Poutní slavnost v Zákupech

Verze pro tisk |

V městečku Zákupy byly kdysi dva kláštery, dva kostely a mnoho kapliček i dalších církevních staveb. Řada z nich jako ostatně všude kolem zanikla, některé se s obtížemi daří zachovat. Zákupský kostel byl vybudován na místě původní stavby v polovině 16. století hlavně zásluhou zdejší šlechty.

Je zasvěcen mučedníkům Fabiánovi a Šebestiánovi, kteří byli prohlášeni za svaté. Mají v kostele i ve městě několik je zpodobňujících barokních soch. Že kostel není v dobrém stavu, napovídá i dřevěný tunel ke vchodu a na vedlejší hřbitov, který chrání procházející před padající omítkou. Do kostela už příliš mnoho lidí pravidelně nechodí, asi že věřících římských katolíků je už málo, i v Zákupech jsou většinou ateisté, nevěřící. A je tam zima.

Na sklonku roku 2011 se přece jen podařilo ve městě založit společenskou organizaci, které se pojmenovala Společné dědictví Zákupy a i svou adresou na zdejší děkanské faře napověděla své zaměření. Působí v rámci římskokatolické farnosti, náležející pod českolipský vikariát a ten je začleněn do litoměřické diecéze. Je to důležité vědět, protože od znalosti souvislostí se odvíjí jména církevních osob na různých slavnostech, mších a podle toho se řeší i problémy s církevními památkami. Zdejší farníci, jak zpravidla podepisují své pozvánky a články v městském Zákupském zpravodaji, pomáhají zdejšímu faráři, či správněji administrátorovi farnosti GrzegorzoviWolanskému.

A teď zpátky k neděli 20. ledna, kdy se slaví památka zmiňovaných dvou světců.Slavnostní mši sloužili biskupský vikář Mg. Martin Davídek ajáhen z České Lípy Evžen Policer a osvěžením bylo vystoupení chrámového pěveckého sboru z České Lípy. Po mši jsme byli všichni pozváni na zákupskou děkanskou faru, ale nahoru nás dorazilo jen asi 20. Tady jsme byli všichni pohoštěni a došlo k družné debatě a dokonce si řada hostů zazpívala. Já byl rád setkání s panem Davídkem hlavně proto, že je můj kolega z Wikipedie, kde se věnuje hlavně tvorbě hesel církevního charakteru a tak jsme si měli hodně co vysvětlovat. A zatímco rozmlouval s přítomným českolipským starostou Ing. Lípou  (viz snímek), já se hodně zajímavého dozvěděl od hosta, zákupského faráře Mgr. Wolanského. Byl čas i na jiné hosty a tak jsem před polednem šel domů spokojený, další příjemná akce.

Poutní slavnost v Zákupech
Nahoru

Komentáře

Re: Poutní slavnost v Zákupech

Omlouvám se za překlepy a Ing Lípu, je starostou Zákup.

Nahoru