Sdružení Českolipsko má pro Českou Lípu větší význam

Verze pro tisk |

Město Česká Lípa k poslednímu dni loňského roku ukončilo členství ve Svazku obcí Peklo a od 1. ledna 2011 přistoupilo k členství ve Sdružení Českolipsko. Na prosincovém zasedání tak rozhodlo Zastupitelstvo města Česká Lípa, které zároveň jmenovalo starostku města, Hanu Moudrou, jako členku valné hromady Sdružení Českolipsko a schválilo roční členský příspěvek ve výši 1,- Kč na obyvatele.

„Díky této změně dojde také k úspoře fixních finančních prostředků souvisejících s řádným členstvím,“ říká starostka České Lípy, Hana Moudrá.

Svazek obcí Peklo, jehož členem bylo město Česká Lípa od roku 2004, hospodaří s finančními prostředky získanými převážně z členských a mimořádných příspěvků, případně dotací. „Výše příspěvku města Česká Lípa v letech 2008 – 2010 překročila částku 550 tis. Kč. Příspěvky od města tak tvořily podstatnou část rozpočtu Svazku obcí Peklo, který např. v roce 2009 hospodařil s výdaji ve výši cca 230 tis. Kč,“ uvádí pro srovnání starostka města Hana Moudrá. „Členství města Česká Lípa ve svazku obcí Peklo představovalo minimální význam s omezeným vlivem na rozvoj cestovního ruchu rozsáhlého území regionu Českolipska.“

Větší význam sdružení podporuje i fakt, že koncem loňského roku Sdružení Českolipsko uspělo se žádostí o poskytnutí dotace na realizaci významného celoregionálního projektu „Rozvoj turistického regionu Českolipsko“ financovaného z Regionálního operačního programu Severovýchod s celkovými náklady téměř 5 mil. Kč.

Kateřina Kotková

tisková mluvčí MěÚ Česká Lípa

Pro info:

Sdružení Českolipsko bylo založeno v říjnu 2005 za účelem ochrany zájmů obcí, měst a svazků obcí ve sféře rozvoje turismu a domácího cestovního ruchu. Účelem sdružení je zajištění efektivní spolupráce měst, obcí a dalších právních subjektů, které mají společný zájem na rozvoji cestovního a turistického ruchu. Sdružení je tvořeno turistickými oblastmi Máchův kraj s podoblastmi – Českolipsko, Máchův kraj, Ralsko a Kokořínsko, oblastí Českého středohoří, Lužických hor a Podještědí. Území se mimo jiné vyznačuje atraktivním potenciálem přírodního bohatství, a to tři území CHKO, řady skalních útvarů, velký počet kulturně historických objektů, církevních památek či kvalitní síť značených cyklotras a turistických cest.

Od roku 2004 bylo město Česká Lípa členem Svazku obcí Peklo, jež byl založen o dva roky dříve obcemi Holany, Kvítkov, Provodín, Sosnová, Stvolínky a Zahrádky. Od roku 2007 jsou členy rovněž obce Kozly, Horní Libchava, Horní Police, Volfartice, Stružnice a město Žandov. Jejich cílem je koordinace společného postupu při realizaci záměrů členských obcí v návaznosti na potřeby celého regionu Českolipska.

Nahoru

Komentáře

Víte co jíte.

Sedlčanský Pepa z Polska, Jihlavanka z Vídně. České značky skončily v emigraci

Mochov východně od Prahy byl dlouhá léta považován za místo, odkud k českým hospodyňkám plyne mražená česká zelenina.Výrobky, které jsou dnes v obchodní síti stále prodávány pod značkou Mochov, respektive Mochovská zelenina, mají na obalu připsáno Made in Austria.
Koncern Unilever ukončil v Česku výrobu.všechny rostlinné tuky, které z Nelahozevsi do českých kuchyní putovaly (Perla, Flora, Rama, Hera) jsou dnes dováženy z jiných evropských závodů.Místem výroby Hery jsou polské Katowice.
Z Polska jsou i cukrovinky s logem pražské čokoládové hvězdy Orion.
Aktuálním místo výroby kávy Jihlavanka je Vídeň.
Sunar je převážně z Velká Británie, u některých produktů Španělska (původně Zábřehu na Moravě).
Pepa ze středočeských Sedlčan? »Sedlčanský Hermelín« některé šarže pocházejí z Polska.
V Polsku se dnes vyrábí i některé sýry Lučina.
Želetavskou sýrárnu na Třebíčsku, používá podobné praktiky. Část tavených sýrů - chlubících se více než stoletou značkou Želetava - vyrábí na Slovensku. Konkrétně v Michalovcích.

Nahoru