90 let Divadelního spolku HAVLÍČEK Zákupy (2. část)

Verze pro tisk |

V letošním roce oslaví DS Havlíček Zákupy, o. s. 90. výročí českého ochotnického divadla v Zákupech. Toto jubileum připomenou i letošní Zákupské slavnosti. Při této příležitosti chceme postupně seznámit veřejnost se zákupskou ochotnickou historií.

Po osvobození v květnu 1945 se vrátili čeští obyvatelé Zákup a s nimi přišli další čeští občané především z Čáslavska a později také čeští repatrianti z bývalé Jugoslávie. Německé obyvatelstvo bylo až na malé výjimky vyhnáno. Poté, co se život v Zákupech ustálil, začali někteří občané uvažovat o obnovení ochotnické činnosti.

1946

První představení „Drama na statku“ sehráli pod hlavičkou místní organizace KSČ 10. února 1946. Hned na to – 21. února 1946 byl ustaven přípravný výbor divadelních ochotníků, který se hlásil k předválečnému ochotnickému souboru a navazoval na něj. A už 17. března byla odehrána premiéra „Posledního muže“ v režii Bohumila Červencla.

21. a 22. 12. 1946 sehráli zákupští ochotníci komedii Františka Cimlera „Myslivecká latina" (režie Fr. Křivohlavý)

1947

26. ledna 1947 přijal soubor jméno „HAVLÍČEK“. Pracoval při Místní osvětové besedě Zákupy.

Pak rychle následovaly nové inscenace, mezi nimi i operetní. Soubor totiž disponoval řadou dobrých zpěváků a zpěvaček a k dispozici mu byli i zákupští muzikanti, hlavně kapela pana Kašpara.

2.  4. hra se zpěvy „V  trojském zámečku" od Slávy Grohmanové (rež. K. Šváb)

8. 6. Sláva Grohmanová: „V tom našem kostelíčku" (Šváb)

3. listopadu – Jarka Bílý: „Paragraf 144" (rež. B. Červencl)

V roce 1947 bylo založeno loutkové divadlo.

1948

Únorový puč 1948 způsobil odmlku ochotníků na tři roky. I další údaje jsou neúplné. Hrálo jen loutkové divadlo, pro něž byl postupně vybudován divadelní prostor v tzv. Špičkárně v nynější Gagarinově ulici. Bylo zde stupňovité hlediště a technicky velmi dobře vybavené jeviště s loutkami, jež vyřezával tvůrce Hurvínka a Spejbla J. Nosek.

1950          

Dětské představení – Zdeněk Pokorný: „Princezna Rozmařilka“ (rež. Červencl)

1951

„Tulák" (rež. J. Lenský)

1952

Molière: „Zdravý nemocný" (Lenský)

1953

Václav Štech: „Třetí zvonění" (Lenský)

Nejvýznamnějšími osobnostmi ochotnického divadla v Zákupech byli v létech 1946 – 1953 Bohumil Červencl a Karel Šváb.

1955

Vznikl soubor státního statku. Jeho premiérou byla „Selská láska" Miloslava Stehlíka.

HAVLÍČEK:

Rajská-Smolíková: „Zelené království" (V. Vondra) 1. a 2. ledna

J. B. Molière: „Chudák manžel" (rež. Oldřich Slavíkpozději známý brněnský divadelní, filmový a televizní herec konal v Zákupech základní vojenskou službu.)

1956

soubor státního statku – „Lidový král“

HAVLÍČEK – J. B. Molière: „Jeho urozenost pan měšťák“ (Slavík)

1957

Školní představení ve spolupráci s některými členy „Havlíčka“ – Jaroslav Mácha: „Krakonošova medicína“ (Nina Pešková) – poprvé hraje v Zákupech Jiří M. Šimek.

HAVLÍČEK – Josef Štolba: „Na letním bytě" (rež. Ladislav Budín)

V roce 1957 se soubor státního statku Zákupy spojuje se souborem „Havlíček“ Zákupy. Vedoucím sloučeného souboru se stává Ladislav Budín.

1958

A. Jirásek: „Samota" (L. Budín + Heřman) 29. a 30. března

D. Dobričanin: „Člověk z Marsu" (Budín) 14. a 15. června

C. Goldoni: „Starý bručoun" (Budín, Josef Bárta) 3. listopadu

1959

Stodola: „Marina Havranová" (J. Bárta) 11. června

Režný-Radkovský: „Neodcházej" (Budín) 21. a 22. listopadu

1960            

P. Karvaš: „Půlnoční mše" (Budín) 14. a 15. května

V roce 1960 se Ladislav Budín vzdává funkce vedoucího souboru a na jeho místo přichází Jiří M. Šimek.

Nejvýznamnějšími osobnostmi ochotnického divadla v Zákupech byli v padesátých létech vedle hostujícího Oldřicha Slavíka především Ladislav Budín a Josef Bárta.

První díl naleznete zde.

Divadelní spolek HAVLÍČEK Zákupy žádá všechny, kdo se kdykoliv a jakýmkoliv způsobem (herci, technici, hudebníci, výtvarníci, organizátoři, pořadatelé aj.) podíleli na činnosti zákupských ochotníků (včetně loutkářů), byť třeba i v jediné inscenaci, aby se přihlásili na e-mailu dshz@centrum.cz , nebo zaslali kontaktní SMS se jménem a kontaktem na mob. 721 247 610, případně se ohlásili svým známým z DS Havlíček. Uvítáme také vaše sdělení, že se chcete zúčastnit kostýmovaného průvodu (mapujícího historii českého ochotnického divadla v Zákupech) 15. září 2012 v rámci Zákupských slavností.

Nahoru

Komentáře

Re: 90 let Divadelního spolku HAVLÍČEK Zákupy (2. část)

Šly by takto zmapovat i jiné organizace na Českolipsku? Pane Šimku?

Nahoru

Re: 90 let Divadelního spolku HAVLÍČEK Zákupy (2. část)

Mgr Šimek je kronikářem města Zákupy. Asi 10 spolků našeho okresu jsem zběžně podchytil na Wikipedii, ale ta hesla musí doplňovat lidé zevnitř a uvádět ověřitelné podklady.

Nahoru