bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, která významem předčí Unionku

Verze pro tisk |

viz. Lidové noviny

Čeští architekti bojují za Uran
25. května 2011 7:00
České architekty a milovníky kvalitní architektury znepokojila zpráva o chystané demolici obchodního domu Uran (dnes Banco) v České Lípě a hromadně kontaktují starostku města. Jedná se totiž o jedno ze stěžejních děl profesora Emila Přikryla, jenž minulý rok obdržel Poctu České komory architektů.

celé na:
http://www.lidovky.cz/cesti-architekti-bojuji-za-uran-d3s-/ln-bydleni.asp?c=A110524_210946_ln-bydleni_tkz

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Pokud bude Uran zachován a podaří se ho zrestaurovat, bude to něco, čím se město bude moct chlubit a propagovat. Navrhuji vykoupit a najít nějaké řešení. Nadzemní garáže můžou stát jinde a nebo taky nikde.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

prej tu dneska o tom točila česká televize, víte o tom někdo něco?

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Nechápu jak může být ta oranžová kostka považována za kvalitní architekturu...ani si nemyslím, že je to něco k chlubení...na druhou stranu si nemyslím, že by CL v centru potřebovala nadzemní garáže

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

"VĚZNICE PARMSKÁ V ČESKÉ LÍPĚ" ?
Tuto otázku jsem si již v minulosti několikrát položil při pohledu na stavbu - budovu bývalého obchodního domu Uran...dále pak obchodního domu Banco. Již v době výstavby této budovy jsem , jako stavař´-projektant, kolem stavby procházel s údivem a tak nějak jsem si stále nemohl uvědomit, co z toho nakonec bude .
Když se hrubá stavba v současné dokončené podobě uzavřela střešním pláštěm, tak jsem si myslel, že stavba bude pokračovat , až za nějaký další čas....Když jsem se nepodivoval pouze já sám, tak jsem se od jednoho českolípáka , rovně se podivujícího, dozvěděl, že stavbařům došli peníze a barák zůstane tak, jak vypadá v současné podobě. Tak, to mi připadalo jako dočasné řešení, ale ono to vydrželo až do dnešních časů.
Nyní je tato stavba obhajována jako určitá architektonická památka, která by se měla zachovat dalším generacím ! Je odborně rovně popisována jako určitý skvost architektury minulých časů. Já to spíše vidím, jako určitý "odborný šprým" pro širokou laickou veřejnost ! Někdo se kdysi naproti skvostné Unionce v České Lípě podepsal betonovým prstem a chce si to tam ponechat na věčnost ? Nepostačila by mu nějaká dlaždice s otiskem jeho ruky tak, jak to mají např.v Americe ?
Jsem pro zbourání ČESKOLIPSKÉ VĚZNICE PARMSKÉ.
Danys Pavel z Nového Boru

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Souhlasím.Jestli je tohle architektonická památka,tak pak už všechno.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

eltia českých architektů o tom soudí toto:

Vážená paní Mgr. Hana Moudrá, starostka města České Lípy
Vážená městká rada a zastupitelé města Česká Lípa
M Ú Česká Lípa
náměstí T. G. Masaryka 1
470 01 Česká Lípa
V Praze 23. května 2011

Otevřený dopis:

Vážená paní starostko, vážení radní a zastupitelé města Česká Lípa

Obracíme se na Vás s žádostí o podporu ve věci zrušení rozhodnutí o odstranění stavby objektu obchodního domu URAN/BANCO. Jak jistě víte, jedná se o důležitou stavbu reprezentující česko-slovenskou architekturu 80. let 20. století, dílo předního českého architekta a profesora Školy architektury Akademie výtvarných umění v Praze Emila Přikryla. Obchodní dům Uran zaujímá významné místo mezi nejkvalitnější architekturou své doby, o čemž svědčí četné dobové publikace české i zahraniční. Podobně jako obchodní dům Ještěd v Liberci, nedávno nešťastně zdemolovaný, je obchodní dům Uran v České Lípě součástí dědictví moderní poválečné architektury této země. Dílo vytvořené v rámci dnes již světoznámého projektového ateliéru SIAL má také důležitý význam pro urbanismus města Česká Lípa, kde tvoří nedílnou součást regulační zástavby bývalého hradebního okruhu města.
Jsme přesvědčeni, že obchodní dům Uran je potřeba chránit a protestujeme proti jeho demolici, která je neopodstatněná. Architektonické hodnoty Uranu spočívají v jeho urbanistickém začlenění do struktury města, měřítku stavby přiměřeném k historickému jádru, geniální architektonické kompozici jednotlivých průčelí s originálním keramickým obkladem, důmyslné postmoderně laděné geometrii jednotlivých otvorů a sloupů na vstupních nárožích, konstruktivistické obslužné rampy na jižním průčelí, a v dochovaných detailech původních schodišť.
Jsme přesvědčeni, že Uran je v dobrém stavebně technickém stavu a má natolik univerzální dispoziční řešení, že jej lze snadno přizpůsobit novému podnikatelskému záměru a citlivě jej zrekonstruovat při zachování architektonických hodnot této významné stavby. Jsme si jisti, že z pozice Vaší autority lze jednat s vlastníkem stavby o rekonstrukci Uranu za účasti nebo dohledu původního autora podobně, jako se tomu stalo nedávno v případech obchodních domů Kotva a Máj v Praze. Ty byly úspěšně a citlivě zrekonstruovány a slouží modernímu komerčnímu účelu.

Vážená paní starostko, vážení radní a vážení zastupitelé, prosíme Vás o podporu a aktivitu ve věci zrušení demoličního výměru na tuto významnou moderní stavbu a o společný odpovědný přístup ve smyslu zachování kulturního dědictví Vašeho města.

O tuto laskavost Vás žádají níže uvedení architekti:

Ing.arch.MgA. Pavel Nasadil – Vinařská 1136/3, 170 00 Praha 7
Ing.arch.MgA. Jan Horký – Tisová 6, 262 41 Bohutín
Ing.akad.arch. Václav Králíček – Na Výši 10, Praha 5
MgA. Marcela Steinbachová – Jana Masaryka 42, 120 00 Praha 2

MgA. David Kubík – Osadní 41/46, 170 00 Praha 7
Ing.arch.MgA. Martina Kárová – Brandejsova 467, 164 00 Praha 6 - Nebušice
Ing.arch. Milan Valeš – Mladenovova 3230, Praha 4
Michal Šiška – Heřmanova 35, 170 00 Praha 7, misiska@post.cz
MgA. Petr Kocourek – Bednářská 3/1025, 180 00 Praha 8
Ing.arch.MgA. Milena Kubiszová – SKVADRA - Pod Kaštany 177/7, 160 00 Praha 6
Ing.arch. Ondřej Volný – SKVADRA - Pod Kaštany 177/7, 160 00 Praha 6
Ing.arch.MgA Juraj Sonlajtner – Na Souvrati 3, 162 00 Praha 6
MgA. Martin Kožnar – Prácheňská 885, 341 01 Horažďovice
Ing.arch.MgA. Petr Pinkas, Jičínská 29/1616, 130 00 Praha 3
MgA. Ing. arch. Petr Uhlík, K vodojemu 202/5 150 00 Praha 5
Ing.arch.MgA Petr Tej, Nedbalova 329, 27706 Lužec nad Vltavou
Ing.arch.Mg.A. Ondřej Dušek, Ve Střešovičkách 73/48, 169 00 Praha 6
Mg.A. Marek Kopeč, Čechova 15, 170 00 Praha 7
Ing.arch.MgA. Klára Makovcová, Na Provaznici 2121/10 Praha 5
MgA Ondřej Císler, Bechyňova 7, 160 00 Praha 6
Martina Šaňková, Dubina 38, 28522 Zruč nad Sázavou
Ondřej Synek, Nad Šárkou 56, 160 00 Praha 6
Ing.arch. MgA. Petr Šmídek, Vaňkovo náměstí 6, 602 00 Brno
Ing.arch. MgA. Martin Rusina, Mirovická 1099/23, 182 00 Praha 8
Ing. arch. MgA. Jan Žalský, Chocholouškova 138/4, 180 00 Praha 8
Ing. arch. Marek Přikryl, Předvoje 13, 162 00 Praha 6
Ing. arch. MgA. Jan Novotný, Milady Horákové 86, 170 00 Praha 7
Ing. arch. MgA Alena Korandová, Za Mlýnem 1725, 253 01 Hostivice (Praha-západ)
Ing.arch. Barbora Šimonová, Na skoku 296, Babice nad Svitavou
Akad.arch. Pavel Rydlo, Vrchovinská 940, 549 01 Nové město nad Metují
Soňa Ryndová, Na Výši 10, Praha 150 00 – tajemnice Školy Architektury AVU Praha
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura – šéfredaktor časopisu ERA 21, Trhanovské nám. 14, 102 00 Praha 10; okamura@era21.cz

V zastoupení skupiny:

Ing.arch.MgA. Pavel Nasadil – Vinařská 1136/3, 170 00 Praha 7, tel: 242486208, pavelnasadil@famarchitekti.cz

Ing.arch.MgA. Jan Horký – Tisová 6, 262 41 Bohutín, tel: 242486209, janhorky@famarchitekti.cz

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

architektonicky hodnotně neznamená nutně jen staré a se spoustou štuků.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Pochopitelně se to celé netýká prioru, který je konvenční dobový odpad a la dnešní tesca a kauflandy i když i vedle nich je to ještě nějaká architektura.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Myšlení lidí ovlivńuje především jejich okolí a to ať hmotné, či nehmotné.
Každý si může představovat, jak kladně působí na svoje okolí, ale také si to může jenom představovat.
A vnucovat svoje přestavy a chválu až petiční formou renovovaných architektů je příliž podezřelé a vzniká zde i pocit, že se brání nějaký společný monument, který většině neříká nic pozitivního, spíše naopak. Pozitivní a nepozitivní energii vyzařuje ledacos a já se ptám, jakou energii vyzařuje VĚZNICE PARMSKÁ ?
Kolem tohoto monstra procházím téměř každý den a uklidňující pocit získávám až pohledem na budovu Unionky , ale pohled z kavárny Unionky mi zase vnukne bezenergetický pohled a pocit na VĚZNICI PARMSKOU !
Osobně věřím, že již brzo pohled z kavárny Unionky nebude ubírat energii získané z dobré kávy a přítomnosti přátel.
Danys Pavel z Nového Boru

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

MADe, když zvrácenost, tak pořádná, ne?

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Poučování druhých prozrazuje i neochota je pochopit !

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Uran/Banco už patří pouze na fotky...na ty spíše zaprášené. Dopis "elity" architektů mě pobavil už na začátku tak, že jsem ho dál ani nečetl...

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Se na mě přilepili "pomníkáři", zdá se.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

nebo teda spíš jeden "pomníkář". no ale aspoň se k tomu někdo vyjadřuje. vám ostatním je jedno, jestli tu máme dílo studia SIAL, nebo jestli tu budou případně nadzemní garáže zřejmě nevalné architektonické hodnoty a které navíc do centra přitáhnou další auta?

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

MADe, MADe,
nyní jsi přiznal pravdu- říkáš, že se na tebe asi přilepil "pomníkář, ale já ti ponapovím : v Novém Boru bojuji za odstranění dodatečně postaveného tak.zv památníku s příslušníkem SS.
V České Lípě takový problém nemají, ale věděl bych o jiném památníku a to betonové ČESKOLIPSKÉ VĚZNICI PARMSKÉ, která je postrachem prostých pohledů do prostoru před Unionkou !!! Když jdu po dobrém kafíčku z Unionky na parkoviště u Banca, tak se mi vždy podlomí nohy pohledem na tu hromadu betonu oplácaného totalitní keramikou. A s druhé strany se mi na fasádě této hromady betonu strašně líbí ta nalepená plechovka od COCA COLY ( asi nějaké konspirační schodiště) .

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

ne, tady ne, prosím...

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

MADe,
Ty kńouráš jako panna ! nebo jako Barunka, když narazila ve stodole na oj a řka : tady ne pane Prošek...? ne, tady ne, prosím...

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Mne osobně trochu pobuřuje název této debaty..
Srovnávat secesní budovu unionky s krabicí z 80.let je asi jako srovnávat naleštěného, pojízdného veterána se shnilým Žigulem, ve kterém ani není benzín. A prohlášení, že jí dokonce předčí?? Včem, proboha? Kdyby náhodou do CL zavítal nějaký turista, na co se asi půjde podívat? Na budovu Unionky nebo na Uran/Banco? V CL je takovýchto "památek" více. Například areál Pošty, hospod atd. na sídlištích Sever a Špičák. Dále ještě Prior/Andy..

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Pane Danysi, nebuďte oplzlý. Secese byla secese, tohle je něco jiného. že tomu nerozumíte je jiná věc.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

A ještě: na Uran/Banco se už dívat lidí jezdí docela dlouho.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Takže co? Debata se převtělila v urážení ostatních? Těm, co tomu nerozumí (Mám pochbnosti, že by to snad byl kdokoliv z nás) stačí budovu vidět.. Jestli chcete odbornou debatu, MADe, asi jste se minul(a) portálem. Onanovat nad fotografií Banca můžete jinde.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Tak proto ty davy Japonců před Bancem :-D.. už jsem myslel, že je tam nějaký výprodej...

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

protože jim nic jiného v cestě městem nestojí !
prostě to je nepřehlédnutelná oplzlost...

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Tak, to je nejlepší závěr z diskuze nad architektonickou ( a věřím, že brzy tektonickou ) památkou, které rozumí pouze odborníci, kteří kolem ní ale nechodí a viděli ji naposled asi v době, kdy ji okresní tajemnník KSČ přestřihl v natažené pásce !

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Protože i Japonci nic tak příšerného doma nemají ...
Jó, chtělo by to, aby se na Ploučnici vytvořila pořádná tsunami a máchla do té hromady betonu s plechovkou od COCA COLY...

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Když jsme u těch našich obchodních domů Andy a Banco... Jsem mládě, tak se jen tak pro zajímavost zeptám - jak se vyvíjely názvy těchto OD? Vím, že něco byl Uran, něco Máj, co bylo co? Akorát vím, že Andy se dřív jmenovalo Prior...

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

K otázce kitharky se přidávám, protože když postavili OD (dnešní Banco) a pojmenovali ho Uran, tak jsem se tomu podivoval, nelíbilo se mi to a nějaký pamětník prohlásil, že název navazuje na OD z 1.republiky. Jde tedy o tradici a původem názvu není radioaktivní prvek, ale planeta. Možná v České Lípě nějaký Uran nebo Pluto stál. Ví o tom někdo něco?
Poznamenávám, že to není vtípek, tedy určitě ne můj. Tenkrát jsem to takhle slyšel.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Aha, to je zajímavý. Nic jsem o tom ale neslyšel. Ale bylo by to dobrý, kdyby ten název měl tradici.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

MADe,
nepřipojíš se k názvu:" ČESKOLIPSKÁ VĚZNICE PARMSKÁ ?"
a ještě maličkost - vůbec nikdo nereagoval na to, jak to bylo s původním projektem a následnou realizací této totalitní stavby a kdo za touto stavbou vůbec stál ? kdo ji měl jako stranický úkol a podob....
očekávám odpověď skutečných pamětníků a to bez "architektonické petiční podpory".
p.s.
není bez zajímavosti to, že po dokončení stavby žádná architektonická kolektivní podpora nebyla k mání, nadávalo se na totalitní stavby ( jejich vzhledová hrůznost ) a nyní se to obrací v jejich prospěch?

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Nejsem znalec architektury, a tak to, že se mi Banco nelíbí, ještě nemusí nic znamenat. Jenomže je otázka, zda v tomto sporu nejde ještě o něco jiného. Pokud by totiž Banco bylo zbouráno a místo něj vyrostlo nějaké opravdu dobré obchodní centrum, byla by to asi dost nepříjemná konkurence pro Vladimirova a jeho OD Andy, ne? A pak je otázka, jestli v tomto sporu není obrana Banca jen maskováním ochrany jistého obchodního zájmu.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Problém má asi několik rovin. Na jedné straně brání stavbu architekti - mám snad všechny dopisy, které k tomu poslali starostce a vzhledem k zájmu, který o tuto problematiku je, se je pokusím do večera nějak převést do čitelné podoby a umístit na i-noviny. Pak je tu strach z toho, že po demolici bude na místě prostě další díra, stejně jako jsou po podobných investičních záměrech jinde ve městě. Nevím, jestli nový projekt bude konkurovat Andy - mluví se o patrových garážích. Nejezdím do města autem moc často, ale nikdy jsem netrpěl nedostatkem parkovacích míst. Odpor některých zastupitelů také může být dán skutečností, že s nimi majitel prakticky nemusí jednat, aspoň nyní, před demolicí. Před výstavbou nové věci už budou pod tlakem výše zmíněné díry.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Pane Bárta,
obdivuji vaši neprofesní odvahu , ale dle mého pocitu i určitou drzost Všeználka, který se pokusí do dnešního večera nějak převést diskuzi do čitelné podoby a umístit na i-noviny.
Jenom vás chci upozornit, že předmětem zájmu o zbourání není novoborský tak.zv.památník s příslušníkem SS, ale památník totalitní architektury, která je bráněna i těmi, kteří v časech totality tyto stavby projektovali a jejich kolaudaci pak oslavovali pohlaváři KSČ jako svoje památníky!. Já jsem to betonové monstrum nazval ČESKOLIPSKOU VĚZNICÍ PARMSKOU, ale nyní bych to přirovnal spíše k Leninově mauzoleu v Moskvě !
Danys Pavel z Nového Boru

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Ujišťuji vás, že za mým zájmem o Uran je jenom zájem o místo ve kterém jsem se narodil a žiju. Obchodní zájmy kohokoliv jsou mi lhostejné. Navíc se můj zájem netýká Prioru, který je neoriginální a naddimenzovaný. I když chápu, že pro lidi, co se nezajímají o detaily, ale i kontext věcí, tyhle dvě stavby můžou splývat. Taky se pokusim večer sepsat nějaký svůj širší pohled na urbanizační vývoj našeho města v porevoluční době. Zdravím.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Ještě: Asi by se těžko podařilo zpunktovat desítky nejlepších českých architektů a teoretiků, kvůli zájmu nějakého místního supermarketu.

Pro pana Bártu, někde jsem na internetu četl, že město může v podobném případě vydat jakési opatření proti bourání, ale nemůžu to najít.
Problém je i to, že starostka evidentně bourání podporuje. Pamatuju si, že nedávno nějaký radní navrhoval výstavbu garáží vedle Banca na parkovišti. Až potom se objevil nápad zbourat Banco a kryté parkoviště udělat na jeho místě. Je to tedy nějak s určitou částí místních politiků spojeno.

Možný výsledek: zbourání cenné budovy a dvě parkoviště vedle sebe (kryté a nekryté) v centru města je opravdu děsivá představa po tom, co si česká lípa užila za poslední desetiletí.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

OD Banco je budova v havarijním stavu? Neodpovídá územnímu plánu? Patrové garáže budou urbanistický zázrak? A praktické, tedy využívané?

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Šťourale,
Ty to zase cpeš všechno do jednoho pytle .
1.Někdo přišel s tím, že ČESKOLIPSKOU VĚZNICI PARMSKOU alias LENINOVO MAUZOLEUM
prostě zbourá a postaví si tam něco jiného.
2.Z depeše architektonických obdivovatelů je patrné, že si přejí tuto nádheru zachovat a já již chápu i proč, aby se již nic tak příšerného v České Lípě nepostavilo ! protože ,když by se to zbouralo, tak by to nemohlo být žádným ponaučením !
3. Vždyť máme dobu soukromého vlastnictví a tak nevím, co je to za humbuk, když si někdo chce zbourat to, co mu nevyhovuje a co se mu nelíbí ?!
Osobně podporuji snahu o zbourání hromady betonové totality !
Danys Pavel z Nového Boru

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Kdo "někdo" s tím bouráním přišel a kdo je majitel? Jde o stejnou osobu, mimochodem?

A humbuk? Co se týká mé osoby, jenom se zvědavě ptám, co lepšího na místě OD Banco bude.

Paní Nováková by dodala: "Kdyby ty peníze radši dali chudejm dětem." Normálně s paní Novákovou nesouhlasím, ale v tomto případě má paní Nováková možná zdravější pohled než někteří lidé. A to je co říct.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Šťourale,
nic více jsem od vás neočekával, jsem spokojený.
A k té p.Novákové Vám blahopřeji !

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Tohle je jen taková bouře ve sklenici vody.Budou v tom různé partikulární zájmy.Barabiznu zbourat a postavit na tom místě Ústředí svazu architektů ČR.Ať si úřadují v tom,co si sami navrhnou.Věřím,že by tam dluho nevydrželi.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Dark Side,
tento váš návrh beru jako originální řešení splnit přání "architektonické petici" za zachování té hromady betonu, která vznikla tak, že tehdá při výstavbě došly prachy a tak tam postavili to, na co jim zbylo a nyní je z toho památečná architektura ?
Někomu asi ruplo vlivem jiného smutku na jeho duši!
Fuj a zase Fuj !

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Cituji :
Čeští architekti bojují za Uran
25. května 2011 7:00
České architekty a milovníky kvalitní architektury znepokojila zpráva o chystané demolici obchodního domu Uran (dnes Banco) v České Lípě a hromadně kontaktují starostku města. Jedná se totiž o jedno ze stěžejních děl profesora Emila Přikryla, jenž minulý rok obdržel Poctu České komory architektů.
Obchodní dům Uran navrhl Emil Přikryl v roce 1975, postaven byl však až podle upraveného návrhu z roku 1980. Návrh navazoval na blok starých domů na severní straně budovy. Než byl však projekt realizován, tyto domy byly zbourány.
"Podle prof. Rostislava Šváchy z AV ČR je obchodní dům Uran, a vedle stojící Kulturní dům od Jiřího Suchomela, významný i tím, že tyto objekty reagovaly na starší historickou zástavbu. Jenže 70. léta v Československu byla hodně o demolicích, a tak byla tato historická zástavba srovnána se zemí. Obě stavby tak zůstaly jako svědectví historického kontextu, který respektovaly. S jejich zánikem zmizí i celá historie místa. To co nedokázaly 70. léta, bude dokonáno. Dosti pochybuji o tom, že nová stavba na místě Uranu bude mít jakoukoliv souvislost s kontextem místa a města," zlobí se architekt Petr Lešek z ateliéru Projektil.
Naprostá tupost
"Obchodní domy by neměly být tou nejvýznamnější stavbou ve městě. Významnost přináleží městským institucím (radnice, školy, knihovny, soud atd.). Přesto je potřeba k nim přistupovat jako k architektuře, neboť spoluvytvářejí městský prostor a ovlivňují vnímání obyvatel. Dobrým příkladem je třeba rakouská síť Mpreis, nebo obchodní dům Billa v Litomyšli. A podobný je právě i obchodní dům Uran v České Lípě. Jeho demolice je problematická také z toho důvodu, že existuje velká pochybnost o tom, co na jeho místě vznikne. Díky obecnému přístupu v České republice se dá spíše očekávat naprostá tupost. Problém přitom není ve financích, ale v omezeném přístupu," rozčiluje se architekt Petr Lešek z ateliéru Projektil.

***Danys Pavel : * Tak jsem konečně dostal odpověď : POSTAVILI NĚCO JINÉHO NEŽ TO, CO PŮVODNĚ VYPROJEKTOVALI , ale to přece nevadí !? je to přece nádhera a musí se to odborně vokecat…!
Cituji arch.Petra Leška:… "Obchodní domy by neměly být tou nejvýznamnější stavbou ve městě. …“A podobný je právě i obchodní dům Uran v České Lípě.“
***Já se ptám : v případě OD Uran, či OD Banco se nejedná o obchodní dům ???
***Svůj názor jsem již publikoval s tím, že jsem dotčenou betonstavbu nazval : ČESKOLIPSKÁ VĚZNICE PARMSKÁ alias ČESKOLIPSKÉ LENINOVO MAUZOLEUM „ . Já bych na místě po zbourání uvedené betonstavby zrealizoval něco architektonicky odvážného, ale i funkčního. Věřím, že staré myšlení nezacloní to nové a mladé! Odvážným přece štěstí přeje !!!

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

http://www.ct24.cz/regionalni/125550-zmizi-dalsi-ukazka-moderniho-stavitelstvi/

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Pavle, chápu vaše rozhořčení nad slovními hrátkami. V tom máte pravdu, protiřečí si až běda.

Co tedy může být dál? Majitel požádá stavební úřad o demolici. SÚ vydá rozhodnutí o odstranění stavby. Mauzoleum VIL zmizí. Místo se promění v neupravenou plochu, připravenou k nové výstavbě. Na jak dlouho? Co myslíte?

Ke skepsi mám plné právo. Výstavba hotelu Tilia či nového městského divadla dopadly přesně podle mého (černého?) očekávání. Nerozhoduje nadšení, ale solventnost. A 2x2 jsou stále 4.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Já mám stejné obavy jako Vy (Šťourale), ale na obavách se nedá stavět a já věřím, že se na ploše po zbouraném "Mauzoleu VIL" postaví něco, co by mohlo zcela změnit dotčený prostor. Osobně nevěřím tomu, že tam někdo bude stavět podzemní garáže ( je tam údolní niva řeky Ploučnice a to předurčuje složité a nákladné zakládání a hydroizolace spodní stavby). Mě by se tam líbilo něco "vzdušného" až abstraktního zjevu, ale ne zase ve stylu nějaké "chobotnice" a s dostakem zeleně a pohody pro návštěvníky.
Věřím tomu, že majitel využije historické možnosti, postavit v České Lípě něco užitečného a atraktivního pro lidi a nejenom pro několik odborníků obhajující "kámošovo totalitní dílo".
zdraví Danys Pavel z Nového Boru

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

MADe, lidem se nesmí nic vnucovat, ale dokázat je vyslechnout. Nejsme v totalitě, kdy se stavělo ve stylu politické moci jedné strany !!!

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Podle mě tam zůstane díra jako na Jeřábkově náměstí. Banco se nevyplácí, a tak je úspornější ho nemít než mít. Neočekávám, že tam vznikne něco, co by mi bylo k užitku anebo se mi dokonce líbilo. Líbí se mi, jak to na tom místě vypadalo před 50 lety.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Taky myslím, že by to případně hrozilo. Díky podpoře hypermarketů, které vytáhly z centra města obchod a tím i život, nemají komerční plochy v těch místech velkou cenu. Proto se tam snaží majitel postavit nadzemní parkoviště. Pokud by se tak stalo, bylo by to smutné završení poválečné devastace města.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

STOP POCHMURNÉMU MYŠLENÍ !!!
Osobně věřím tomu, že místo a případná stavba po MAUZOLEU budou v budoucnosti obdivovanější než hromada totalitního betonu,která se dle mého názoru "odborně" ochraňuje právě z obavy, že už se takové hrůzy stavět nebudou.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

vy jste opravdu užitečný ňouma. 1. Uran má neoddiskutovatelnou kvalitu i význam, i když vy tomu nerozumíte a proto to neuznáváte. 2. nic kvalitního se tam nepostaví, na to nikdo nemá peníze a ani o to nikdo nemá zájem š. soustřeďte se radši na spamování o pomníku

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

MADe, vždyť já stále o betonu betonovém totalitně pochlebovaném a vše to dělám opravdu soustředěně!
Nikdy jsem nebyl v Moskvě, ale podle fotografií jsem si uvědomil, že stačí do České Lípy a tiše postát u místního Mauzolea VIL.
Děkuji za uznání.
p.s.
Uran již nechtějí ani Němci a do r.2022 se ho také zbaví ! a co v Č.Lípě ? kdy to bude ,
já věřím, že brzo brzoučko a dočista!
...a architektura vznikla již v době kamenné přitesáváním jeskyní a my již v jeskyních nebydlíme a chceme vrhat pohledy na něco pěkného a ne pouze anarchisticky opěvovaného a to znamená většině vnucovaného !!!!
A tak Psanci - vzhůru na beton...!

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

U R MAD, pane Danysi!

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Páni architekti trpí přinejmenším provozní slepotou.Víc k tom nemám co říct.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Konečně srozumitelná odpověď ! a pak , že jsem neměl , jako Psanec , pravdu !
MADe děkuji Vám
Danys Pavel

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

MADe i mezi Psanci mohou být architekti , tvořící pro lidi a ne pro svoje vytlačené pomníky ( snad se to dá přeložit i jako vytlačené sekrementy, někdy pěkně betonové ! )

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

MADe , v čem spočívá ta neoddiskutovatelná kvalita?? V dopise několika architektů?? Vizuální kvalita stavby je přinejmenším rozporuplná, spíše mizivá... Já osobně jsem pro likvidaci všech těchto "unikátních"krabic, které hyzdí centrum města...

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

A postavíme tam zase mlýny.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Kvalitu této architektury jsem měla možnost poznat více v rámci komentovaných prohlídek, které v Č. Lípě a v Doksech 15.5.2011 zorganizovala Galerie Jaroslava Fragnera z Prahy, a to v návaznosti na výstavu SIALU, kterou pořádala. Pohled obyčejného občana je určitě důležitý, ale občan tohoto města by podle mého úsudku měl vědět trochu více o městě ve kterém žije, pokud mu tedy na tom městě záleží alespoň tak, že se vyjadřuje k jeho záležitostem..v tomto případě architektonickým. Pak si myslím, že by málokdo z nás občanů boural. V našem zájmu by přece mělo být předat dalším generacím alespoň zlomek kvalitní architektury i z těchto let (1980-84). Být majitelem tohoto objektu, chtěla bych jeho jedinečnosti využít a ne tuto stavbu zlikvidovat pro vznik dalších prodejních prostor, kterých je kolem České Lípy více než dost.., ty jsou ve velké míře prázdné..to snad vidí všichni.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Jo a pokud jde o možné garáže??? Které z měst se snaží mít co nejvíce aut v centru??? Má snad někdo pocit, že je zde zaparkováno málo aut?? Co takhle chodit pěšky??

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

A já bych přidal něco i z HRNČÍŘSTVÍ ! vždyť to v Č.Lípě má svou historii !
Ale ještě dodám :
Když projíždím podél Ploučnice od Mimoně a zahlédnu upravené torzo vodního hradu jsem v klidu a popojíždím v koloně až k semaforům a pak mě začnou brát mrákoty z pohledu na ten hnědý betonový sekremenet se zavěšenou prázdnou plechovkou od Coca Coly, ke které se po fasádě plíží ocelové schodiště. Z druhé strany se rovněž nacházejí dvě podpůrné plechovky. Kulatá okna pak dotvářejí "mimořádného ducha" celistvosti fasády . Je to "nádherná" architektonická vložka mezi Majdalenkou a Unionkou.
Psanci vschopte se - je přece za co bojovat !
"Již nikdy více -betonové krabice".

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

"bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, která významem předčí Unionku"..... Jakož to českolipák jsem si dlouho nepřečetl takový nesmysl. Uran/banco je snad nejošklivější budova v Č.Lípě. Nechápu jak okachlíkovaná kostka může v někom vzbuzovat nějakou krásu. Česká Lípa měla krásné centrum. Bohužel do té doby než komunistická (sovětská) architektura ozdobila dříve krásné místa ČL. Z trojce paskvilů ANDY, BANCO a KD CRYSTAL je opravdu Banco to nejošklivější budova v Lípě.

Jinak od pánů architektů co se podepsali za zachování této stavby bych si nenechal postavit ani zahradní chatku, když toto nazývají arch.památkou.

Jinak co se postaví za Banco nemůže být horší.....pokud tan nezůstane jen kráter :))
A také jsem se dočetl, že ten kdo se odvolal proti bourání stavby je majitel Andy tzn. tomu o architekturu asi nejde :), že by konkurence :))) Něco na tom bude Banco už jen svým zjevem odpuzuje zákazníky.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Naprosto souhlasím a nové stavbě držím palce, protože věřím tomu, že ta rychle vymaže z povědomí stávající MAUZOLEUM *obhajované ne konzervativci, ale konzervami z doby totalitního rexování mozků ( zavařování ) !*

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Opakuješ stále to samé. Tvůj názor už známe. Tím, že něco napíšeš desetkrát, se nic nezmění. Ani v Lípě s Bancem, ani v Boru s památníkem.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

To kvůli tobě Kafko, protože to nechápeš a nechápeš a jenom stále Kafráš a Kafráš, třebas i o hasičích....
Stavíš památníky sobě samému, ale pouze ze svojí Kafroviny ! a ty Ti nikdo nezbourá !, ale to betonové MAUZOLEUM ano !

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

nový článek:

http://www.ct24.cz/regionalni/125787-architekti-chteji-uran-na-seznamu-pamatek/

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Proč by měli být tihle architekti menšími diletanty než je naše vláda?! V Plzni je fakulta architektury?

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Bohužel (nebo spíš bohudík) pana Pavla neznám, ale zde se projevuje jako totální m a g o r. Viz. věznice parmská a další úlety. To, že nedokáže ocenit zajímavou architekturu, je problém jeho (ne)vkusu. Je mi jasné, že asi budu v menšině, ale mně se Uran moc líbí, je to asi dané mou zálibou v moderní architektuře. Jestli je něco vřed na kráse města, je to Prior. Na Uranu se mi nelíbí jen úděsná barva těch zmíněných "plechovek od Coca coly". Mezi lidmi je bohužel zakořeněné, že v architektuře staré = dobré, nové/moderní = špatné. Rozhodující je ovšem samozřejmě kvalita a pak také vkus daného člověka. A s tím mám své zkušenosti - jako fanda moderní architektury se často jezdím s přáteli kochat do "salonu republiky" Hradce Králové, kde najdete opravdové architektonické bonbónky. A lidi si ťukaj' na hlavu: "Co na tom tak obdivujou, vždyť to má placatou střechu!" Pche!

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Ty se kocháš,jiný si odplivne.Takový je život :-))

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Zbourat tu ostudu, vůbec nejsem proti.
Hlava mi nebere, proč tu krabici někdo považuje za potenciální kulturní památku. OD Ještěd v Liberci byl naprosto jiný případ, tam SIAL ukázal, že opravdu umí. Tady ne.
Hodně mě ale zajímá, co by na onom místě pak vyrostlo.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

ale tak krabice to je, to je jasný. ale promyšlená krabice s originálními detaily. ukažte v lípě něco o čem můžete říct něco zajímavýho. skoro nic tu není. přece se nemůže zase zbourat něco co má hodnotu. jednou by se další generace na to dívaly jako my na demolici vodního hradu.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

co bude místo uranu: jsou tři varianty
1. nový obchoďák - není to moc pravděpodobné, obchodu se v centru nedaří a stavba by byla laciná a těžko by se jednalo o kvalitní architekturu
2. nadzemní parkovací dům- ten by určitě nebyl nic co by si tam kdokoliv, kdo má město rád přál, a to jak z fukčního tak estetického hlediska
3. asfaltová parkovací plocha na které se bude vybírat parkovné- no tak to snad nemusim komentovat

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

logické by bylo něco postavit na parkovišti vedle uranu. ale ne obří budovu jako prior nebo hrůzu hrůz jako je v ústí nad labem (viděli jste to někdo?)

- k diskusi článek o dění na tomhle místě před třema rokama:

http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/cl_parkoviste_u_banca_neprodaji_20081223.html

sakra a nechtěl by to téma zpracovat nějakej lokální žurnalista? třeba mr barta nebo tak někdo? lidovky, čt, já tu hledám na netu, ale že by někdo na tom pracoval jako na tématu...

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Téma zajímavé, ale zásadní informace bude od investora - jaké plány má dál. Pokud vím, tak neodpověděl ani České televizi. Aspoň to její reportéři tvrdili. My si tady můžeme povídat, co chcem, ale pokud dům není památkově chráněn, tak s tím město zřejmě moc nenadělá, a možná ani nechce. A jak vidno, Českolipanům tato budova k srdci také moc nepřirostla. Stejně jako KD Crystal. Obě budovy jsou tak trochu vytržené z kontextu ostatní zástavby.
A co se týká úkolu pro mě. i-noviny jsou stále jen koníčkem, živí mě něco jiného. Takže i přesto, že bych se chtěl podobným tématům věnovat více, není na to kapacita.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

4. park ?

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Central Park

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

" Pche ", tak ať z Hradce Králové přijedou na kukačku do České Lípy. *A ještě něco, co jsem sdělil již dříve - obdivovaná stavba v současném vzhledu vznikla ne podle nějakého projektu , ale podle toho jak došly stavbě peníze !!! Ať toto někdo vyvrátí !!! T.z., že se jedná o architektonickou památku nějakého zbytku ?

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Možná, že je lepší být totálním magorem, než totalitním magorem prostalinských památníků.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

ale ano, to se musí ocenit! díky za to co děláte.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

teda předchozím komentářem jsem myslel p. bártu pochopitelně ne p. danyse. to je lokální šílenec.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

i když teda na p. bártovi mi vadí jak se očividně vyhýbá konfrontaci s vedením města. přitom to jak je lípa vedená a jak město vypadá a funguje je tak problematické.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Nevím, jak si představujete konfrontaci s městem. Podle některých reakcí z radnice bych řekl, že jim se to zdá občas opačně. Ale už jsem zde psal, že se nechci do nikoho navážet bezdůvodně, jen proto, abych se navezl či zvednul čtenost. No a když vidím, jak funguje opozice v čele se Štrumfou, jsem nakonec rád, za tu současnou koalici. Ale tohle téma je o OD Banco. Myslíte, že město zaspalo?

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Taste kord a vyzvěte vedení města na souboj :-D
Souhlasím s Dark Sidem, představa cental parku je vcelku příjemná...jen se bojím, že lavičky v něm by okupovaly různé živly, běžným občanům ne moc příjemné...

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

A co by z sebekrásnějšího parku s fontánkami měl nějaký investor?

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Živly? Obyčejní chudí. Bohužel na ně nejsme už zvyklí. A oni jistě dokáží být i nepříjemní. Ale to zbohatlíci taky - i když jiným způsobem. Ačkoliv ... Dělejme vše proto, aby lidi nepadali až na samé dno, nebo si pak nestěžujme.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Zejména laická veřejnost je přesvědčena, že starosta města může úkolovat pracovníky stavebního úřadu. Ti jsou sice zaměstanci městského úřadu, ale zároveň garantují bezchybný výkon státní správy na úseku ÚP a výstavby dodržováním stavebního zákona. Statutár města tyto pracovníky řídí jen po stránce personální. Divím se, že MAD, který se tu prezentuje jako velký znalec architektury toto neví a volá po konfrontaci. Myslí tím snad, že by starostka měla v záležitosti Banca úkolovat vedoucí stavebního úřadu a nedodržování příkazů trestat?

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

to ne, ale mohla by třeba veřejně apelovat na majitele. představit nějakou inteligentní vizi města a jeho rozvoje a tak.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

udělat třeba architektonickou soutěž na revitalizaci centra. rozpoutat veřejnou debatu.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

v případě uranu se postavit veřejně proti záměru stavět v centru další parkoviště. navrhnout debatu o památkové ochraně uranu. prostě chovat se vkusně, moderně, vizionářsky. podívejte se na litomyšl jak to tam funguje. u nás je to jak na ukrajině. lípa má zkrátka blíž k užhorodu než k molde a nemuselo by to tak být!

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

MADe, píšeš o ukajině ( Ukrajině ? ), ale já bych ti doporučil na ukrajinskou exkurzi, protože takových Uranů je tam právě až něúrekom a jestli si pamatuješ tak jeden z takových Uranů postával na Škroupově náměstí, byl z plechu a byl dovezen z Ukrajiny. A já se ptám, neopičil se někdo při realizaci betonového Uranu po Uranu z plechu ?
Ten Uran z plechu již zmizel a co ten Uran z betonu ?
Již s tebou ale souhlasím o zachování betonového Uranu, protože nic příšernějšího se v daném místě již nikdy nebude realizovat a tak se prakticky jedná o odstrašující příklad a to beru !

A stále trvá moje otázka -proč je tebou a několika dalšími renomovanými opěvován ten betonový nedodělek kopírující Mauzolemu VIL, či prudící hrůzu jako Věznice Parmská? Vždyť tam mělo stát zcela něco jiného a ne tento totalitní betonový nedodělek s nalepenými plechovkami od Coly a kruhovými okna maskující původní stodolové větráky ?

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

A co to zachovat jako odstrašující memento?

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Český architekt,utržený z řetězu,ten dokáže ledacos!

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Třeba by pomohla tabulka s vysvětlením.

(To je ve skutečnosti ironie.)

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

To je ale dobrý nápad,žádná ironie.Když se totiž věc dobře vysvětlí je vyhráno.Ať tam dají tabulku,těch není nikdy dost.Myslím,že i /:Pavel:/ by byl pro.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Jen poznámka ke Crystalu, nemyslím si, že je vytržen z kontextu ostatní zástavby tak docela..když se postavíte zády k autobusové zastávce MHD, která je u silnice za parkovištěm a podíváte se na Crystal, zjistíte, že přirozeně dotváří komplex kláštera, muzea a zahrady..původně to mělo být celé průchozí..středové schodiště přirozeně navazuje na zahradu, plochá střecha nechává vyniknout dominantám staré architektury..atd..pak se musíte i na tuto stavbu podívat zcela jinýma očima, někdy se stačí jen dívat a mít oči otevřené..a pokud ne, tak se zajímat více a nebo alespoň nekritizovat to, o čem nic nevím..viz Uran

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Janice má, co se týče Crystalu, pravdu. Stačila by pouze jakási pravidelná údržba, jako nová fasáda, nátěr rámů čelního prosklení apod. Pokud možno barvami, které budově dají "moderní" ráz a podtrhnou tím vzhled budovy.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Pavel je pro !!!

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Jó, když je v očích zákal a stolice nechce tělo opustiti, tak všechno jinak vypadá a Uran pak hájí i kdejaký buran !!!

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Ale, co když to pak budou posrávat holubi ?

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Tak a já bych předal takovou mojí zajímavou zkušenost z Uranem:
Navštívil jsem jednu nejmenovanou restauraci a objednal jsem si minutku. Když jsem ji dostal na stůl a započal pojídat, tak mi moc nešmakovala a kolega mi dokonce řekl, ať to neplatím, takový hnus...
Přišla servírka a já ji přednesl moje poznání s hnusnou minutkou - ona se zamyslela a říká mi -pane, tak to nemusíte platit ! a já ji přesto dávám peníze a ona se podivuje proč to platím a já ji povídám - platím to s ohledem na skutečnost, že tak hnusnou minutku jinde nedostanu a tak si ji rád zaplatím jako hnusnou originalitu!
Po odchodu z restaurace jsem si uvědomil ,že jsem vlastně zaplatil Uran a tak jsem nyní pro jeho zachování, protože nic tak hnusného jinde nenajdu !
s pozdravem ať žije Uran, nebo snad i Buran...já už ani nevím, co je architektinicky "kulturnější..."a co ne ?!
PP

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Je v tom rozdíl. Hnusná minutka se promění v lejno, to se spláchne. Ale Uran...

Omlouvám se za zkažení nálady.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

*já mám zkaženou náladu, když jdu kolem Uranu a připadám si jako Buran, který nerozumí památečné architektuře.
*ale stále se ptám odborníků, co ten Uran obhajují:
Vždyť projektováno bylo něco zcela jiného !!!!!!!, než to, co tam straší svojí totalitní obludností!!!!!
- nebo mám snad,jako pamětník, vyprávět, že to současné Uranové vzniklo na nedostatku peněz!
Prostě došly prachy a tak tam stojí ten betonový nedodělek = architektonická památka na totalitu a tak ji ochraňujme jako odstrašující memento vlády jedné strany a zároveň tak i jednoho architekta!
Fuj - tajbl, mě se zase zvedá žaludek nad tou minutkou...!

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

:-))

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

a mě teda zase nad vašima vejšplechtama pane Danysi...

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

MADe,tohle bylo docela vtipný,uznej.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Bárta má námět na Pointovku.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Nevím co je vtipného na tom, že někdo opakuje pořád dokola jedno a totéž..to musíte mít spoustu volného času, který by šel jistě využít nějak pozitivně.. Pane Pavle, využíváte pouze jeden argument..tedy dva, omlouvám se: 1. Uran je nedostavěný (ať už z nedostatku peněz, atd.), to víme všichni, každopádně je postavený v určitém stylu (jako ukončená stavba, upravená architektem dle možností)..Asi nejde o první budovu, která prodělala úpravy z nedostatku peněz, času či jiných. Nemusí to přece ihned znamenat, že má nulovou hodnotu. 2. argument, že se Vám nelíbí, to je Váš osobní názor a ten Vám nikdo nebere, neznamená však to, že se Uran musí zbourat. (tento argument jste nám již zopakoval také nesčetněkrát, kdo toto čte, již ho nosí v hlavě..možná jste chytrý natolik, že víte co to znamená termín "gramofonová deska" a musím s Vámi souhlasit, že na některé lidi to zabírá, v tomto případě si myslím, že na ty tolerantní a ty co trochu přemýšlí o budoucnosti a naší kultuře, však NE.) Doufám, že v Lípě zvítězí zdravý rozum, pokud ne, alespoň se o to pár lidí pokusilo a je vidět, že ne všichni občané jsou k tomuto problému hluší. To je poděkování i těm, co jsou opačného názoru než já..Vyvolali diskuzi a to je dobré.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

To Janice: Ve svém příspěvku uvádíte, že neberete nikomu vlastní názor. Zároveň ale říkáte, že nad odpůrci Uranu by měl zvítězit zdravý rozum. Jestliže se mi stavba nelíbí, jsem tedy podle Vás rozumu mdlého?

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Janice :
Já jsem rovněž zcela normální a svůj názor nevnucuji prostřednictvím jiných, pouze ho neanonymě zveřejňuji k diskuzi.
Vaše hodnocení na lidi rozumné a nerozumné je potvrzením totalitních způsobů, např. v minulosti jsme podle ústavy byli státem dělníků,rolníků a pracující inteligence a já jsem tento stav napadl a málem jsem skončil na " sibiři" veřejně jsem napsal, že jsme státem pracujícíh dělníků, pracujících rolníků, pracující inteligence a všech ostatních.
A věřte tomu, když neuznáváte názory většiny, tak jste fakt zastáncem totality !!! a to je dneska FUJ !!!
A FUJ je i totalitní hromada betonu Uran .
Nechci vám radit, ale být vámi, tak bych před Uranem zahájil hladovku za zachování Uranu.
Já si rozbalím stan před vámi a budu tam pořádat obžerství za zbourání Uranu.
Uvidíme, co více zaujme veřejnost ?
Danys Pavel z Nového Boru

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Diskuse je to zajímavá, ale chybí mi v ní jeden hlas - hlas investora. Byl by takový problém, aby tu aspoň stručně představil, co má být místo Uranu? I v souběžné anketě se většina respondentů vyjádřila, že na tom závisí jejich názor na bourání Banca. Domnívá se investor, že do toho Českolipákům nic není?

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Vlastníkem Banca je firma zabývající se realitní a developerskou činností. Nemusí být zároveň investorem nové výstavby. A ten může mít v této fázi zájem, aby z konkurenčních důvodů včetně možných potíží ze strany odpůrců bourání zůstal jeho záměr prozatím utajen. Nezbývá než doufat, že v Česku se vykecá všechno.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Myslím, že utajování záměru by naopak mohlo posílit řady odpůrců bourání. Protože si i ti, co zatím nemají na věc jednoznačný názor, začnou myslet, že investor zřejmě záměr tají kvůli jeho nepřijatelnosti pro veřejnost.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Nijak nechci diskuzi kolem Banka ( Uranu ) ukončit, ale nyní se v diskuzi konečně projevuje i vědomí o soukromém vlastnictví této nemovitosti a tak, ať si to rozhodne vlastník této nemovitosti .
Zajistě je diskuze potřebná, ale doporučil bych již "skočit na jinou velkou Rybu". Co takhle obnova jezu v České Lípě u Tety ? Bylo to tam nádherné s labutěmi,kachnami,rybáři,lekníny...
Danys Pavel
p.s.často jsem tam sedával jako rybář a bylo to úchvatné a já bych to také přijal jako přírodně-architektonickou památku.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Pane Danysi, Vaše umanutost je až zarážející. Skutečně by mne zajímalo, kde se bere. Zejména když, jak se mi zdá, toho o architektuře moc nevíte. Ne že bych já tomu kdovíjak rozumněl; jsem pouhý fanda a čirý laik. Prostě se jen koukám a nejsem líný hledat krásu ne jen tu zjevnou na první pohled. A proto i já, diletant, snadno shodím Vaše argumenty se stolu:
1) Betonové monstrum: nikde žádné odpuzující hromady betonu nevidím. Váš příměr o betonovém monstru by se hodil spíše na stavby typu Kongresového centra v Praze (původně Palác kultury) nebo na architekturu tzv. brutalismu. Zde se očividně o něco takového nejedná.
2)Uran není monstrem už jen pro své proporce. Není nikterak vysoký, městské panorama nijak významně nanarušuje, naopak: na to, že má jen velmi málo oken, působí překvapivě vzdušně, lehce. Mně osobně vždycky připomínal (v návaznosti na kulatá okna a velmi blízkou Ploučnici) parník. Cítím z něj jistou eleganci a glanc upomínající na stavby z první republiky. Ani jedna z těchto věcí se nedá říct o sousedním Prioru, proti jehož zbourání bych nenamítl ani slovo.
3)To, že Uran vznikl za období komunismu, z něj nedělá nutně totalitní stavbu. Za komunismu (například) bujela promiskuita. Přesto to není znak totality. Promiskuita bujela tehdy, bují i dnes a někdy z toho může vzniknout i něco hezkého:) Stejně tak i v minulosti i v současnosti se stavěly či staví stavby dobré či špatné. Že název Uran upomíná na minulý režim? Jistě, ale takto a často ještě hůř se pojmenovávalo kdeco...
4)Že původní plány Uranu byly jiné? To je Váš nejsilnější argument? Směšné! Nutnost improvizovat nebo se vypořádávat s nečekanými problémy a nesnadnými okolnostmi či překážkami velmi často vede k lepšímu výkonu, než když je vše bez problémů a jak na podnose. To platí snad o všem, o umění a o architektuře obzvlášť. Kde berete jistotu, že původní plány byly lepší?
Tak. A teď se těším na další kolo.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

:D
Takže vlastně opět žádné argumenty a to ani na jedné straně...opět pouze subjektviní názory a dojmy od laiků i nadšenců. Kvalitu a hodnotu stavby prokáže až čas. Jako tomu je např. u Hradčan, Bezdězu či Ještědu a jiných staveb, které lidé milují, obdivují je a i kdyby byly strženy, tak na ně lidé budou na fotografiích a ve svých myslích vzpomínat navěky.
Nebo bude stržena a upadne v zapomění jako stovky a tisíce jiných...

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Vzhledem k tomu, že se můj příspěvek týkal architektonické hodnoty, jsou tu dojmy namístě:o)

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Já jsem se již ke "vzdušné stavbě s okny parníku" vyjádřil a níže jsem navrhl k diskuzi něco jiného.

Nijak nechci diskuzi kolem Banka ( Uranu ) ukončit, ale nyní se v diskuzi konečně projevuje i vědomí o soukromém vlastnictví této nemovitosti a tak, ať si to rozhodne vlastník této nemovitosti .
Zajistě je diskuze potřebná, ale doporučil bych již "skočit na jinou velkou Rybu". Co takhle obnova jezu v České Lípě u Tety ? Bylo to tam nádherné s labutěmi,kachnami,rybáři,lekníny...
Danys Pavel
p.s.
často jsem tam sedával jako rybář a bylo to úchvatné a já bych to také přijal jako přírodně-architektonickou památku.
p.s.
a Uran opravdu nevznikal jako budoucí architektonická památka a jeho odborná současná obhajoba je nádherným příkladem, jak si lze i dodatečně " uvědomit ", jeho současnou hodnotu a krásu.
*vzdávám čest vzdušnému betonovému parníku s kulatými okny a věřím, že bude jednou plout i po řece Ploučnici
p.s.
a moje vzdělání je stavařské ( VŠ,SPŠS ), nejdéle profese projektování v oboru pozemní stavby ( 26 r.praxe )

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Ve věznicích je prý málo místa.Ten Uran by nebyl špatné vězeníčko.Každej metr dobrej.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Danys na co si tady hraješ.To si myslíš,že my ospáci jsme zapomněli co jsi zač?Co tady oblbuješ s VŠ,to jsi nikdy neměl,na to ti IQ tykve nestačilo.Také si dobře pamatujeme,jak jsi lezl komunistům do zadku a všude troubil,že do toho chceš mluvit.Soudruhu,byl jsi rudej od paty až po pleš a teď si tu hraješ na odbojáře,fuj že se nestydíš.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Bažante, já se ti jako "ospácovi" omlouvám, že jsem tě donutil pravdivě o sobě promluvit.
A opravdu si také vzpomínám, že jsem jako ospác nikdy VŠ neměl, ale potom ? co ty víš ?
A to ostatní bude asi tvůj problém a to včetně tvého IQ.
Ale zapomeň na to, že bych byl nějak zhrzen , ten Uran je opravdu hnusný a doufám, že jsi tam v době jeho výstavby nezedničil !
s pozdravem tvůj VŠ ( VŠE ! a ospáci , můžeš si to zkontrolovat)

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

takže vy jste bejvalej komunista, pane Danysi?

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Absolventi
Vyhledávání Seznamy
Tato aplikace umožňuje vyhledávat absolventy VŠE. Hledat můžete podle jména, příjmení, loginu nebo ID čísla bez ohledu na diakritiku. Je nutné zadat minimálně tři znaky libovolného podřetězce jména či příjmení.

Zadejte jméno osoby:Pavel Danys
Fakulta financí a účetnictví
Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta podnikohospodářská
Fakulta informatiky a statistiky
Národohospodářská fakulta
Fakulta managementu
Centrum tělesné výchovy a sportu
Program studií střední a východní Evropy
Mezinárodní škola podnikání a managementu
Oddělení zahraničních styků
Oddělení vědy a výzkumu
Univerzita třetího věku
Žádná osoba nebyla nalezena.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

s tím komunistou- myslel jsem to tak, že se tu projevujete jako nacionalista- antikomunista

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

I kdyby p. Danys nějakou VŠ měl (což je mi putna), pak jedno je jisté: vkusu vás tam nenaučí. O tom se můžu přesvědčit díky mým známým, co mají jako SŠ i VŠ stavárnu. Stavárnu mají, vkus rozhodně ne. Kdyby to byla architektura, to by panečku byla jiná. Akorát že architekt by se připojil pod výzvu nebourat....

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

http://www.novinky.cz/bydleni/reality-a-finance/235723-na-prazske-pankraci-revitalizuji-kancelarskou-budovu.html?ref=ostatni-clanky

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Cajke,
že by se připojil pouze architekt to chápu, ale ty přece nejseš žádný architekt !!!
Každý hájí svoji "kuchyň" i když v ní uvaří nějaký blaf, třeba i architektonický !!!
Jenom dodávám, že nemám pouze jednu stavárnu ! a zdůrazňuji že vkus se nedá naučit !
Vkus není uniforma a i nevkusné věci mohou být pro někoho vkusné jako např.betonové monstrum Uran v České Lípě.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Bažante, Bažante, Ty máš strašný mindrák !
Držím ti palce, aby jsi ho nepřenášel na kolemjdoucí.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

děje se něco kolem Uranu. Danys to tu nějak zabil tu diskusi blábolama. nevíte někdo něco?

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Ale, ale,
já jsem tady pořád a vejšku stejně mám, heč!
Bažanta asi sežrala nějaká liška a tak má po mindráku, že vůbec byl a už není !
A Uran ?
Mauzoleum VIL a Věznice parmská se také nebudou bourat, tak už Uranu o nic nejde,
protože tolik betonu z takové bouračky by přírodu více zasvinilo, než to stojící, i když strašící !

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Ehe?

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Yhy !

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Hlavně že si kluci rozumíte.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

v jednoduchosti je síla !
překlad : Ehe ? ........no to teda čumím
" : Yhy !...........já se ti nedivím

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

No, nerozumíme. Teda já nerozumím rádoby poetovi Danisovi a jeho slovnímu průjmu.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Ale to se to tady fakt zbortilo. Nevíte někdo něco nového o Uranu. Jak se k tomu staví lidé z města, jestli se už neví, o co vlastně usiluje majitel a tak? Jinak dnes zmínka o Uranu v časopise Respekt.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

ale, to se jedná o planetu Uran !

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Jmenuji se Danys a tak " poetovi Danysovi" !
Na vojně jsem v roce 1967 a to na Šumavě, vyhrál básničkářskou soutěž týkající se průjmů a jiných možných způsobů sebeposrání !Dostal jsem 3 dny opušťák !
MADe ,odhalil jsi moje nadání !
s pozdravem Yhy !

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Prosím, nepište sem. Založte si nějakou svoji diskusi na jakékoliv téma, ale nespamujte tady.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

MADe : Neproste a neporoučejte - já takto reaguji pouze na vaše příspěvky!!! a vidím, že to má úspěch!
Svoje vyznání Uranu můžete psát třeba na jeho neodolatelnou keramickou fasádu, možná že si toho někdo všimne !
Na Uran názor neměním a nepotřebuji se odvolávat na nějaká patriotská prohlášení těch, kteří v tom vidí doslova národní kulturní památku - já to vidím jako ten RŮŽOVÝ TANK !

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

To, co provádí pan Danys na této diskusi musí mít diagnózu.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Díky za uznání Ojro-Ojro .
Moje poznámka :
*diagnóza obsahuje alfanumerické kódy podle MKN10 a krátký popis choroby nebo stavu či příčiny*
Já jsem dal svoji poslední diagnózu českolipskému Uranu = RŮŽOVÝ TANK !
Možná, že se najde nějaký odvážlivec a tuto diagnózu zrealizuje.
Tank tam již je a růžová barva zajistě nebude problém.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Pane Danysi, založte si svoji diskusi a tam reagujte na cokoliv.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Jakýpak byl asi postoj památkářů z městského úřadu a z NPÚ v Liberci k demolici, pokud je tato část památkovou zónou? Postoj ke demolicím je vesměs negativní a pokud byla demolice připuštěna bez návrhu řešení daného prostoru, jednálo by se o hrubé porušení zásad a zájmů státní památkové péče. V takovém případě máme k Liberci již velmi blízko a Václavské náměstí v Praze může být České Lípě vzorem.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Uvodní titul :
*bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, která významem předčí Unionku*

Proč se tak usilovně diskutuje, když je to od prvopočátku jasné!? ( někomu ? )

Ale já ten uvodní titul považuji za projev anarchizmu = hnutí,ideologie prosazující volnější společenský (státní) řád, organizaci, pravidla .
Já v žádném případě nepatřím mezi anarchisty !

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

A já se zkusím trošku vrátit a znovu zopakovat svůj (a vlastně i Šťouralův) dotaz z 29. května:

Když jsme u těch našich obchodních domů Andy a Banco... Jsem mládě, tak se jen tak pro zajímavost zeptám - jak se vyvíjely názvy těchto OD? Vím, že něco byl Uran, něco Máj, co bylo co? Akorát vím, že Andy se dřív jmenovalo Prior...

Dokáže nám to někdo zodpovědět? :-))

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Uran není kulturní památkou ve smyslu zákona o státní památkové péči - pro pana Pavla Pavla. Nachází se však v památkové zóně. Neznalost zákona neomlouvá.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Co si vybavuji, tak Uran byl Uran a poté Banco.

U Prioru (Andy) si vzpomínám ně nějakou anketu, která mu přiřkla jméno Lípa, ale neumím to časově zařadit.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

OD Lípa byl název bývalého Prioru, než si ho pořídil jistý podnikatel s kořeny ve východní evropě...

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Děkuji pěkně! :-)

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Kryšpín uvádí :
*Uran není kulturní památkou ve smyslu zákona o státní památkové péči - pro pana Pavla Pavla. Nachází se však v památkové zóně. Neznalost zákona neomlouvá.*
Já dodávám :
Památková zóna má specifická vymezení pro činnosti v této zóně. Týká se to i staveb a jejich úprav.
To, že byl Uran v této zóně České Lípy postaven , považuji za výsměch této památkové zóně, tak jak to je např.
v Novém Boru, kde byla prakticky zbořena původní historická podélná zástavba současné třídy T.G.M a byly tam doslova nahnojeny betonové paneláky ! je to příšerný pohled !
A co se týče neznalosti zákona ?:
Vymlouvat se na to, že Uran stojí v památkové zóně a tím je vlastně nejak ochraňován, tak tuto argumentaci považuji za hloupou !
Danys Pavel

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Určitou podobnost vidím s Priorem postaveným na historickém jihlavském náměstí, rovněž v památkové zóně. Tento železobetonový sarkofág, kteří mnozí považují za největší jihlavskou ohavnost pojmenovala veřejná odbornost za "Hrůzu Vysočiny". Dnes se také vedou diskuze o jejím zbourání a kupodivu se najednou najdou mezi odbornou veřejností její zastánci s argumenty typu existenční návaznost na historii města. Je ale pravdou, že i tam existují obavy, co by bylo po zbourání stavby.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Co by tam bylo po zbourání Uranu ?
To má význam nějaké fantas obavy! a je nezbytné tuto otázku odstranit, protože toho využívá pouze skupina fanatiků, kteří se městu chtějí pomstít tím, že tam ten železobetonový val ( Uran ) zůstane a budou se pak pošklebovat při popíjení kávy a pohledu z krásné Unionky .
Já si myslím, že majitel nemovitosti si je vědom toho, že tam nemůže postavit ještě větší ohyzdnost, než která tam v podobě Uranu straší !
Danys Pavel

l

Nahoru

Kdo ví, zda bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka.

Já bych řekl, že většina v anketě hlasujících není přesvědčena, že bunkr Uran je památka. Tady vůbec nejde o architekturu, ale o případnou nepříjemnou konkurenci majiteli OD Andy.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Pro pana Pavla Pavla:
památková zóna vznikla v roce 1992 vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny z 10. 9. 1992, kde jsou stanoveny základní zásady ochrany a vyhláškou města jsou jistě stanoveny podmínky ochrany - tedy na vzniku Uranu se památkáři opravdu nemohli podílet. Tedy, není to výmluva, ale prostý fakt který je nutno respektovat (zákony platí pro všechny). Pro zopakování: neznalost zákona neomlouvá, pro bližší informace doporučuji navštívit stránky ministerstva kultury.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Již zcela chápu obhajobu příšerného Uranu s ohledem na platnost zákona o památkové péči a vyhlášek k památkovým zónám měst a obcí!
Uran byl postaven v době totality a před platností výše uvedených předpisů a zákonů !!!
Nyní je však využíváno toho, aby se stala tato betonová příšera památkou, ale já jsem se již vyjádřil : Ať tam Uran zůstane a to jako odstrašující příklad !
Danys Pavel

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Radši Uran, než antiarchitekturu, která dnes zaplavuje česká města. Upřímně řečeno, i ten odpad, který se tu stavěl za totality je o dvě až tři třídy výš, než co se staví dnes.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

To je pravda, ony ty Lidly, Kauflandy, Baumaxy (abych jmenoval, ale jsou i horší) jsou tak účelové stavby, až je s podivem, že investoři nejdou ještě dál a nestavějí rovnou prkenné boudy. Leckterá benzínová pumpa také "potěší". Ovšem i některá bytová výstavba spadá do kategorie, o které píše Ketax.

Tím bungr neobhajuji. Přiznám se, že po dostavění se mi nelíbil. Dnes se mi v celém kontextu líbí o něco málo víc.

A ještě poznámku (možná i na obhajobu bungru): byla to doba, kdy začalo být moderní vylučovat okna. Takže tenkrát i schodiště v bytových domech byla bez oken. Kulturáky bez oken. Jen si vzpomeňte, nebo se podívejte.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Goebls: "Stokrát opakovaná lež se stává pravdou"
Uran je prostě totalitní hromada betonu . Není to snad TANČÍCÍ BETONVAL v České Lípě ?
Srovnávání se supermarkety na periferiích území měst je jako srovnávat perníkovou chalouku s ponorkou.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Kdyby nějakej dobrej sprejer či sprejeři tu kostku hezky pomalovali,tak by to nemuselo špatně vypadat.A bylo by to určitě levnější než nějaký bourání.A kluci by se vyřádili.To by pak možná i Unionka přilezla ke křížku s žádostí o podobnou fasádu.To ty na to,zedníče ?

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Dark Side,
pravděpodobně je tvůj mozek tvarován ve zmenšené podobě Uranu a stejné struktury, jinak se
ke tvému myšlení bohužel nemohu vyjádřit, protože bych urazil všechny zedníky !
Omlouvám se za opravdovou zednickou upřímnost.
Moje doplňující otázka :
čím jsi se ty vyučil, nebo naznač alespoň obor, který ti není zcela cizím.
Děkuji za opravdovou upřímnost.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

/:Pavle:/,abych tě ukojil - jsem vyučený horník pro uhelné doly s vyznamenáním.Vystřídal jsem pak ještě dvě zaměstnání.Tedy žádný uraňák.Tobě se ten můj nápad zřejmě nezdá.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Dark Side,
ale ten nápad pro sprejery na Uranu je dobrý, ale s tou Unionkou to nebylo fér !
Můj děda byl horníkem na ostravsku, ale já se v zemi kutám pouze za žížalama, když se pakuju na ryby.
Jo a vyznamenání mám také a to poslední od Štrougala za moje zlepšováky ve stavebnictví v minulém režimu . 25 r.jsem tahal tušku po pauzáku jako projektant a jedno z mých posledních děl, byla sklárna Ajeta v Lindavě.
Také už jsem něco za těch 64 r.viděl a slyšel a tak toho i využívám, i když někdy i z recese.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Perníkové chaloupky a ponorka, to je trefné přirovnání.

Otázka zní: Nevymyslí někdo, že (například) českolipská budova Lidlu je architektonická památka?

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Katedrálu už asi nikdo nikdy v Č.Lípě nepostaví,takže na ten Lidl se možná taky dostane.Počkáme,uvidíme.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

K Šťouralovi:
V té době začaly první snahy po ekologizaci - snížení energetické náročnosti budov. Uran - v podstatě bez oken - snížení ztrát tepla. KD Krystal - solární panely na čelní stěně.
Mimo jiné i proto byl svého času Uran oceněn jako nejlepší užitková (nebytová) stavba roku (za přesnost termínu neručím).

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Kdo ví, zda nepostaví. Snad ještě přijdou lepší časy.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Možná i postaví,ale určitě to nebude katedrála.Spíš mešita s minaretem.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

A proč ne třeba socha Konfucia v nadživotní velikosti?

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Něco podobnýho tady už bylo i když srovnávat tohohle týpka se Stalinem se asi moc nedá :-))

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

REFLEKTOR MLADÝCH ?

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

REFLEKTOR MLADÝCH ?

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Já bych se obrátil na Dark Sida !, ale tomu se líbí "HMOTA BETONOVÁ , CO OKNA MÁ KULATÁ A CELÁ JE HRANATÁ.
Já bych to přirovnal k tvrzení : PYRAMIDA JE KOSTKA VE TVARU KOULE ?!.
To je asi blbé, jako ta perníková chaloupka a ponorka.
No posuďte !

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Kulatá okna v té budově jsou. Možná právě kulatá okna oslnila příznivce.

Když si člověk sundá brýle a přimhouří oči - fakt ponorka.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

A ponorka nepotopitelná !!!
Tudle jsem četl o vědeckém úspěchu, že když se přes něco přehodí "plášť"
tak je vidět skrze a tak si představuji, že sedím v kavárně Union, plášť zakryje betonovou ponorku Uran a já vidím kostelík Majdalenky !!!
Nyní ale vidím pouze Dark Sida, jak všude skupuje tyto pláště, aby se Uran náhodou nestal průhledným - prostě nebyl !.
CHA CHA a zase CHACHA !

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

/:Pavle:/,máš to nějaké pomotané.Já jsem nikdy neřekl,že se mi Uran líbí.Já bych ho jen vylepšil těmi grafiti.Nebylo by to tak drahé,jako to bourání.Zkrátka z nouze cnost.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Dark Side,
já bojuju proti všem a proti všemu, co podporuje zachování URANU viz.: MVIL,Věznice Parmská,Betonová ponorka,Hromada totalitního betonu a podob.
Tuto betonovou " monstranci círve architektoananistické " nelze vylepšit ani recesí a tak promiň, že jsem nepřijal ani ty grafiti.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Však jsem to taky oplakal,ale už je dobře.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Dnes jsem šel kolem a najednou jsem si vzpomněl, že v době stavby se na poslední chvíli řešila fasáda. Už nevím, jaká měla být, ale padlo rozhodnutí o obkladu.

Je tu nějaký pamětník, který mi to potvrdí a vzpomene si na původní řešení?

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Dark Side,
já se fakt polepším ! i když ale fakt nevím v čem a jak ?
Ale už to mám ! :
s Uranem nepřestanu ani náhodou , ale mám zlepšovák . Na Šumavě se mají konat brigády na loupání kůry ze stromů, kůry kterou žerou kůrovci a tak si myslím, že by stálo za úvahu tyto kůrovce nějak oblbnout a nasadit je pod ty hnědé obkladačky na Uranu, protože vypadají jako nějaká kůra a pak by se mohl v Č.Lípě uchytit a vypěstovat BETONVEC , prostě brouk žeroucí betonová monstra !
No dobrý, ne?
Možná, že by přijela i BÍBÍSÍ , nebo by se o tom mohlo psát i v Českolipském celodeníku...

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

V tropech žije druh mikroorganismů, který se občas pustí do betonových staveb. Naposledy kdesi spadl docela významný most.

Už nejsme v mírném pásmu, ale v subtropickém, tak si počkejme.

P.S.: hlavně my panelákoví.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Já bych toho BETONVCE na Uran nasadil !!!,
ale možná, že by stačilo kolem zdi Uranu vybudovat žlábek, ale na zeď neosazovat pisoáry....moč má velmi agresivní účinky... ?!
Fantazie je někdy všemohoucí!

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

z internetu, jinak: moje řeč

http://www.matomas.cz/matomas/2011/06/kauzy-demolice-uran/

Kauzy demolice – URAN

Blog | 02.06.2011 zapsal Martin Tomáš | žádné komentáře
Kauzy demolice – URAN

Nebudu hloupě popisovat stokrát opsané – že dům je na svou dobu skvělý, že je odrazem světových trendů v české architektuře a tak dále. To si najdete lehce na google. Raději se podívám pod pokličku a lehce se zasním nad tím jaký by svět mohl být krásný.

V současné době už asi z formálního hlediska nestojí demolici obchodního domu URAN (dnes BANCO) nic v cestě. Je to děsivá situace, ve které se snoubí obchodní a marketingové neumětelství současného majitele objektu, fatální hloupost místní samosprávy, nevzdělanost státní správy a v neposlední řadě bohorovná samolibá přehlíživost místně příslušného památkového ústavu. Proč tak ostrá slova? Jen se trochu zamyslete. A spolu se mnou se pokuste nastínit si ideálnější svět, ve kterém by byli majitelé bystří, starostové prozíraví, stavební úřady vzdělané a památkové ústavy… No ty by ani být nemusely. A bohužel bude třeba sny konfrontovat s realitou:
Majitel – ideální svět

Zainvestoval do nemovitosti nemalé peníze.

Do staršího obchodního domu v malém městě.

Proč ne.

Není to stavba, která by vydělala balík peněz do roka, ale se dobrou organizací, správou a marketingem může svého majitele a jeho děti a děti jeho dětí, slušně živit. A nyní se dostáváme k jádru věci: stavba má velice slušný potenciál prodat sama sebe. Pokud by se domu udělaly byť jen internetové stránky – jak s přehledem obchodů a jejich sortimentů (a já bych ještě každému z nich nabídl službu e-shopu pod mou správou), tak s odkazem na historii domu a jeho začlenění do světových souvislostí, tak nejenže se jedná o investici v řádech směšných desítek tisíc korun, ale rapidně se zvýší počet potenciálních zákazníků, tím i tržby nájemců a tím pádem je i prostor pro zvýšení nájemného a zisky majitele.
Majitel – realita

Navrhuje demolici s odůvodněním, že na místě vznikne parkovací dům. (Parkovací dům v malém městě, kde se parkuje v podstatě kdekoliv úplně zdarma je naprosto pomatený obchodní plán. Vím o čem mluvím, v podobném městě jsme byli jednou donuceni udělat parkování převyšující kapacitu objektu a utopil se v tom celý zisk projektu, poněvadž parkovací místa zejí již několikátý rok prázdnotou.) S největší pravděpodobností demolice proběhne. Parkovací dům se nepostaví. Volnou parcelu pravděpodobně prodá s maličkým, ale spíše s žádným ziskem. Do pěti let od demolice bude na místě stát ohavná krabice alá Lidl…

Zřejmě pro pár kaček na fáro, ze kterého děti, ani děti dětí, nebudou mít nic než trpký posměch…
Samospráva – ideál

„Kdo v České Lípě nebyl – o nic nepřišel“. Každý rozumný starosta se pokusí udělat maximum proto, aby v úvodu uvedená věta neplatila. Jednou z možností je zhodnotit kvality vlastního města. Už dnes v něm něco zajímavého je a jen samospráva je ta, která to může vypíchnout a dobře prodat. To, že je město založené ve středověku a že má hezké náměstí? Fajn, samozřejmost, kterou oplývají všechna města od Atlantiku po Ural. Ale dobře navrženou posmoderní stavbu – tu snad nemá v České republice ani ve východní Evropě žádné město. Davy japonských turistů to sice nepřiláká, ale při dobrém marketingu by se na kávu kolemjdoucí asi stavil. V kombinaci s dobrou správou domu už jedno podporuje druhé.
Samospráva – reál

Já nic, mě se to netýká, je to věc vlastníka, ať si to zbourá. Ať si tam postaví ten parkovací dům, aut je stejně jako smetí.

A až se Uran zbourá, tak – „Kdo v České Lípě nebyl, opravdu o vůbec nic nepřišel.“
Státní správa – ideál

V podstatě jsme si již výše vysvětlili, že při rozumném přístupu by ani k nápadu demolice nemuselo dojít a státní správy by se to vlastně ani netýkalo. Nicméně předpokládejme, že přeci jen s takto poťouchlým nápadem přeci jen někdo na stavební úřad dorazí. V tom případě by bylo vhodné informovat autora stavby o zamýšlené demolici. Nebo, aby to bylo jednodušší – Českou komoru architektů. Vůbec není třeba si vyžadovat nějaké stanovisko. Ona opravdu stačí pouhá informace. Takto málo nás dělí od ideálního světa…
Státní správa – reál

Autor ani žádné profesní organizace nejsou součástí správního řízení na demolici stavby. A hlavně aby se nám do toho nikdo nemotal, ať nemáme moc práce. A že zrovna šel někdo z historiků okolo a nejakej trouba se ukec, že se to bude bourat? Sakra…

A nakonec:
Památkový ústav – ideál

Jak je vidět, ani by nebyl potřeba.
Památkový ústav – reál

Jak je vidět, vůbec není potřeba…

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

to sou bláboly,
kde žijete člověče
neviditelná ruka trhu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

MADe,
cituji Vás : "Nebudu hloupě popisovat stokrát opsané – že dům je na svou dobu skvělý, že je odrazem světových trendů v české architektuře a tak dále. To si najdete lehce na google. Raději se podívám pod pokličku a lehce se zasním nad tím jaký by svět mohl být krásný."

Toto výše citované - považuji za Váš osobní výkřik ,z plna hrdla, právě do betonové hmoty URANu . A připadá mi to , jako Vaše nesmírná snaha ,naučit toto betonové monstrum zazpívat píseň o architektonických krásách. Vy opravdu nepřejete České Lípě zbavit se příšery socialistického betonu, kterým je právě URAN ?
Já to České Lípě opravdu přeji !

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Už jsem to jednou psal - počmárat sprejem.A nebo požádat o radu gastroarchitekta Pohlreicha.Co on na těch talířích vyvádí...

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Já bych ten URAN pomaloval řůžovou jako ten tank v Praze.
Vynikly by tím jeho " památečné a nenapodobitelné architektonické tvary ".
Jedním kýblem růžové přispěji bez nároku na refinancování.
A věřím, že nakonec přispěje i fanatik MAD !

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

geniální by bylo, kdyby město, stát, nebo vizionářský soukromník Uran vykoupil, restauroval/ změnil třeba i plášť- kachlíky a umístil tam nějakou sbírku moderního umění. Lípa nění tak daleko od prahy, aby sem kvůli tomu nejezdili studenti, zájemci i turisti co přijedou do ČR. Mestu by to mohlo přitáhnout zásadní pozornost. Přitáhla by jí samotná budova i sbírky uvnitř.

p.s. třeba pražská galerie moderního umění DOX v Holešovicích je taky soukromá

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

"Poučování druhých prozrazuje i neochota je pochopit !"

Hezky formulováno! Ale říkejte to našim radním...

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

MADe, opět poučujete a poroučíte, co s tím URANem.
Já bych doporučil URAN zachovat a upravit na galerii "šílené architektury" a u vchodu by byla plocha s projektovou dokumentací ,jak měl původně URAN vypadat a jak vypadá nýní a proč.
URAN mi připomíná původní okachlíkovanou "masokombinátní "budovu OV KSČ v České Lípě- nyní umělecká škola s českým? muzikantem na fasádě .
Představujete si MADe něco podobného udělat s URANem ?
Jsem odpůrcem totalitní železobetonového bunkru URANu.
Možná, že by stačilo URAN postupně podhrabat, stavba by pak zmizela až po plochou střechu, na které by se mohlo zřídit parkoviště.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

škoda, že lokální pošuk Pavel pavel zničil diskuse na i-novinách svoji dementní hyperaktivitou.

S tou galerií by to bylo super. V Berlíně je galerie moderního umění ve starým nádraží, tady by to dávalo smysl, že by to bylo v něčem architektonicky zajímavým a o Lípě by se mluvilo.
Galerie jsou i v menších městech než jenom v Praze: GASK v Kutné Hoře, GBR v Lounech. Nechce se toho někdo chytnout? Vždyť by to mohlo být zajímavé i pro politiky- postavit se za něco takovýho. Mohly by na tom pracovat lokální firmy. Jezdily by sem lidi z čech, turisti, lidi z Německa a Polska. Lípa by mohla být cool.
Určitě by se na to navázaly následně i další věci.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

No tak dobře MADe, dám do kola kompromisní návrh, aby tu Vámi navrhovanou nedementní nehyperaktivní galerii řídil jeden hyperaltivní mág a to pan Knížák. Je na volné noze a v Praze už podobný kšeftík není a možná, že by Českou Lípu bral.
Akorát nevím, zda by z České Lípy udělal COOL.
p.s.
moje hyperaktivita spočívá v tom, že jsem zároveň všude a nikde, prostě stíhám i prostor ležaté osmičky !

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Vkládám zajistě potěšující zprávu pro MADa : v 16.28 jedu na ryby a tak se odmlčím, za čož se jiným omlouvám.
Zase se objevím nějak navečer.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

velká šance najmout obřího sumce, aby diskuse na i-novinách mohly opět volně dýchat.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

geniální by bylo, kdyby město, stát, nebo vizionářský soukromník Uran vykoupil, restauroval/ změnil třeba i plášť- kachlíky a umístil tam nějakou sbírku moderního umění. Lípa nění tak daleko od prahy, aby sem kvůli tomu nejezdili studenti, zájemci i turisti co přijedou do ČR. Mestu by to mohlo přitáhnout zásadní pozornost. Přitáhla by jí samotná budova i sbírky uvnitř.

třeba pražská galerie moderního umění DOX v Holešovicích je taky soukromá

V Berlíně je galerie moderního umění ve starým nádraží, tady by to dávalo smysl, že by to bylo v něčem architektonicky zajímavým a o Lípě by se mluvilo.
Galerie jsou i v menších městech než jenom v Praze: GASK v Kutné Hoře, GBR v Lounech. Nechce se toho někdo chytnout? Vždyť by to mohlo být zajímavé i pro politiky- postavit se za něco takovýho. Mohly by na tom pracovat lokální firmy. Jezdily by sem lidi z čech, turisti, lidi z Německa a Polska. Lípa by mohla být cool.
Určitě by se na to navázaly následně i další věci.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

MADe,nechceš si jít taky zachytat? :-))

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

ne- jenom jsem to zkopíroval nakonec za danyse, aby když si někdo diskusi otevře, nebyly tam nesmyslný dohady, ale něco věcnýho a konstruktivního. dál už to kopírovat nebudu.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

A už jsem zase tady !!! ryby braly jako divé a když jsem chytil tu zlatou, tak mě poprosila o splnění jejího přání : " rybáři, až přijdeš domů, tak nezapomeň na diskuzi hydeparku v i-novinách.cz !
Já jsem jí to slíbil a ona mi za to hlasitě poděkovala - sice to znělo jako nějaký nepovedený prd, ale mluva ryb je asi taková, jako lidské prdění.
Jo, a abych nezapoměl, tak mi poradila, co s URANem : natřít ho bílou barvou a černočerveně na tu bílou napsat: " právě se koukáte na zelenou kouli "

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

vím, že reagovat na blázna ho jenom povzbudí, ale nemůžu si pomoct. TÁHNĚTE DO HÁJE, PANE DANYSI!

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Já se přiznám.Pokaždé jsem zvědav s čím zase pan Danys přijde.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

MADe,
co je to *hromadně kontaktovat starostku města ?
Stěžejním dílem byl i TITANIC !

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Já jen zírám a nevěřím vlastním očím. Měsíc jsem tu nebyl a fantasmagorické výlevy pana Danyse vesele pokračují. Ostatní už to otrávilo natolik, že na diskusi rezignovali. Jeden umanutý blb vydá za sto rozumných. Já osobně se "těším" na další prima zpustlou proluku, která bude největším životním dílem zpovykovaného p. Danyse.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Cajke,
vřelý dík za uznání !
Když použiji Vaše počty, tak na 1 000 000 rozumných lidí stačí 10 000 umanutých blbů a to je docela úspěch !
Z toho se dá vypočítat i kolik vlastně blbů vládne celé zeměkouli.
Opravdu to není špatný výsledek.
Ještě moje malá podotázka na Vás : *co je to vlastně BLB ?
( nejedná se o nějakého velkého myslitele a vůdce davů ?)

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Myslím, že dříve než Vás oba odvezou do Kosmonos, byste měli sami raději zajít do špitálu.
MAD kvůli svojí, zřejmě okultní, zvrácené víře a představě o kráse a nenahraditelnosti URANU.
Pan Danys zase kvůli svému zalíbení v užívání kolovrátku.
Tato diskuse se zvrhla pouze v omílání stejných slov stále dokolečka. Když zběžne prolétnete celou diskuzi, zůstanou čtenářům v paměti zejména tato slova: architektonický, památka, architekti, stalinistický, totalitní, monstrum, mauzoleum...a stále dokola.

To, že je URAN budova kazící historický ráz centra města je asi zřejmé. Stejně tak i budova OD Andy. Taková ale byla bohužel doba a tenkrát to býval vrchol architektury. Pozůstatky té doby nakonec naleznete i na sídlištních nákupních centrech (Pošta na špičáku nebo severu)... Stejně nevkusné nám, nebo naším potomkům, jednou budou připadat i jiné, dnes moderní budovy.
Zbourat či nezbourat je hlavně otázka na majitele nemovistosti. Chcete-li budovu, MADe, zachránit, kontaktujte přednostně majitele a ne p.Danyse ani jiné přispivatele.

P.Danysi, svět je velký a krásný. Ač jsem mnohem mladšího věku, dovolil bych si jednu troufalost a doporučil bych Vám i jiné aktivity než neustálé opakující se a uhozené přispívání do diskuzí na tomto serveru...není tu debata, ve které byste se nezmínil o jakémsi památníku v NB...já ani nevím kde je a už jsem se toho o něm tolik dočetl..

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Pane Jane T.,
já si všechny příspěvky v diskuzi archivuji a porovnávám jejich zaměření a smysl ( myslím tím všechny příspěvky a všechna témata).
U URANu jsem si všiml toho, že jsou zde ortodoxní zastánci a ortodoxní odpůrci a ti se podle svého uvážení vyjadřují ( nebo kopírují různá prohlášení a podob.).
Ti, co do diskuze nevstupují mají asi jiné prostředky a místa jak a kde se vyjadřovat, nebo nemají o diskuzi vůbec zájem.
Pan Bárta dal na i-novinách.cz obrovskou možnost všem a to bez rozdílu v názorech a tak někomu vnucovat, že diskuzi nějak zhatil a podob. je Váš názor a tak se velmi podivuji nad tím, že zde vůbec něco píšete !
Já si rád přečtu i Vaše příspěvky a rád na ně zareaguji.
Jinak vím kdo jste ! tak mi nic nedoporučujte, protože doporučení je vždy ošidné, mohlo by se obrátit i proti Vám.
Já zde nechci diskutovat o diskutujících, ale o tématech a k příspěvků, nic více a nic méně !
A v tom hodlám pokračovat až do té doby, kterou budu moci využít.
Danys Pavel z Nového Boru, kde straší dodatečně postavený památník s esesákem.
p.s.
když to moje budete glosovat tím, že v Novém Boru straším např.já, tak Vás předem chválím

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

to Jan T: ano bylo by lepší, kdyby půl ČL nezbourali. stalo se. na místě stojí dům význačného architekta. vy ho nedoceníte. já a další ano. dle mého názoru by se domu Lípa neměla zbavit, ale usilovat o jeho zachování. ve městě jinak není nic o čem byšlo říct kloudné slovo. chci být na něco ve městě hrdý, chci aby to nebyl provinční zapadákov, odkud každý kdo něco dokáže a podívá se do světa, uteče. proto nápad s galerií a s tím, aby se URAN naopak vypíchnul a ne zboural. není na tom nic umanutého ani okultního. je to jen názor člověka se zkušenostmi z celého světa a s přehledem. děkuji. nashledanou.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Naprostý souhlas s MAD. A doporučení pro pana Danyse z Nového Boru: když už se tím vaším Borem tak zaklínáte, tak si laskavě hleďte svého a neničte má oblíbená místa. Uvařte si čaj, buďte v klidu zůstaňte si v Boru. Protože tam je jak? No výborně!

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Cajke,
že Vy žárlíte na Nový Bor,že tady nemáme URAN !
Česká Lípa je poskvrněná především několika totalitními stavbami jako např. budova bývalého OV KSČ,PRIOR, URAN. Tyto příšery nelze překabátit na galerie, školy a podob.!Pouze prostorově je nějak zužitkovat, protože bourání těchto monster je obrovsky nákladné .Jsou to monstra pro fanatiky a pro ty, kteří zde chtějí mít vlastní mauzoleum a ztvárněnou vlastní duši...!
Jsem ortodoxním odpůrcem URANu a staveb jemu podobných. Dýchá ně mne nich totalitní zápach betonu a studena !!!

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Jan T. - souhlasím,ale sranda muší bejt.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

pochopte, že to není o srandě ale o městě ve kterym žijete. danys je zřejmě víc než bizarní figurka, spíš je to zkoncentrovaná malost a zapruzelost velké části obyvatel.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Pěkně tady své oponenty nálepkuješ,jen co je pravda - bizarní figurka,malost,zapruzenost... Podobný slovnik tu už byl.Smiř se s tím,že všichni nemají stejný názor.Pokud se ten objekt zbourá,nebude to žádná tragedie a to ani okresního formátu.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

to Pavel: :DDDDD

-> toť můj vysměch.
Pane Danysi, výhružky se ani na internetu moc nenosí, zvláště když všichni víme kdo jste a odkud jste.
Naopak já velmi pochybuji, že víte kdo jsem :-). Ted si připadám skoro jako Batman, jemuž hrozí odhalení skutečné identity.

to MAD

"spíš je to zkoncentrovaná malost a zapruzelost velké části obyvatel" - to "velké části obyvatel" jste měl napsat tučně..a bylo by po debatě...

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

jak to?

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

dark side: nálepkování není jistě hezké, tady mi ovšem přijde trefné. "nebude to tragedie..." - to si myslíte vy. nemám, co bych k tomu dodal. asi je to tak, že lidé mají takové město jaké si zaslouží. litomyšl, hradec k., louny, kutná hora versus česká lípa, žatec, postoloprty, turnov a nevím co ještě, protože jsem tam nebyl, nebo jsem na to už po právu zapomněl.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Pane J.T., já opravdu znám Vaší identitu a nemám žádný problém ji nezveřejnit !!! - bez adresy, bez rodného čísla,bez čísla Vašeho OP to není trestná záležitost !

MADe, obdivuji Vaši toleranci k mojí osobě , protože v sobě zajistě dusíte další nálepkování, které je ale charakterem konfidenta a to za každého režimu!!!
Pokuste se pochopit to, že českolipský URAN je věc libovolného názoru a Vy se snažíte vnutit názor svůj a nebo názor těch, ke kterým vzhlížíte v naději, že budete patřit mezi ně. Je to pouze a pouze Váš velký omyl!

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

když už mě oslovujete, mr. danys: co sem taháte konfidenty, trochu se tak chováte leda vy vyhrožováním "Janu T." jinak se nesnažím vnutit názor, ale přesvědčuji argumenty. vy tu jen vykřikujete. no a tímto bych se s vámi rád rozloučil. další nálepky pro vás nemám, jste dokladem toho jak internet dokáže působit i negativně: zesiluje hlasy podobných figur jako jste vy, protože jim dává prostor, který by jinak měli leda u svého stolu v hospodě.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Pany Danysi, vzhledem k tomu, že jsme se nikdy v životě nepotkali, ani jsme k tomu neměli příležitost, tak o tom velmi pochybuji...Mou nevýhodou je to, že jméno, které jste si ke mne přiřadil, už Vám nikdo nikdy nerozmluví a i když bude pravděpodobně mylné, budete se jím ohánět stále a stále dokola, jako třeba "věznicí parmskou" a podobnými bláboly..toho jsme tu svědky dnes a denně.
Své výhružky si nechte do svého plátku, pokud jej ještě vedete..

Bohužel musím konstatovat, že Hydepark ztratil svou image slušné a seriozní diskuze, jak tomu bývalo dříve. To vše díky marnotratnému tlachání některých jedinců. Urážky, nadávky a výhružky patří do společnosti nižší, než je víko od kanálu o nás před barákem (vězte, že je dost nízko)..

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

MADe, já do hospody nechodím a možnost, kterou dávají i-noviny.cz je možnost pro všechny a to, že to právě vy neuznáváte dokazuje vaši malost a hloupou nabubřelost, která vás musí pěkně otravovat a to již při každodenním vstávání !
Mě je to ale zcela FUK !!! já jsem svobodný člověk !!! a nikoho v jeho názorech neomezuji, ale svůj postoj vyjadřuji při plném vědomí a tak si za něj i odpovídám.
Danys Pavel z Nového Boru

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Sice je tato diskuse staršího data, ale přímo navazuje na novější diskusi v Hydeparku s názvem "Město ve městě - nové Banco". Ani já nejsem žádným znalcem architektury, taky nejsem vyloženě komerční typ, který zákonitě musí každou chvíli shánět nové hadříky a botičky :-). Že se mi Banco v jeho současné podobě vůbec nelíbí, je pouze můj subjektivní pocit. Někomu se holt líbí, někomu nelíbí. Jestli si však někdo myslí, že pisatelům, kteří odsuzují kompletní přestavbu Banca, jde pouze o zachování centra města v jeho současné podobě, tak to se plete! Samozřejmě jde zase v první řadě o peníze. Nic více, nic méně. V tomto sporu jde hlavně o obchodní zájmy majitele sousedního obchodního domu a pár místních rádoby obchodníků, kteří mají své domy (a platící nájemníky) na "hlavní třídě". Je přece nad slunce jasné, že výstavbou nové obchodní galerie vznikne obrovská konkurence pro sousední již tak nevábně vyhlížející "obchoďák" (a to jak jeho exteriér i interiér). Je přinejmenším demagogie tvrdit, že centrum touto přestavbou začne chátrat (nebo se snad dokonce bude muset zbourat!!!), anebo že se z něho stane turecko vietnamská periferie (kdo centrem města prochází, dobře ví, že Vietnamci jsou tam teď tak či tak, v OD Andy dokonce zabírají snad půlku patra - holt platící nájemci). Nezůstává nic jiného, než pouze se shovívavým úsměvem pozorovat místní podnikatele, jak se schází, vymýšlí strategii, dávají si dostaveníčka se zastupiteli, a to vše pouze s jediným cílem - neprodat parkoviště, aby přinejmenším oddálili rekonstrukci Banca a stihli rekonstruovat ty svoje objekty. Ono jim totiž najednou "hoří pod zadkem":-), musí se více snažit a to nikdy není na škodu.

Nahoru

Re: bývalý obchodní dům Uran je architektonická památka, ...

Máte pravdu,ale tady šlo o to,zda je Uran architektonickou památkou.

Nahoru