Majetkový vstup České Lípy do MHD?

Verze pro tisk |

Na veřejnost se díky médiím dostala informace, jak město Česká Lípa hodlá řešit Městskou hromadnou dopravu. Dovolte mi jedno soukromé zamyšlení.

V současné situaci provozuje MHD v České Lípě firma BusLine Semily. Této firmě končí smlouva a dle zákona by město Česká Lípa mělo vypsat výběrové řízení na nového dopravce. Potud litera zákona. Ale jak z této situace ven, když termín je na spadnutí? Je jistě pouhou náhodou, že se město v čele s paní starostkou Žateckou, úspěšně zvolenou do krajského zastupitelstva, shlédlo v postupu, jaký byl navrhován v Liberci.

O co jde? Město majetkově vstoupí do firmy provozující autobusovou dopravu, a bude jako spoluvlastník tuto provozovat na území města, bez výběrového řízení. Zajisté tento postup má několik pozitiv.

Dovolím si pár pozitiv vyjmenovat:
1. Město jako spoluvlastník je schopno efektivně kontrolovat náklady a tím jako správný hospodář se snažit o co nejvýhodnější cenu provozované dopravy. Už v téhle větě jsou nejméně dvě „čertova kopýtka“, ale budiž.
2. Město jako spoluvlastník také může diktovat daleko efektivněji síť provozované dopravy, aby obyvatelé města jezdili co nejefektivněji ze satelitních sídlišť do místa zaměstnání. Napadá Vás nějaké další pozitivum?

Rád bych ale sdělil i druhou stranu mince. Slovo negativum nechci použít.
1. Město v současné době hodlá do firmy vstoupit 20%tním podílem. Rád bych věřil, že tento podíl bude dostatečný pro rozhodovací proces v provozování MHD. 80%tní podíl je sice většina, ale možná město bude mít smlouvu postavenou jinak.

2. Rád bych věřil i tomu, že město jako takové provedlo detailní kalkulaci, co za svých 20% majetku dostane. Nerad bych se dočkal stejného překvapení, jako město Liberec, kterému bylo za vstup do MHD nabídnuto pouze vlastnictví autobusů za zenitem životnosti, podíl na leasingu nových autobusů, a to bylo vše. Žádný nemovitý a ani jiný movitý majetek. Podle médií si majitel dopravní firmy cení hodně vysoko své know-how!

3. Dále chci věřit i tomu, že město Česká Lípa v kalkulaci zaneslo nejen letošní vstup do firmy, ale i nutné investice do modernizace firmy, které spoluvlastníkem se stane, a tudíž, že finance vložené do firmy, a finance ušetřené na autodopravě budou minimálně v rovnováze a ne v mínusu.

Poslední na co bych se rád zeptal, je jednoduchá úvaha. Radnice s provozování MHD neměla v minulosti zrovna šťastnou ruku. Viz spory s Vettem. A dnes hodlá do provozování sama vstoupit? Město jako správný provozovatel MHD má „povinnost“ udržovat co nejnižší náklady. Není-liž pravdou? Ale vstupem do dopravní firmy se město stává i podnikatelem, který jako správný hospodář má produkovat co nejvyšší zisk. Můžete mi někdo logicky vysvětlit, jak se námi volení představitelé hodlají s touto protichůdnou situací vyrovnat?

A teď ruku na srdce. Chce se Vám v tuto chvíli věřit, že radnicí zvolený postup je reálný a ekonomický, a že se nejedná pouze o obcházení litery zákona o výběrovém řízení? Rád bych věřil tomu, že jsme si na radnici zvolili odborníky, co umí počítat, kteří ctí literu zákona, kteří ctí své povinnosti dobrého hospodáře a v neposlední řadě si uvědomují, jakou kaši vaří pro ty, kteří je za rok na radnici vystřídají? Rád bych tomu věřil.

Ing. Karel Hadrbolec, TOP 09 Česká Lípa 

Nahoru

Komentáře

Re: Majetkový vstup České Lípy do MHD?

Také mám řadu pochybností, zda společný dopravní podnik je pro město výhodný. A nejen pro vleklé problémy s Vettem, soudní spory běží už roky a konec v nedohlednu. Ještě si pamatuji, jak jsme dopadli jako menšinový akcionář Českolipské teplárenské. Pro nemožnost cokoliv tam prosadit jsme nakonec zbylé akcie prodali a ztratili jakoukoliv možnost ovlivňovat cenu tepla. Důsledkem je mimo jiné odpojení velkého množství bytů na sídlišti Sever od centrálního zdroje a následné zhoršování ovzduší ve městě. Jednou se spálit stačilo. Jsem pro regulérní výběrové řízení na budoucího externího dopravce.

Nahoru

Re: Majetkový vstup České Lípy do MHD?

K MHD - krom špičky je obsazenost autobusů minimální. Cestující hradí 20% nákladů, není řešení zdražit občanům jízdné, ale zefektivnit dopravu. V teplárně mělo město většinu, ale dividendy se začly vyplácet až po prodeji 59,99% akcii původně minoritnímu vlastníkovi. Tvorba ceny tepla je dána vyhláškou, tam není co moc prosadit.Dividenda nekončí v České Lípě, ale v Německu, to je smutná realita.

Nahoru