Velikonoce a Vítání jara v dokském hospitálku

Verze pro tisk |

Navštivte 17. 3. Památník K. H. Máchy a poznejte největší křesťanské svátky Velikonoce ve zvycích a obyčejích.

Podobně jako mnoho jiných křesťanských svátků, tak i Velikonoce mají v Čechách svoje místo a tradici. Už od jejich vzniku jsou časem oslav, veselí a radosti nad probouzející se přírodou. Velikonoční zastavení přiblíží návštěvníkům největší křesťanské svátky a s nimi i zvyky a obyčeje našich předků.

13:00 - 17:00 hod. - velikonoční jarmark s předváděním řemesel a kulturním programem (ručně zdobené kraslice, malované perníčky, velikonoční pečivo a další)

14:00 otevření Jarní výstavy v Památníku K. H. Máchy
          vystoupení žáků ZUŠ v Doksech

15:00 vystoupení pěvecké skupiny Babiny di Doksy


Návštěvníci nahlédnou přes ramena pilným řemeslníkům předvádějícím různá řemesla a dovědí se něco o historii Velikonoc a o velikonočních staročeských specialitách. V pekařské dílně si návštěvníci budou moci vyrobit staročeské perníky tlačené do kadlubových forem. 

Akce je pořádána VMG v České Lípě ve spolupráci se ZŠ K. H. Máchy v Doksech a MěK v Doksech.

Velikonoce a Vítání jara v dokském hospitálku
Nahoru