F. Chot: Zbytečný chodník v Žitavské ulici?!

Verze pro tisk |

Na webových stránkách kolegy zastupitele PhDr. Miroslava Hudce jsem si přečetl jeho článek na téma záměru města zřídit chodník v Žitavské ulici na sídlišti Špičák v České Lípě.

Pan doktor připomíná, že na červnovém jednání zastupitelstva města protestoval proti uzavření smlouvy o právu stavby s Libereckým krajem na několik parcel mezi Gymnáziem a Žitavskou ulicí v rámci akce „Regenerace sídliště Špičák – chodník Žitavská ulice v České Lípě“. Podstatou jeho argumentace je skutečnost, že v úseku od Budyšínské ulice k areálu Gymnázia Česká Lípa chodník již dnes je, a je to chodník vhodně zakomponovaný do terénu – oddělený od silnice zeleným pásem, stromy a linií keřů. Nový – zvažovaný – chodník pak má vést těsně podél vozovky, což znamená jak likvidaci zeleně (keřů), tak zhoršení bezpečnosti chodců. Celý článek pak zakončuje úvahou na téma: Z cizího krev neteče – na financování výstavby bude město chtít získat dotaci – ale jde o zbytečné vyhazování peněz…

Jak ke článku na webu přiložené dva snímky, tak situace podle Google maps a podle snímku z katastrální mapy dávala panu Hudcovi v podstatě za pravdu. Byl jsem se ještě přesvědčit přímo na místě - a i poté jsem s panem Hudcem do značné míry souhlasil. Měl jsem velkou radost, že se najde takový případ!

Pak jsem ale udělal chybu. Zeptal jsem se na odboru rozvoje města a investic po nějakém vysvětlení: Proč se navrhuje paralelní chodník ve vzdálenosti asi tak sedmi až deseti metrů od stávajícího, proč hodlají úředníci „krmit“ betonovou lobby z dotačních peněz?

No, zřejmě je zavádějící a matoucí stručný název této zvažované akce: Chodník Žitavská ulice v České Lípě. Podle stavební dokumentace, kterou mi na odboru ochotně předložili k nahlédnutí, totiž nejde jen o pouhopouhý paralelní chodník na uváděném místě, ale také o další úseky chodníků po obou stranách vozovky a také o zřízení celkem tří přechodů pro chodce včetně dělících ostrůvků v komunikaci – Žitavské ulici – v části od křižovatky s Budyšínskou ulici až k autobusové zastávce (MAD) na jižní straně ulice za areálem autoservisu a prodejny tak, aby byla zajištěna bezpečnost chodců, zejména dětí při cestě do a ze školy. Zároveň je plánováno zřízení, vymezení, parkovacích stání (zejména podélných)při okraji komunikace a právě pro ně – tedy pro řidiče tam zaparkovaných automobilů – má složit onen obslužný chodník. Aby nemuseli buď běhat desítky metrů po silnici, nebo šlapat po trávníku a lámat keře, ve snaze se dostat na nejbližší chodník.

Ale je dobře, že pan Hudec otevřel tuto záležitost zavčasu – můžeme před vynaložením větších financí města, před definitivním rozhodnutím o investici, diskutovat, zda chceme vylepšit bezpečnost chodců, zvláště studentů gymnázia. Zda chceme zlepšit situaci s parkováním na Špičáku a zároveň pokud možno zkrášlit tento severní okraj našeho města tak, jak to alespoň někteří z nás před komunálními volbami slibovali.

František Chot (KSČM),
zastupitel České Lípy a kandidát pro krajské volby 

Nahoru

Komentáře

Re: F. Chot: Zbytečný chodník v Žitavské ulici?!

Je to prosté, milý Watsone. Všechno to vyjmenované lze jistě realizovat a přitom neničit dobré dílo, jímž je ten zelený pás podél Žitavské od Budyšínské ke gymnáziu. Prostě stačí tuto část z projektu vyjmout. Když se chce, všechno jde. Proč to zbytečně zamotávat a zamlžovat, že do projektu se vloudila chybička? Všichni jsme jen lidé, lidé chybující Tak tu chybu napravme, když práce ještě nezačaly, když ještě není pozdě. Dalšího řečnění netřeba.

Nahoru

Re: F. Chot: Zbytečný chodník v Žitavské ulici?!

Myslíte, mílý Sherlocku? :-)))

Právě snaha otevřít diskusi o tom, zda lze takto "ořezat" projekt, je mým záměrem - viz závěr článku. Tento závěr také obsahuje poukázání na zájmy, které víceméně stojí proti sobě.
Proto ještě podotknu:
Myslíte, že ořezaný projekt vyhoví příslušným právním předpisům/normám na výstavbu komunikací/chodníků/přechodů pro chodce?
Myslíte, že obyvatelé Špičáku upřednostňují pruh keřů (které lze případně vysadit o kousek dál znovu), nebo parkovací místa?
Ale dobře, že se diskuse otevřela - po případném zahájena stavby, by už bylo trochu pozdě ... Budem muset "řečnit".

Hezký den přeji

F. Chot

Nahoru

Re: F. Chot: Zbytečný chodník v Žitavské ulici?!

Po téměř měsíci se stručně vrátím ke svému článku a diskusi okolo investiční akce města Chodníky v Žitavské ulici.
Hezky česky se říká: Je vymalováno. Tedy: "bezmála téměř". Výběrové řízení na dodavatele této veřejné zakázky bylo ukončeno rozhodnutím rady města, a podle dokumentace VZ zbývá jen podepsat smlouvu (možná už se stalo, jen není ještě vložena do systému) a do 30.11.2016 stavbu zrealizovat.
Od červnového zastupitelstva uplynulo více jak čtvrt roku, nikdo nic skutečného proti stavbě nepodnikl - takže se bude realizovat.

Nahoru