10. výročí od povodní

Stavební práce na ZŠ 28. října se rozběhnou v nejbližších dnech

Verze pro tisk |

Stavební práce na největší českolipské základní škole 28. října se rozběhnou v nejbližších dnech. V pondělí 22. července předali pracovníci odboru majetku, rozvoje a investic staveniště zástupcům firmy Marhold a.s., která vyhrála výběrové řízení.

Dělníci tak již brzy zahájí přípravné práce ke stavbě jako je dovoz materiálu a stavba lešení. Nejhlučnější práce, při kterých by nebyl provoz školy dost dobře možný, mají pracovníci naplánované na letní prázdniny. I tak ale školní rok začne na ZŠ 28. října o týden později, tedy 9. září.

„O prázdninách se budou provádět především bourací práce, například při výměně oken a meziokenních vložek. Poté budou práce pokračovat dál po jednotlivých pavilonech školy, dokud počasí dovolí. Žáci i veškerý personál se vždy na určitou dobu přestěhují do jiného pavilonu, dělníci budou mít ke staveništi vlastní přístup. Opatření jsou naplánovaná tak, aby žáci přišli se samotnou stavbou do styku v co nejmenší míře a my jim byli schopni zajistit maximální bezpečí.  S celou stavbou bychom měli být hotoví až v létě roku 2014,“ přiblížil místostarosta České Lípy Jiří Kočandrle, do jehož gesce investice spadají.

Kompletní zateplení, výměna oken, meziokenních vložek, dveří a statické zajištění budov ZŠ 28. října je největší investiční akcí města do školského zařízení v letošním roce. Zakázku za bezmála 33,5 milionu korun přidělili zastupitelé vítěznému dodavateli na svém květnovém zasedání. Na akci má město přislíbenou dotaci více než 24 milionů korun z Evropského fondu regionálního rozvoje a Státního fondu životního prostředí.

Kromě této akce jsou ale na velké letní prázdniny naplánované další opravy i v jiných českolipských základních školách a také v některých mateřských školách. V MŠ Pastelka se rozběhly práce na stavbě chodníku na zahradě a vysázení zeleně. Na základní škole Pátova je už v plném proudu rekonstrukce sociálního zařízení i oprava narušeného vstupního portálu u hlavního vchodu do školy. Na základní škole na Ladech zase běží rekonstrukce vodoinstalace, na základní škole Jižní se opravuje část střechy, stejně tak na ZŠ Dr.M.Tyrše. Dokončuje se rekonstrukce pavilonu B ZŠ speciální Jižní, statické zajištění štítu budovy ZŠ praktické v Moskevské ulici je dokonce již hotové.

Další stavební práce by na českolipských školách měly začít na přelomu srpna, září. Na mimořádném zasedání zastupitelstva na konci srpna se budou přidělovat zakázky vítězným dodavatelům na opravy střech čtyř základních škol, na které si město půjčilo peníze z investičního fondu. Opraví se tak další část střech na ZŠ Dr. M. Tyrše, Severu, Jižní a ZUŠ. Ve stejnou dobu by se pak měly rozjet práce na ZŠ Partyzánská, kde se bude opravovat štít v tělocvičně a vyměňovat okna ve školní jídelně. V srpnu by se mělo začít také se zateplením MŠ Zhořelecká a Brněnská, tady by měly být stavební práce hotové do konce listopadu letošního roku.

Do oprav škol v České Lípě letos celkově půjde přes 50 milionů korun. Díky dotacím, které má město přislíbeno na zateplení a statické zajištění ZŠ 28. října a na zateplení MŠ Brněnská a Zhořelecká, město z vlastních zdrojů vydá zhruba o 30 milionů méně.

Nahoru