Krajské novinky z první ruky

Verze pro tisk |

Od roku 2008 neměla Česká Lípa zastoupení v radě kraje. Ve volbách 2016 do krajských zastupitelstev se to díky vám povedlo, a proto byste měli mít možnost sledovat dění na kraji. I když vychází řada tiskových zpráv o tom, co Liberecký kraj vyvíjí za aktivity, z pozice Českolipanky, která je členkou rady Libereckého kraje, statutární náměstkyní hejtmana pro resort ekonomika, majetek a IT a současně vaše zastupitelka města Česká Lípa, jsem se rozhodla poskytovat vám krátkou informaci z jednání Zastupitelstev Libereckého kraje. Především vás chci informovat o zásadních projednávaných bodech, které se významně dotýkají našeho města a jeho okolí.

Zastupitelstvo Libereckého kraje, které se konalo v úterý 25. 4. 2017, projednalo mimo jiné bod, který se zabýval rozdělením finančních prostředků kraje. Jedná se o rozdělení vyšších daňových a nerealizovaných výdajů roku 2016 a zapojení těchto prostředků do rozpočtu 2017. Částka, alokována do jednotlivých resortů byla ve výši 192 729 000 Kč.

Jsem velmi ráda, že se podařilo prosadit, vedle ostatních finančních prostředků do resortu zdravotnictví, přidělení částky ve výši 40 mil Kč, která poputuje do NsP Česká Lípa, a to na rekonstrukci a přesun dialýzy a také na 1. etapu rekonstrukce centrálních operačních sálů. Nemocnice s poliklinikou měla dlouhodobý záměr dialýzu rekonstruovat, ale stále chyběly finanční prostředky. Nyní kraj tuto investiční akci podpořil a řada lidí, kteří dialýzu potřebují, budou mít v dohledné době možnost léčby na moderním pracovišti. 

Dále bych vám jen ve zkratce sdělila informace z Rady Libereckého kraje, které se také týkají České Lípy a blízkého okolí. Rada kraje schválila zahájení výběrových řízení veřejných zakázek malého rozsahu a zahájení zadávacích řízení veřejných zakázek na opravu silnic:

Silnice III/2627 Volfartice
Silnice III/26320 Polevsko
Silnice III/26832 Brenná – Srní u České Lípy
Silnice III/26214 a III/2625 Stružnice – Bořetín
Silnice III/2601 Zahrádky – Sosnová
Silnice III/2624 Dubice – Kvítkov - Stvolínky – v tomto případě je zadána projektová dokumentace.

K opravám výše uvedených silnic, kromě silnice III/2624, by mělo dojít v letošním roce. Tak snad se nám bude v okolí České Lípy v co nejbližší době jezdit o něco lépe.

Ing. Jitka Volfová,
Zastupitelka města Česká Lípa (ANO 2011) 

Nahoru

Komentáře

Re: Krajské novinky z první ruky

Díky.
Třeba se přidají i další krajští zastupitelé z Českolipska.
Jak bylo řečeno už na jednání zastupitelstva kraje: jsme nesmírně rádi, že jsou vyčleněny peníze a zahájeny práce na rekonstrukci oddělení dialýzy v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa. Klub zastupitelů KSČM to navrhoval již v únoru roku 2016 při projednávání obdobného bodu - rozdělení použitelných financí z předchozího roku.

Hezký víkend

Nahoru