L. Záruba: Přeji paní ministryni poněkud lepší nápady

Verze pro tisk |

Vážení spoluobčané, čtenáři těchto řádek,
dne 23.02.2016 přijela do České Lípy ministryně sociálních věcí Michaela Marksová na pozvání naší starostky paní Romany Žatecké. Setkání s ní jsem se nezúčastnil, měl jsem jiné povinnosti.

Vycházím z informací pana redaktora Jelínka, Českolipský deník dne 24. 02. 2016.

K situaci s nepřizpůsobivými občany v dané problematice toho paní ministryně mnoho nesděluje…

Mluví o hygienických předpisech… které asi mají sloužit jako jakési páky na dodržování pořádku.

To je dost málo. Zmínka o ministerstvu zdravotnictví (MZ) je zajímavá… ono nespolupracuje? To není v čele MZ sociální demokrat pan Němeček? Schůzka by se měla mezi „partajními“ kolegy domluvit na zvednutí telefonu… Rozhodně průsečíků pomoci komunální situaci je málo.

„Byznys s chudobou“ je dlouhá léta známá věc…. Zřetelný pokrok paní ministryně nenabízí.

Více přemýšlet je třeba… ale já kolegům ze soc. dem. radit nebudu.

Nepřizpůsobiví občané… staré téma. Je-li někdo lajdák, poškozuje ostatní, musí se prostě postihovat zcela důsledně… Policie, přestupková řízení, soudy, atd. Zákon je stejný pro všechny.

A zcela jednoduše… jestliže někdo dostává sociální dávky z peněz nás všech, máme právo mu uložit povinnost = chovat se slušně. Sociální dávka není automat na peníze, to je můj tvrdý názor. Ovšem paní ministryně jako socialistka má jiný názor… asi ten, že pro nás, normální běžné občany je to povinná dávka a neptejte se, jak se s ní zachází…

Spolupráce s ERU? Paní předsedkyně Vitásková má nyní jiné starosti… A je to řešení příliš shora.

Další „lahůdkou“ kterou paní ministryně zmiňuje, je jakási regulace… společenství vlastníků bytových jednotek (SVBJ) bude hlasovat o přijetí nového člena. Dobře, představte si to… Koupíte si byt někde v domě o více bytech. Někomu se znelíbíte a ten řekne ne… Nebo si budete dovolení shánět předem? Prosit o svolení? Uliční výbory už tady byly.

To je úplně postavené na hlavu… Koupím si byt, rozhoduji o něm sám, starám se o něj sám, prodávám ho sám, členem SVBJ se stávám automaticky. Vstoupení do těchto vztahů znamená porušení ústavních práv… Žili bychom v právním státě?

Podle sociální demokracie ano. Podle mne ne. Domyslete si sami.

To je škoda, že jsme se vzdali určitých regulací, atd. – říká paní ministryně.

Jako příklad uvádí Kanadu, USA, atd. Tak za prvé je otázka, zdali jsou její odvolání skutečně přesná.

A za druhé, všichni víme, že úroveň osobní svobody, právního vědomí je tam někde jinde, demokracie přes 200 let. Rychle pracující policie, soudy… A dodávám ironicky, a žijí tam slušně bez našeho hypertrofického sociálního systému = také to jde. Spíše by se tam měla paní ministryně poučit, jak šetřit. A neomezovat osobní svobodu člověka.

Nemohu se zbavit dojmu, že zde vidíme spíše přemýšlení směrem od osobních svobod, uhnutí do pochybných regulací.
Opět stát vystupující jako jakási „superosoba“ vynucující pořádek bez ohledu na občany = to tady již bylo.

Opak je pravdou… co nejméně regulací, nenápadný stát – zajišťující občanu služby, které on sám si zajistit nemůže… vždy pohotový dokladovat své náklady, to je cíl svobodné společnosti.

Samozřejmě, že tady uvedené problémy jsou a bohužel budou. To je jisté. Ovšem pak je nutné řešit z více stran s větším přemýšlením. Ono ale přemýšlení někdy dost bolí…

Přeji paní ministryni poněkud lepší nápady a prosím vůbec nesahat na osobní svobody člověka.

Člen TOP 09
MUDr. Ladislav Záruba 

Nahoru

Komentáře

Re: L. Záruba: Přeji paní ministryni poněkud lepší nápady

Vážený pane doktore, mám pech. Trpím patrně nedostatkem vzdělání nebo jím málo moudré kaše. Čtu, čtu a čtu, snad i dosti pozorně, ale smyslu příspěvku se nějak nedobírám... Návštěvu ministryně Marksové v ČL, respektive její názory, komentujete na základě informací z jednoho novinového článku. Možná budu v menšině, ale Váš text mně spíše připomíná nepříliš povedený guláš, a to jste zde psával velice čtivě!

S určitostí jsem v závěru pochopil pouze fakt, že nyní jste členem TOP 09. Tedy opět v novém tričku. To je nezpochybnitelně Vaše osobní svoboda. Pro mě sdělení, že na obzoru jsou volby... P.S.: Přeji Vám pohodové pacoše!

Nahoru

Re: L. Záruba: Přeji paní ministryni poněkud lepší nápady

Hmmm, u návštěvy jsem nebyl, články v novinách (které jsem nepsal sám:-)) beru nanejvýš jako lehce informativní, takže k Vaší stati jen jedna poznámka: kondominium (SVJ) je např. v USA skutečně běžné. Nezkoumal jsem to historicky, ale např. v jedné z knih od Arthura Haileye, či jiného autora z USA, která vyšla za socialismu, je taková situace popsána.
Včetně toho, že skutečně SVJ předem rozhoduje, komu může současný majitel BJ prodat ... pravda, tam šlo o milionářský "činžák", takže to asi nebude v ČR nikdy běžná situace.
U nás mají SVJ (a družstva) spíše problémy s těmi členy, kteří neplatí "nájemné" = zálohy na společné prostory a energie v nich. Od platnosti NOZ jsou z nich vlastně rukojmí takových neplatičů.

Nahoru