L. Záruba: Soumrak zubní pohotovosti na Českolipsku?

Verze pro tisk |

Budoucnost českolipské zubní pohotovosti (zubní LSPP) je velmi nejistá… O co jde?

Především roste počet zubních lékařů, kteří již nechtějí tuto službu za stávajících podmínek vykonávat. Právní podmínky jsou více méně jasné. Zákon č. 372/2011 stanovuje krajům, v našem případě Libereckému kraji, tuto službu zajistit. Lékařům pak ukládá ji vykonávat.

Máme tedy toho, kdo má zajistit. Máme toho, kdo vykonává.

Zákon další věci nespecifikuje (= absolutně nenařizuje), má se za to, že strany se mezi sebou rozumně dohodnou o podmínkách vykonávání LSPP.

Jak vypadá konkrétně stav?

Kraj si nechává od českolipské stomatologické komory poslat seznam lékařů. Ti pracují ve svých ordinacích v sobotu, v neděli a ve svátek. Domluvená doba je 4 hodiny, 08.0 –12.00hod. Tento seznam se oznámí na webu Libereckého kraje... a to je vše.

Lékaři vykonávají tuto pohotovost. Práce je krajně nepopulární, namáhavá, hodně pacientů, někdy dohady s lidmi, vyčerpávající, s vysokou mírou stresu. Co je dále zajímavé… ordinace nemají žádnou smlouvu, nemají právní krytí, nemají zajištěnou bezpečnost, pojištění z provozu ordinace platí či neplatí, nikdo to neví… je asi jasné, že v případě pojistné události s pacientem se bude pojišťovna ptát, za jakého provozu se událost stala. Jestliže za běžného provozu ošetřujeme 1, 2, případně tři pacienty za hodinu – které známe, je to jistě rozdíl proti čtyřem, pěti, šesti lidem za hodinu zubní LSPP… atd., které neznáme. Pojišťovna bude jistě tyto okolnosti pečlivě zkoumat (rozuměj: bude spíše hledat neuhrazení pro zdravotní zařízení), ve hře mohou být značné peníze.

Co honorář za LSPP?

Asi budete překvapeni. Lékaři pracují za mzdu všedního dne…(holé výkony na ZP) + regulační poplatek 90 Kč na osobu. Zákoník práce stanovuje za práci v sobotu 50 % navíc, neděle a svátky 100 % navíc – platí pro zaměstnané. Jsme zde v horším postavení než zaměstnanci. Kraj nám žádný příspěvek nedává. Naproti tomu musíme personál (zaměstnance) adekvátně proplatit – přikazuje zákon. Služba je vlastně prodělečná… Není zde žádné hrazení za práci v osobním volnu.

Co právní ochrana?

Není žádná, není totiž smlouva, ve které by toto bylo domluveno. V případě konfliktu s pacientem, jak se stalo, vám právník kraje sdělí… vyřiďte si to se ZP pacienta. Ta vám sdělí: "Obraťte se na soud." To je docela milé… ironicky řečeno. Odmakej to a… jsi v tom sám.

Nu a bezpečnost?

Jak víte, na zubní LSPP pracuje jen lékař a sestra a musí zvládnout vše… organizaci pacientů, jejich doklady… nezřídka bývají s vadami, poškozené, prošlé atd. Rovněž domluvit se s některými lidmi je dosti problematické. A pak vlastní provoz ordinace, vykonání adekvátní zdravotní péče atd. Nezmiňuji se o tom, že nelze vyloučit i násilné chování… A v pokladničce pár korun je… raději na to nemyslet. Ale ten, kdo by měl myslet ze zákona je… kraj a jeho odpovědní funkcionáři!!! Personál ordinace by měl konat jen svou zdravotní práci, nic jiného.

Na Děčínsku lékaři před lety odmítli takto pracovat… po mnoha připomínkách občanů dostávají lékaři už několik let dotaci 1500 Kč/hod. To je určité relativní zlepšení stavu, alespoň to.

Ještě se divíte, že lékaři (pozor! Je zde hodně žen lékařek – o to je to těžší) takovou práci odmítají? Naštěstí žijeme ve svobodné a demokratické společnosti a tento stav nemusíme akceptovat.
Není divu, že odpor narostl a řada lékařů se chystá oznámit, že za těchto podmínek končí. Vždyť i zaměstnanci musíte zabezpečit adekvátní podmínky výkonu práce!! To ukládá zákon.

Vážení spoluobčané, krize nastane koncem roku. Není vyloučeno, že budete muset jezdit na ošetření do Liberce, a to je špatná zpráva, bohužel. Není to však vinou zdejších lékařů.
Tento článek směřuje k tomu, abyste pochopili, že již dlouho byly vlastně privátní zubní ordinace zneužívány a ten, kdo měl dbát a dodržovat zákon, tak nekonal…

Řešení je přitom zcela jednoduché:
Kraj se přihlásí ke své zodpovědnosti a vytvoří adekvátní podmínky pro práci, nic více, nic méně! Jak prosté! Důstojné podmínky pro pacienty i pro zdravotníky!

Je korektní, abyste se špatné zprávy dozvěděli včas, byli informováni. Proto jsem také tento článek napsal.

MUDr. Ladislav Záruba, praktický zubní lékař z České Lípy 

Nahoru

Komentáře

Re: L. Záruba: Soumrak zubní pohotovosti na Českolipsku?

Pane Zárubo, tak nějak nevím co tím soumrakem chcete říci, protože to na mě bohužel jen ten dojem, že jde v první řadě jen o peníze a pacienti jsou tradičně "rukojmí".... Tak řekněte rovnou, že pohotovosti dělat budete, ale chcete 2 tisíce na hodinu a je jasno....Osobně si myslím, že za využití pohotovosti a to zrovna zubařské, by měli víc připlácet sami pacienti, protože většinou jde o určité zanedbání, ale to byste možná mohl vy nastínit nějakou "statistiku", kolik je úrazů zubů a kolik zanedbání prevence.... To by možná bylo zajímavější než to tlachání okolo... I když ono sehnat v Lípě zubaře, je skoro zázrak, tak možná dost lidí volí pohotovost, protože jim nic jiného nezbude...

Nahoru

Re: L. Záruba: Soumrak zubní pohotovosti na Českolipsku?

Tak s tím "dojmem" jsme dva :-). On to ale pan doktor píše nepokrytě a dokonce uvádí jakýsi vzor/příklad/vyvolávací cenu - 1500,- Kč/hodina.
Zvláště závěr článku je takový ... no, napíši třebas: varovný?!

Nahoru

Re: L. Záruba: Soumrak zubní pohotovosti na Českolipsku?

Tedy nejsem odborník ve zdravotnictví, ani v pracovním právu, ale jestli článku dobře rozumím, lékařské ordinace vykonávají zubní LSPP bez adekvátních příplatků (SO, NE, SVÁTEK), které ovšem zaměstnancům (lékařům a sestrám) musí být propláceny, neb na to pamatuje Zákoník práce. Což mi ve vztahu k ordinacím připadne absurdní.
Oné "hodinové dotaci" o jejíž výši nechci spekulovat, neb to musí vědět provozovatelé ordinací nejlépe sami, se zřejmě nepůjde vyhnout, pokud budeme chtít zachovat zubní pohotovosti na Českolipsku, či pokud si nebudu chtít jako potencionální pacient, platit zákrok ve výši rozdílu úhrady od pojišťovny vs. skutečná cena zákroku, včetně úhrady práce lékaře a sestry.

Nahoru

Re: L. Záruba: Soumrak zubní pohotovosti na Českolipsku?

Nejen zubní pohotovost, ale i ta všeobecná LSPP. Nějak je klid, ač statistiky uvádějí, že průměrný věk v tom, či onom oboru, doktorů je přes 55 let a výše, třeba u praktiků Pokud se vezme, že aktivní doba lékaře je mezi 30-65 lety - tedy průměr by měl být 47,5 let.
Až nebudou moci ti staří, bude tu chybět téměř 10 ročníků lékařů - tedy více jak čtvrtina oproti dnešnímu stavu. Vzdělání lékaře od maturity do získání licence v oboru trvá 9-11 let. A bude to mnohem dražší.

Pan prof. Pavko ještě v minulém století se proslavil větou, že hodina mechanika v autoservisu je 800, kdežto lékaře 150 korun. Neznamená to, že automechanik strčí do kapsy 800 a profesor hrubého 150, stejně jako pan doktor zubní 1500 na pohotovosti. Spíše také to, že svého "Medvěda" máme radši, než svoje zdraví.

Možná, kdyby byl nabytek zubních lékařů, větší volnost cenová, že by třeba někoho napadlo neoridnovat v pondělí a zavést stadardně sobotní ordinaci. Možná možná ..... kt

Nahoru