Žádost o pomoc

Verze pro tisk |

Chtěli bychom občany města Česká Lípa vyzvat k finanční podpoře rodiny zdravotní sestry Marcely Friedrichové se 2 nezletilými dětmi. M. F. se stala obětí finančního podvodu a vzhledem k souběhu nepříznivých okolností a vysokých sankčních úroků není schopná se z této situace dostat vlastními silami.

Místní pobočka ADRA vypracovala komplexní plán na oddlužení této rodiny a součástí tohoto plánu je i veřejná finanční sbírka v rámci Nadace ADRA (sbírka bude probíhat v rámci ostatních veřejných sbírek Nadace ADRA „Pomáhat může každý“, které probíhají po celé ČR, sbírka má platné osvědčení Magistrátu hl. m. Prahy č. j. S-MHMP/980701/2013). Sbírka bude otevřená od 16. 3. 2015 (sbírka není časově omezená a není omezená pouze na území města Česká Lípa) a dárci mohou přispívat na bankovní účet č. 573 33 375/ 0300, var. symbol 211, dále bude na Městském informačním centru od 23. 3. k dispozici pokladnička ADRA, jejíž výtěžek bude následně zaslaný rovněž na tento účet, a dále mohou občané přispívat pomocí mobilních telefonů formou DMS (dárcovské SMS). DMS můžete posílat na tel. číslo 87 777, kde uveďte text: DMS ADRAPOMOC. Cena DMS je 30 Kč, z toho Nadace ADRA ve prospěch M. F. obdrží 28,50 Kč.

Je to poprvé v historii našeho města, co se místní pobočka humanitární organizace ADRA, Nadace ADRA a celé vedení města Česká Lípa zapojilo do řešení problému jedné rodiny. Česká Lípa má nyní podle posledních údajů 36 805 obyvatel (údaj z 1. 1. 2014). Stačí i malá pomoc soustředěná do jednoho místa, abychom tak mohli jednu rodinu zbavit existenčních problémů. Pokud se tento model pomoci osvědčí, tak ho chceme nabídnout všem podobně postiženým občanům, tzn. těm, co se stali obětí podvodu a kvůli tomu se ocitli ve vážné životní situaci, ze které se vlastními silami nemohou dostat. Děkujeme všem za šíření této zprávy a zejména za poskytnutí finanční pomoci.

Ing. Petr Máška v.r.
Vedoucí pobočky ADRA, o.p.s. Česká Lípa

Nahoru

Komentáře

Re: Žádost o pomoc

Myslím, že Ing. Máškovi je třeba poděkovat za zorganizování pomoci paní, která se stala obětí podvodu. Konečně, stát se to může leckomu z nás, a i my pak budeme za pomoc vděčni. Přispěl jsem pár korunami do pokladničky, kterou mají v městském informačním centru na Náměstí TGM, a prosím ty Vás, kdo můžete, abyste se přidali. Stačí opravdu pár korun od každého, když se dobrých lidí najde dost. A na rozdíl od skeptiků si myslím, že dobří lidé v téhle zemi pořád ještě převažují.

Nahoru

Re: Žádost o pomoc

Myslím, že Ing. Máškovi je třeba poděkovat za zorganizování pomoci paní, která se stala obětí podvodu. Konečně, stát se to může leckomu z nás, a i my pak budeme za pomoc vděčni. Přispěl jsem pár korunami do pokladničky, kterou mají v městském informačním centru na Náměstí TGM, a prosím ty Vás, kdo můžete, abyste se přidali. Stačí opravdu pár korun od každého, když se dobrých lidí najde dost. A na rozdíl od skeptiků si myslím, že dobří lidé v téhle zemi pořád ještě převažují.

Nahoru

Re: Žádost o pomoc

Promiňte, ale dle mého názoru by bylo potřeba trochu více rozvinout o co v této pomoci jde. Paní se do situace dostala před více než 15ti lety a až teď to řeší? A ještě né sama, ale s pomocí Adry? Ví \Adra, že paní po celou dobu s dětmi jezdí několikrát ročně na hory, k moři, platí jim drahé kroužky, tábory, obléká je do značkových oděvů a teď když má nůž na krku je prosí o pomoc? Co vlastně k zabránění této situace za ta léta udělala sama? Uskrovnila se, naučila všechny své děti šetřit, vědí o jejím dluhu vůbec? Vzala si druhé zaměstnání? Pracuje do 7. 30 do 15. 30 a šlus, že? Znám ji ze sousedství a vím, že žijí o dost lépe, honosněji ve srovnání s obyčejnými dělníky, kteří mají sotva na hypotéku, nájem, jídlo a sem tam nové oblečení. K moři ani na hory nevyjíždějí, neboť na to zkrátka nemají. Já osobně raději přispěji na postižené, tělesně či mentálně, než na "blbost", které se dopouští čím dál víc lidí. Ať si za své neuvážené činy platí každý sám.

Nahoru

Re: Žádost o pomoc

Jsem moc rád, že někdo našel odvahu a trochu vyjasnil, jak se věci skutečně mají. Děkuji Janino ! Tušil jsem, že to nebude až takový "křišťál", za který se to vydává a už od počátku se mi celá tato akce zdála poněkud pofidérní a to už jen proto, že nikdo ani nedokázal pořádně říct o co jde. Jenom, že paní někdo nějak jaksi podvedl. To mi přijde trochu málo a vyvstává zde dost nejasností. A ještě ta záštita Adrou? Nezlobte se na mě, ale po tomhle už v Lípě nepřispěji asi na nic a utvrzuje mě to v tom, že je to většinou akorát určitá levota. Já chodím do práce abych uživil rodinu, a né abych to pak rozdával lidem, kteří si napůjčují na "dovolené" nebo na jiné požitky...a pak nejsou schopni to splácet....

Nahoru

Re: Žádost o pomoc

Myslím že největší smysl mají akce kde se vybírá na postýlku viz. akce štafeta pro Růženku nebo akce na naslouchátko a podobně. V těchto akcích je transparentně vidět kdo nějakou tu korunu opravdu dostane a na co ji použije a hlavně smysluplně použije. Za nemoc nikdo nemůže a už vůbec ne u dětí takže je to transparentní dostatečně. U dluhů a podvodů to vždy není tak jednoznačné a to ať si již každý posoudí sám. U mě je volba jasná nač rád vždy přispěji.

Nahoru

Re: Žádost o pomoc

Nevím, jak dalece můžu věřit informacím paní Janiny, věrohodnost jejího tvrzení se dá asi těžko ověřit. Ale určitá fakta se dají zjistit bez problému nahlédnutím do insolvenčního rejstříku, jehož webové stránky jsou volně přístupné. Tam mě spíše zaujalo, že než naletění podvodníkovi se jako příčina uvádí ručení za úvěr, který si brali její dobří známí. Ale je taková doba, znám případ, kdy ručení za půjčku vlastního dítěte přivedlo rodiče z vlastního bytu do ubytovny.

Nahoru

Re: Žádost o pomoc

Kdo chce přispět, dle svých možností přispěje - i s tím rizikem, že občas může naletět. Takové riziko se nikdy vyloučit nedá. Kdyby to měl být důvod nepřispět potřebným, bylo by na světě zase o něco hůř. Což si nepřeji. A předpokládám, že zástupci Adry si určité věci ověřili. Zas bych je nepodezíral z naivity.

Nahoru

Re: Žádost o pomoc

Ručila tedy někomu za úvěr, nebo jak? OK, beru, stane se, znám takové případy, kdy za to ty lidi skutečně asi nemohli, ale pokud po mě někdo chce takto peníze, měl by mít říct proč a né, abych si to já někde musel dohledávat a pak domýšlet si o co asi tak může jít. Tohle prostě není zrovna moc transparentní a pak vyvstávají takové pochybnosti...

Nahoru