Česká Lípa má dalšího čestného občana

Archiv
Verze pro tisk |

„Pana Smejkala si nesmírně vážím. Velice si cením také toho, že zastupitelstvo tímto způsobem dokázalo ocenit především jeho osvětovou práci v oblasti novodobých dějin, kterou významnou měrou přispěl k rozvoji společnosti v České Lípě, a dále také za jeho dlouholetou práci odbornou, jíž účinně pomohl začlenit naše město a českolipský region do kontextu kulturně - historických celonárodních a středoevropských souvislostí,“ uvádí starostka města Česká Lípa Hana Moudrá.


Ocenění v podobě pamětního listu a umělecké plakety převezme Mgr. Smejkal z rukou starostky v rámci letních městských slavností dne 24. června. Slavnosti jsou v letošním roce spjaty s 625. výročím udělení prvních privilegií městu Česká Lípa.


Mgr. Smejkal vykonává již od roku 1969 funkci historika ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. Zároveň působí v celé řadě neziskových organizací, spolupracuje s českolipskými školami, městskou knihovnou a v neposlední řadě rovněž s městem Česká Lípa. Odbornou muzejní práci dále doplňuje osvětovou činností, kterou popularizuje vlastní historii města a regionu, stejně tak jako jeho významné osobnosti. S jeho dlouholetou muzejní prací přímo souvisí i realizace úspěšných výstav. Neodmyslitelná je jeho publikační činnost.


Z odborných publikací, které jsou jeho dílem či na kterých se nemalou měrou podílel, se jedná například o díla Z dějin České Lípy, Stará Česká Lípa, Českou Lípou krok za krokem, Soupis legionářů Českolipska 1914 – 1920, Město Žandov a blízké okolí. Velké oblibě se dále těší jeho činnost přednášková. Dlouhodobě působí jako lektor Akademie J.A.Komenského, mnoho času věnuje přípravám přednášek pro Vlastivědný spolek Českolipska a Klub přátel muzea.


„V roce 1998 udělilo zastupitelstvo města čestné občanství panu Zdeňku Pokornému, bývalému starostovi města Česká Lípa. Za tímto ocenění stojí především zvelebení historického jádra města Česká Lípa,“ doplňuje dále starostka Hana Moudrá.


„Další dvě čestná občanství byla udělena o dva roky později, tedy v roce 2000, manželům Vojtíškovým, a to za celoživotní odbornou práci v oblasti regionální historie a za podíl na vytvoření bohatého muzejního a archivního fondu.“ Ocenění čestné občanství uděluje zastupitelstvo města dle zákona o obcích.

Nahoru