O návrhu rozpočtu České Lípy na rok 2017

Verze pro tisk |

Zastupitelé tento týden obdrželi, a je třeba zdůraznit, že první a jak předpokládám pracovní verzi rozpočtu České Lípy na rok 2017. Podklady obsahují také povinný rozpočtový výhled na roky 2018 až 2022.

Rozpočet je navrhován s výrazným převisem výdajů nad příjmy – 131 522 tis. korun.  Příjmy města jsou navrhovány ve výši 617 303 tis. Kč a výdaje ve výši 748 825 tis. korun. Financování tohoto rozdílu se předpokládá z větší části čerpáním Investičního fondu města (celkem 99 milionů korun), dalším významným zdrojem je, na říjnovém zastupitelstvu dosti vášnivě diskutovaná částka 47 885 tis. Kč, která byla jako předběžně očekávaný kladný výsledek hospodaření letošního roku již zapojena do rozpočtu roku 2017.

Takový výrazný nárůst je způsoben zejména zvýšením výdajů do investic města, prostřednictvím Odboru rozvoje, majetku a investic. Návrh obsahuje v podstatě jeho zdvojnásobení. Z částek (zaokrouhleně) 92 milionů Kč v roce 2014 a 84 milionů Kč v roce 2015, při očekávané skutečnosti letošního roku ve výši 130 milionů Kč (a skutečném plnění k letošnímu 30. září 27 630 tis. Kč !), roste v návrhu pro rok 2017 na částku 275 706 tis. korun.

Omlouvám se čtenářům za přehršle čísel, ale u rozpočtu to asi jinak nejde. Dostávám se tím ale ke konkrétním akcím – investicím – které mají tuto více jak čtvrtmiliardovou sumu věcně tvořit. A opět, pouze pro zjednodušení – nikoliv s cílem některé akce v návrhu rozpočtu hodnotit jak významnější/potřebnější, ale prostě proto, že představují největší navrhované výdaje – uvádím výběr:

Předně se jedná o 40 milionů Kč na „Regeneraci sídlišť“ – podle textového komentáře jde o „lokalitu Zhořelecká, Budyšínská a plán regenerace sídliště Holý vrch“.

Druhým významným návrhem je 40 milionů Kč na „Venkovní bazén u Sportareálu“.

Třetím vysokým navrhovaným výdajem je částka 42 milionů Kč na „Zateplení bytového domu Komenského ulice“. Jedná se v podstatě o experimentální formu komplexní bytové výstavby z přelomu osmdesátých a devadesátých let a, stručně řečeno, dům se příliš nepovedl – doplatil na přelomovou dobu.

Jako čtvrtou a poslední významnou položku uvedu „Rekonstrukci MŠ Dolní Libchava“ ve výši 19 milionů korun.

Dále, již bez alokovaných částek, ještě uvádím takové navrhované akce/investice, které lze považovat za významnější: vodovod Častolovice, příprava soutěže na návrh řešení nového divadla a rekonstrukce KD Crystal, statické zajištění atria ZŠ Jižní, úprava sportoviště u ZŠ Slovanka, rekonstrukce chodníku Sokolská – Union, prodloužení Wedrichovy ulice a úprava Hrnčířské ulice, rekonstrukce silnice do Dobranova, lanové centrum, rekreační areál Dubice (bohužel bez jakéhokoliv náznaku snahy o zprovoznění přírodního koupaliště) a další.

Tolik jen několik, těch skutečně nejzákladnějších čísel a údajů, zaměřených na investiční aktivitu města – vůbec se nyní nezabývám tzv. mandatorními výdaji, které tvoři valnou část „zbytku“ návrhu rozpočtu, ani například tolik mediálně a politicky vděčnými dotacemi města ... Tento článek má sloužit, jako obvykle, především k podnícení zájmu o diskusi, zejména napříč veřejností – obyvateli města. Protože jsme byli jako zastupitelé informováni, že rozpočet bude projednáván na zastupitelstvu města 14. prosince 2016, je předpoklad, že bude návrh zveřejněn na webu města na konci tohoto měsíce tak, aby byla dodržena zákonná lhůta. Nepříjemnou novinkou je, že se evidentně nepočítá s tzv. pracovní schůzkou zastupitelů, která slouží k vzájemnému vyjasnění si jednotlivých bodů návrhu rozpočtu. Projednávání jednotlivých položek rozpočtu na zastupitelstvu tedy zřejmě může znamenat dlouhou, složitou a asi i bouřlivou diskusi.

 

František Chot (KSČM),

zastupitel České Lípy

Nahoru

Komentáře

Re: O návrhu rozpočtu České Lípy na rok 2017

Návrh rozpočtu České Lípy na rok 2017 je dostupný na adrese: http://www.mucl.cz/uredni-deska/2 .
Jde o třetí odkaz shora.

Nahoru

Re: O návrhu rozpočtu České Lípy na rok 2017

Na rozpočet České Lípy budou mít zřejmě vliv také přijatá, a od 1. ledna 2017 účinná, nařízení vlády ČR č. 336/2016 Sb. a č. 337/2016 Sb., která, stručně řečeno, navyšují platy řidičů v autobusové dopravě, v našem případě v MAD Česká Lípa - velmi zaokrouhleně se dá říci, že navýšení je o jednu třetinu. Tak či onak, budou se muset orgány města záležitostí zabývat, byť podle čerstvých informací ze včerejška, dosud dodavatel/dopravce - firma BusLine, a.s.- žádné požadavky vůči městu neuplatnil.

To ale s největší pravděpodobností nebude mít dlouhého trvání. Již toto pondělí se na Krajském úřadě Libereckého kraje uskutečnilo jednání, dalo by se říci, krajské tripartity, kde zástupci dopravců (autobusových firem) jednali s objednatelem (Libereckým krajem) za účasti těch, o které jde - tedy zástupců odborových organizací řidičů a dalších pracovníků dopravců. Výsledky byly dostatečně medializovány, takže jen stručně: odhadované zvýšení nákladů na kalendářní rok činí v linkové dopravě Libereckého kraje 42 milionů Kč. Dopravci budou od prvního ledna podle příslušných nařízení vlády postupovat, mzdy upraví = zvýší, ale požadují kompenzaci těchto nákladů u objednavatelů.

Očekávám podobný scénář také v České Lípě, byť konkrétní odhadovaná částka navýšení/kompenzace není ještě nijak specifikována.

Zdroje k pokrytí předpokládaného navýšení jsou v zásadě dva: zvýšení jízdného, zvýšení přímé platby města z jeho rozpočtu za tzv. úhradu prokazatelné ztráty. Možná je i kombinace těchto způsobů.

Celá věc ale otevírá docela dost a dost různých (a velmi zajímavých!) otázek. Například:
- proč Česká Lípa platí dlouhé roky na úhradu prokazatelné ztráty okolo 34-35 milionů korun ročně, když u obdobně velkých měst je částka méně než poloviční či dokonce třetinová?!
- jak postupují přípravy na zajištění MAD Česká Lípa po září roku 2018, kdy skončí současná smlouva?!
- zvažuje vedení města skutečně všechny alternativy, které jsou "na stole"?!
- co obsahuje a především navrhuje Analýza dopravy MAD CL, zpracovávaná firmou, které byla zakázka přímo zadána?!
Ale i mnoho dalších, které mají již spíše politické konsekvence ...

Hezký den

F. Chot

Nahoru