F. Chot: Křik není argument!

Verze pro tisk |

Středeční jednání zastupitelstva České Lípy se odehrálo v několika, dá se říci, tematických blocích, které se navzájem velmi lišily. Předkládám čtenářům svůj osobní pohled, osobní názor.

První blok, který trval více jak tři čtvrtě hodiny, byla zbytečná, demagogická, planá, ale cíleně rozpoutaná diskuse okolo programu jednání, respektive okolo návrhu Mgr. Ježáka (ANO) zařadit na program vystoupení občanů – zaměstnanců příspěvkové organizace Sport Česká Lípa. Podnětem mu byl anonymní mail, zaslaný 29. srpna starostce města a daný na vědomí zastupitelům. V něm autoři, podepsaní jako „zaměstnanci Sport Česká Lípa“ obviňují ředitele p.o. Sport CL ze šikany, arogantního jednání a dalších provinění. Nebudu nyní zvažovat, zda byla dříve slepice, nebo vejce - totiž nespokojenost některých zaměstnanců a z ní vzešlý anonym, nebo zájmy někoho jiného a jím podnícený anonym a k němu připojené divadlo na zastupitelstvu – je možné, že autoři mají k některým zastupitelům blíže, mají k nim důvěru a vůči nim mohli vystupovat neanonymně. Ale ve chvíli, kdy se projednával program zastupitelstva, naprostá většina přítomných nevěděla, kdo je autorem anonymu (resp. kdo se k němu přihlásí – to je totiž něco jiného), ale pan Mgr. Ježák požadoval zařadit bod „Vystoupení zaměstnanců“ na program, věděl, že někdo přijde ... Můj návrh – nic nezařazovat (nevíme zda někdo přijde) a sledovat občany zda se mezi nimi objeví zaměstnanec/zaměstnanci p.o. Sport CL a podle toho zareagovat, umožnit jim promluvit k zastupitelům, budou-li mít zájem, nakonec došel praktického naplnění, když se v průběhu oné bezmála hodiny jeden z pracovníků dostavil, k anonymu se přihlásil a byla rychle dosažena shoda, že mu bude s přibližně půlhodinovým předstihem telefonicky sděleno, že program jednání pokročil k bodu Různé, ve kterém budou moci vystoupit všichni, kteří budou mít zájem. O tom ale až v dalším.

Druhá, podstatně odlišná, protože přes všechny debaty a spory pracovní část jednání zastupitelstva, naštěstí představovala většinu času, po který od dvou hodin odpoledne do přibližně sedmi hodin večer, trvalo jednání zastupitelstva.

Zde bylo po obsáhlé diskusi a připomínkách Oldřicha Pance (KSČM) schváleno hlasováním po jednotlivých položkách, s výjimkou jedné, rozpočtové opatření číslo 8/2016. Připomínky kolegy Pance směrovaly, a já se v tom s ním plně ztotožňuji, proti převádění financí, původně určených na investiční akce nebo opravu městského majetku do spotřeby, do provozu městského úřadu – mzdy, pohonné hmoty … Návrh rozpočtových změn představoval navýšení příjmů města o více jak deset milionů korun a posílení rozpočtové rezervy o bezmála čtyři miliony korun.

Dalším sporným bodem, s poněkud nešťastným závěrem, bylo schvalování nové Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu. Potřeba vyhlášky je vyvolána novelou zákona o přestupcích, která s účinností od 1. října 2016 vyžaduje, aby akce, které zasahují do doby nočního klidu (22.00 až 06.00 hodin následujícího dne) byly v této vyhlášce předem taxativně uvedeny a ruší možnost udělování výjimek ad hoc. Jde o zcela nepraktickou … no, třeba „hloupost“, svědčící o odtržení legislativců a také Ústavního soudu od reálného života. Výjimky se udělovaly nejčastěji na svatební oslavy a jen zcela výjimečně na hudební produkce – celkově několik událostí ročně. Nešťastný závěr je v tom, že většina zastupitelů poněkud zkratkovitě odmítla tuto (byť na nesmyslných principech postavenou) vyhlášku schválit a dostáváme se tak na pozici nelegálnosti. Ale to půjde ještě napravit.

Poměrně bouřlivá byla také diskuse a hlasování o žádosti českolipské nemocnice o příspěvek (dar) na zřízení „Domácího porodního pokoje“. Město Česká Lípa již v minulosti několikrát obdobným způsobem nemocnici podpořilo, jednou přímo na obdobný účel – zřízení Domácího porodního pokoje. Vedení města navrhlo pro tentokrát poskytnout částku 500 tisíc korun. Někteří zastupitelé dali protinávrh na dar ve výši jednoho milionu. Pokusil jsem se o zlatou střední cestu a navrhl jsem darovat 750 tisíc korun. Postupným hlasováním byl nakonec schválen původní návrh na půl milionu korun.

Velmi bouřlivé bylo projednávání bodu Návrh na rozdělení nevyčerpaných prostředků z dotačních programů města, kterým se navrhovalo určit 200 tisíc korun na projektovou dokumentaci Lanového centra a zbylých 269 586 korun převést do fondu rady k rozdělení žadatelům o dar (do 20 tisíc Kč), nebo individuální dotaci (do 50 tisíc Kč). Zejména převedení peněz do fondu rady bylo předmětem až vášnivé kritiky některých zastupitelů. Je pravdou, že v letošním roce se tento fond výrazně navýšil – více jak na dvojnásobek - oproti minulým letům. Když jsme o tom s Oldřichem Pancem diskutovali s paní starostkou Mgr. Romanou Žateckou (ČSSD), shodli jsme se, že je žádoucí udržet účelovost prostředků – tedy dotace (dary) a zároveň nám bylo přislíbeno, že většina peněz půjde do oblasti sociální péče, pokud budou podány relevantní žádosti. Proto jsme návrh podpořili. Přesto před sestavováním rozpočtu pro rok 2017 opakovaně celou věc zanalyzujeme a zvážíme.

Dalších bezmála 20 bodů bylo schváleno v podstatě bez diskuse. Záležitosti koupaliště v Dubici a městské autobusové dopravy ponechám případně na jiný článek.

Tak se dostávám ke třetí části, třetímu a závěrečnému bloku středečního jednání zastupitelstva České Lípy. V něm nejprve vystoupilo několik zaměstnanců p.o. Sport CL a také jeho ředitel Mgr. Pavel Císař. Zaměstnanci se po telefonickém vyrozumění dostavili v počtu asi 10 osob. Jasně se ukázalo, že v tomto týmu jsou dvě hlavní skupiny: „nespokojenci“ a „spokojení“. Nespokojenci obviňovali ředitele z arogantního jednání, ba až šikany, spokojení poukazovali na nízkou pracovní morálku a nekázeň těch druhých. Jak jsem uvedl na zastupitelstvu: Rodiče a nadřízené si nevybíráme; pokud je na oběd stanoveno 30 minut, tak to je prostě třicet minut – v továrně jsem také nemohl diskutovat se šéfem, že bych chtěl 35, 40, či více minut. Hlavně jsem ale položil řečnickou otázku: Zda není těm, kteří za mediální masáží a za předvedeným tyjátrem na zastupitelstvu stojí, alespoň trochu líto těch zaměstnanců Sport Česká Lípa, příspěvková organizace, které k tomu zneužívají … Bohužel si musím odpovědět, že naprosto evidentně nikoliv!

Závěrem tohoto bloku a také mojí (a Oldřicha Pance) účasti na zastupitelstvu bylo vystoupení bývalého místostarosty Mgr. Tomáše Vlčka (Starostové pro Liberecký kraj), který se dostavil na jednání několik minut předtím. Pokud by měl někdo zájem o to, zažít skutečnou aroganci a hulvátství, tak stačilo být na jednání přítomen, či sledovat zvukový přenos: Křik, spíše tedy řev, pana Vlčka směrem k řediteli, starostce, ale také k občanům, kteří s ním z galerie projevili nesouhlas, překročil meze toho, co lze označit za normální či alespoň snesitelné na jednání zastupitelstva.

František Chot (KSČM)
zastupitel České Lípy 

Nahoru

Komentáře

Křik není argument! Nemá-li obsah...

Jsem "pouze" volič. Pan zastupitel Chot (viz výše) předkládá čtenářům svůj osobní pohled, osobní názor, to respektuji.

Budu upřímný, nemám chuť protiargumentoval. Dnes jsem totiž přelouskal na webech vše dostupné ke spanilé volební jízdě pana ministra Babiše ve Šluknovském výběžku. Styděl jsem se, že zde žiju. "Smrtelnou peckou" pro mě byl živý přenos ČT ostrého začátku volební kampaně hnutí pana Babiše. Pochopil jsem, že ANO - lhát, manipulovat, oblbovat. Místopředseda vlády po letech ve funkci mj. netušil, že v ČR existují asylové domy, vyloučené lokality, nadstandardní dávky atd. atd., o koncentráku v Letech nemluvě. Pominu, že vedle jiných, kandidátů a kandidátek na hejtmanský post, zdatně přikyvovala také naše českolipská kandidátka paní Jitka Volfová. Mám zdravotní problém (asi naštěstí), zvracet neumím...

Komentáře pana Chota obvykle čtu dosti pozorně, oproti jiným regionálním politikům alespoň píše, jiným zastupitelům volič může maximálně … Stejně tak je úžasné, jak někteří, pochopitelně pod vlivem blížících se krajských voleb, zde zveřejní svůj názor (se zřetelem na kvalitu obsahu pravděpodobně dle mého sepsaný někým jiným nebo snad dokonce osobně), ale na komentáře zásadně nereagují.

Tak si říkám, ve vztahu k obsahu příspěvku pana Chota, zda budou reagovat dotčení – no jo, je jich vskutku docela dosti – a nejde mně jenom o „křik“ pana bývalého místostarosty (ke mně nedorazil). Apropó, žije ještě současná paní 1. místostarostka, není vidu, není slechu, není přehled skvělých výsledků...

Nahoru

Re: F. Chot: Křik není argument!

Dočetl jsem to až k "....Můj návrh – nic nezařazovat (nevíme zda někdo přijde) a sledovat občany zda se mezi nimi objeví zaměstnanec/zaměstnanci p.o. Sport CL ....."

Vzhledem k tomu, že tam protistratana, tedy Císar, Žatecká aspol. pozvali i v tom dopisu zmiňované patolízaly tak je naprosto zřejmé, že jak vy, tak všichni ostatní věděli kdo tam přijde, kdo psal dopis a kdo bude řečnit.

Jste tedy pane Chote buď lhář, hlupák nebo ubožák.

Račte si vybrat

Nahoru

Re: F. Chot: Křik není argument!

Pane Jeníku, hezké sobotní dopoledne.

Jediné, co mě těší je, že tentokrát nejen já, jak je vaším zvykem, ale také "... všichni ostatní věděli, kdo tam přijde ...". Zase jste promluvil jako Ten, co všechno ví - a nejlépe :-))).

Zase víte co jsem věděl, nebo nevěděl ... Jako jste věděl jak bych hlasoval, kdyby bývalo k hlasování vůbec došlo. Jako jste věděl, že budu hlasovat pro koupi podílu v nemocnici a když jsem pro něj nehlasoval, tak ticho po pěšině, že ...

Myslím, že je Vás na kandidátce Pirátů škoda. Vám by to opravdu, ale opravdu "slušelo" na kandidátce tzv. politického hnutí Změna. Ale to je Vaše volba ...

Tak jste si zanadával, zaurážel ... Je Vám lépe? Mimochodem, už jste dostal odpověď z KÚ na odvolání k dotazu podle 106?

Hezký víkend přeji

Nahoru