31/2012

Verze pro tisk |

Jak se bude volit? Jak dopadly minulé krajské volby? Nachytá nás ČSSD opět na nekrajská témata? Proč se měla konat mimořádná valná hromada Severočeské vodárenské? Co se dělo na prázdninovém zasedání českolipských zastupitelů a kdo chyběl? Do kina mě lákají hned dva filmy.

V minulých čtyřech denících jsem vám nahrubo představil kandidující strany. V dalších týdnech vám formou dotazníků a rozhovorů přibližím jednotlivé subjekty podrobněji. Samozřejmě jen ty, které komunikují. Ptáte se však na volební systém těchto voleb. Jestli se volí strany nebo osobnosti, jak je to s kroužkováním.

Volby

Cituji z paragrafu 32 příslušného zákona: Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků (§ 29 odst. 3). V tomto prostoru vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Zajímat vás může třeba i paragraf 39 - posuzování hlasovacích lístků.

(1) Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; k přednostním hlasům se však nepřihlíží.

(2) Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetrženy, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.

A ještě k počítání výsledků:

Do skrutinia postupují pouze politické strany, politická hnutí a koalice, které v rámci kraje získaly alespoň 5 % z celkového počtu platných hlasů v kraji.

Novelizovaná je pouze pasáž o volebních průkazech - tentokrát je možné volit na volební průkaz.

Pro zajímavost, jak dopadly volby minule:

Vyhrála ČSSD s 26,79 %, druhá byla ODS s 22,50 %. KSČM obdržela 13,89 %, Starostové pro Liberecký kraj 13,78 %, Strana pro otevřenou společnost 6,12 %. Tyto subjekty mají v končícím volebním období krajské zastupitele. Po zmatcích, které následovaly hned po volbách, se nakonec dohodla ČSSD na společném vládnutí se Stranou pro otevřenou společnost za podpory KSČM. Těsně pod pěti procenty přitom zůstaly dva spolky - Strana zelených s 4,94 procenty a Unie pro sport a zdraví s 4,40. Přes jedno procento se dostala Koalice pro Liberecký kraj (lidovci a Evropští demokraté) a Cibulkův Pravý blok.

Zajímalo mě, co jsem psal před minulými krajskými volbami. Třeba v 37. deníku roku 2008 mě naštvali kandidáti ČSSD: "Krajský koaliční partner ODS postavil svou kampaň na zcela neregionálních tématech. Tím to u mě naprosto prohrál. Jestli nemá v kraji co nabídnout, tak ať raději nekandiduje. Koho v těchto volbách zajímají poplatky u lékaře či snížená spotřební daň? Navíc já nechci ani rušit poplatky, ani snižovat spotřební daň. Krajské volby nejsou referendem o vládnutí ODS ze Strakovky. Asi spoléhají, že jim vše vyhraje svými jedovatými slinami Jiří Paroubek."

Taktika ČSSD se nezměnila, jen zrádce Paroubek už kope za jiný tým. Když se mu podařilo ten předchozí zadloužit na desetiletí dopředu. Podobně mě posledně prudila Strana důstojného života: "Jedničkou je Oldřich Merta, člověk, který stihl za čtyři roky zastupovat tři strany. Socánky, komunisty a důstojné. Dvojkou je další bývalý komunista a pomocník veřejné bezpečnosti Oldřich Němec. I tento lístek odkládám do třetího odpadkového koše zleva." 

Zastupitelstvo

Uvědomil jsem si, že jsem vůbec nenakoukl do zápisu z prázdninového zasedání zastupitelů českolipských. Kupodivu se jich sešlo poměrně dost - chyběli jen čtyři (Máška, Mimrová, Rychtaříková a Ulbrich). A aspoń na úvod vládla hodně uvolněná atmosféra, když naši představitelé hodnotili přidělení veřejné zakázky "Poskytování služeb mobilního operátora. Petr Skokan pochválil město slovy: "Jednoznačně se podařilo ušetřit prostředky."

Podobně vlídná byla i Romana Žatecká: "Celou tuto záležitost považuji za dobrou práci." Nakonec všech 21 zastupitelů schválilo smlouvu s T-mobilem.

Druhým bodem jednání bylo přidělení veřejné zakázky s názvem "Údržba veřejné zeleně v České Lípě a přidružených obcích".

Na závěr byla Hana Moudrá delegována na mimořádnou valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti.

Vodárna

Zjišťoval jsem, co se na mimořádné valné hromadě má projednávat, a našel jsem článek v Českolipském deníku: Města a obce Ústeckého kraje chtějí získat převahu při rozhodování Severočeské vodárenské společnosti (SVS). Proto se dohodli, že změní poměrné zastoupení ve výkonných orgánech společnosti. Protože je Ústecký kraj větší, Liberecký může přijít zkrátka.„Jestli tohle projde, navrhnu radním, abychom prodali akcie SVS. Džentlmenská dohoda ústeckých měst by pro nás znamenala, že ztratíme vliv na investice u nás, protože jejich společný akcionářský podíl by nás převálcoval," nechal se slyšet starosta Hrádku nad Nisou Martin Půta.

V elektronickém zpravodaji SVS jsem pak objevil toto sdělení: Aby se předešlo ev. nedorozuměním při přípravě programu mimořádné valné hromady, sešli se pověření zástupci orgánů SVS se zástupci akcionáře - statutárního města Děčín - na jednání 2. 8. 2012. Protože akcionář později netrval na svolání mimořádné valné hromady ze svého podnětu, ale požadoval svolání valné hromady po představenstvu, byla tato nová informace projednána na nejbližším jednání představenstva SVS 20. 8. 2012 a akcionářům SVS byl 23. 8. 2012 rozeslán e-mail s konkrétním termínem konání mimořádné valné hromady: bude se konat 15. listopadu 2012 v Teplicích.

Tipy na příští týden

Už jsem vám nabídl na deník nějak moc informací, tak se ještě pojďme podívat, co nás čeká příští týden v kultuře.

Milovníci dostihového sportu možná zavítají v pondělí do novoborského kina na dokument s všeříkajícím názvem Váňa. V úterý proběhne v českolipském muzeu vernisáž obrazů Iva Rozsypala. Ve čtvrtek vstupuje do kin na Českolipsku český film Ve stínu, který nás přenese do padesátých let. Jde skutečně o horkého kandidáta na České lvy? Svou premiéru si odbude i další film, který mě láká - Druhá šance s mou oblíbenkyní Meryl Streep. Slibně vypadá i hra Propadlo, na kterou zve v sobotu Jiráskovo divadlo.

 

 

 

Nahoru

Komentáře

Re: 31/2012

Copa asi symbolizuje úvodní obrázek.

Nahoru