M. Hudec: Anketa ani nemůže být reprezentativní

Verze pro tisk |

V České Lípě proběhla souběžně s krajskými volbami anketa, která měla dát odpověď na otázku, jaké investice by většina občanů ve městě preferovala. Dle výsledků ankety si lidé na prvních místech přejí nová parkovací místa na sídlištích, důstojné řešení nevyhovujícího stavu Jiráskova divadla a rozšíření sítě cyklostezek.

Na pochybnosti o vypovídacích schopnostech ankety, které se brzy objevily, zareagovalo vedení města opakovaným zdůrazňováním, že anketa byla reprezentativní. Srozumitelně řečeno, že zhruba tak jako účastníci ankety by odpovídala většina obyvatel města. A pro jistotu, že si to nechá potvrdit odborníky.

Ty pochybnosti ovšem nejsou nějakou záměrnou zlomyslností. Napadnou každého, kdo se nad anketou maličko zamyslí. Tak třeba, kdo trochu sleduje veřejné dění ve městě, a to lze častěji očekávat u toho, kdo je aktivní, kdo chodí k volbám a kdo se i účastnil ankety, samozřejmě o výše zmíněných problémech ví. Vždyť o nich slyší a čte řadu let stále dokola. To jeho názor nemůže neovlivnit. A tak může být docela upřímně přesvědčen, že nedostatek parkovacích míst je největší problém ve městě, i když sám třeba ani auto nemá. Ve kterém městě to ostatně problém není?

2,5 tisíce lidí je jen třetina těch, co přišli v Lípě k volbám a zhruba 8,5 procenta všech oprávněných voličů. Přemýšlivý člověk by se například mohl ptát, proč o anketu neprojevilo zájem „zbývajících“ osm a půl tisíce volících. To však není hlavní problém. Statisticky dobře sestavený průzkum může být reprezentativní, i kdyby se ho účastnila polovina, i pouhá desetina z těch dvou a půl tisíc.

Jenže tento průzkum ani nemůže být reprezentativní: „anketa je nesystematický průzkum názorů dotazem“ (tento i další citáty jsou převzaty z Wikipedie). Ono je třeba se zeptat, jestli lze vůbec nazvat anketou výběr pouze z předpřipravených odpovědí na otázky, když „…Význam ankety může být zejména v zajímavosti odpovědí .“

Ale kdyby i o anketu šlo, pak tím hůř, protože její „výsledky …nelze pokládat za reprezentativní a jakékoliv kvantitativní zpracování včetně v procentech je velmi problematické.“

Hlavní důvod, proč nemůže být tato anketa či „anketa“ reprezentativní, je ale právě to, že nevíme, zda sociologická skladba respondentů odpovídá sociologické skladbě obyvatel města. Například je málo pravděpodobné, že v anketě je zastoupeno odpovídající množství mladých lidí. Česká Lípa má nejnižší věkový průměr obyvatel v celém Libereckém kraji (méně než 39 roků) a mladých lidí ve věku 20-39 roků tu žije 33 %. A to bychom ještě měli připočítat mladé voliče ve věku 18-19 let, jež se mi v dostupných statistických údajích nepodařilo jako samostatnou kategorii dohledat. Přitom je notoricky známo, že k volbám chodí více starší ročníky, mladí a zejména nejmladší mnohem méně. A pokud už jdou, zdaleka ne každý se také zúčastní ankety. Osobně jsem se v jedné z volebních místností přesvědčil, že k účasti v anketě se častěji nechali přemluvit starší voliči.

Je všeobecně známo, že mladí lidé obvykle preferují ve městě trochu jiné investice než starší občané. Prvně jmenovaní spíše školy, školky, hřiště, vůbec zařízení pro děti, rekreaci, zábavu, druzí hlavně investice do zdravotnictví, bezpečnosti, sociálního zázemí. A už kvůli téhle jedné jediné pochybnosti o sociologické charakteristice anketního vzorku nelze onen průzkum pokládat za reprezentativní.

Miroslav Hudec, psycholog a publicista 

Nahoru

Komentáře

Re: M. Hudec: Anketa ani nemůže být reprezentativní

Hezké odpoledne, pane doktore.

V principu souhlasím, jen si dovolím upozornit, že Wikipedie není zdroj nezpochybnitelných faktů.
Tak jako tak na anketě cením nejen její výsledky (s rezervou), tak samotný fakt jejího provedení = konzultování s občany.

Nahoru

Re: M. Hudec: Anketa ani nemůže být reprezentativní

To jistě není, pane Chote. Najdou se v ní TU A TAM i chyby. Proto je důležité si věci ověřovat, pokud se v nich sám neorientujete - psychologie se dnes bez dobré znalosti statistických metod neobejde.

Nahoru

Re: M. Hudec: Anketa ani nemůže být reprezentativní

Též souhlasím a přidám ještě jeden důvod, proč tuto anketu těžko brát za reprezentativní:
Bylo totiž možné zúčastnit se jí i opakovaně.

Nahoru

Re: M. Hudec: Anketa ani nemůže být reprezentativní

To, že výsledek ankety není reprezentativní je zřejmé.
Škoda, že radnice nejdříve rozjede projekty, bez konzultace s veřejností a pak se ptá po prioritách. Již ze školy víme, že průzkum předchází realizaci. Náměty, jak řešit komplexně problémy CL , zpracované architektem Pavljukem radnice odmítne, aniž by se jimi zabývala , přestože jde o sponzorský dar a mohla by z námětů alespoň čerpat. Je přímo skandální, že radnice dále zadává drahé projekty , jsou to opravdu dobří hospodáři ! Výstavbou venkovního bazénu , na zcela nevhodném místě ve středu města, dojde k likvidaci dalších parkovacích míst. Je to pravý opak toho, co řekla veřejnost v anketě - prioritně řešit problém parkování .

Nahoru

Re: M. Hudec: Anketa ani nemůže být reprezentativní

Dobrý den.

Nemálo projektů, které jsou dnes diskutovány veřejností (alespoň částí) je "na stole" již delší dobu. Smyslem ankety bylo ověřit priority veřejnosti - vůbec dát možnost vyslovit se - a zároveň (podle mne) otestovat její zájem o věci veřejné. Tuto roli anketa splnila. Dva a půl tisíce odevzdaných hlasů přeci jen o něčem svědčí - očekával jsem výrazně nižší účast/zájem.

Námětů pana arch. Pavljuka si vážím, ostatně jsem byl jediný zastupitel, který mu veřejně na jednání zastupitelstva za jeho aktivitu poděkoval, ale není to návrh "jak řešit komplexně problémy CL", to rozhodně nikoliv. Osobně z nich nejvíce preferuji výstavbu/dostavbu divadla v proluce mezi KD Crystal a Sokolskou ulicí - ale s jednou docela zásadní výhradou. Aniž bych chtěl dát za pravdu pořekadlu: "Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá výmluvy", musím např. konstatovat, že námět na bazén - rekreační centrum severně od Východní ulice - je v zásadním rozporu s územním plánem města. Návrh na parkovací dům v proluce po Tilii (dnes ostatně "přebitý" návrhem umístit sem novou knihovnu) vidím v každém případě černě, protože nevěřím památkářům jejich ústní sliby o tom, že jim postačí přibližně dodržet hmotu a vnější vzhled (střecha, okna ...) nově vzniklé budovy. A návrh na umístění knihovny do budovy stávajícího divadla dnes nově "přebíjí" návrh umístit (soustředit) sem alespoň ty činnosti MěÚ, které bezprostředně vyžadují přítomnost občanů - považuji to za účelnější, než stěhovat ZUŠ. A tak dále, a tak podobně ...

Co se týká likvidace parkovacích míst v centru - to s Vámi souhlasím, proto jsem nepodpořil změnu územního plánu, která sem bazén umisťuje. Jenže občané se v anketě vyslovili k potřebě parkovacích míst na sídlištích - Špičák, Sever, Lada ..., nikoliv v centru, tak prosím nemanipulujte s jejími výsledky.

Hezký den

F. Chot

Nahoru

Re: M. Hudec: Anketa ani nemůže být reprezentativní

Jak lze manipulovat s výsledky voleb, to mi prosím vysvětlete. Můj názor je, že město není jenom městem pro trvale žijící obyvatele, / ti se mohli ankety zúčastnit /, ale i městem okresním.Parkoviště, které se zlikviduje slouží především návštěvníkům z přilehlých měst a obcí . Je v krátké docházkové vzdálenosti od centra města a institucí, jako OSBD, Spořitelna, ČSOB,Komerční banka atd. Vybudování stálo nemalý peníz. Příspěvkem jsem chtěla naznačit, že město si zadělává na další problém s parkováním, tentokrát ve středu města. Nikde jsem se nedočetla, že bude zřízeno nové adekvátní náhradní parkoviště .
Proč občané v anketě vyslovili potřebu parkovacích míst na sídlištích je jasné, tam již problém trvá a nikdo ho neřeší, v centru města k němu brzy dojde , díky neuváženým a nevratným krokům vedení města.
K námětům pana Pavljuka bych od radnice očekávala, že se s nimi radnice alespoň seznámí, inspirace není nikdy dost. Kategorické zamítnutí svědčí přinejmenším o ignoranství a samolibosti. Argument, že některé stavby jsou v rozporu s územním plánem jsou směšné.Jak dlouho trvalo prosazení územního plánu č. 6 - půl roku? To si ovšem přála radnice , bazén je pro radnici prioritou. O osudu návrhů by měla rozhodnout komise odborníků, a to jak je mi známo, vy nejste. " Přebíjet " můžete leda karty v mariáši.

Nahoru

Re: M. Hudec: Anketa ani nemůže být reprezentativní

Njn, od Vás jako vždy ...

Takže: nešlo o volby, ale o anketu - a nemálo lidí se "holedbalo" že s ní manipulovali několikanásobnou účastí, resp. uváděli, že "o někom takovém vědí".
Vy překrucujete = manipulujete, otázku, která byla položena. Otázka byla na parkoviště na sídlištích (Špičák, Sever, Lada ...), nikoliv na parkoviště v Barvířské ulici. A k němu jsem jasně napsal, že právě pro jeho ztrátu jsem nepodpořil změnu územního plánu, která sem umísťuje bazén ... Jako s částečnou náhradou se počítá s vyklizením/přemístěním skateboard parku, který dnes stojí na druhém parkovišti na východní straně stávajícího Sportareálu.
Ale pokud chcete útočit, napadat, překrucovat, podsouvat ... prosím!

Pokud jde o náměty pana arch. Pavljuka: nevím co, nebo kdo, je u Vás "radnice". Pro mne je to budova č.p. 1 (a také č.p.2) na náměstí T. G..Masaryka a opravdu si neumím představit jak se s něčím seznamuje, něco odmítá, jak projevuje ignorantství či samolibost ... :-)))

Až se jednou bude tvořit ona "komise odborníků" tak Vás do ní navrhnu a budu doporučovat, abyste stanula v jejím čele, protože z diskusí je zřejmé, že jste největší žijící odbornicí na vše - rozhodně větší, než já :-)))))))))

Hezký den

F. Chot

Nahoru

Re: M. Hudec: Anketa ani nemůže být reprezentativní

Anketa může být jakákoli. 25 let programy ve volbách jsou o koupališti,divadle, knihovně, revitalizaci atd. Osobně nemám rád nedokončené věci. V mém oboru lze si těžko představit, že někomu otevřete břicho a několik týdnů se budete dohadovat, zda vyndat žlučník, nebo kus žaludku, či střeva. To nejde. V politice to ale velmi dobře jde, protože pacient, volič, se zdá být nesmrtelný. On smrtelný jest,ale na takovouto operaci se může vykašlat otvorem ústním, jiným pak ........ Tečky kolerují s účastí u voleb.
Anketa říká, že zbytek lucidního pacienta chce odstranit to a to a břicho zašít. Až se uzdraví, nebude kašlat, nebo ... a zase příjde volit, pokud bude co. kt

Nahoru

Re: M. Hudec: Anketa ani nemůže být reprezentativní

Ono těžko přirovnávat lidský organismus k tomu městskému, pane doktore. Člověk má svůj začátek a konec, a tak by skutečně svůj vymezený čas neměl zbytečně marnit. U městského organizmu je to jiné. Ten se může vyvíjet a měnit podle měnících se potřeb jeho uživatelů poměrně často a přitom třeba i stovky let. Přesto mohou mít organizmus lidský i městský něco společného. Například pro obojí platí, "Práce kvapná, málo platná" a o všem také "Dvakrát měř, jednou řež".

Nahoru