Vzdělaná a zdravá společnost by měla být i v České Lípě

Verze pro tisk |

Vzdělaná a zdravá společnost by měla být i v České Lípě. Nejen Česká Lípa, ale celý sever Čech se v tomto ohledu dlouhodobě potýká s několika problémy. Prvním je odliv vzdělaných lidí do Prahy, nebo do zahraničí.

To je dáno v neposlední řadě i tím, že za vyšším než středoškolským vzděláním musí lidé dojíždět mimo Českou Lípu a ve většině případů i mimo Liberecký kraj. Platy a životní náklady vzdělaných lidí (ve většině případů ve zdravotnictví a školství) jsou v Libereckém kraji srovnatelné, ne-li dokonce lepší než ve zbytku republiky. Bohužel se ale i tak potýkají oblasti zdravotnictví a školství v severních Čechách s velkým nedostatkem vzdělaných zájemců o práci z řad absolventů.

Zvláště ve zdravotnictví začíná být situace neúnosná. Kvůli nedostatku nových lékařů a zdravotníků hrozí omezování péče pro občany. Zároveň pražské lékařské fakulty často kapacitně nedostačují zájmu studentů o tento obor. Z obou problémů by bylo možné načerpat inspiraci pro další směřování vzdělávání v Libereckém kraji.

Pro společnost v každém městě je osvěžující a prospěšný vliv vysokých a vyšších odborných škol a jejich studentů. Zřízení lékařské fakulty v Liberci a vyšší odborné zdravotnické školy v České Lípě by jistě pomohlo jak personální situaci ve zdravotnictví v Libereckém kraji v obou jeho spádových oblastech, tak i zdravé společnosti v obou městech kraje.

Bc. Jan Ševčík, DiS, TOP 09 Česká Lípa
 

Nahoru