Veřejné projednání změny č. 6 územního plánu České Lípy

Verze pro tisk |

Projednání se konalo ve čtvrtek 12. května 2016 a netrvalo ani půl hodiny čistého času.

Po počátečních zmatcích s výběrem místnosti, kde se bude projednání konat, se celá naše sedmičlenná skupinka usadila v malé zasedací místnosti stavebního úřadu v Moskevské ulici č. p. 8. Zástupcem pořizovatele byl Ing. Jaromír Smělý z oddělení územního plánu stavebního úřadu, který jednání řídil, a spolu s ním návrh odůvodňoval Ing. arch. Luboš Križan z projektové kanceláře Žaluda – která změnu zpracovala. Dále byla přítomna zástupkyně KHS paní Mgr. et Mgr. Procházková (také zastupitelka města), zastupitelé Ing. Jiří Wavrečka, Petr Skokan a já. Jako "zvědavec" se do prezenční listiny zvěčnil českolipský architekt Ing. arch. Leoš Bogar. 

Co jsem si z projednání odnesl: 

K dotazu Ing. Wawrečky pan Križan uvedl, že řešená plocha nezahrnuje prostor jižně od průchozí, ale neprůjezdné komunikace, spojující Sportareál a Kaufland s křižovatkou u Tety. To byl původně můj námět.

Na dotaz, zda se během dosavadního zpracování a projednávání vyskytly nějaké problémy s dotčenými orgány, mi bylo odpovězeno, že nikoliv, resp. jedna podmínka byla zapracována.

K dalšímu mému dotazu bylo sděleno, že malá část řešeného území byla původně v aktivní zóně záplavového území, to bylo upraveno a nyní je území zasažitelné stoletou vodou.

Další můj dotaz směřoval na vzájemný vliv řešeného území a dopravního řešení této oblasti – Ing. arch. Križan potvrdil, že na severozápadní straně řešeného území je stále respektován koridor pro zvažovanou komunikaci k případnému novému mostu přes Ploučnici.

Můj závěrečný dotaz byl, jak celkově hodnotí Ing. arch. Križan záměr, ideu změny způsobu užívání této plochy - záměr umístění bazénu - odpověděl, že příznivě/kladně, protože dojde k rozšíření stávajících ploch pro rekreační a sportovní využití v centru města (Sportareál = krytý bazén a kluziště).

Další diskuse se týkala hluku, znečištění a dopravní obslužnosti případně postaveného bazénu. Zde se podrobně zapojila, jako odbornice KHS, paní magistra Procházková, diskutovali zastupitelé Ing. Wawrečka a Petr Skokan.

Pro mne zůstává zásadním problémem zrušení kapacitního parkoviště v centru města.

Nyní běží sedmidenní lhůta pro podání případných námitek. Ty mohou vedle oprávněného investora podávat také vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení (včetně vlastníků pozemků a staveb sousedících), případně tzv. zástupce veřejnosti.

František Chot,
zastupitel České Lípy a Libereckého kraje 

Nahoru

Komentáře

Re: Veřejné projednání změny č. 6 územního plánu České Lípy

Nerozumím dost dobře vaší informaci . Opravdu se jednalo o VEŘEJNÉ projednávání změny ÚP č. 6 ?
Nebo šlo o pouze vybrané účastníky, s osobní pozvánkou?
Děkuji za odpověď.

Nahoru

Re: Veřejné projednání změny č. 6 územního plánu České Lípy

Dobrý den!

Ale rozumíte. A dobře. Jenom si děláte "prostor" pro následné kritiky, "nářky" a pro "diskusi" s Chotem :-)))
Projednání změny územního plánu se řídí stavebním zákonem a správním řádem, není-li ve SZ stanoveno jinak. Je to výkon státní správy. Bylo oznámeno veřejnou vyhláškou na úřední desce MěÚ Česká Lípa.

Hezký víkend

Nahoru

Re: Veřejné projednání změny č. 6 územního plánu České Lípy

Děkuji pane Chote za poučení,
jenom je zcela úsměvné, že Městský úřad se spokojí s veřejným projednáváním tak zásadního dokumentu s účastí 4 zastupitelů a 1 občana. Alespoň v něčem máme primát. Nechci být podezíravá, ale nebyl to záměr, zveřejnit projednávání změny ÚP pouze na Úřední desce? Kolik lidí Úřední desku čte a spojí si projednávání s venkovním bazénem???? Já vím, zákon byl splněn, tak si to odfajfkujeme!

Nahoru

Re: Veřejné projednání změny č. 6 územního plánu České Lípy

Dobré ráno!

Já neříkám tak ani tak, ale na moje slova dojde ...

Takže jsme právě absolvovali kritiku, nářky a "diskusi" s Chotem :-)
Přesto si z Vaší reakce beru poučení: mohl bych projednat s vydavatelem i- novin možnost, zda by byl ochoten trvale a včas zveřejňovat obsah úřední desky MěÚ Česká Lípa, případně třeba také městyse Holany. Třeba mu také dám do úvahy, zda by mohl pravidelně otiskovat/publikovat Sbírku zákonů - ta se řídí, včetně důsledků - velmi podobným principem, jako úřední desky. A vzhledem k tomu, že možná má ve svém redakčním systému Vaši mailovovu adresu, tak ho poprosím, aby Vám tato data zasílal přímo ...

Teď vážně. Nic není "úsměvné" - je zcela logické, že MěÚ (a to není "radnice", to nejsou zastupitelé - to jsou úředníci) je jedno, kolik lidí se zúčastnilo. Koná přesně podle litery a ducha zákona a ty naplnil. Určitě v tom nemáme primát - je zcela běžné, že na projednávání takových záležitostí se nedostaví vůbec, ale vůbec žádná veřejnost. A to nejen v České Lípě. Následně, po promeškání zákonných lhůt a možností, se začnou někteří ozývat, že ... S tím souvisí, podle mne, také to, že zadání a zpracovávání návrhu změny bylo dostatečně medializováno, projednáváno na veřejném jednání zastupitelstva, diskutováno v médiích ... Pravda, bez konkrétního termínu veřejného projednání. Přiznám se, že jsem očekával větší účast veřejnosti, právě pro tu medializaci, a že jsem dokonce předběžně upozornil na tuto možnost MěÚ. Kolik lidí úřední desku čte nevím, ale s bazénem si ti, kteří by si pozvánku přečetli, mohli veřejné projednání spojit, protože spolu s pozvánkou byl zveřejněn celý návrh změny, ve kterém je to uvedeno.

Ale opět mě motivujete a upozorňujete na "provozní slepotu" - neměl jsem si nechat ujít takovou možnost informovat veřejnost. To myslím zcela vážně.

Případné schválení Změny č. 6 neznamená automatickou výstavbu bazénu. K tomu je ještě daleko - vizte závěr úvodního článku. Jde jen o její případné umožnění.

Hezký den

F: Chot

Nahoru

Re: Veřejné projednání změny č. 6 územního plánu České Lípy

Ještě jsem si pořád naivně myslela, že vám jde o věc, nikoliv o to mediálně se zviditelňovat. Bohužel, jako vždy jste nezklamal. Pokud jste dobře četl, pozastavila jsem se nad jednáním Městského úřadu, nic víc, nic míň. Rozdíl mezi výkonem státní správy a samosprávy znám , takže vaše vysvětlení beru jako osvětu pro nezasvěcené. Já jenom pořád nemohu nalézt tu mediální smršť, která se okolo venkovního bazénu odehrála.Město teď mělo ideální příležitost vysvětlit veřejnosti záměr ohledně venkovního bazénu a provedlo to tak, jak to provedlo, jako osvícená a všem vstřícná radnice.
Spíš jsem čekala, že se ozve někdo ze čtenářů i-novin, kterým také vadí jednání radnice.
S mým bydlištěm si nelámejte hlavu, já také nepátrám, kde bydlíte a upřímně řečeno, je mi to šuma fuk.V minulosti byste se jistě mohl osvědčit jako pomocník VB , ty časy jsou ale bohudík už pryč.

Nahoru

Re: Veřejné projednání změny č. 6 územního plánu České Lípy

Ještě jsem si pořád naivně myslela, že vám jde o věc, nikoliv o to mediálně se zviditelňovat. Bohužel, jako vždy jste nezklamal. Pokud jste dobře četl, pozastavila jsem se nad jednáním Městského úřadu, nic víc, nic míň. Rozdíl mezi výkonem státní správy a samosprávy znám , takže vaše vysvětlení beru jako osvětu pro nezasvěcené. Já jenom pořád nemohu nalézt tu mediální smršť, která se okolo venkovního bazénu odehrála.Město teď mělo ideální příležitost vysvětlit veřejnosti záměr ohledně venkovního bazénu a provedlo to tak, jak to provedlo, jako osvícená a všem vstřícná radnice.
Spíš jsem čekala, že se ozve někdo ze čtenářů i-novin, kterým také vadí jednání radnice.
S mým bydlištěm si nelámejte hlavu, já také nepátrám, kde bydlíte a upřímně řečeno, je mi to šuma fuk.V minulosti byste se jistě mohl osvědčit jako pomocník VB , ty časy jsou ale bohudík už pryč.

Nahoru

Re: Veřejné projednání změny č. 6 územního plánu České Lípy

Dobré ráno!

No vidíte, a nyní se nám ty "nářky" přesouvají na druhou stranu. Teď abych si já "stěžoval", že si buď nerozumíme, nebo že překrucujete má vyjádření ... :-)
Myslím, že osvěty není nikdy dost. Také myslím, že pokud napíši: "... dostatečně medializováno ...", že jde o jiné vyjádření než "mediální smršť". Prosím, nepodsouvejte. Děkuji. Věřím, že vedení města, pokud dojde ke schválení Změny č. 6, využije příležitosti šířeji vysvětlit veřejnosti záměr ohledně venkovního bazénu.
Za sebe mohu zopakovat, že mi vadí ztráta kapacitního parkoviště v centru města.
No vidíte - ostatní čtenáři se neozývají, asi jim to nevadí?!
Vaše bydliště - je mi šuma fuk - nepátrám po něm, ale poznámce o Holanech se prosím nedivte, když se Váš nick zobrazuje jako "holany45" - to je vše. Nepřekrucujte, nepodsouvejte, prosím. Děkuji. Možná jen, jestli se do záležitostí České Lípy "nevměšuje" někdo přespolní. Ale nakonec je to jedno ...
Roztomilý je závěr - obvyklé napadnutí osoby, nikoliv obsahu, z bezpečí anonymního nicku. Ale to se nedá nic dělat - za to si mohu sám tím, že se jako zastupitel k záležitostem města veřejně a neanonymně vyjadřuji.

Hezký den

František Chot

Nahoru