážné i tyto nevážné z I-novin a dalších diskuzí:-).

Nahoru

Re: Je to tady !!! V Novém Boru odsouhlasen zákaz VHA ...

Takže dobrý večer,
ano Viktore, včera jsem hlasoval pro úplný zákaz hazardu v Novém Boru. Doufám, že jsi skutečně vyhlášku připravil tak , že se Boru hazard nebude, tak jak jste tajně do poslední chvíle připravovali.

O tvém studiu nic jsem nevěděl. Myslel jsem, že jsi práva studoval a že jsi Bc., nebo Mgr. teď už to vím, že všechno je jinak, to však neznamená, že nemůžeš mít pravdu.

Nahoru

Re: Je to tady !!! V Novém Boru odsouhlasen zákaz VHA ...

Pane Vltavíne, kdybyste byl zastupitelem, tak byste nepochybně věděl, že za kvalitu vyhlášky vůči veřejnosti zodpovídá ten, kdo ji schválil, tj. v tomto případě rovným dílem dvacet zastupitelů, mezi nimiž jsem byl i já. Úředník, který vyhlášku připravil, může být nanejvýš krácen na prémiích, zjistí-li se, že svoji práci odvedl lajdácky.

Nahoru

Re: Je to tady !!!Pane Válku, oba jsme byli podvedeni!

Ano,je to tak. Bohužel mně Vaše skupina nezaslala včas upravený / zřejmě tajný/ podklad pro jednání ZM a já jsem to nemohl nechat překontrolovat. Byli jsme podvedeni! Důsledky by měl nést hlavně ten, který jednal s majiteli heren a připravil pro ně ráj! Vše viz v tématu: Podvod se podařil, byl ale včas odhalen!

Nahoru

Re: Je to tady !!! V Novém Boru odsouhlasen zákaz VHA ...

Haf! Po dlouhé době štěkám vesele a děkuji skutečným pánům zastupitelům za vyjasnění situace. Že by dle pana Vltavína měly právě dámy lékařky potřebu nějak bořit koalici se mi zdálo nějak smrďavé, a tak jsem si počkal. A vyplatilo se. Rádio Jerevan vysílá ze Skalické, to je jasné z toho, jak včerejší jednání o "zákazu hazardu" uvedli na pravou míru pánové Válek a Novotný. Fabulace a útoky pana Vltavína, který se srandovně snaží být Ferdou mravencem, odborníkem na cokoliv, se budou opakovat dál a dál, dokud hChocholoušek neuzná nárok, nicméně je hezké počíst si, že normální zastupitelé už nejsou rozpačitě tiší, ale nebojí se vyjít se svým názorem na světlo internetové debaty. Pokud se vejkalů tejče, rád poznám pejska pana Mareše. Mohli bychom začít chodit na zastupitelstvo spolu a čurat těmhletěm zastáncům jediného velkého Stínu na jejich malé boty. Haf!

Nahoru

Re: Je to tady !!! V Novém Boru odsouhlasen zákaz VHA ...

To jsou ti, co na ZM kývají hlavou, poskakují, nebo se hlasitě smějí a nevědí, která bije!

Nahoru

Re: Je to tady !!! V Novém Boru odsouhlasen zákaz VHA ...

Haf! No tak pana Danyse jsem naštěstí při smíchu eště nezahlíd, ale kývat hlavou, poskakovat a prokazovat, že neví, která bije, už několikrát jo. Tudle v televizi třeba. No ale Vy ho znáte líp, tak asi víte, že se dokáže i smát. Haf!

Nahoru