Výbor o kolabující dopravě v České Lípě

Verze pro tisk |

Na svém listopadovém zasedání se výbor pro životní prostředí českolipského zastupitelstva mimo jiné zabýval každodenními dopravními zácpami ve městě. K těm dochází pravidelně v pracovních dnech v ranní a odpolední dopravní špičce.

Ti, kdo chtějí ušetřit čas použitím osobního auta, zpravidla uvíznou v četných kolonách a čas spíše ztratí. Co hůř, postávající a popojíždějící automobilové kolony zhoršují ovzduší zejména v níže položených částech města, již tak narušené například lokálním vytápěním. Nemůže se to neodrazit na zdravotním stavu obyvatel, zejména dětí, chronicky nemocných a starších lidí, kteří na škodliviny v ovzduší reagují nejcitlivěji.

V říjnu letošního roku proběhlo v režii Státního zdravotního ústavu a s finančním příspěvkem Krajského úřadu Libereckého kraje měření stavu ovzduší ve městě. Výsledky se nyní zpracovávají a předpokládá se, že k dispozici budou začátkem roku 2017.

Výbor doporučil vedení města zvážit už teď zadání odborné studie, která by ukázala možnosti řešení uvedených problémů. Nelze se totiž spoléhat, že je automaticky vyřeší západní obchvat města. Jednak se veškerá administrativní příprava této dopravní stavby vrátila na samý začátek (nyní se zpracová nová studie vlivu na životní prostředí), a tak nelze očekávat, že by k jeho zprovoznění došlo dříve než v příštím desetiletí. Kromě toho obchvat by měl z centra města odvést především tranzitní dopravu na Děčín ve směru od Prahy a Mladé Boleslavi, která ale představuje výrazně menší zátěž než souhrn dopravy vnitroměstské, místní mezi Novým Borem a Českou Lípou a také sílící dopravy z rychle  rostoucích sídelních satelitů v obcích v širokém okolí města.

Výbor rovněž doporučil, aby se město ucházelo o dotaci na nákup elektromobilu z dotačního programu Ministerstva životního prostředí a také aby jednalo o zřízení rychlodobíjecí stanice pro elektromobily v České Lípě. Rozšiřování těchto stanic s finanční podporou Evropské unie má v programu firma ČEZ. Výbor samozřejmě neočekává, že by v dohledné době byly spalovací motory aut nahrazeny elektrickými, ale pořízení elektromobilu pro potřeby městské správy by bylo nezbytným prvním krokem, dobrým příkladem a také určitou propagací ekologicky šetrnějšího automobilismu. Cesta k němu bude nepochybně ještě dlouhá, ale ani tu nejdelší cestu nelze začít bez prvního kroku.

 Miroslav Hudec
 předseda výboru

alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru

Komentáře

Re: Výbor o kolabující dopravě v České Lípě

Já už léta říkám, že by se měl udělat kruháč na Borské mezi Kopečkem a Svárovem (před mostem u garáží).
Situaci to nevyřeší, ale výrazně to pomůže.
Spousta aut mířících ze shora (ze směru z Lad či Severu) dolů na Svárov jezdí přes Špičák protože z Borské dole nejde odbočit přímo na Svárov.
Spousta aut a hlavně autobusy zcela zbytečně ve směru od Prahy musí zajíždět na Svárov místo aby odbočili rovnou doleva k nádraží. (totéž pak když vyjíždí z nádraží směrem na Bor - opět to musí projet buď skrz Svárov nebo centrem).
Doprava pak kolabuje na Svárově směrem k nemocnici hlavně odpoledne, když se lidi vrací z Dubice a jednou na Špičák. Kdyby mohli odbočit na Kopečku na Borskou tak by nejezdili přes Svárov ale po Borské která to v pohodě utáhne. Totéž platí o Hrnřské. Spousta lidí tam tvrdne při jízdě z Dubice protože jedou z práce nahoru na Sever, Špičák či Lada. Někdo se vydá přes Svárov, někdo Hrnřířskou. Kdyby šlo najet na Borskou a jet nahoru, tak pojedou tudy.
Celkově bych to odhadoval na stovky a možná i tisíce zbytečně projetých a hlavně pročouzených kilometrů v centru města jen kvůli tomuto chybějícímu kruháku.
Vím že Borská je státní silnice, ale bez iniciativy města si toho státní úředník nevšimne.

Nahoru

Re: Výbor o kolabující dopravě v České Lípě

To ale vůbec není špatná myšlenka. Argumentujete logicky. Doufám, že zadaná odborná studie zahrne i tento Váš podnět.

Osobně mi tedy moc nesedí forma řešení, tj. kruhový objezd. Vzhledem k faktu, že Borská je koncipována jako průtah městem pro tranzitní dopravu (vinou neexistujícího obchvatu). A tranzitní dopravu by dle mého nebylo vhodné zpomalovat. Preferovala bych mimoúrovňové řešení, ale zřejmě by pak byl veliký trabl s financemi i s vlastnictvím přilehlých pozemků.

Uvidíme, s čím přijdou odborníci :-)

Nahoru

Re: Výbor o kolabující dopravě v České Lípě

Vážený pane zastupiteli,
děkuji za poskytnuté informace. Vítám jak Vaši snahu informovat občany o činnosti výboru, tak zejména snahu o řešení situace v dopravních špičkách.

Mám jen dvě připomínky:
1) To se dosud nikdo nezabýval řešením situace silniční dopravy v dopravních špičkách, že je až nyní třeba zadat (a zaplatit z peněz občanů města) odbornou studii, která by nastínila možnosti řešení dopravy v ČL?
Možná se mýlím, ale utkvělo mi v paměti, že město ČL má ve svém územním plánu již několik let (?) zanesenu realizaci dalších silničních průtahů, která by odlehčila stávajícím přetíženým komunikacím vedoucím skrz centrum města.
Jde tedy o další studii?

2) Pokud občany informujete z pozice předsedy výboru, pak bych očekávala pouze prezentaci faktů a věcnost, nikoliv projekci Vaší zelené ideologie a Vašich postojů.

Vizte Vaše tvrzení:
Ti, kdo chtějí ušetřit čas použitím osobního auta, zpravidla uvíznou v četných kolonách a čas spíše ztratí.
To je jen Váš dojem. Nebo snad máte k dispozici nějaká data, která by Vaše tvrzení dokládala?
Navíc lidé se nepřepravují osobním automobilem jen kvůli úspoře svého času (i když tento důvod bývá zpravidla tím nejzásadnějším). Dalšími důvody jsou: nezávislost, flexibilita, svoboda plánování svého času, pohodlí, přeprava těžších nákladů, zdravotní omezení, bezpečnost, náklady obětované příležitosti či jen pouhá radost, kterou některým lidem přináší řízení automobilu.

Co hůř, postávající a popojíždějící automobilové kolony zhoršují ovzduší zejména v níže položených částech města, již tak narušené například lokálním vytápěním. Nemůže se to neodrazit na zdravotním stavu obyvatel, zejména dětí, chronicky nemocných a starších lidí, kteří na škodliviny v ovzduší reagují nejcitlivěji.
Největší zvěrstva v ovzduší způsobují dnes bohužel lokální topeniště. Poté automobily jezdící na naftu (tedy zpravidla kamiony, tj. tranzitní doprava) a pak některé průmyslové podniky. Až poté osobní automobily, které zpravidla jezdí na benzín.
Ale děti, nemocné a seniory je třeba vytáhnout v případě kritiky osobní automobilové dopravy, to určitě na lidi zabere.
Což je až krutě ironické, zejména poté, když si člověk uvědomí, že spoustu dětí v dnešní době jejich rodiče i v jejich pokročilejším věku rozvážejí denně do/ze školy a do jejich kroužků, což dříve nebylo běžné. Asi k tomu mají nějaký důvod. Nevím jaký, ale zjevně mají, protože se tak chovají. Že chronicky nemocní mají průkazy ZTP či ZTP/P, příspěvky (dotace z daní ostatních) na svůj automobil a nárok na svá vlastní parkovací místa, takže osobní automobily také zjevně potřebují. A že seniory ve vyšším věku a s nějakým větším zdravotním problémem, o které se jejich příbuzní starají v domácí péči, jinak k lékaři, do společnosti či na úřad než jako jejich osobní taxikář ve vašem vozidle nedostanete.

Nahoru

Re: Výbor o kolabující dopravě v České Lípě

Výbor rovněž doporučil, aby se město ucházelo o dotaci na nákup elektromobilu z dotačního programu Ministerstva životního prostředí a také aby jednalo o zřízení rychlodobíjecí stanice pro elektromobily v České Lípě. Rozšiřování těchto stanic s finanční podporou Evropské unie má v programu firma ČEZ. Výbor samozřejmě neočekává, že by v dohledné době byly spalovací motory aut nahrazeny elektrickými, ale pořízení elektromobilu pro potřeby městské správy by bylo nezbytným prvním krokem, dobrým příkladem a také určitou propagací ekologicky šetrnějšího automobilismu. Cesta k němu bude nepochybně ještě dlouhá, ale ani tu nejdelší cestu nelze začít bez prvního kroku.

Zástupci obyvatel města nejsou zvoleni za účelem, aby za peníze občanů dávali dobrý příklad těm, kteří to mají platit!
Vy máte spravovat majetek občanů města, hájit jejich zájmy a ne je vychovávat!
Nejde o žádný nezbytný první krok, vy jste za tímto účelem zvoleni nebyli, není to vaše role a pokud uvažujete v tomto duchu, pak jde zcela jednoznačně o vaši projekci!
Soudruzi...

Nahoru

Re: Výbor o kolabující dopravě v České Lípě

Dotaz pro pana doktora Hudce: pane doktore, kde mají výfuk elektromobily?

Hezký den

F. Chot

Nahoru

Re: Výbor o kolabující dopravě v České Lípě

Pan doktor ještě nestihl odpovědět, ale to nic :-)

Příspěvek do diskuse k samotné dopravě, k požadované studii: územní plán předpokládá/ukládá zpracování studie, která by řešila území zhruba mezi Kopečkem a Svárovem - přibližně od základny hasičů (HZS LK) severním směrem, tedy do města. Téměř nepominutelnou podmínkou ale skutečně je realizace obchvatů a vyjmutí dotčeného úseku silnice I/9 ze sítě silnic první třídy. Úrovňové křížení místní komunikace se silnicí první třídy těžko projde - takové křížení je v podstatě k dispozici již dnes, u momentálně funkční části obchvatu (křižovatka I/9 - Okřešice - Sosnová - Kopeček), i když je zřejmé, že zde je situace výrazně komplikovaná souběhem s úrovňovým křížením se železnicí.
Mimoúrovňové křížení (nájezd s připojovacím pruhem) místní komunikace se silnicí první třídy? = nárok na finance města, tady nám stát, jak dobře víme, moc nepomůže.
Elektromobily? Opakuji otázku: kde mají výfuk?!

Hezký den

F: Chot

Nahoru

Re: Výbor o kolabující dopravě v České Lípě

Po přečtení příspěvků Sou a pana Chota jsem získala pocit, že oběma vadí, že pan Hudec existuje.
Z peněz občanů se platí věci, které jsou nedůležité, nevyužívané (diskgolfové hřiště na Severu) a další. Odborné studie ve většině případů jsou prospěšné a splní svůj účel.
Pan Chot si zřejmě neuvědomuje, že při soustavné snaze zesměšnit pana Hudce, odhaluje svou vlastní tvář,
a úroveň.

Nahoru

Re: Výbor o kolabující dopravě v České Lípě

Vážená paní Šumová,

obávám se, že si v hodnocení některých věcí, jevů nebo osob bohužel s největší pravděpodobností neporozumíme. Ale nechci to vzdát jen tak.
Naprosto není mým úmyslem pana doktora Hudce zesměšňovat. Hluboce se mýlíte. Pokud jsem v minulosti nesouhlasně poukazoval na některé záležitosti, tak se jednalo o věcné námitky či zpřesnění. V této mé reakci Vám zřejmě vadí - považujete to za zlehčování/zesměšňování - dotaz na výfuky elektromobilů. Ale to je legitimní otázka, byť zároveň určitá pojmová zkratka, která poukazuje na skutečnost, že elektřinu do elektromobilů je nutno někde vyrobit, ukazuje se, že budou potřebovat nabíjecí stanice (což je ostatně i v článku - zprávě z výboru ŽP) a to jsou stavby, také na to, že výroba samotných elektromobilů je ekologicky náročnější než výroba aut se spalovacími motory, atd. atp.

Jsem přesvědčen, že zbytek mého stručného příspěvku je jen a pouze věcnou reakcí - doplněním informací pro případnou další diskusi.

Hezký den

František Chot

Nahoru

Re: Výbor o kolabující dopravě v České Lípě

Elektromobily mají výfuky např. v Opatovicích, Chvaleticích, na Mělníce, kde se vyrábí elektřina z uhlí z 30% účinností. K dalším ztrátám dochází při přenosu elektrické energie do České Lípy. 60% energetického mixu je z fosilních paliv, 25% z jádra, 10% ze slunce, 5% z vody. Elektřina je ekologická jen málo.

Nahoru

Re: Výbor o kolabující dopravě v České Lípě

Kdybychom veškerý pokrok posuzovali podle vás, jezdili by pouze kočáry s koňským spřežením. Vždy se najdou důvody pro a proti. Vám se dnes hodí proti.

Nahoru

Re: Výbor o kolabující dopravě v České Lípě

Elektromobily byly prvními automobily, z ekonomických důvodů se přešlo na spalovací motory. Návrat k elektromobilům není tak úplný pokrok. Pokrokem je masivní solární výroba elektřiny. Pokrokem jsou dieselové motory, které spalují 4litry na sto namísto benzinových 6litrů na sto. V přeměně energií panuje mnoho pověr.
Elektromobily mají výbornou ekonomiku provozu díky dotované ceně za dobíjení. To je ekonomické pro. Ekologické proti je nutnost spálit uhlí 100km daleko a jen malou část jeho energie dostat do baterie elektromobilu.
Na mém hlasu jistě nezáleží, ale kdyby záleželo, tak bych nákup elektromobilu a dobíjecí stanice podpořil z ekonomických důvodů. Z ekologických nikoli.

Nahoru

Re: Výbor o kolabující dopravě v České Lípě

Myslím, že zdůvodňování proč to nejde a proč návrh nepodpořím je snadné.. Zamyslet se nad problémem a posoudit zda je přínosem nebo nikoliv je složitější. V komunální politice je zviditelňování prioritní a voliči na něj bohužel slyší. Zase jsme svědky žabomyší války, kterou někteří zastupitelé rozehrávají ve svůj osobní prospěch. Návrhem komise za ŽP by se měla zabývat komise odborníků, nikoliv laiků. Pokud máme ve vedení radnice schopné lidi, měli by umět tento problém ekonomicky vyhodnotit a zdůvodnit rozhodnutí. V opačném případě se jedná o tlachání..

Nahoru

Re: Výbor o kolabující dopravě v České Lípě

Jsem poněkud zmaten - požaduje podle Vás Výbor pro ŽP zpracování nějaké studie dopravního řešení (jakého území - celé CL?!), nebo apeluje na zadání územní studie č. 8, předvídané ÚP CL 2013, nebo má dopravu nějak vyhodnotit "vedení radnice"?!

Nahoru

Re: Výbor o kolabující dopravě v České Lípě

Vážený pane,
nejsem zastupitelka a nemám k dispozici tolik informací co vy. Podstatné je, že mi vkládáte do úst nevyřčené. Psala jsem pouze, , že by se návrhem výboru pro životní prostředí měla zabývat komise odborníků, nic víc, nic míň. Nakonec, MZ vzalo na vědomí zápis výboru pro ŽP jako bod 22J na svém zasedání dne 27.10. 2016. Možná tam byste mohl hledat odpovědi na vaše zmatečné otázky. Výbor pro životní prostředí nás jako občany informoval o dopravní situaci v České Lípě, vám doporučuji si znovu přečíst odstavec 3 a 4 , kde jsou shrnuty návrhy výboru. Schopní lidé na radnici snad umí posoudit, jak s doporučením naložit - možností se nabízí spousta,- ... Ve vašem případě jde hlavně o polemiku a neplodnou diskuzi.

Nahoru

Česká Lípa leží na kříži

Česká Lípa leží na kříži. Je rozdělená na 4 části silnicí 9 a řekou Ploučnicí. Koukněte na mapu. Centrum kříže je totálně přetížený most u Jezu. Nejvíce vázne dopravní spojení dvou západních čtvrtin, které by si zasloužily svůj most. Vhodný by byl tam, kde je dnes lávka pro pěší, spojil by ulici Boženy Němcové a ulici U Brodu.

Nahoru