Krajský soud rozhodl v kauze VETT ve prospěch města

Verze pro tisk |

Společnost VETT, a.s., která v letech 1993 - 2008 provozovala v České Lípě Městskou autobusovou dopravu (MAD), se bezdůvodně obohatila na úkor města Česká Lípa.

Tak 4. prosince 2012 rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka Liberec o odvolání společnosti VETT. Krajský soud tak potvrdil mezitímní rozsudek Okresního soudu v České Lípě z 20. dubna 2009. O výši částky, kterou by měla firma městu vrátit, se bude dál jednat.

„Z pohledu města Česká Lípa lze rozsudek odvolacího soudu považovat za nepochybný a významný úspěch, neboť se po více než pěti letech složitých peripetií předmětného sporu,vedeného v jednotlivých, vzájemně se překrývajících stádiích u více orgánů soudních i správních podařilo dosáhnout pravomocného, závazného soudního výroku o existenci nároku města na vydání bezdůvodného obohacení. Jeho konkrétní výše bude předmětem navazujícího soudního řízení u Okresního soudu v České Lípě,“ uvedl advokát Stanislav Kadečka, jehož kancelář město ve sporu s VETTem zastupuje.  

Soudní spor mezi městem Česká Lípa a společností VETT, a.s. trvá od jara 2007. Tehdy město firmu zažalovalo o zaplacení peněžité pohledávky ve výši více než 70,5 milionů korun, která vznikla při provozování MAD v České Lípě v období od roku 2003 do roku 2006. Ve zmíněné době firma VETT, a.s. obdržela za své dopravní služby zaplaceno od cestujících i města Česká Lípa podstatně více, než kolik činila hodnota jí poskytnutých dopravních služeb. Rozdíl mezi získanými prostředky a hodnotou poskytnutých služeb by proto měla firma VETT, a.s. městu Česká Lípa vrátit, či alespoň věrohodně doložit, proč byly její ceny na kilometr tak vysoké.

Firma VETT, a.s. však rozdíl částek vrátit odmítá a výši svých cen též dosud věrohodně nedoložila. Město Česká Lípa proto požaduje vrácení části přijatých prostředků, či alespoň řádné vyúčtování všech přijatých prostředků.

Své služby firma VETT, a.s. neposkytuje městu od roku 2008, kdy oznámila, že další provoz MAD ukončuje. To také bez souhlasu města Česká Lípa prakticky ze dne na den provedla a následně rozprodala veškerý svůj vozový park, kterým provoz MAD zajišťovala, a to včetně autobusů, na jejichž nákup od města Česká Lípa obdržela dotace. Tímto postupem firma VETT, a.s. podle města porušila své právní povinnosti a především přinutila město Česká Lípa, aby k zajišťování provozu MAD začalo využívat služeb náhradního dopravce.

„První smlouva mezi městem a společností VETT z roku 1993 na zajišťování Městské autobusové dopravy platila až do roku 2003. Novou smlouvu, která měla platit po dobu dalších deseti let, uzavřelo město v roce 2002. Smlouva však neměla všechny náležitosti, které mít měla. Je neplatná a firma VETT se protizákonně obohatila na úkor města. Jsem velmi ráda, že krajský soud s konečnou platností potvrdil, že žaloba města v roce 2007 byla oprávněná,“ podotkla starostka České Lípy Hana Moudrá.

Nahoru