Kounicův dům – jak je a jak to s ním také může být

Verze pro tisk |

Historická budova čísla popisného 100 v Berkově ulici v České Lípě je od 13. května 2015 – ano, za chvíli to budou dva roky – ve stavu, hrozícím zánikem. Jaká je jeho současná situace? Přibližuje se okamžik, kdy dům z roku 1771, který je od roku 1958 kulturní památkou, bude zachráněn, či dokonce opraven? Co pro to dělají orgány místní správy?


Také těmito otázkami se zabýval na svém prvním lednovém jednání Výbor pro rozvoj města a památky zastupitelstva České Lípy. Chci alespoň stručně seznámit čtenáře i-novin s informacemi, které jsme získali od vedoucí odboru Ing. Petrbokové a přičiním několik vlastních poznámek či úvah.

Je mediálně známo, že odbor Stavební úřad Městského úřadu, jako orgán státní správy, nařídil vlastníku budovy – Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s. – provést nezbytné zabezpečovací a zajišťovací práce, zejména vyklizení suti a narušených částí zděných konstrukcí, zpevnění odkrytých obvodových zdí (věnec), podepření/zajištění kleneb nad přízemím a především provizorní zastřešení budovy, zcela odkryté po požáru střechy. Termín byl stanoven do konce roku 2016. Podotknu jen, že takovýto rozsah prací vyžaduje zpracování dokumentace – projektu, který by stanovil přesný postup prací. To musí být první krok. Pokud je známo, vlastník ne příliš komunikuje jak se stavebním úřadem, tak s orgány samosprávy. Doposud nebyl předložen stavebnímu úřadu požadovaným projekt. 

Samostatně zmíním, že podle dostupných informací, byla budova Kounického domu pojištěna. Nepodařilo se ale zjistit, zda bylo pojistné plnění vyplaceno (případně v jaké výši) či zda je veden nějaký spor mezi Sdružením sportovních svazů a firmou, která v květnu 2015 prováděla na domě stavební práce – opravy okapních žlabů a svodů – které měly být příčinou požáru. Nepodařilo se však určit konkrétního viníka.

Jaký postup bude následovat po nedodržení termínu ke konci roku? Nu, rovnou uvedu, že zřejmě dlouhý … Aniž bych podezříval vlastníka ze „zlých úmyslů“, je možné, že využije všech formálních postupů, které mu správní řád skýtá, a které stavební úřad zná z jiných obdobných případů – využívání lhůt po nejzazší mez, opakovaná odvolání, případně dokonce správní žalobu. Rovněž postup stavebního úřadu bude „zdeúřední“ – výzvy ke splnění, prodlužování termínů, náhradní termíny, případné ukládání pokut … K tomuto závěru mě vede také skutečnost, že Sdružení sportovních svazů podle výroční zprávy za rok 2014 hospodařilo se ztrátou šest a půl milionu korun při výdajích (nákladech) o něco málo vyšších, než dvacet čtyři milionů. Za rok 2015 došlo ke zlepšení, když při nákladech 22 milionů vykázalo zisk něco přes půl milionu korun, zejména také díky dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 3 miliony korun. Je tedy zřejmé, že náklady na opravu, resp. dokonce náklady na pouhé zabezpečení Kounického domu, vysoce převyšují aktuální vlastní finanční možnosti majitele.

Samozřejmě, vždy je možné, že se Sdružení rozhodne dům prodat. Otázkou pak je nejen osoba případného kupujícího (město, soukromý investor …), ale také cena za ruinu – v podstatě stavební parcelu ve středu města, v památkové zóně, se závazkem památkové ochrany ...

Takže souhrnně a závěrem: pokud by okolo Kounického domu v letošním roce 2017 došlo k nějakému příznivému posunu směrem k jeho zabezpečení, byl by to spíše (velmi milý!) zázrak. Ale snad jedna příznivější informace. Znak rodu Kouniců, umístěný na nároží Zámecké a Berkovy ulice, je podle památkářů zatím v dobrém stavu a „je mu lépe“ na budově, než při pokusu o jeho sejmutí.
 

Nahoru

Komentáře

Re: Kounicův dům – jak je a jak to s ním také může být

Tak, z Nového Boru alespoň na chvíli zpět do CL!

Těm, kdož se zajímají o Kounicův dům, doporučuji včerejší číslo Českolipského deníku nebo tento odkaz: http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/majitele-kounicova-domu-cekaji-sankce-20170202.html

Hezký den, F. Chot

Nahoru